2004
2005

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ..

AZ EVANGÉLIUMI HÍRNÖK EGYIK OLDALA

2006. december

HALOTTAINK KELOWNÁBAN  –  KANADA

Ficsorka Pált 79 éves korban temettük 2006. október 28-án.

Künsztler Mihályt 87 éves korában, több éves súlyos betegség után temettük 2006. október 31-én.
(Künsztler testvér sógora volt Cserepka János volt boliviai misszionáriusnak és Ilonka Istvánnak, volt Kipling-i lelkipásztornak.)

Fülöp Ferencet 84 éves korában temettük 2006. november 15-én.

Chek Máriát 84 éves korában temettük 2006. november 20-án.

A temetési igei szolgálatot Dr. Viczián János végezte és néhány alkalommal férfikarunk, zenekarunk is végeztek szolgálatokat.
Most is azt kívánjuk, hogy Isteb adjon vigasztalást a megszomorodott szívekbe. V.J.

(2006. október)


VERECZKY-MÁLIS
KLÁRA

1922 - 2006

 

Vereczky-Mális Klára testvér 1922. november 26-án, Clevelandban született (Haspray Lajos és sz. Horváth Júlia voltak a szülei). A Szt. Imre Magyar Elemi Iskola, majd a Szt. István Középiskola elvégzése után a tengerészethez (Navy) jelentkezett szolgálatra. A 2.Világháború idején Washington D.C.-ben dolgozott.
      Egy keresztyén rádióállomás munkatársa volt Daytona Beach, FL-ban, amikor az ott dolgozók kitartó könyörgése és Klára őszinte útkeresése meghozta a gyümölcsét. Az EH-ben is megjelent vallástételéből idézem:

"And God did hear their prayers! And my prayers too! I became so miserable inside that I couldn’t think about anything except that I was suffering with the way I was living but couldn’t seem to help myself. I thought God would condemn me to hell if I didn’t change. I became so distraught that I fell on my knees in my apartment and for several hours I asked--begged--pleaded with God to help me. To let me know which was the right way for me, a Catholic.

One evening while alone in my apartment, not even thinking about the Lord or that He was near, I heard a Voice speak to me! That changed everything! I was totally ready to listen and obey; to accept Him into my life. And it was not the Roman Catholic way of life that He showed me!

After this I became the happiest person in the world, simply bubbling over with boundless joy. For four glorious months I couldn’t talk about anything except my newfound salvation. I couldn’t think of anything except that I was so pure and clean and happy in the Lord! Could only pray and thank God that He was so merciful to me, a miserable sinner. Then, when I became accustomed to this new experience, I realized this was really a new me, praise God…".

1964. április 5-én kötött házasságot Vereczky Sándorral. A környéken élő magyarok vezetői lettek. Egyik legsikeresebb vállalkozásuk a Londoni Filharmónikusok floridai turnéjának a megszervezése volt. Kertész István karnagy, és két nagy költőnk, az akkor ott élő Vass Albert, és az éppen Amerikában tartózkodó Tollas Tibor életre szóló barátságot kötöttek Klára testvérrel. Kaliforniába telepedve folytatták politikai-kulturális tevékenykedésüket, de Klári néni a Santa Monika-i Magyar Bibliai Gyülekezet és – Sándor bácsi halála után – az alhambrai Amerikai Magyar Baptista gyülekezet építő tagjaként is rengeteg szolgálatot végzett. Angol tanfolyamot vezetett. Az állampolgársági vizsgákra készülőknek hangkazettát készíttetett. Kalifornia állam közlekedési szabályzatát magyarul is megjelentette. Kijárta, hogy a zöldkártya kérvény beadását elősegíteni gyülekezetünkhöz jöjjenek az INS munkatársai. Volt olyan év, hogy több mint ötvenen (magyarok, románok, kínaiak, mexikóiak) adták le a kérelmüket ezzel a segítséggel. A Szabadságharcosok Szövetségének titkára, majd elnöke volt. Az Acorn Newsgroup újságírójaként a környék vallásos eseményeiről írt híreket még a halála előtt egy hónappal is. Megjelentek írásai az Evangéliumi Hírnökben, és naponta megkeresett sokakat az email-jeivel.
      Én akkor ismerkedtem meg vele, amikor már néhány éve özvegy volt, és a gyülekezetünkből egy másik özvegy, Mális István testvér megkérte a kezét. Olyan sokat tanultam tőle! Az özvegység állapotáról, az idős emberek érzelmeiről, félelmeikről és reménységeikről. Hogy nekik is vannak álmaik, és hogy Isten különös meglepetéseket tartogat a számukra is. Csak egyet hadd mondjak el! Fényképalbumban lapozgattak egyszer. Éppen elhunyt férjének egy katonakori képét mutatta Klári, amikor Pista bácsi felkiált: „Hát az én vagyok ott!". Kiderült, hogy a két férj egy alakulatnál szolgált a háborúban! A feleségük révén tudták meg, hogy sorstársak. (Ezt azért merem így írni, mert Klári nénit ismerve tudom, jót nevetne rajta.) Amerikában született, nagy patrióta volt, de legalább úgy szerette a magyarokat is. Törve beszélte a nyelvünket, de szívvel-lélekkel szolgálta a magyarság ügyeit. És vidám lélek volt!
      A nyár végén beteg lett. Rövid ideig tartó betegség után, augusztus 27-én elszólította az Úr. Emlék-istentiszteleten adtunk hálát a kegyelemért és a vezetésért, amiről Klára testvérünk élete tanúskodott. Vadász János lelkipásztor hirdette az igét magyarul, a 23. zsoltár alapján. Klári kérésének eleget tett Szörényi Éva művésznő, akivel nagyon közeli barátságban volt, elszavalta Ady Endre „Köszönöm, köszönöm…” című versét. Úgy vélem, hogy ez a költemény most hangzott el a legihletettebb tolmácsolásban. Munkatársak, barátok és testvérek váltották egymást az emlékezésben. Az istentisztelet végén én ismertettem az élettörténetét. (Az istentisztelet részletei gyülekezetünk honlapjáról letölthetők.)
      Klári testvérünk legkedvesebb igeverse a Róma 8,28 volt: „Tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál".   

 
              Novák József


MIKLÓS MENYHÉRT
1918 - 2006

 

Budapesten született, 1918. május 19-én. Miklós Menyhért lelkipásztor első gyermeke volt. Öten voltak testvérek. 16 éves korában merítette be őt Pannonhalmi testvér a Pesterzsébeti gyülekezetben. Ennek a gyülekezetnek és énekkarának volt tagja és diakónusa 1956-ig. Akkor az Egyesült Államokba költözött, Texasban telepedett le, a San Antonio-i baptista gyülekezet tagja volt. Ez év április 7-én halt meg.       
             Helen Nichols

(2006. szeptember)

JUHÁSZ PÁL  1939 - 2006

Június 18-án Juhász Pál testvérünket hazaszólította az Úr.
      1939. november 17-én született Aradon (Erdély). Sokat beszélt nagyszüleiről, akik nevelték őt. Aradon, a Román Baptista Gyülekezetben tért meg, ahol Truta Ionel lelkipásztor testvér által be is merítkezett. Előbb Jugoszláviába, aztán Ausztrián át Amerikába emigrált 1981-ben. Itt a New York-i gyülekezetben talált otthonra. A testvéri közösségben mindig jól érezte magát, melyhez mindhalálig hűséges maradt. Itt ismerkedett meg és kötött házasságot Jakab Ibolyával, akivel mintegy tíz évet éltek együtt. A betegség nehéz hónapjaiban felesége példás hűséggel ápolta úgy a kórházban, mint odahaza is. Súlyos betegsége és szenvedése után, az Úrban megnyugodva tért Teremtő Urához. Temetése június 22-én volt a Fox Funeral Home-bol (Qeens), ahol Rev. Kulcsár Sándor szolgált alkalmi igékkel és az énekkar lelki énekekkel. Isten vígasztaló és gondviselő kegyelme legyen az özvegyen maradt Ibolya testvérnő életén.
               Erdei Gabriella

VICZIÁN JÁNOSNÉ
 ALVÁRI IRÉN

1932 – 2006

 

Irénke 74 évet kapott a Úrtól, melyből 49 évet élt házasságban – 1957 – 2006. Két gyermekkel áldotta meg őket Isten, de a két gyermek Gábor és Angéla fiatal korban távoztak az életből. Irénke nagyon hűségesen helyt állt férje mellett a gyülekezetekben, mert Viczián testvér több magas egyházi szolgálatban ténykedett, ezért a gyermekek nevelése rá hárult. Ez mellett mindíg hűséges és odaadó volt a vendégátásban, vagy pedig az énekkarban, ahol szinte élete utolsó hónapjáig helyt állt. Soha nem tétlenkedett a gyülekezeti munkában, mert a szeretetvendégség szinte az ő munkatere volt. Soha nem félt a vendégektől, mert gyakran előfordult, hogy otthonukban 10-12 vendég is volt az asztal körül.
     
Temetésén – augusztus 16-án – két lelkipásztor szolgált – Brian Carlson angol baptista és Vietorisz Lajos magyar református lelkipásztor. A gyülekezet pedig zenei szólókkal, férfikarral búcsúzott Irénkétől.
      24 napos kórházi ápolás és gyógyítgatás után távozott közűlünk, de valahányszor megkérdeztük fájdalmáról, mindig csak mosolyogva tudott arról szólni
, hogy nincs fájdalma. Egyetlenegy küzdelme volt, hogy mi fog történni férjével. Ezért minket - a gyülekezet tagjait - arra kért, hogy el ne feledkezzünk róla, hogy ő a jövőben is be tudja tölteni lelkipásztori feladatát.
      Irénke, nagyon köszönjük szolgáló életed, a sok példaadást. Hálát adunk azért a hűségért, amellyel szolgáltad Urunkat. Nehéz lesz követni példaadó, hűséges és szolgáló életed. De követni szeretnénk téged. Nagyon szeettünk és ezt azzal is igazoltuk, hogy nagy számmal, sok virággal és könnyes szemmel búcsúztunk tőled. Mi, Kelownaiak, de biztosra veszem, hogy Rákospalotán, Békéscsabán,
Torontóban, Érsekcsanádon és Neszmélyen, ahol szolgáltál férjeddel együtt, emléked megmarad.
      A viszontlátás reményében búcsúzunk tőled, Irénke
– a gyülekezetek testvérisége, a rokonok, barátok, valamint két kedves unokád: Anikó és Tamás. Mostantól kezdve igazzá lett, amit gyászjelentéseden olvashattunk: „Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod és Isten lesz ékességed. Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod." (És 61:19-20)

            Fazekas Gizella, Kelowna, Magyar Keresztyén Misszió

(2006. április)

 

VESZPELLER MÁRTA

1948-2006

 

Március 4-én búcsúztunk Veszpeller Márta nőtestvérünktől a covinai Forest Lawn temetőkert szép templomában. Az istentisztelet kezdetére már az állóhelyből is kifogytunk; gyülekezetünk testvériségén kívül eljöttek az amerikai gyülekezetek képviselői is, ahol a női munkában, vagy Biblia-tanulmányozó körök szolgálatában részt vett, de ott voltak a kollégák és a diákok is a középiskolából, ahol matematikát tanított.
      Márta, Veszpeller László és Ilona testvéreink első gyermeke, 1948-ban született Budapesten. A József utcai imaház épületében laktak; kislány korától otthona volt a gyülekezet. 1961-től élt Amerikában. A tizenéves leány komolyan vette a tanulást, és középiskolai tanulmányai után a Azusa Pacific College-ban, majd a Cal State Long Beach egyetemen szerzett tanári diplomákat. Megházasodott, és két leány anyukája lett. Jacquelyn a fogorvosnő, és Kimberly, aki a gyógyszerész pályát választotta, megható szavakkal emlékeztek meg édesanyjukról, aki sok-sok hittel, bölcsen és jó humorral szeretgette őket még felnőtt korukban is. A középiskola igazgatója, a húga Marika és öccse László is megosztottak velünk néhányat az emlékeikből. Eljött a Covina High School női énekegyüttese is, akik az istentisztelet elején és végén alkalmi énekekkel szolgáltak. Gyülekezetünket Szerényi Márta és Dr. Szenohradszki János testvér képviselték zenei szolgálattal.
     
Utoljára az óév esti istentiszteleten voltunk együtt a gyülekezetben Mártával. Bár a diagnózis már akkor is riasztó volt, mivel az Úr a nagy fájdalmaktól megkímélte, bizakodó jókedvvel viselte a betegségét. Amíg az energiája engedte tervezett, dolgozott, tanított és szolgált. Megtalálta a magyarokat ebben az óriási városban; mindig azon igyekezett, hogy a gyülekezetbe hozza, az Úr Jézushoz vezesse őket.
     
Az évek során sokat beszélgettünk, imádkoztunk. Súlyosbodó egészségi állapota sosem volt téma, mert teljesen az Úrra hagyatkozott. Megkereste és elfogadta az orvosi segítséget, és reménykedve várta a gyógyulását. Kedves szavakat talált mások dicséretére és a hálája kifejezésére, melyekről temetése óta is gyakran beszélgetünk a gyülekezetben. Nagyon szerette az Urat. A kérdésekre mindig megfontoltan válaszolt – nem is annyira a pedagógus, mint inkább a bölcs hívő válaszait fogalmazva meg. Buzgón imádkozott még élete utolsó hetében is. Ha megkérdezett valamiről, mindig érzékelni lehetett, hogy a kereséséhez vár segítséget és ezért nagyon komolyan kell venni. Beszélgetéseinkből ezek az emlék-ízek indítottak arra, hogy igei szolgálatomban Nikodémus kérdéseit felidézve hirdessem az örömüzenetet.
     
Amikor már nem tudott eljönni istentiszteletre, gyakran meglátogattuk. Mindig mi nyertünk áldást. Halála előtt két héttel gyülekezetünk női-körével úrvacsorázott. Tudom, hogy a nőtestvérekre is nagy hatással volt beteg nővérünk őszinte imája, szívből fakadó Isten-dicsőítése.
     
Idős szülei gondozták, sok-sok szeretettel. Mivel ilyent még nem láttam, többször is megfogalmazódott bennem a hála azért a kegyelemért, amit különösen nagy fájdalmukban nyertek az Úrtól. Tanúi lehettek annak, amint lányuk, akit az Úrnak ajánlottak fel már születésénél, a Megváltójához ment. Erre gondolva vigasztaljuk egymást mind, akik Márta testvérünkre emlékezünk.

                   Novák József

 

REV. HENRY D. SMITH

1920 - 2005

 

Henry D. Smith was born December 30, 1920 in Hungary, the oldest of 12 children. He married his wife Agatha in 1944.
      He pastored to churches in Hungary and Germany, then moved to the United States. He ciontinued as a minister until 1987. He moved to Wilsonville in 2000 where he died on March 21, 2005.
      Rev. Smith was fluent in English, German and Hungarian. His education included theological degrees from Seminaries and Universities of all the three countries he lived.
      Rev. Smith was preceded in death by his wife, Agatha, in 2001. He is survived by two daughters, Erika Rippel and Livia Petrix.
      The Hungarian pastors of our Convention miss him very much. We want to remember Rev. Smith with excerpts from his own writing on his calling and commitment he made to Jesus Christ. The presumable date of his handwritten testimony is 1995.   go to that article

(2006. március)

Andrew G. Yanik died in Harris Hill Nursing Facility in Williamsville, NY, he was 91. He was the last surviving brother of the family tracking business. He was the brother of the late Michael Yanik, and brother-in-law of Jean [Jolan] Yanik, of Palm Bay, FL.
      Andy was a member of The First Hungarian Baptist Church, Buffalo NY, later renamed Austin Street Baptist Church. In 1965 he transferred his membership to Kenmore Baptist Church where he had been a deacon, trustee and Sunday School teacher.
      He was a member of the Buffalo Silver Band, and attended many NYS Baptist Men's Conferences held at Colgate University and at Keuka College.
      Andy was fluent in Hungarian and most recently enjoyed reading and reciting the poetry of Petofi, Sandor.
      His wife, Jean, passed away in July 2002. He is survived by two daughters, Rosa Jean Bryant of Houston, TX, and Martha Anne Neri, of Buffalo, NY. Burial was in Elmlawn Cemetery, Tonawanda, NY""
He had many friends who read the Gospel Messenger and new many of the residents of the Home.
                   Martha Anne Neri

SZALAI LAJOS
1910 - 2005

Szalay Lajos testvérünk 1910. február 13-án született Magyarországon, Nagymaroson. Sok magyar honfitársához hasonlóan õ is vándorbotot ragadott és elindult az ismeretlenbe. 1957. január 11-én érkezett meg Kanadába, Halifaxba. Rövid vándorlás után Torontóban telepedett le. 1958. december 1-én kötött házasságot Eszenyi Juliannával a Magyar Baptista Gyülekezetben. Menyegzõjükön a gyülekezet lelkipásztora, Cserepka János testvér végezte a szolgálatot.
      Életében a következõ jelentõs esemény a hitvalló bemerítés volt 1966-ban, Kun Gyula lelkipásztor által. A Torontói Gyülekezetnek 2000. szeptemberéig volt tagja feleségével együtt.
      Már korábban is sokat foglalkoztatta a gondolat, hogy visszaköltözzenek Magyarországra, de csak ekkor vált valóra az álom. Hazaköltözésük után rövid ideig Fóton éltek saját házukban. Felesége egészségi állapota folyamatosan romlott, így hamarosan beköltöztek a Kiskõrösi szeretetházba. Feleségétõl 2000. decemberében kellett búcsút vennie 42 év házasság után. Az özvegysége idején nagy vigasztalást jelentett számára, hogy testvéri körben élhetett.
      Hosszú élete 2005. szeptember 11-én ért véget. Életében nemcsak hívõnek, de mindig jó magyarnak is vallotta magát. Nagy ajándéknak tartotta, hogy élete utolsó éveit szeretett hazájában élhette le.
                    Dan László
 
 
1920 - 2006

 

 
Stickl János 1920-ban született Bonyhádon (Magyarország). Szülei, Stickl Péter és Erzsébet négy gyermeket neveltek. 1942-ben a magyar hadsereggel az orosz frontra került, ahonnan csak kevesen jöttek vissza. 1943-ban házasságot kötött Eichel Katalinnal. Három gyermekük közül az elsÅ Magyarországon született, a második Németországban, ahova 1946-ban deportálta Åket a kommunista állam. 1947-ben kivándorolt az USA-ba, s a család Buffaloban telepedett le, itt született harmadik gyermekük.
      Stickle testvérék a Buffaloi Magyar Baptista Gyülekezet háséges tagjai voltak annak megszünéséig, s azon túl is, amikor német, majd angol nyelvre tért át a gyülekezet, melyet ma Whitehaven Road Baptist Church-nek neveznek. EbbÅl a templomból temették január 24-én.
      Életére fia emlékezett, az igét pedig egyik unokája, John Stikl hirdette, 2 Timóteus 4:7-8 alapján. Nem csak fizika ilag, de lelkileg is a legerõsebbek közé tartozott. Életérõl elmondhatjuk: A Life Well Lived.
Gyászolja felesége, 3 gyermeke, 9 unokája és 6 dédunokája.
      Stickl testvér nagyon szerette a Rámai Tábort. A konferenciákra - amíg csak tehette, mindig eljött. Az utóbbi néhány évben már ne volt ott velünk. A munkából is derekasan kivette részét - például a tábori templom építésénél, 1975-ben.
      Szövetségi alkalmainkon is ott volt, sokan ismerték. Lapunkat is rendszeresen olvasta. Szeretettel emlékezünk rá.
                 Jakab György / HG

(2006. február)

CSICSÁK FERENC

1920 - 2005

 

Csicsák Ferenc 1920. november 28-án született Magyarországon, Ópályiban. 1968-ban Detroitba költözött. Az új világban neki sem volt könnyű újat kezdeni. Magyarországon cipész mester volt, a kezdeti nehézségek után itt is ezt a mesterséget folytatta, saját műhelyében.
      1972-ben házasságot kötött Ruszkai Vilmával. Feleséges kitartó biztatására egyre közelebb került a magyar baptista gyülekezethez is. Itt hallott először világos, egyszerű evangéliumot. Két év múlva hite vallomására bemerítkezett a Delray-i (Detroit) gyülekezetben, dr. Gerzsenyi László (clevelandi) lelkipásztor által. Hűséges tagja volt gyülekezetünknek, éveken keresztül imaóravezetői szolgálatot is végzett.
      Szeretett utazni. Feleségével együtt a Szentföldre is eljött az Evangéliumi Hírnök csoporttal, 76 éves korában.
      Egy kisebb autóbaleset következtében egészsége fokozatosan romlott. Öt évvel ezelőtt Nursing Home-ba került. Csendesen, békességgel viselte állapotát. Sokszor hálát adtunk azért, mert úgy láttuk, az Úr megkímélte a nagyobb szenvedéstől. December 10-én csendesen -ahogyan élt is-, megnyugodva tért új otthonába, ahol már nem lesz fájdalom és sóhaj.
      Temetésén Herjeczki Géza lelkipásztor hirdette az igét, a gyülekezet énekkara is szolgált.
      Felesége az emlékére érkezett adományokat a Lídia Gyermekotthoz támogatására fordította.
      Emlékét az itteni és a magyarországi rokonain túl a gyülekezertben is megőrizzük.  HG