Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EH 2003. december ...

MAGYAR BAPTISTA KIADVÁNYOK

A Magyarországi Baptista Egyház hetilapját Háló Gyula lelkipásztor szerkeszti, tördelőszerkesztő: Pap Szabolcs.
      Ez a legnagyobb példányszámban megjelenő magyar baptista újság (információt nem kaptam a laptól).
      A Békehírnök hozzánk is eljut. Megrendelni egyénileg és csoportosan is lehet. Az Óceánnak erre a partjára 4 hetenként postázva 17000 Ft, hetenként postázva 20000 Ft.
      Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1068 Budapest VI. Benczúr utca 31.
      E-mail: bekehirnok@baptist.hu  telefon: +36-1-352-9993/ 112-es mellék
Megjelent a "Múlt, Jelen, Jövő" 2004

Gazdag tartalommal jelentkezik ismét a magyarországi baptisták kiadványa, a Múlt, Jelen, Jövő baptista naptár 2004. évi száma. Kalendáriumunk hetvenhatodik évfolyama mintegy 36 oldalon ad híradást az elmúlt időszakban történt eseményekről. Papp János missziói igazgató írása behatóan elemzi a magyarországi baptisták missziói tevékenységét. Várady Endre `Az egyház változó arca@ címmel a Newsweek cikkét fordította le, amelyben világméretű kitekintést kaphat az olvasó a keresztyénség missziójának változásairól. Gál Dávid összefoglaló írása a Baptista Szeretszolgálat munkáját hívatott bemutatni. Missziótörténelmünk lapjairól most Pannonhalmi Béla lelkipásztor életútját mutatja be Győri Kornél tanulmánya. A `Messiás@ születésének körülményeit tárja elénk Stefan Zweig novellájának nagyszerű fordítása, amely G.F. Händel feltámadása címmel jelent meg. 

Egyházunk elnöke, dr. Mészáros Kálmán testvér Görögországban járt. Érdekes, színes írása az ókori történelem országának bibliai vonatkozásait mutatja be. Kiadványunkból nem hiányozhat idén sem a szépirodalom. Dr. Somogyi Barnabás fordítása Gabriela Mistralnak, a dél-amerikai költőnek, Bibliáról írt gondolatait tolmácsolja. Új, még nem publikált verseket olvashatunk Balog Miklós és Venyercsán László tollából. Kiadványunk egyik irodalmi gyöngyszeme a Bókay János fordításában közölt 42. zsoltár. Tetszetős, színes borítóján baptista szószékeket láthatunk, a hátlap pedig a 2003. év legjelentősebb baptista eseményének, a kiskőrösi Filadelfia Idősek Otthona megnyitásának állít eméket. Szeretettel ajánlom kiadványunkat minden baptista testvérnek itthon és a tengeren túl.
                               
Marosi Nagy Lajos, a szerkesztő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének lapjáról Antal Ferenc testvértől kaptunk hosszabb ismertetést, ebből idézünk:
      2003 tavassza ujabb változást hozott szerkesztőségünk összetételében. Vékás Zoltán testvér betegségére való tekintettel lemondott főszerkesztő beosztásáról, s a Kongresszus és Szövetségünk Vezetősége Dr. Vass Gergely kommunikációs alelnököt bízta meg a felelős szerkesztői munkálatok elvégzésével. Néhány hónappal később, szeptember 1-től újabb változás történt a Szövetség Vezetőségének jóváhagyásával. A tördelő és szerkesztői munkálatokat Szilágyi László testvérre bízta. (aki előzőleg a Mustármag ifjúsági lap szerkesztője volt)
      Jelenleg a SZERETET szerkesztőség összetétele: Dr. Vass Gergely felelős szerkesztő, Szilágyi László és Antal Ferenc szerkesztők.
      Megjelenik havonta egyszer, 4200 példányban 12 oldalon két színben. Évente 4-szer színes fedőlappal 16 oldalon kopogtatunk be olvasóink ajtaján.
      Lapunk elérhetősége pillanatnyilag csak postai formában lehetséges.
Címünk: Oradea B Nagyvárad, 410050, str. Berthelot nr. 5 B Romania
      Dolgozunk rajta, hogy rövidesen internetes elérhetősége is biztosítva legyen.
                        Antal Ferenc
 
Egyéni és gyülekezeti megrendelésekre is van lehetőség. Az egy tételben kiküldött példányokat a detroiti Mikó Ildikó testvérnő továbbítja az amerikai címekre. Megrendeléseket akár a nagyváradi szerkesztőségbe, akár a mi szerkesztőségünkbe is küldhetjük, ahonnan Mikó testvérnőnek továbbítjuk az információt. Az előfizetésre önkéntes adományt lehet küldeni.

Ugyancsak a Szeretet szerkesztőségétől rendelhetünk a napokban megjelent Bibliaolvasó Vezérfonalból és a Baptista Falinaptárból.
Szeretet Naptár a 2004-es évre sajnos nem készült.

 
Szeptembertől új szerkesztője van a romániai magyar baptista fiatalok lapjának. Szeretettel köszöntjük Gönczi Gézát és munkájára, szolgálatára Urunk áldását kívánjuk.
      A tőle kapott információk szerint a Mustármag 1100 példányban jelenik meg, havonta.
      A lap a Szövetségnél vagy a szerkesztőségben, Váradon rendelhető meg.
      Cím: Mustármag szerkesztőség
      410050 Oradea (Nagyvárad), Str. Berthelot 5, Románia
      Tel.: + 40 259 415 015 E-mail: mustarmag@rdslink.ro
      Internet: www.romabisz.home.ro/mustarmag
(A novemberi lap színesben is olvasható az Interneten.)
      Az előfizetés árát nagymértékben befolyásolja a posta, illetve a célhoz juttatás költsége.
Amerikai olvasóink megrendelése esetén évi $10.00 dolláros adományt javaslunk. Ha valaki ennél többet küld, azzal a lap fönntartását segíti, amit bizonyára szívesen vesznek testvéreink.
      Gyülekezetenként célszerű közös megrendelést föladni (talán ez eddig is így volt). Egyéni megrendeléseket is elfogad a szerkesztőség.

A Szerbiai Magyar Baptista Közösség lapja. Megjelenés: időnként, 250 példányszámban. Felelős szerkesztő: Nyúl Zoltán
      Megrendelés, érdeklődés a szerkesztő címén: 24342 Pacsér, P.f.5. Szerbia - Montenegro
A lapot adományokból tartjuk fenn.
      Olvasóink nem csak tájékozódhatnak az ottani magyar misszióról, hanem egyúttal támogathatják is azt - imádságaikkal és anyagi segítséggel is. Bizonyára mindkettőre szükség van. Szívesen ajánlom minden olvasónknak a Kapcsolat-ot is! (Szerk)