Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God's Plan for You

God Loves You

"For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. John 3:16 (NIV)

But You are a Sinner

"For all have sinned, and come short of the glory of God" (Rom. 3:23)

The Holy Spirit Convicts You of Sin

"And when his is come, he will reprove the world of sin ... because they believe not on me" (John 16:8-9)

Your Response is to Repent of Sin

"For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance" (Matt.9:13)

And to Trust in Christ as Savior and Lord

"That if you confess with your mouth, "Jesus is Lord," and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. For, "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Roma 10:9-10,13 (NIV)

Grow in Christ by following through with baptism and uniting with a church. You will find new Christian friends and grow in your new life in Christ.

 

AZ �DV�SS�G �TJA
K�VESD J�ZUST !
M�rk 8:34. A sokas�got pedig az � tan�tv�nyaival egy�tt mag�hoz sz�l�tv�n, monda n�kik: Ha valaki �n ut�nam akar j�nni, tagadja meg mag�t, �s vegye fel az � keresztj�t, �s k�vessen engem.

35. Mert valaki meg akarja tartani az � �let�t, elveszti azt; valaki pedig elveszti az � �let�t �n �rettem �s az evangy�liom�rt, az megtal�lja azt. 36. Mert mit haszn�l az embernek, ha az eg�sz vil�got megnyeri, lelk�ben pedig k�rt vall? 37. Avagy mit adhat az ember v�lts�gul az � lelk��rt?

38. Mert valaki sz�gyell engem �s az �n besz�deimet e par�zna �s b�n�s nemzets�g k�z�tt, az embernek Fia is sz�gyellni fogja azt, mikor elj� az � Atyja dics�s�g�ben a szent angyalokkal.

 
J�ZUSHOZ J�JJ KEDVES L�LEK
 
J�zushoz j�jj, kedves l�lek,
Halljad, � h�v t�gedet!
J�jj csak Hozz�, b�rmi b�nt is,
Benne nyugtod megleled!
J�jj f�radtan, megterhelten,
Terhed b�rmily nagy, neh�z!
Minden bajt�l megment t�ged,
M�g ma j�jj, �, j�jj, ne k�ss,
M�g ma j�jj, �, j�jj, ne k�ss!
 
J�zushoz j�jj, terhe k�nny�,
�s ig�ja nem neh�z!
N�la b�ke, �r�m v�r r�d,
T�nik b�, gond, k�tked�s.
J�jj csak b�tran, t�ged is h�v,
Kedvesen sz�l, halljad �t!
J�jj az �gi lakom�ra,
J�jj ma m�g, j�jj miel�bb,
J�jj ma m�g, j�jj miel�bb!
 
J�zushoz j�jj, megbocs�t �,
Meghalt minden b�n�d�rt!
Kegyelmet csak N�la nyerhetsz,
�rted ontott dr�ga v�rt.
B�r a lelked titkon retteg,
Tal�n v�dol b�ntudat,
Minden v�tked megbocs�tja,
Vigaszt, b�k�t, enyhet ad,
Vigaszt, b�k�t, enyhet ad.
 
                              Edward Hug (K� 43)
 
Az �nek �r�ja a Megv�lt� M�t� evang�liuma 11. r�sze v�g�n f�ljegyzett szavait haszn�lta fel. J�zushoz h�vogat, �gy, mint aki tapasztalta m�r, hogy a Mester h�v� szav�nak engedni j�. K�vesd J�zust te is, kedves olvas�nk! Fogadd meg az �nekb�l, vagy az evang�lium sorair�l hangz� megh�v�st. J�zus Krisztus szavai ezeket: "J�jjetek �nhozz�m mindny�jan, akik megf�radtatok �s meg vagytok terhelve, �s �n megnyugv�st adok nektek. Vegy�tek magatokra az �n ig�mat, �s tanulj�tok meg t�lem, hogy szel�d vagyok, �s al�zatos sz�v�, �s megnyugv�st tal�ltok lelketeknek. Mert az �n ig�m boldog�t� �s az �n terhem k�nny�." (M�t� 11:28-30)

az Evang�liumi H�rn�kh�z