Baptist TOP1000

 

1Moz 1:1
Apollo 8
2002. december

Csel 22:8,10
Bill Bright
2003. február

Róma 5:8
Billy Graham
03. március

Ézs 45:22
C.H. Spurgeon
03. május

Róma 8:28
Joni Eareckson Tada
03. július

Angolul:
English

Is 49:1
Columbus
January, 2003

John 3:3
Jimmy Carter &
Chack Colson
April 2003.

Luke 6:31
J.C. Penney
September 2003.

Psalm 126:5-6
David Wilkerson
October, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2002. december - 2003. szeptember számokhoz  

V F I

Világot Formáló Igeversek

Megszokott tárgy lett Bibliánkban a könyvjelző. Egyiket-másikat emlékbe kaptuk vagy netán mi vásároltuk meg üzenete miatt. Ugyanakkor nem ritka otthonainkban a képes felírat, esetleg csak egy Bibliai vers a falon. Isten gyermeke örömmel lapozgatja Bibliáját, mindig talál benne "újat", alkalomhoz illőt. Örömmel hallgatok és olvasok minden ilyen bizonyságtevést, Isten sokoldalúságát csodálom benne. Egyszerű mondatok, csak néhány szó, és Isten lelkétől érintve megváltoztat életet, körülményekhez való hozzáállást - s talán nem találod túlzásnak - az egész világot. A következő hónapokban folyamatosan olvashatunk magyar és angol nyelven - felváltva - igeversekről és jól ismert emberekről, akik által Isten elvégezte ezt. A sorozat a "100 Bible Verses That Changed the World" című könyv alapján készül. Ha olvasása során kedved lenne leírni saját hasonló élményeidet, megteheted; bátorítalak is erre. A sorozat végefelé talán helyet is kaphatnak majd az ilyen írások.  
Rovatavezető: PENY


2003. július

"...akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál." (Róma 8: 28)

Joni Eareckson Tada (1949- )
 
A tizenhét éves Joni Eareckson csak éppen érettségizett és készült az egyetemre. Nem volt szándékában megváltoztatni a világot, tulajdonképpen azt sem tudta igazán eldönteni, milyen irányba haladjon a tanulmányaival. Egy átlagos tinédzser lány volt, érdekelte a sport, a fiúk és a szórakozás. Mivel keresztyén volt tudta, hogy Istennek nem tettszik, ahogy ő éli hétköznapi életét. Egyszer igy imádkozott: "Istenem, kérlek tégy valamit, hogy megváltozzon az életem."
      Néhány nappal később a Chesapeake Bay-ből emelték ki nyakcsigolya töréssel. A kórházban egyik barátja elolvasta neki a János 5 részéből a 38 éves beteg meggyógyítását. "Nem tudok addig várni" - fakadt ki Joniból.  "Uram, gyógyíts meg most, kérlek." A barátai több igét is olvastak , de ami a legjobban megragadta őt az a Róma 8:28 vers volt.
      Joni ismerte már balesete előtt is ezt az igeverset, de most csüggedésében, elkeseredettségében hallgatta. Amikor megértette üzenetét, akkor kezdet ráeszmélni, hogy a balesete egyáltalán nem volt véletlen. Ezt a felismerést nevezte később élete legnagyobb fordulópontjának és a Róma 8:28 lett ezek után az igei támasza. Joni nem volt többé "áldozat." Megváltoztatta az életét az a felismerés, hogy Isten szereti őt és terve van vele ebben a fizikai állapotában is. Igy írt később egyik könyvében: "Istennek terve és célja van még a te fájdalmaiddal is."
     Barbara Walters 1975-ben interjút készített vele a "Today" műsorban, ahol bemutatta, hogyan rajzol a szájában tartott ceruzával. 1977-ben Joni életrajza "best-seller" lett, 1980-ban filmet készítettek életéről. Később a Billy Graham misziós csoport tagjaként több országba is eljutott. (Közülünk többen is találkoztak vele 1989-ben a budapesti Népstadionban tartott evangélizáción, ahol énekelt és bizonyságot is tett.)  Megalakította a "Joni és barátai" társaságot, amelyben a mozgás korlátozottaknak nyújt segitséget. Az alapítvány mára Európa húsz országában működik, de megtalálhatók Latin Amerikában és Ázsiában is.
      1982-ben férjhez ment Ken Tada-hoz, akivel együtt próbálnak segítséget nyújtani a világon élő mintegy 600 millió mozgássérültnek.
     Róma 8-ik részéből tőbb igevers is mély hatással volt éltére, például a 17, 18,37. versek. A kedvence azonban a Róma 8:28 maradt. Ez az igevers megváltoztatta Jonit, Joni pedig a világot.

(2003. május)  

CHARLES HADDON SPURGEON  (1834-1892)

"Térjetek énhozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten és nincsen több!" Ésaiás 45:22

Vasárnap reggel a 15 éves Spurgeon elindult a gyülekezetbe, de a heves hóvihar miatt csak a közeli metodista templomig jutott. A tinédzser -bár sokat tudott a keresztyénségről-, még nem döntött Jézus Krisztus mellett. Később így írt erről az időszakról: "Fájdalmas volt érezni a bűneim súlyát anélkül, hogy láttam volna Isten nagy kegyelmét."
      A metodista templom a nagy hó miatt majdnem nem nyitott ki. A tisztelet kezdetére -11 órára- mindössze 12-15 személy volt jelen, várva a prédikátort, aki nem érkezett meg a nagy havazás miatt. Végül egy elöljáró ment fel a szószékre. Ahogy az emelvényre lépett, a sok száz üres szék között egy idegen fiút pillantott meg az első sorokban. Majd felolvasta az Ézsaiás 45:22-es verset. A tíz perc körüli rövid, készületlen beszédében többször is ismételte önmagát. Mielőtt befejezte volna a beszédét, az idegen tinédzserre nézve így szólt: "Fiatal ember, nagyon szánalmasnak és nyomorultnak látlak. Ha nem engedelmeskedsz az olvasott igének, mindörökre ilyen szánalmas és nyomorult maradsz. De ha most engedelmeskedsz, megleszel mentve." Az elöljáró kis szünetet tartott majd így kiáltott le a szószékről az eddiginél is határozottabban: "Fiatal ember, nézz, nézz, nézz Jézusra!"
      Ennek az elöljárónak a készületlen, unalmas prédikációját használta fel Isten, hogy megérintse Charles Spurgeon szívét, és Jézusra nézzen. Ezek után az események gyorsan pörögtek. Spurgeon 16 évesen hirdette először Isten igéjét, 17 éves korára a gyülekezett pásztora lett, 20 éves volt, amikor meghívást kapott a híres New Park Street templomba, Londonba. Egy éven belül a gyülekezett taglétszáma annyira felszaporodott, hogy átköltözött az Exeter Hall-ba, onnan pedig a Surrey kert zenei halljába. 1861-ben a 27 éves Spurgeonnal az élen a gyülekezet a Metropolitan Tabernacle-ban lelt otthont, ahol a hat ezer ülőhelyes terem a következő harminc évben minden vasárnap zsúfolásig megtelt.
       Az első években ez az igen fiatal pásztor újdonság volt. Többen csúfolódtak vele, hogy nincsen teológiai oklevele, de később az egész London őt hallgatta.
      Árvaházat nyitott 500 gyermeknek. Vezette azt a biblia-terjesztéssel foglalkozó száz üzletembert, akik házról házra járva árusították a keresztyén irodalmat. Spurgeon megközelítőleg 27 encyclopédiára való anyagot írt élete során. A 34 éves szolgálata során megközelítőleg 10 millió embernek prédikált.
      Amikor 1892-ben meghalt, egész Anglia gyászolta, még a Wellszi herceg és a Brit miniszterelnök is. A temetésére közel százezer ember gyűlt össze.
      Mindez 42 évvel azelőtt kezdődött, amikor egy havas januári vasárnap reggelén egy elöljáró készületlen és unalmas prédikációját, és az Ézs 45:22 versét használta fel Isten egy fiatal megtérésére. A szószék előtt ülő megszeppent fiú Istenre nézett, és ez megváltoztatta az életét és a világot.


2003. március - Billy Graham (1918- )

"Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk." Róm 5:8

Észak-Karolina, Charlotte városában a 16 éves Billy Frank általában a nagy templom leghátsó padjában ült. Egyszer a szomszédja hívta, hogy menjen vele előbbre, de Frank visszautasította. Majd a szomszéd azt ígérte, hogy ha vele előbbre ül, vezetheti a kocsiját. A 16 éves fiú végül is elfogadta a kecsegtető ajánlatot. Az alkalom alatt Billy Frank Grahamnek - a ma jól ismert evangélistának - olyan gondolatai támadtak, amilyenek soha azelőtt. Graham így emlékszik vissza: "Az evangélista megrázó erővel beszélt a bűnről és az elkövetkező ítéletről." Az alkalom végén Billy úgy érezte, hogy a következő néhány este is el kell mennie. Másik nap az első padban ült a szószékkel szemben, és azt gondolta, Mordecai Ham evangélista egyenesen hozzá beszél. A prédikáció a Róm 5:8-ból volt. Az igehirdető amikor csak idézte ezt a verset az Úr szeretetéről, a fiatal Billy azt gondolta, hogy az evangélista őt nézi. A prédikáció végén, a hívogatás után a kórus énekelt. Billy sokáig küszködött magával, majd felállt és jelezte döntését Krisztus mellett. Akkor este csodálatosan érezte magát, de mielőtt otthon lefeküdt volna, attól félt, hogy elhatározását nem tudja sokáig megtartani.
      Négy évvel később a bibliaiskolában Billy azon gondolkodott, mit is kezdjen az életével. Arra gondolt, kevés iskolája van és ezért csak egy világvégi kis faluban prédikálhatna. De sokan biztatták, hogy prédikáljon. 1938. egy márciusi estéjén letette ezt a gondját az Úr kezébe: "Istenem, ha te azt akarod, hogy prédikáljak, megteszem."
      Hét évvel később teljes idejű evangélistája lett a Youth for Christ (Fiatalok Krisztusért) missziós társaságnak. Kilenc éven belül a Northwestern egyetem elnöke lett Minneaplisban.
      Tizenegy év elteltével a Los Angeles-i hét hetes evangélizáló kampánnyal nemzetközi elismerést ért el. A Billy Graham Evangélizáló Társaság megalakulása után elkezdődtek az evangélizáló rádiós igehirdetések. Graham annyira sikeres lett, hogy az Egyesült Államok elnökeinek a bizalmasává vált. A "Time" magazin ezt írta róla: "Ebben az évszázadban nem élt senki más, aki meghitt beszélgetéseket folytatott volna olyan híres és vezető beosztásban levő emberekkel, mint: Mikhail Gorbachev, Erzsébet brit királynő, II. János Pál pápa stb." Munkássága során igét hirdetet a világ szinte minden országában.
      Mindez azzal kezdődőtt, hogy a szomszédja megengedte, vezesse a kocsiját, és egy evangélista miközben rá mutatott ezt mondta: "Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk."


2003. február - Bill Bright (1921- )
 
Én pedig megkérdeztem: Ki vagy Uram? - Mit akarsz, hogy cselekedjem? (ApCsel.22:8,10)
 
Egy kis városból, amit egy-egy térképen fel sem tüntetnek (Coweto, Oklahoma), Bill Bright Kaliforniába költözött, remélve hogy felveszik a katonai szolgálatba. De nem így történt, ezért azután üzletet nyitott. Az üzlet "Bright's California Confections" és "Bright's Brandied Foods" néven vált ismerté.
      Bill California-i tartózkodása alatt megismerkedett néhány professzorral, akik a Hollywood pünkösdi gyülekezetbe jártak. Elkezdett ő is gyülekezetbe járni.
      1945. egyik tavaszi estéjén elment egy ifjúsági órára is, ahol Dr. Henrietta Mears beszélt Pál apostol megtéréséről. Megragadta Bill-t Pál apostol két kérdése: Ki vagy Uram? és Mit akarsz, hogy cselekedjem?
      Később igy nyilatkozott: "Ezt a két kérdést minden ember meg kellene kérdezze Istentől." Azon a tavaszi estén, amikor Bill hazament, letérdelt és ezt a két kérdést mondta el Istennek. "Ez az ima mentette meg az életem" - emlékezett vissza később.
      1951- ben feleségével együtt eldöntötték, hogy elmennek, bárhova is küldi őket Isten és bármibe kerüljön, engedelmesek lesznek az Úrnak. Gyakorlatilag most érkezett el Bill Pál apostol második kérdéséhez: Uram mit akarsz, hogy cselekedjem?
      Egy héttel később, miközben készült a héber vizsgáira a teológián, megértette, hogy Isten őt azokhoz a diákokhoz küldi, akik az egyetemeken tanulnak. Ezt követően Bill elkezdett bizonyságot tenni és előadásokat tartott, de soha nem bátorította a hallgatóit, hogy fogadják el Krisztust személyes Megváltójuknak. Az egyik este, mielőtt a UCLA halljában tartott volna előadást, igy imádkozott: "Uram bárcsak lenne egy lélek, aki elfogadna téged nyilvánosan ma este, ezzel bizonyítanád számomra, hogy az én elhívásom tőled van." Azon az estén az alkalom végén több, mint hatvan személy jelezte döntését Jézus Krisztus mellett. A UCLA-n több mint 250 diák tért meg a következő néhány alkalom során. Így kezdődött a "Campus Crusade for Christ" mozgalom.
      1952-ben négy egyetemen munkálkodott ez az alapítvány. 1958-ra már nemzetközi méreteket öltött; eljutottak Dél-Koreába, Pakisztánba és a Közel-Keletre. Majd 1974-ben a régi álom valósággá vált, és elkezdtek filmet készíteni Jézus Krisztus életéről. A film 1979-re elkészült, és a század végére 4,5 billió ember látta, 575 különböző nyelvre fordítva. Az alapítvány a század végére óriás méreteket öltött: több, mint húszezer teljes idejű munkással és 650 ezer önkéntessel dolgoztak.
      Azóta Bill Bright újra s újra kérdezi: "Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?" 

2002. december   Apolló 8

`Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.@ (1Móz 1:1)

Az 1967 és 1968-as évek nem bizonyultak szerencsés éveknek Amerika részére. 1967 elején három amerikai asztronauta vesztette életét, emiatt az első hold-utazás eltolódott. Megkezdődött Vietnam ellen a háború, ami egyre több áldozatot követelt. Majd a közel-keleti háború, ugyanabban az évben Kína felrobbantotta az első hidrogén bombáját. Az oroszok elfoglalták Csehszlovákiát, észak Korea megtámadta az amerikai tengerészet egy hajóját, ahol 83-an vesztették életüket.

1968-ban folytatódott a rossz sorozat. Memphisben megölték Martin Luther King Jr.-t, két hónappal később pedig Robert F. Kennedy-t lőtték meg.

Mindezek után a kritikusok megkérdőjelezték, hogy érdemes-e folytatni a már rég tervezett holdra szállást. Ennek ellenére az Apollónak elnevezett program folytatódott. Kisebb próbálkozások voltak már, de az első igazi kihívást az Apolló 8 jelentette.

Végre elérkezett a várva várt nap! A kiválasztott űrhajósok Frank Borman, James Lovell Jr. és William Anders voltak. Borman régóta keresztyén, Lovell csak nemrég tért meg.

Ezrek vonultak ki Florida partjaira, hogy szemtanúi legyenek a felszállásnak. Az állami szervek, külföldi tudósítók, üzletemberek, mérnökök, újságírók és turisták várták a nagy pillanatot. December 21-én röviddel reggel 8 óra után az Apolló 8-nak elnevezett űrhajó szerencsésen elindult célja felé - a holdra. Karácsony előtt egy nappal nagy izgalom volt Houstonban, ahol figyelemmel elemeztek minden beérkezett adatott. Az űrhajó megkerülte tízszer a holdat, miközben Lovell minden fontos adatot továbbított Houstonba.

Karácsonyeste 9:30-kor, amikor az egész világon figyelemmel kísérték az utazást, Borman bejelentette: `Apolló 8-nak üzenete van.@ A kamera közeli képet közvetített a holdról, aközben Anders elkezdett olvasni: `Kezdetben Isten teremtette az eget és a földet, a föld pedig kietlen és puszta volt és a mélység fölött sötétség volt. De az Isten lelke lebegett a vizek fölött.@ Majd Lowell vette át a mikrofont és folytatta: `Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság... és elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának.@ Borman tovább folytatta az olvasást: `Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizet pedig tengernek. És látta Isten, hogy jó.@ Ezekután Borman egyszerűen így folytatta: `Viszontlátásra, jó éjszakát! Kellemes karácsonyt mindannyiótoknak. Isten áldjon benneteket azon a jó földön!@

az Evangéliumi Hírnökhöz