Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evang�liumi H�rn�k - 2002. november - Gy�lekezeti h�rek - TORONT�I IFJ�S�GI .

Ifj�s�gi Tal�lkoz� Toront�ban      
Okt�ber 11-14                 (5 f�nyk�p)
 
Sz�p, �ld�sos ifj�s�gi tal�lkoz�t rendeztek toront�i testv�reink. T�bb szem�lyes besz�mol�ra is v�rtam, de egyenl�re csak egy �rkezett meg. Enik� �r�s�t a t�le kapott f�nyk�pek illusztr�lj�k. A decemberi sz�mban biztos�tunk m�g helyet a fiatalok tal�lkoz�j�r�l sz�l� �r�soknak �s f�nyk�peknek. (Szerk)
 
Nagyon �r�ltem a toront�i ifi tal�lkoz�nak. Gondolom m�s is �gy van vele, hogy m�r hetekkel el�re k�sz�l r�. Kellemes meglepet�s fogadott, amikor l�ttam, hogy kb. 50 fiatal volt jelen. Nagyon j�l �rezt�k magunkat. Mindenre volt lehet�s�g. Az id�be belef�rt a j�t�k, v�rosn�z�s, haj�t�ra �s lelkileg is sok �ld�st kaptunk. A toront�i testv�rek igaz�n lelem�nyesen igyekeztek eljuttatni Isten �zenet�t hozz�nk. Sz�p volt a t�rsas el�ad�s az irgalmas samarit�nusr�l. A k�z�s �nekl�s is sok �r�m�t adott �s f�leg a t�ma, ami k�r� �p�lt a h�tv�ge: L�gy p�lda mindenki sz�m�ra. J� alkalom �s b�tor�t�s volt az �r �tj�n val� elindul�sra, vagy meg�j�tani a m�r meghozott d�nt�s�nket .

      Neh�z eld�ntenem, melyik �zenetet emeljem is ki az elhangzottak k�z�l, mert mindegyik �rt�kes �s hasznos volt. Hadd eml�tsem meg m�gis azt, hogy j� p�ldak�nt �lni nagy kih�v�s. Hozz��rt� emberek meg�llap�tott�k, hogy az ember �lete sor�n legal�bb 8 emberre van hat�ssal; nem mindegy, hogyan �l�nk. Mivel figyelnek minket �s hat�ssal vagyunk k�rnyezet�nkre, akarva �s akaratlanul is p�ld�kk� lesz�nk. Egyed�l Isten az, aki tudd seg�teni abban, hogy j� p�ld�v� legy�nk mindenki sz�m�ra. Ehhez pedig a mi tudatos odasz�n�sunk sz�ks�ges.
      Nem el�rhetetlen c�l a h�v� fiatalnak j� p�ld�v� lenni! �rdemes seg�ts�get k�rni Istent�l �s vele megpr�b�lni �gy �lni, hogy ne csal�djon benn�nk Isten �s ne csal�djanak benn�nk az emberek.
       Pap Enik�


Zen�szek az ifj�s�gi tal�lkoz�n.


A fiatalok egy csoportja a haj�kir�ndul�s el�tt.            (foto: ifj. Szenohradszki J�nos)