Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Eszak-Amerikai Magyar Baptista Szovetseg

(Sajnalom, hogy a magyar ekezetes betuket ujabban nem kepes megfeleloen mutatni.) 

A SZOVETSEGI VEZETOK CIMTARA

Elnok / President:
REV. DANIEL PUSOK
7379 Islington Ave.
WOODBRIDGE, ON, L4L 1W2, CAN
pusokdaniel@yahoo.com 
Alelnok / Vicepresident:
REV. JANOS LUKACS
911 Dighton Ln.
SCHAUMBURG, IL. 60173
lukacs19.10@gmail.com
Fotitkar / General Secretary:
REV. SANDOR HULI
1709 Moran
LINCOLN PARK, MI. 48146
huli.sandor@gmail.com
 
Penztaros / Treasurer:
JOZSEF KOVACS
13071 Orange St.
SOUTHGATE, MI. 48195
joekovacs77@gmail.com


Sz�vets�g�nk tiszteletbeli eln�ke:
REV. S�NDOR  KULCS�R
11727 Breadfruit Ln.
VENICE, FL34292
rev_skulcsar@yahoo.com


Evang�liumi H�rn�k / Gospel Messenger
(A K�rt / The Trumpet)
Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havi lapja
Published monthly by the 
Hungarian Baptist Convention of North America, Inc.
WEB SITE c�m: http://www.evangeliumihirnok.net 
 
Editor / Szerkesztő:
REV. DR. A. G�ZA HERJECZKI
1370 Michigan Blvd., Lincoln Park, MI 48146
Tel.: (313)382-3735     herjeczki@yahoo.com
 
K�ziratot, cikket, megjegyz�seiket a szerkesztő c�m�re k�rj�k.
 
A szerkesztő bizotts�g:
a mindenkori eln�ks�g tagjai
 
SUBSCRIPTION  / ELŐFIZET�S
$25.00 annually
Outside of the USA: $30.00 annually
Send subscription and change of address to
Előfizet�st, c�mv�ltoz�st erre a c�mre k�rj�k:
 
Bill F�r, Subscription Manager
12409 Devoe Str., Southgate, MI 48195
Tel.:(734)284-7107
furbill@hotmail.com

Sz�vets�g�nk 1908-ban a Pennsylvaniai Homestead v�rosban alakult meg, 13 taggy�lekezettel. Imm�r sz�ztizenot �v �ta fogja �ssze az �szak-amerika szerte alakult gy�lekezeteket. Volt idő, amikor a d�l-amerikai magyar misszi�munk�t is figyelemmel kis�rte, anyagilag t�mogatta.

Sz�vets�g�nkhez ma hivatalosan 8 gy�lekezet tartozik, melyek a k�vetkező nagyv�rosokban, vagy annak k�zvetlen k�rny�k�n műk�dnek:

Chicago, Cleveland, Detroit, Los Angeles, New York, Toronto, Venice, valamint Melbourne, Ausztr�lia. Ezen k�v�l van m�g n�h�ny gy�lekezet, amelyikkel testv�ri kapcsolatban vagyunk. (Kelowna, BC. Canada; Kipling, Sask. Canada)

Gy�lekezeteinkről r�szletesen olvashatunk a GY�LEKEZETEK oldalon.


Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�gről hivatalos lapja az Evang�liumi H�rn�k. Havonta jelenik meg. Az Internetre vitt v�ltozata tartalmazza a lap l�nyeges �r�sait, de nem f�lt�tlen�l t�rekszik arra, hogy teljesen azonos legyen a pap�ron megjelenő lappal.

2007. janu�r �ta a lapot a papirform�val megegyezően, PDF-form�ban publik�ljuk az Interneten is. WEB oldalainkat is a szerkesztő gondozza.