Magyar Baptist�k Vil�gtal�lkoz�ja 2000 ..

"... egy rem�nys�gre kaptatok elh�v�st is:
  egy az �r, egy a hit, egy a kereszts�g ..." 
(Ef�zus 4:4-5)
 
Balk Margit: El�sz�r - s tal�n utolj�ra? Eml�keim a Vil�gtal�lkoz�r�l
MABAVIT II. --  IFINAP
Bartha Istv�n: Visszatekint�s a Magyar Baptist�k Vil�gtal�lkoz�j�ra
F�nyk�pes besz�mol� a Vil�gtal�lkoz�r�l - a szeptemberi sz�mban
A Vil�gtal�lkoz� �nnepi nyilatkozata - a szeptemberi sz�mban
101 F�NYK�P A TAL�LKOZ�R�L
�DV�Z�LJ�K NAGYV�RADON!
V�GLEGES PROGRAM   
T�rk�p a tal�lkoz� sz�nhelyeihez.

�ltal�nos t�j�koztat�

Programtervezet

Jelentkez�si �v

El�k�sz�letek

A konferencia munkat�rsai

P�nk�sdi gy�jt�s

Nagyv�radi Magyar Baptist�k Tal�lkoz�ja a MABAVIT II. el�tt, augusztus 6-�n

[Vissza az Evang�liumi Hirn�kh�z]

Baptist TOP1000