Baptist TOP1000

Gyermek és Ifjúsági 
táborozás a Rámai táborban
sok fényképpel

 

Torontó, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök - Gyülekezeti hírek .
TORONTÓ, Ontario, CANADA
lelkipásztor: Dan László

(A fényképek miatt az oldal lassan töltődik. Türelem képeket terem.)

2004. november

És Ő adott némelyeket ... Presbiter és diakónus avatás Torontóban

Örömmel készült a gyülekezetünk szeptember utolsó vasárnapjára, hiszen ezen a napon történt meg Weisz Péter testvér presbiterré és Bákai István testvér diakónussá avatása.
      Gyülekezetünk nyolcvan év óta tölti be küldetését Torontóban, és Istennek hála minden időben voltak olyanok, akik készek voltak a munka terhét hordozni. Hosszú évek óta imatémánk volt, hogy Isten adjon olyanokat, akiket Ő alkalmasnak lát a vezetői szolgálatban. A gyülekezet a Szentlélek vezetésére figyelve hozta meg döntését, és ennek a korábbi döntésnek az eredményeként történt meg most az avatás. Lelkileg is hangolódott a gyülekezet, hiszen az avatást megelőző este hitmélyítő alkalmat tartottunk. Isten sokféle módon szólt hozzánk a szolgálattevők által.
      Nagy öröm volt egy ilyen nap után jönni újra ünnepelni. Felavatott testvéreink szép bizonyságot tettek életükről, hitükről, elhívásukról és a gyülekezetről, ahol a munka terhét már eddig is hordozták.
      A kézrátételes imádkozás felemelő pillanatai, és az énekkar áldáskérő éneke után a köszöntések hongoztak el. Somogyi Gábor testvér, aki hosszú idő óta tölti be a gyülekezetvezetői szolgálatot, mint presbitertárs fordult az ujonnan avatottak felé. Szavaiból a szeretet és a közösen végzett feladat iránt érzett felelőségtudat sugárzott. Dan Annamária testvérnő szólóéneke arról a csodálatos, hatalmas Istenről szólt, akinek a testvérek is a szolgálatába szegődtek.


   Imádság a felavatott testvérekért

      Kedves színfoltja volt ünnepi alkalmunknak, amikor Tóth Győzőné testvérnő Bákai Olga és Weisz Györgyi testvérnőket köszöntötte és bátorította őket, hogy jó segítőtársként legyenek férjük oldalán. Az énekkar szolgálatai nagyban hozzájárultak alkalmunk méltóságához, és jó volt látni azt is, hogy az ünnepelt testvérek természetesnek vették, hogy ezen az alkalmon is szolgáljanak az énekkarban.
      Az avatást végző helyi lelkipásztornak az avatottak és a gyülekezet tagjai felé is volt aktuális üzenete, melyet az igéből idézve helyezett a szívükre. Az avatásban részesültek felé így hangzott az üzenet: "Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet az Úr Jézus tulajdon vérével szerzett."
      A gyülekezet felé pedig ekképpen szólt a figyelmeztetés: "Becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon szeressétek Őket!"
      Ünnepi alkalmunk igazi Istendicsőítő alkalom lehetett, és hálásak vagyunk azért, amit Tőle kaptunk ezen a napon. Az ige asztala után az alagsorban a terített asztal mellett foglalhatott helyet a gyülekezet. Ez az alkalom is lehetőség lehetett a testvérközösség erősítésére és a személyes köszöntések átadására. Mindenért Istené legyen a dicsőség!  
          Dan László


2004. június

Anyáknapja Torontóban
 
Mindenkiben érzékeny húrokat penget meg az Anyáknapja. Kortól függetlenül, legyen férfi vagy nő, akár él az édesanya, vagy már az Úrhoz költözött.
      Minden édesanya legfőbb vágya hogy gyermeke az Úré legyen, már az imaórán is, szinte minden imádságból kicsendült a hálaadás, azért, hogy édesanyám imádkozni tanított, hogy hívő családban nőttem fel, az Úr szeretetében nevelt, jó példát adott, imádkozott és imádkozik értem az édesanyám.
      Ebéddel vette kezdetét anyáknapi ünneplésünk. Férfitestvéreink igazán kitettek magukért az általuk készített finom ebéddel, amit szépen megterített asztaloknál fogyaszthattunk el.

A gyermekek verssel, énekkel köszöntötték az édesanyákat.

      Anyáknapján mégis legkedvesebb a gyermekek szolgálata, a legkisebbektől a nagyokig.
Szép szolgálatcsokrot hallgathattunk meg, amikor verssel, énekekkel köszöntötték gyermekeink az édesanyjukat. Izgalom, öröm, meghatottság érződött hangjukon, de minden szolgálatból a szeretet csendült ki, és kapott hangsúlyt, és még a felnőttekben is megfogalmazódott az az elhatározás, hogy szeretetünket jobban és gyakrabban kifejezzük a még élő édesanyák iránt, mert egyszer nem lesz már kinek.
      Könnyek és derültség váltották egymást, amint hallgattuk a szolgálatokat, egyik vers ismétlődő sorait; - aki nem tesz világraszóló dolgokat, nem a 'First Lady' " - but she is my Mother and she is perfectly enough for me."
      Aztán Annamária éneke, "Új parancsom van tinéktek, hogy egymást szívből szeressétek..."
      Dan Testvér a 106. Zsoltár első három verse alapján buzdított hálaadásra az édesanyákért.
               T.Gyné

2004. május

Ifjúsági Konferencia Torontóban, április 24-25 

Ifjusági Konferencia Torontó

Találkozni mindig nagyszerű dolog! Ennek talán a fiatalok örülnek mindig a legjobban. A mi körülményeink között különösen nagy jelentősége van a találkozásoknak, hiszen egymástól óriási távolságok választanak el. Mindig komoly áldozatot kell hozni azért, hogy együtt legyünk és közösen is átéljük az Isten dicsőítés alkalmait, és a hajnalig tartó beszélgetések soha nem feledhető lehetőségeit.
      Ez az év nagyon mozgalmas mindannyiunk számára, de ennek ellenére mégis sikerült alkalmat találni arra, hogy április 24-25-én együtt legyünk Torontóban. 
      A Torontói testvérek minden lehetőséget megteremtettek, hogy a lehető legjobb legyen az alkalom. Az igei szolgálatokat Lukács János, Herjeczki Géza, Gerstner Kornél és Dan László testvérek végezték. Beszélgetéseink alkalmával sokszor kerültek elő kifejezetten fiatalokat érintő kérdések, amelyekre a jelenlevő lelkipásztorok próbáltak meg választ adni. Az igei szolgálatok Dániel könyvéből voltak, ahol rácsodálkozhattunk újra arra, hogy mit jelent teljesen Istenre hagyatkozni életünk minden területén. Jó volt újra meglátni azt, hogy aki Isten akarata szerint él, azt Isten csodálatos módon tudja használni az Ő munkájában!

Az első két kép a torontói imaházban készült, az utolsó a CN torony mellett.

      Az igei alkalmak mellett volt lehetőségünk kikapcsolódásra is. Közel 50 - en mentünk fel Torontó legmagasabb pontjára. A CN Tower, vagyis a Kanadai Nemzeti Torony, csodálatos épülete mindannyiunkat megragadott. Mivel szép időnk volt, így nagyszerű kilátás nyílt a városra és az Ontario tóra egyaránt. A torony kilátójában egy helyen a beton helyett üveget helyeztek el az építők, sokan kipróbálták milyen érzés egy üveglapon sétálni a többszáz méteres mélység felett. Nekem ez újra azt juttatta eszembe, hogy milyen nagyszerű dolog Isten kezét fogva járni minden mélység és szakadék felett, amely életünk folyamán elénk kerül. A fiatalok minden alkalmat megragadtak arra, hogy kihasználják a rendelkezésre álló rövid időt.
      A vasárnap délutáni búcsúzás alkalmával újra az fogalmazódott meg bennünk, hogy milyen jó dolog azt tudni, hogy vannak testvéreink, fiatalok a gyülekezetekben, akik szeretik az Urat és szeretik egymást. Alig várjuk már a következő alkalmakat amikor újra találkozhatunk. Istené legyen minden dicsőség ezért a hétvégéért, és köszönet mindazoknak akik fáradoztak azért, hogy minden zökkenőmentesen mehessen végbe.
                 Dan László

2004. január

Menjünk el mind Betlehemig!
 
Fenyőágakkal és színes karácsonyi égőkkel feldíszített fehér asztal körül, gyertyafénynél, csendben ünnepeltük Torontóban az idősek karácsonyát. Köztünk az egyetlen fiatal a mi lelkipásztorunk volt, aki ajándékkal is meglepett bennünket.
      Imádság után Dan testvér az örökszép karácsonyi igét idézte: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, e földön békesség és az emberekhez jó akarat. Ez a három legszebb karácsonyi ajándék sajnos a körülöttünk élő világban hiánycikk, de nekünk megadatott, hogy éljünk vele, és betöltse szívünket a karácsony fényével.
      Megemlékeztünk azokról, akik ebben az évben költöztek az Úrhoz és hálát adtunk életükért. Ugyanakkor hálás szívvel köszöntük meg azt, hogy nem vagyunk egyedül, a hátramaradottak sem magányosak. Együtt örülhetünk gyermekeinkkel, unokáinkkal és a mi nagy családunkkal: a gyülekezettel. Közösségünket példázta a kiosztott kis bibliajelzők felirata is: Menjünk el mind Betlehemig!
      Oláh testvérnő szavai is erre buzdítottak, idézve Turmezei Erzsébet Ne menjünk egyedül című versének sorait:
"Kinyújtom kereső kezem,
kicsiny gyermekkezek,
ráncos öreg kezek
simuljanak belé!
Induljunk együtt Betlehem felé!
Együtt a gyászolókkal,
Az egyedülvalókkal,
Hiszen a nagy örömből mindnyájunknak telik!"
      Egymás kezét fogva, bensőséges imádságokban köszöntük meg a közösség áldásait és megfogadtuk, hogy együtt megyünk egészen Betlehemig.
      Végül alkalom nyílt a szeretetvendégségre és beszélgetésre is, és halkan szállt ajkunkról, gyertyavilágnál a Csendes éj, szentséges éjY
                 Oláh Gabriella

Isten ajándéka az élet!

Advent harmadik vasárnapján gyermekbemutatásra került sor a Torontói Gyülekezetben. Mikló János és Melida testvérék kislányáért, Abigélért adott hálát Dan László lelkipásztor testvér, majd a szülők és a nagyobbik testvér, Szabolcs.
 
 
December 28-án újra kedves alkalomra került sor a gyülekezetben, a délelőtti tisztelet és közös ebéd után, Mikló testvérék kislányának, Abigélnek megajándékozására.
      Katona Lenke testvérnő köszöntötte a családot a 136. Zsoltár gondolataival: Magasztaljátok az Urat mert jó, mert örökkévaló az Ő kegyelme. Aki nagy csodákat művel egyedül, mert örökkévaló az Ő kegyelme.
      A szép ajándékok kibontásában örömmel segített Dávid, a testvérke.
      Mindannyiunk háláját és gondolatait fejezte ki az ének: "Az Úr csodásan működik..." - mert nehéz utat járt meg a család a kis Abigél születése óta, de az Úr volt mindig erősségük.
      Örömmel énekeltük befejezésül : Áldásoddal megyünk... - mert ezt hisszük és kérjük az Úrtól, hogy az Ő áldása kísérje a kis Abigélt, a családot és mindnyájunkat.
                T.Gyné