Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evang�liumi H�rn�k - 2002. november - Gy�lekezetek .
CLEVELAND

CLEVELANDI BEMER�T�S

Isten ir�nti h�l�val jelenthetj�k, hogy bemer�t�si �nnep�ly�nk volt augusztus 25-�n.
      M�r az ima�r�ra megtelt az imah�zunk, s az im�dkoz�k sz�ve pedig telve volt h�laad�ssal. N�gy feh�r ruh�s fiatal l�lek: Balla Be�ta, F�l�p K�roly, G�l Ferenc �s P�cs� Melonka tett bizonys�got ezen a d�lel�tti istentiszteleten arr�l, hogy elfogadta az �r J�zus b�nbocs�t� kegyelm�t �s k�vetni akarja h�s�gesen eg�sz �let�n �t.

A n�gy bemer�tkez� �s a szolg�latokat v�gz� h�rom lelkip�sztor
      Az istentisztelet els� fel�ben az alkalomhoz ill� szavalatokat hallhattunk, a helyi �nekkar szolg�lt, valamint a detroiti �nekegy�ttes adott el� sz�p �j lelki �nekeket. Az ig�t ez�ttal a legk�zelebbi (detroiti) magyar baptista gy�lekezet lelkip�sztora, dr Herjeczki G�za testv�r hirdette a Cselekedetek 20:17-24 versek alapj�n. P�rhuzamot vont az ig�ben olvasott esem�ny �s a mostani bemer�t�s k�z�tt, buzd�tva bemer�tkez�ket �s mindenkit arra, hogy az apostol p�ld�j�t k�vetve �r�mmel v�gezze szolg�lat�t. Mindenkinek megtanul�sra aj�nlotta a 24. verset: De semmivel sem gondolok, m�g az �n �letem sem dr�ga n�kem, csakhogy elv�gezhessem az �n fut�somat �r�mmel, �s azt a szolg�latot, melyet vettem az �r J�zust�l, hogy bizonys�got tegyek az Isten kegyelm�nek evang�lium�r�l.
      Ezut�n lelkip�sztorunk, dr. Pint�r Zolt�n testv�r sorban bemer�tette �ket a hull�ms�rba, jelk�pezve a r�gi �letnek val� meghal�st �s egy �j �letre val� felt�mad�st.
      A bemer�tettek feletti �ld�sk�r�s ut�n az istentisztelet befejez� r�sze az �rvacsorai k�z�ss�g volt, melyben m�r az �j testv�reink is r�szes�lhettek.


Kish S�ndor gy�lekezetvezet� tv. k�sz�nti a bemer�tkez�ket


A clevelandi ifj�s�g �nekel
 
D�lben k�z�s eb�d volt, majd folytattuk az �sszej�vetelt, arat�si �nnepi m�sorral.
 
      A d�lut�ni igeszolg�latot Juh�sz Tibor lelkip�sztor v�gezte, aki a kanadai Kitchener v�ros�ban l�v� magyar gy�lekezet p�sztora.
      M�g ide tartozik, hogy az�ta - Anne Graham Lotz clevelandi evang�liz�ci�ja nyom�n - k�t �jabb lelki gy�m�lcs is be�rt: Veres Johanna �tadta sz�v�t Megv�lt�j�nak amerikai bar�tn�j�vel egy�tt, akit megh�vott az evang�liz�l�sra. "Az Ige nem t�r vissza �resen."
      Teh�t �jabb bemer�t�snek n�z�nk el�be. Tapasztaljuk, hogy az �r csod�san m�k�dik. H�la �rte.
          Marosi B�la