Baptist TOP1000

 

 

 

Az oldalt folyamatosan bővítjük

Küldjön verset e-mailen a szerkesztőnek:

herjeczki@juno.com 

az Evangéliumi Hírnökhöz

 sok vers (magyar és világirodalmi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSET MONDUNK -
VERSEK, GYÜLEKEZETI HASZNÁLATRA
TÉMA SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSBAN

MENNYBEMENETEL  +  PÜNKÖSD

 A VERSEK FŐOLDALÁRA

MENNYBEMENETELI VERSEK

Bódás János
A MENNYBE MENT JÉZUSHOZ
 
Uram, ha most onnan lenézel,
lásd: a lét most sincs tele mézzel,
hogy rengeteg bűn, kapzsiság van
e szüléstől nyögő világban.
Még nem mérték az igaz ember,
az az "igaz," kinél a fegyver,
az akar "jót," aki hatalmas,
a szegény, gyenge neve: hallgass!
... BÉKE?!... Öt kontinens rivallja
s a kapzsi ember meg se hallja,
sőt, a nevedben ölni készül,
s Te is, nem úr vagy már, de vádlott:
-- így váltottad meg a világot?
 
Engem nem tántorít el Tőled,
ha nem mindig látom erődet,
de száz ok, érv, kínos eset
szól napról napra ellened
s a gyenge hit megtántorul,
ha nem látja: Te vagy az Úr!
 
Uram, nem magamért esengek,
de százmillió ember szenved,
tetű, éhség, rabszolga-járom
gyötri őket. Ezeket szánom.
Mocsok, sötét odúk penésze
s börtönfenék... Ez sokak része.
Csontváz-anyák korcsokat szülnek
s mind átkozódva, sírva tűrnek,
szívük már robbanásig megtelt
atom-erejű gyűlölettel...
 
A szenvedők nevében kérlek,
add, hogy legyen élet az élet,
ne köss békét herék hadával:
a munkát övezd glóriával.
Nem kívánjuk, hogy Tündérország
legyen a Föld... Hadd hulljon orcánk
harmata - de legyen az ember
ember, nemes, szép küzdelemben.
 
Tedd ujjongóbbá dalainkat,
ritkítsd meg sűrű sóhajunkat
s adj jó békét - ne majd a mennyben,
de a Földön is!... Ámen, ámen.
 
MENNYBEMENETEL
"Felemeltetett a mennybe." (Márk 16:19)
 
elmentél
hogy velünk maradj örökre
 
így akartad
 
s hogy úgy van
mint akartad
s hogy jól van így
míg kezünket fogod
itt az enyémet
s amott
más kontinensen
az övékét
és bárhol bárkiét -
míg kezünket fogod
tudjuk hogy jól van így
 
de hogy Pétert
hogy édesanyádat
milyen nehéz úton vezetted
s milyen hatalmas kézzel
hogy szívük meg nem szakadt -
 
***
légy áldva Mester
mennybe ment Király
dicsérjen ég
kereszt
töprengő értelem
s a szívünk
              Herjeczki Géza (1979)

PÜNKÖSDI VERSEK

Jöjj Szentlélek
 
Jöjj Szentlélek, mennyekből,
Hószín galamb Istentől,
Áldott égi szeretet,
Töltsd be árva szívemet!
 
Ó, Szentlélek, drága fény,
Téged bírni vágylak én!
Jöjj, foglalj el teljesen
E csodás szép ünnepen!
 
Szép tavasznak reggelén
Tündököljön hit, remény:
Hogy te ápolsz engemet,
S mennybe viszed lelkemet!
     Somogyi Imre (HH 122)
 
 
KÖNYÖRGÉS A SZENTLÉLEKHEZ
Angelus Silesius verse
 
Szentlélek! Fő jó! Szent neved
Borítsa lángba szívemet!
Tüzednek édes lángja fennen
Lobogjon vígan én felettem.
Ébresszen bennem szent kegyed
Szerelmes, élő, nagy hitet!
 
Világíts át, Te, drága Fény,
Nehogy sötétben haljak én.
Te szent árnyékod hűvösítsen,
Hogy idegen tűz ne hevítsen.
Szívemnek kertje élni fog,
Ha hull rá égi harmatod.
 
Fő Vigasz, várom jöttödet,
Csókold életre lelkemet.
Ajándékaid, mint a tenger,
S Nélküled koldus csak az ember.
Itt van szívemnek kelyhe, Te
Pünkösd borával töltsd tele!
 
Add, ha parancsod megjelen,
Katonaként én megtegyem.
Te jó tanácsod hadd vezessen,
Különböztessek jól, helyesen.
Szent értelmedet ha adod:
Felismerem akaratod.
 
Arany folyam vagy, Bölcsesség,
Szerelmed csókja bennem ég,
És így a szívem tudja, érez:
Milyen jó vagy Te és mily édes.
Szemem mindig csak Rád tapad::
Igazság Lelke csak Te vagy!
 
Megígérted, jó Jézusom:
E vendéget én megkapom.
A szívem várja vágyva, halkan,
Őt várja ez az üres barlang.
Boldog lesz, majd ha áldva jő:
Örökre nálam marad Ő!
 
        Fordította: Szénási Sándor
 

KÜLDD SZENTLELKED !

Küldd Szentlelked, kérlek Uram,
Küldd hő, buzgó imámra;
Hogy tanítson, vigasztaljon
És vezessen utadra!
Bűn teherrel messze tőled
Sötét éjben bolyongtam,
Tűzoszloppal, égi fénnyel
Vezess, vezess, ó, Uram!
 
Meghallgattál s fényt gyújtottál,
Minőt soha nem láttam.
Bús lelkemmel, tört szívemmel
Szent örömre találtam.
Ó, én lelkem, hirdesd széjjel,
Mint jött Isten tefeléd;
Mint jött Jézus, és üdvödért
Föláldozta életét!
 
Népmilliók, zarándokok
Téged Uram, keresnek.
Hallasd szavad, ó, Megváltóm,
S küldd vezérül Lelkedet!
Hadd leljenek fényt és erőt,
Zúgjon ének, örömár:
Te vagy, Jézus, Isten Fia,
Mindörökké Úr s Király!
       Somogyi Imre (HH 129)
 
PÜNKÖSDI IMÁDSÁG
 
Mily szép is lenne,
Ha az a Harmadik,
Az a dicső,
Aki szélviharával
Megrázta a
Felházat,
Aranyló lánggal,
Tüzes nyelvekkel
Koszorúzta
A felfelé néző,
Sóvárgó szíveket, -
 
Ma is zúgatna
Hatalmas erővel
Mennyei vihart,
Hogy elsöpörné
Ezt a kavargó
Sötét zűrzavart,
Gyűlölet, ármány
Mint a viasz
Olvadna el,
 
Szentlélek Isten!
Óhajtva várunk,
Jövel! Jövel!
 
         * * *
Hallom imádat,
- a Lélek felel.
 
Én nem török be
Sehová gyorsan
Erélyesen,
Csak akik kérnek,
Csak akik várnak,
Akik engednek nekem,
- ott a megtisztulás
Munkáját
Elvégezem.
         Somogyi Gáborné
 
A SZÉLRE VÁROK
 
Feszülten áll az aeolhárfa
az ablakomban, Istenem.
Figyelve vár a szélzúgásra,
mert addig rajt dal nem terem,
míg el nem jössz zúgó szeleddel,
vagy úgy, mint esti fuvalom.
- Addig, felhangolt aeolhárfa,
az örök csendet hallgatom
és sóvárgok a szélzúgásra,
a Szél, a Szél a mindenem!
A Lelked erejére vágyom,
Én Istenem, nagy Mesterem!
          Somogyi Gáborné
 
MÁJUS
 
Kellene már és lehetne menni,
vinni a Jóhírt.
Ha tudjuk, tudja meg más is,
hogy él az Úr, Jézus föltámadott.
Lehetne és már kellene menni!
Ámde erőnk nincs.
Jöjj hát el hozzánk pünkösdi Lélek!
         Herjeczki Géza
 
AZUTÁN
(Pünkösdre)
"Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én
Lelkemmel, azt mondja a Seregeknek Ura."
(Zakariás 4:6)
 
azután rádöbbenünk
hogy kár volt
a legnagyobbat
legerősebbet s legokosabbat
játszani
 
kinek volt is ereje
nem tartott örökké
 
s végül
helyet adunk az Úrnak is
- fölemelve hozzá
egyszerűbbé
alázatossá vált szívünket -
s szólunk
és imádkozunk:
segíts előre
Lelked által Urunk
most már Rád hagyatkozunk
         Herjeczki Géza (1983)
 
Ó, JÖJJ, TE ÉGI HARMAT!
 
Ó, jöjj, te égi harmat, hasd át a lelkünket!
Ó, jöjj, szenteld és áldjad jámbor híveidet!
Legyen bőséges nedved, mert fáradtak vagyunk;
Üdítsd fel a szívünket, s így virul tavaszunk!
 
Némának adsz beszédet, gyengét erősítesz;
Ki lankadt, újra éled, a balga bölccsé lesz.
A bánat mind eloszlik, a beteg ismét jár,
A vaknak szeme nyílik, ha rá e harmat száll.
 
Megindítod a szívet egy pillanat alatt,
S gátat von rossz eszmének hatalmas Anem@ szavad.
A gőgöst megalázod, tanácsa csúffá lesz,
S így szólnak: íme látod, Istennek ujja ez!
 
Ha gyermekidnek útja néha ködbe borul,
S ha sátán azt gondolja, hogy rajtuk ő az úr;
Akkor nagy segítséged nékik győzelmet ád,
És kik a mélyben éltek, dicsfénybe mennek át.
 
     J. Frank (1618-1677) A Hit Hangjai 127