Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ..

AZ EVANGÉLIUMI HÍRNÖK EGYIK OLDALA

(2005. januári szám)

LÁSZLÓ ANTAL

1917 - 2004

 

November 19-én, a West Covina-i Forest Lawn temető kápolnájában búcsúztunk László Antal testvértől. Az istentisztelet előtt és a hantolásnál Olaru Stefan testvér vezetésével, a román nyelvű gyülekezet fúvószenekara szolgált. Novák József alhambrai lelkipásztor igei szolgálata - Jel 7:9-17 alapján - az üdvözültek öröméről szólt.
      László Antal testvér Kolozsvárott született. Négy éves volt, amikor az édesanyja meghalt.
A kibédi nagyszülőktől Joó János és Lidia fogadták örökbe, majd nevelték fel.
17 éves korában született újjá. Sándor Illés lelkipásztor merítette be az erdőszentgyörgyi
gyülekezetben. Majdani feleségével, Erzsébettel is ott ismerkedett meg.
1941. Pünkösdjén kötöttek házasságot. Egy rövid ideig a Budapest, József utcai gyülekezet tagja volt.
A fiatal házaspár, végül, Kolozsváron telepedett le.
      László testvér lelki megtapasztalásai és szolgálata, melyekről gyakran és szívesen beszélt,
a kolozsvári baptista gyülekezethez kötődtek. Az imaházépítés mellett gyakran elkísérte a körzeti
állomásokat látogató lelkipásztorokat, elöljárókat; a tartalmas lelki beszélgetések tanulságait
idős korában is felemlegette.
      1989-ben Amerikába költöztek, mert leányuk Ilona, és unokájuk Csaba már itt élt.
Hűséges tagjai lettek gyülekezetünknek. Felesége halála után Antal testvér is "haza" vágyódott.
Betegségét türelemmel és hittel viselte. Akik jelen voltunk hazaköltözésénél, tanúi lettünk a
kegyelemnek, mellyel az Úr magához emeli szeretetett gyermekét.
      Tóni bácsira emlékezve azt is fontos megemlítenem, hogy az imádkozásban milyen jó példa
volt előttem. Kereste a csend alkalmait; a Bibliája, kedvenc lelki könyvei társaságában
találtam mindig. Rendszeresen imádkozott értem és a szolgatársaimért!
Így: "segítsd a pásztoromat és a pásztorainkat..." ! Sokszor elgondolkoztatott.
Idős korában került idegenbe, de mégis, mindig otthon volt, mert a távolságok fölött
szabadon mozgott - Ura társaságában. Jó emlékek maradtak utána. (NJ)

(2004. március)

KATONA RÓZSIKA

1925 - 2003

2003. augusztus 12-én szólította az Úr az örök honba Katona (sz. Biszák) Rózsika tv-nőt. 1925. szeptember 14-én született Hertelen falván, Torontál vármegyében. Férjével, néhai Katona Lajos lelkipásztor tv-el együtt tértek meg és merítkeztek be Pacséron, Pintér Sándor lp. testvér által.
      10 évig szülőhelyükön szolgálták Megváltójukat; nővérünk az énekkarban gyönyörű hangjával és szavalatokkal.
 
      1961. májusában a Katona család Argentínába költözött és ott a Buenos Aires-i gyülekezetben szolgáltak, előbb Molnár Antal lp testvér, később a fentebb említett Pintér testvér idejében.
      1969-ben Ausztráliába vezette őket az Úr. Melbourne-ben a helyi Baptista Szövetség kérelmére megalakították az Ausztráliai kontinens Első Magyar Baptista Gyülekezetét. Ez a gyülekezet ma is virágzik.
1977-ben Kaliforniába költöztek Vadász testvér segítségével, hogy ott a kezdő San José-i magyar missziót felkarolják. Két és fél év után átköltöztek Los Angelesbe és ott az Alhambrai magyar gyülekezet tagjai lettek.
      1984-ben az Adelaide-i küszködő magyar gyülekezet visszahívta (amit mint misszió állomást kezdtek mielőtt Amerikába költöztek volna) és így újból Ausztráliában szolgáltak. Katona tv-t az Úr haza szólította 1990. januárjában.
      Nővérünk haláláig ebbe a gyülekezetbe járt, itt is lett eltemetve. Temetése kérelmére magyarul folyt. Debreceni Sándor tv. szolgált vigasztaló szavakkal, és sógora, Kerekes Sándor tv. tartott búcsúbeszédet. (Kerekes Sándor tv. családja volt az első édes gyümölcs az Adelaide-i misszióban, akiket Katona testvér merített alá 1977-ben.)
      Nővérünket gyászolja a kiterjedt család - gyermekei és unokái - és a gyülekezet.
                                    Ifj. Katona Lajos

(2004. február)

1915 - 2003
Kirják Jánosné, Fűr Rozália 1915. május 7-én Cleveland Ohio-ban született Fűr József és Rozália második gyermekeként. Szülei 1913-ban Értarcsáról, Bihar megyeből vándoroltak ki az Egyesült Államokba József nevű gyermekükkel, és Cleveland Ohio városban telepedtek le. Édesanyja megtérése után bekapcsolódtak a Wadsworth-i Chestnut Street Magyar Baptista gyülekezetbe.
      1924-ben a család visszatért Értarcsára, Romániába, ahol beolvadtak a már élő kis Magyar Baptista Gyülekezetbe. Egyik kedves éneke volt "Hazám, hazám, te szép hazám, oly gyakran emlegetlek én." 
      A gyülekezetben szeretett énekelni és szavalni hisz zenekedvelő családban nőtt fel. Majd az 1930-as évek elején elfogadta az Úr Jézust, bemeritkezett és az ottani gyülekezet hűséges tagjaként szolgálta Urát és Megváltóját. 1938- ban házasságot kötött Kirják Jánossal, Micskén, Bihar megye, ahol örök hűséget fogadtak egymásnak. Az Úr 65 éves boldogsággal, békességgel és szeretettel ádotta meg e házasságot.
      1965-ben elköltöztek Értarcsáról Biharpüspökibe, ahol bekapcsolódtak és szolgáltak a helyi Baptista gyülekezetben.
      1980-ban a bővebb család eldöntötte, hogy kivándorol Clevelandba. Itt bekapcsolódtak a helybeli Magyar Baptista gyülekezetbe.
      Házasságukat az Ur 4 gyermekkel, 8 unokával és 6 dédunokával áldotta meg.
      Róza néni szerette az Urat, ragaszkodott Megváltójához és még utolsó napjaiban a beteg ágyon is szívesen énekelte egyik kedvenc énekét "Ó míly hű barátunk Jézus, aki mindenkor segít."
      Isten hazahívja a hűségeseket, az énekeseket, hogy majd a menyei énnekkarban megtanulják a Bárány Énekét.
      Róza néni 88-ik életévében az Úrhoz költözött, ahol már nincs szenvedés, de örök az öröm és soha nem szünik meg az ének.
      Temetése 2003. október 20-án volt; a vigasztalás igéit László Imre lelkipásztor testvér szólta. A gyászistentiszteleten jelen volt a Clevelandi Bethánia Magyar Baptista gyülekezet lelkipásztorukkal Dr. Pintér Zoltánnal az élen, akik bekapcsolódtak a szolgálatba. Jelen volt még a Westside-i Református egyház lelkésze is.
      Gyászolják: szerető férje, gyermekei, unokái, dédunokái, és rokonai. Emlékét szíveinkben őrizzük, örökre.
         Fűr Béla

(2004. JANUÁR)

KRAHLING JÁNOSNÉ
1923 - 2003

Krahling Jánosné, született Fésűs Rózsika 1923. július 23-án született Hajdúbörményben, Magyarországon. A helyi baptista gyülekezet hűséges tagja volt. Házasságot kötött Krahling Jánossal, majd Budapestre költöztek. Az 1956-os forradalom idején nyugatra menekültek. Az Egyesült Államokban először Tampa, Floridában éltek, majd onnan St. Louisba, Missouriba költöztek. Mivel ott magyar baptista gyülekezet nincsen, csak az Evangéliumi Hírnök útján tartottak kapcsolatot a magyar misszióval, amit egyébként mindig szívükön viseltek, sőt támogattak is, férjével együtt. Életének nyolcvanadik esztendejében, négy évi betegség után, november 15-én halt meg, Betegségében lánya, Rózsa Allen gondozta. Gyászolják: férje, lányai: Rózsa és Erzsébet, unokái, a magyarországi Fésűs család és a kiterjedt rokonság.

        Rózsa Allen és Fésűs Attiláné