Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EH 2003. december ...

Karácsonyi oldal

ITT ÁLLOK JÁSZOLOD FELETT
 
Itt állok jászolod felett, Ó Jézusom, Királyom.
Elhoztam minden kincsemet ajándékul, Megváltóm.
Vedd elmém, lelkem és szívem,
Hadd adjam néked mindenem, Hogy kedves légyek néked!
 
Nem éltem még e föld színén: Te értem megszülettél;
Még rólad mit sem tudtam én: Tulajdonoddá tettél;
Még meg sem formált szent kezed:
Már elválasztál engemet, Hogy társam légy e földön.
 
Mély síri éjben vártam én: Fölkelt a nap rám véled.
Terólad ömlik rám a fény, A béke, boldog élet.
A lélek ékességei;
Belőlük hitnek mennyei Szép tisztasága árad.
 
Csak nézlek boldog szívvel én, S nem győzlek nézni téged.
Szóm és erőm mind oly szegény, Hogy elmondhassa néked:
Bár felfoghatna tégedet
Az emberszív és ismeret, Hogy megfejthesse titkod!
 
Megváltóm egy kérésemet nem vetheted meg nékem:
Hogy szívem mélyén tégedet Hordozzalak hűségben;
Hogy bölcsőd, szállásod legyek,
Jöjj, Jézus, tölts el engemet Magaddal, nagy örömmel!
 
         Paul Gerhardt (1607-1676)

Karácsonyi levél
(részletek)
 
"Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!" (Ézsaiás 9:6)
 
Egy éneknek az egyik sora jut eszembe, mikor arra gondolok, hogy még mindíg szolgálhatok és írhatunk egymásnak: "Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk..." Minden nap kegyelem. Az is olyan csodálatos, hogy ebben az időben már gyakrabban gondolunk az örökkévalóságra, mint a földi dolgokra. *
      Az utóbbi években azt is észrevehetjük, hogy a karácsonyi dekorációk, hirdetések, leárazások egyre korábban kerülnek be az üzletekbe. ... Vajon milyen karácsonyi ajándékot várnak a gyermekek? A szülők rámutathatnak a karácsony igazi értelmére és a legnagyobb ajándékra.
      Mi is kapunk ajándékot gyermekeinktől, amit ők titokban készítettek, hogy azzal örömet szerezzenek nekünk. A meglepetést pénzzel nem lehet felértékelni. Miért? Mert szeretetből adták.
      Az igazi ajándék az ajándékozottnak semmibe se kerül; csak el kell fogadni. Ezért ajándék az AJÁNDÉK. Az áldozatot az ajándékozó hozza. Így van ez Isten legdrágább ajándékával is. Nekünk nem kerül semmibe, hogy Isten ingyen kegyelméből nékünk ajándékozta az Ő egyszülött Fiát az Úr Jézus Krisztust. Néki azonban sokba került, mert feláldozta életét a kereszten helyettünk és érettünk. ...
      Az Úr Jézus nagy árat fizetett értünk, ne vegyük hát könnyedén a megváltásunkat! Egy ismerősömet a gazdag szülei megfosztották az örökségtől, mert a Krisztus követője lett. Ő boldogan cserélte fel a földi örökséget a mennyeiért, amit az Úr Jézus érdeméért ajándékozott neki is a mennyei Atya, Fogadjuk el mi is ezt a legértékesebb siteni ajándékot, ami örök időkig a miénk lehet, mert az a mi örök életünk. "Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldöttél, a Jézus Krisztust." (Jn 17:3)
      A kegyelmi idő még mindig tart. Hálás vagyok érte. Az ünnepi időszak nagyon elfoglalt az én számomra is. A magyar tradíciómat még mindig tartom. Ha az Úr ad erőt, akkor most is szeretnék kalácsot sütni 25 kg lisztből. Ezt ajándékul adom az ismerősöknek.
      Isten megőrző kegyelme legyen veletek az Új Esztendőben is!
                   Szeretettel: Faulkner Terézia
 
*Faulkner testvérnő az idén ünnepelte 80-ik születésnapját. Szeretettel köszöntjük és Urunk további oltalmába ajánljuk őt. (Szerk)

Betlehemben réges-régen
 
Betlehemben réges-régen volt egy barlangistálló.
Nem volt néki ékessége, ellepte a pókháló.
Egyszer aztán híres lett, Jézus abba' született.
 
Angyal vitte a hírt széjjel pásztoroknak éjszaka,
Megtudták, hogy Betlehemben hol a Krisztus jászola.
Többé egy sem szendergett, Krisztust nézni mind elment.
 
Mindent szépen, jól megnéztek, Józsefet és Máriát,
Csodálták a kis csöppséget, jászolban az ég Urát!
Angyaltól csak rettegtek, békét Jézusnál leltek.
 
Jászoltól a keresztfáig harminchárom év telt el,
Akkor vitte lelkünk vétkét keresztfára örökre.
Jöjj hát bűnös, örvendezz, vedd át tőle üdvödet!
               Ford: Révész Árpád

Legszebb karácsonyom
 
Életemnek legszebb karácsonya az lett,
Mikor megértettem: az Ige testté lett.
Megszületett benne Krisztusom, Királyom.
Azóta van nekem üdvöm, boldogságom.
 
Ajándékba Tőle fehér ruhát kaptam,
Drága vérének pecsétje van rajtam.
Ezért lett az nekem legszebb karácsonyom,
Érette szent nevét hódolva imádom.
              Novák Ilona

Régi karácsonyi történet
A börtönigazgató elbeszélése
 
Hat évvel ezelőtt, december 24-én be kellett mennem dolgozni. Ahelyett, hogy a Karácsony estét a feleségemmel és a kislányommal otthon töltöttem volna, a börtönben az igazgatói teendőimmel voltam elfoglalva. Másnap reggel a börtönből kijövet a munka után hazasiettem. A csípős hidegben az utcán egy kislányt láttam, aki vékony ruhában harisnya nélkül, lyukas cipőben volt felöltözve.
      A kislány a kezében egy toalett papírba csavart kis csomagot tartott. Azon gondolkodtam, hogy ki lehet ez a kis teremtés, de a fáradság miatt nem álltam meg érdeklődni, hanem inkább továbbsiettem. Mivel a hátam mögött valamit hallottam, megálltam. Amikor megfordultam, ugyanazt a kislányt láttam magam előtt.
      "Mit akarsz?" - kérdeztem. "Uram, Ön a börtönigazgatója? Nincs otthonom, az anyukám két héttel ezelőtt halt meg. A halála előtt azt mondta, hogy az apukám a börtönben van és talán látni szeretné a kislányát. Kérem engedje meg, hogy meglátogathassam az apukámat. Ma Karácsony van és megszeretném ajándékozni ezzel a kis csomaggal."
      "Nem lehet, nem engedhetem meg" - válaszoltam és elkezdtem tovább menni. Alig tettem néhány lépést, azt éreztem, hogy valaki meghúzta a kabátomat és esdeklő hangon azt mondta: "Kérem legyen szíves megengedni." Nagy könnycseppek voltak a szemében és elérzékenyülve a kis ajka remegett.
      "Uram," - mondta, "ha Önnek egy kislánya lenne, akinek a mamája meghalt volna és Ön a börtönben lenne és a kislányának nem lenne hová menni és senki se szeretné, nem gondolja, hogy a kislánya találkozni szertetne az apukájával?"
      A börtönigazgató torkát addigra a sírás szorongatta és a szemei könnyekkel teltek meg. Erre azt válaszoltam neki: "De igen, én is szeretném és találkozni fogsz az apukáddal."
Amikor visszamentünk az írodámba, akkor megkértem a fegyőrt, hogy hozza fel a 37-es zárkából a foglyot.
Ahogy a fogoly az írodámba lépett és meglátta a kislányát erélyes hangon azt kérdezte: "Nelli, mit csinálsz itt? Mit akarsz? Menj haza az anyádhoz!"
      "Kérlek apukám, ne haragudj" - mondta sírva a kislány. "Anyuka meghalt és a halála előtt megkért, hogy gondoskodjak a kis Jimmyről, mert te nagyon szeretted. Ő is szeretett téged." Ezután zokogva elcsukló hangon azt mondta: "De Jimmy is meghalt."
      Azután a toalettpapirba tekert kis csomagot kibontotta, amiből kivett egy kis göndör hajfürtöt, amit az apukája kezébe tett, majd ezt mondta: "Mielőtt Jimmyt eltemették volna, ezt vágtam le a hajáról."
      Addigra a 37-es zárka foglya, mint egy gyerek velem együtt zokogott. Majd a kislányát felemelte, mialatt a meghatódottságtól magát visszatartva az egész teste remegett. Ekkor az irodámból kimentem.
Kb. egy órával később, amikor visszamentem a 37-es zárka foglya a börtön kabátját levette és azt mondta: "Börtönigazgató úr, kérem engedje meg, hogy ezzel a kabáttal a kislányt betakarhassam." Közben a kemény férfi arcáról könnyek peregtek.
      "Nem" - mondtam. "A kabátot tartsa meg, a kislánya többé nem fog fázni. Elviszem magammal az otthonomba és gondot viselek róla." "Az Isten áldja meg!" - mondta zokogva a fogoly.
      A kislányt hazavittem és sok éven át nálunk lakott. Később az Úr Jézus Krisztust hit által a szívébe fogadta és komoly hívő lett belőle. Idővel a 37-es zárka foglya is átadta szívét a Megváltónak és az életében történt változás miatt kegyelemben részesült. Utána szabadon engedték. Most becsületes emberként a lányával lakik, akinek a kis karácsonyi ajándéka a megkeményedett bűnös szívét megtörte.
      Jézus Krisztus az, aki bárki életét megváltoztathatja. A Rómaiakhoz írt levél 5:8-ban ezt olvashatjuk: "Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk."
      Kedves Barátom, az a vágyam, hogy ez az igaz történet a te szívedet is megérintse és kérlek, adj benne állandó lakhelyet az Úr Jézus Krisztusnak!
                     Ford: Steiner József