Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvajánlatunk

                                                                      Korábbi ismertetéseket itt találhatunk

(2005. február)

Múlt, Jelen, Jövő, Baptista Naptár 2005
Szeretettel tájékoztatjuk nagymúltú baptista kalendáriumunk itthon és határainkon túl élő olvasótáborát, hogy rövidesen a könyvesboltok és gyülekezeti könyvterjesztők asztalára kerül kiadványunk a Múlt, Jelen, Jövő 2005. évi száma. Idei naptárunk anyaga századelőnk jubileumainak jegyében készült. A 200 éves Brit és Külföldi Bibliatásulat elindulása világhódító útján, számos önfeláldozó baptista testvérünket is fellelkesített és Isten értékes eszközévé tett.
      A baptisták összefogásának szép példája a Baptista Világszövetség 1905-beli londoni megalakulása, amely világszerte erősítette az egyre terebélyesedő evangéliumi baptista hívők munkáját. Magyarországon az állami hatóságok ugyancsak 1905. óta ismerik el baptista közösségünket, melyben a legfőbb tekintély ma is a Biblia.
      Kiadványunk szóban és képekben egyaránt beszámol az eltelt esztendő jelentősebb egyházi eseményeiről is. Hitépítő és történelmi ismereteket adó írásai egyaránt olvasóink tájékozottságát és lelki növekedését hívatottak szolgálni. Szeretettel ajánljuk kiadványunkat minden érdelkődő magyar baptistának, és kérjük, hogy keressék évkönyvünket a könyvterjesztőknél. Évkönyvünk megrendelhető a Baptista Könyvesboltban is (1068 Budapest, Benczúr u. 31.)
      Marosi Nagy Lajos, a naptár szerkesztője

Magyar baptista külmisszió és szeretetszolgálat (Beszámolók, levelek, életrajzok) Szerkesztő: Zágoni Jenő, Baptista Levéltár, Budapest, 2004.
      Olvasóink figyelmébe ajánlom a bennünket is érintő, színes fotókkal illusztrált, 252 oldalas, tavaly megjelent könyvet.
      Két érdekes bevezető írás után 3 részben áll előttünk a címben megjelölt téma. A magyar külmisszionáriusokkal foglalkozó rész tartalomjegyzékéből kitűnik, hogy ezek a személyek vagy itt éltek a közelünkben, vagy -hála az Úrnak- még mindig itt vannak velünk. Dr. Bán Rozália, Cserepka János, Füredi Kamilla, dr. Haraszti Sándor, Cserepkáné dr. Ilonka Margit és dr. Tóth Piroska szolgálatát, életét elevenítik meg a szerkesztő által összegyüjtött és válogatott írások.
      A második részben Lados Mónika, Láng Emese és Petrik Timea "tengeren és szárazon" folytatott missziómunkájáról, a harmadikban pedig a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány munkájáról olvashatunk.
      A könyv 1500 forintos áron a Baptista Könyvesboltban kapható. (1068 Budapest, Benczúr utca 31. Tel: + 352-9993/130)
 
 
(2005. január)
Megyesi József: ÖNÉLETRAJZOM AZ IGE TÜKRÉBEN
 
Amikor e sorok a kedves Olvasó kezébe kerülnek, Megyesi József ÖNÉLETRAJZOM AZ IGE TÜKRÉBEN című könyvén talán már az utolsó simításokat végzik, csomagolják a nagyváradi (román) baptisták nyomdájában. A több, mint 400 oldalas irodalmi mű hű képet fest a képzőművész-lelkipásztor gyermekkoráról, szolgálatairól, kül és belföldön kifejtett tevékenységéről, élénk színekben idézve fel -a jelent sem mellőzve- a múltat.
      Az életrajz hitelességét csak öregbíti a százat is meghaladó fekete-fehér, és mintegy 50 színes fényképfelvétel, valamint a könyv borítója, a szerző saját grafikáival.
      A könyv elő és utószavában a nagyváradi gyülekezet jelenlegi lelkipásztorai kihangsúlyozzák: ...Ez egy olyan írás, amelyben a szerző megfelelő objektivitással igyekszik bemutatkozni. A könyv egy Istenben hívő ember bizonyságtételét tartalmazza...Főszereplője nem Megyesi József, hanem a mindenható Isten, akire Megyesi József rábízta életét. Olvasás közben betekinthetünk egy múltszázadbeli hívő székely család hangulatába.... (Dr. Simon József)
      ...Nem mindenki részesül abban a kiváltságban, hogy olyan hosszú szolgáló élete legyen, mint Megyesi József lelkipásztornak. Élettörténete inspiráló lehet ma is, bemutatva azt, hogy miként válhat egy ifjúból Isten kiválasztott szolgája. A szolgáló életnek vannak könnyű és nehéz időszakai. De az időktől és körülményektől függetlenül van egy dolog, amit megkívánnak a sáfártól: a hűség, megbízója iránt. Erre késztessen minden olvasót a könyv elolvasása. (Dr. Giorgiov Adrián)
      Megyesi József könyve egy lelkipásztor életrajza, de nemcsak lelkipásztoroknak, hanem fiataloknak, idősebbeknek, családosoknak és nyugdíjasoknak egyaránt áldásos olvasmány lehet.
Megrendelhető a szerző címén: Megyesi József, 410498 Oradea, Aleea Forajului nr. 1, Sc. C.,ap. 46. Tel: +259 224466, valamint a SZERETET szerkesztőségétől, 410050 Oradea, Str. Berthelot nr. 5. Tel. +259 418221, E-mail: szeretet@rdslink.ro
A könyv nem nagy példányszámban jelenik meg, ezért ajánlatos mielőbb megrendelni.
      Antal Ferenc

[Vissza a Home Page-hez]