Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK - SZÓVAL ÉS ÉLETTEL  .
diplomásaink bizonyságtétele - Erdei Gabriella rovata

(2006. április)

Gyülekezetünk életéből szeretnék irni egy érdekességről. Kicsiny létszámunkhoz viszonyitva felfigyeltünk arra, hogy az utóbbi években több jogász, orvos, egészségügyben dolgozó testvér van közöttünk. Ezek közül vannak, akik csak ideiglenesen vannak közöttünk, de vannak akik gyülekezetünk tagjai -- a lényeg az, hogy hivatásukat az Úrtól vették, há séges tanítványai, követői. Nagyon örültem annak, hogy készek voltak bizonyságot tenni megtérésükről, elhivatásukról. Őket szeretném ebben a rovatban bemutatni néhány számon keresztül.


Diplomásaink a New York-i gyülekezetben - 2006. elején

Dr. Fazekas Lászlóné (született Kelemen Erzsébet) 1943. április 5-én született Csengődön (Magyarország, Duna-Tisza köze), ahol kedves gyermekkori emléke szülei megtérése volt. 11 évesen tért meg Tahi táborban, amikor az egyik csoportos foglalkozáson az egyik csoportvezető imádkozott érte. Az Úr Jézus visszajövetele és az ítélet egészen megfélemlítették. Ekkor szabadította meg az Úr gyermekkora más, gyötrĹ félelmeitől is. 1967-ben szerzett orvosi diplomát B közegészségtan, járványtan szakorvos lett 1972-ben. 29 évet dolgozott orvosként, bizonyságot téve, beszélve az embereknek Istenről, szeretetéről. Így három munkatársa meg is tért és öt vált Istent-keresővé.
      Nagyon hálás a New-York-i gyülekezetért, mert különös kiváltságnak tartja, hogy itt a népek tengerében anyanyelvünkön tudunk imádkozni és csodálatos igehirdetéseket hallgatni.
      Napjainkban főallású nagymama, aki hűségesen gondoskodik, tanítja unokáit, hogy egy napon a jó Isten követői legyenek. Az élete hátralevő részében szeretne közelebb kerülni Megváltójához, hogy életét úgy fejezhesse be majd, hogy tudjon mindent elengedni, de Ő megmaradjon neki.

Dr. Árgyelán Miklós 1976-ban született Békéscsabán (Magyarország). Csak formálisan voltak vallásosak a 90-es évekig, de akkor családjukat is utólérte Isten kegyelme. Addig a kétegyházi görög keleti templomba jártak karácsonykor és húsvét első napján.
      Tizennégy és fél évesen döntött az Úr Jézus mellett egy evangélizáción. Isten komolyan vette ezt a döntést, mert későbbi elhajlásai ellenére nem engedte el. Magához láncoló szeretetét 23 évesen ismerte meg igazán és ezután merítkezett be.
      Orvosi diplomát szerzett 2001-ben és fizikus-informatikust 2004-ben. Jelenleg a kutatásba merült. Egyben bízik, hogy mind a gyülekezeten belül, mind a családban szeretetből és szeretettel használni tudja lelki ajándékait. Egyébként hűséges férj és boldog családapa. (Folytatjuk)

2006. május

Dr. Fazekas László 1938 október 26-án született Kiskőrösön (Magyarország) és az ottani baptista gyülekezet, mint nagy család volt lelki otthona. 17 évesen döntött az Úr Jézus mellett. Ekkor vette el az Úr visszahúzódó, szégyenlős természetét is. 1962-től 1990-ig jogászként dolgozott. Az első perctől kezdve részt vett az egyházban a jogi és gyülekezeti munkában. A nyilt hitvalló életforma jobb ajánlólevél volt, mint a politikai háttér másoknál. Emellett párhuzamosan az Országos Diakónus Bizottság elnöke volt három választási időszakon keresztül, majd 1986-tól 2002-ig lelkipásztorként szolgált. Számára a New York-i gyülekezet lelki otthona, melynek lelkisége és az igehirdetések töretlen folytatást biztositanak a múlthoz képest. Örülünk annak, hogy testvérünk mindig kész a szolgálatra és kedves feleségével együtt hűségesen végzik munkájukat nem csak a gyülekezetben, hanem a családban is, mint boldog nagyszülők.

      Dr. Karancsi Adrienn 1980 július 20-án született Berettyóújfaluban (Magyarország). Hivő családi körben, a Debreceni Baptista Gyülekezetben nőtt fel. Bár 10 éves korában Tóalmáson, a World of Life táborban megérintette az Ige üzenete, de véglegesen 12 éves korában döntött az Úr Jézus mellett Billy Graham evangélizációján. A gyermekek iránti különös szeretete, hozzájuk fűződő kötődését szerette volna munkájával egyeztetni és igy hivatásának a gyermekek jogainak védelmét választotta. 2005-ben végzett a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi karán és szeretné tanulmányait nemzetközi jogi irányban tovább folytatni. Nagyon jól érzi magát gyülekezetünkben, a fiatalok között. Szereti a társaságot és nagy hangsúlyt fektet a nyelvtanulásra. Az álmai közt szerepel, hogy a nemzetközi jog területén belül a gyermekek jogaival foglalkozhasson diplomáciai szinten és ha lehetséges eltudjon helyezkedni az UNICEF vagy az ENSZ valamelyik szervezetében. Ezért is van ő most itt, hogy kutatásai, tanulmányai által az Úr vezetésének engedelmeskedjen és megtalálhassa helyét a világban.

      Dr. Torma Dániel 1980-ban Kolozsváron (Erdély, Románia) született. Gyermekkori emlékei közül visszaidézi, amikor Zsoltival kézen fogva mondtak verset az imaházban. 13 évesen döntött az Úr Jézus mellett és a New York-i gyülekezetben bemeritkezett. A jövőben altató orvosként fog elhelyezkedni és itt kivánja lelki ajándékait is érvényesiteni, hogy enyhithesse betegei fájdalmát. Számára a gyülekezet egy biztos alap az életében, amikor minden más múlandó. A jövőre nézve szeretne ingyen is segiteni olyan esélytelen embereken, akik a harmadik világ országaiban élnek.

      Dr. Kulcsár Zsolt 1980-ban született Brassóban (Románia). 6 éves korában érkezett a New York-i gyülekezetebe, amikor édesapja, mint lelkipásztor elfogadta a gyülekezet meghivását. Gyermekkori emlékeiként benne él, hogy sokat pingpongoztak a gyülekezet alaksorában, fiatal, idősebb egyaránt. 1995-ben Torontóban egy ifjúsági találkozón érintette meg az Ige, melyet László Imre hirdetett. Ekkor döntött az Úr Jézus mellett és két jó barátjával egyszerre New York-ban meritkezett be. 2007-ben fogja megkapni orvosi diplomáját. Mivel hivő orvos ritka manapság, szerinte nagyon fontos, mert sok lelki betegség fizikailag is hat, ezért egy hivő orvos túl néz a testen és szem előtt tartja a lelki gondokat, hogy mindenre van megoldás: Isten. Szereti a gyülekezetet, a fiatalokat és igyekszik kivenni részét a szolgálatokban, munkákban. Neki is az a vágya a jövőre nézve, hogy Isten tervét, vezetését követhesse, mert igy lesz igazán boldog.    (folytatjuk)

(2006. június)

Dr. Fazekas Zsuzsanna 1970. december 7-én Budapesten született. A Wesselényi utcai gyülekezetben nőtt fel, ahol szülei gyakran elvitték a hétvégi missziós utakra, melyek örömmel és izgalommal teliek voltak. Emellett kedves emlékei közzé tartoznak a hitmélyítő kirándulások, melyeken rész vett minden nyáron. 13 évesen tért meg és keresztelkedett meg ugyanabban a gyülekezetben. 2000-ben kapta meg orvosi diplomáját és bőrgyógyászati szakvizsgáját jövőre teszi le. Mivel bőrgyógyász, azt jelenti, hogy betegei láthatóan, kívül a bőrükön hordozzák betegségüket. Így különleges feladat számára, hogy a betegek lelkivilágával is foglalkozzon. Számára a New York-i gyülekezet a feszültségekkel teli városban sok szempontból menedékszigetet jelent. Öröm számára, hogy magyarul hallhatjuk a tiszta igét és hogy gyermekeink magyarul tanulhatják a Biblia igazságait. A jövőre nézve, szeretne az Úr Jézus ismeretében növekedni és hogy gyermekeivel is megismertesse Megváltónk szeretetét.

Alan B. Forest 1972. június 7-én született Pittsfield (Massachusetts)-ben, ahol az ottani baptista gyülekezetben nőtt fel. Ennek a gyülekezetnek mindig nagy, mozgalmas ifjúsági programja volt és hétvégeken gyakran szerveztek ifjúsági talkozókat, amely egyikén 1988-ban ismere meg feleségét, Fazekas Zsuzsát is. Egyetemi éveiben a nyarakat gyakran töltötte ifjúsági táborban, ahol dolgozott is – itt értette meg az újjászületés fontosságát is. Ügyvédként dolgozik egy házaspárral közösen, akik szintén újjászületett hík. Családi törvényeken és házassági ügyeken dolgoznak. Irodájuk összeköttetésben van egy evangéliumi keresztyén szervezettel (Alliance Defense Fund) és azon dolgoznak, hogy megvédjék a vallás-szabadságot és annak kifejezési formáit az állami iskolákban és más állami fórumokon. Bár nem magyar családból származik, magyar családba érkezett. Jól érzi magát gyülekezetünkben, mert befogadottnak, megtiszteltnek érzi magát és kiváltságnak érzi, hogy tanulhatja a magyar nyelvet. Emellett gyermekeinek is jó védelem, jó tanulási lehetőség. Nagyon szereti a zenét és gitáron játszott a dicsőítő csoportban. A jövőre nézve szeretné hivatását is isteni vezetés alatt végezni, bármerre is vezeti, és igyekszik szent példa lenni gyermekei számára.

Dr. Forgács Péter Bertalan 1976. október 10-én született Szegeden (Magyarország). És itt nőtt fel boldog gyermekkorban, hívő családban, gyülekezetben. Mindenféle gyermekcsintalanság mellett a vasárnapi iskolában is másokat is túlszárnyalva próbált jeleskedni és már 10 éves korára elolvasta a teljes Bibliát elejétől a végéig. Már tizenévesen átadta életét Jézusnak, megtért, bemerítkezett és a célja, hogy minden reggel úgy ébredjen, hogy amit tegnap jót tett, azért Istennek adjon hálát, ami rosszat tett, azt megbánva letegye, és újból odaszánva életét Krisztusnak kezdje a napot. Orvosi diplomáját különleges kiváltságnak tartja. Mivel betegekkel foglalkozik, így számos alkalom nyílik hitének kinyilvánítására - nem csupán szavakkal, sokkal inkább az életével, hozzáállásával, jellemével, hogy minden bajban levő embernek a legjobb tudása szerinti segítséget nyújthassa. Számára a New York-i gyülekezet az a hely, ahol lelki otthonra talált itt Amerikában.Az a hely, ahol mindig önzetlen, Krisztusi szeretetet tapasztalt a legnagyobb próbái között is, ahol a prédikációkon keresztül a hite épülhetett. Akárhogy is alakítja a jó Isten a jövőjét, mindig is ehhez a gyülekezethez tartozónak fogja érezni magát. Még sok mindenben a jó Isten vezetésére vár, de abban már biztos, hogy abba az irányba szeretne menni, amerre Ő vezeti és ott kivánja majd gyümölcsöztetni a Tőle kapott tálentumokat.

Kulcsár Krisztina (született Torma Krisztina) 1975. július 14-én született Kolzsváron és itt nevelkedett 10 éves koráig. 1986-ban érkeztek New York-ba és azóta ennek a gyülekezetnek a tagja. Ifjúkori éveit itt élte és 1991-ben az Úr Jézus parancsának engedelmeskedve bemerítkezett. Három mesterség állt szemei előtt: könyvtáros, titkárnő vagy nővér. Végülis egyetemi éveit a nővérképzőn hitelesítette. Isten akaratát látta benne, mivel minden nővérképző program elfogadta és teljes ösztöndíjat kapott. Mint mindenki, ő is elképzelte milyen lesz majd a foglalkozása, de ezzel szemben a teljes ellentétét kapta annak, amit valaha is szeretett volna. De ebben is Isten karatát látja, mert kikényszerítette abból a kényelmes zónából, kisegítette szégyenlős természetéből és ezáltal még jobban oda tud figyelni másokra, még jobban tud törődni másokkal. Mivel ez a mesterség sokszor úgy szellemileg, mint pszichikailag is kimeríti, meg kell tennie a következő, plusz mérföldet a betegekért és hozzátartozóikért. De amikor látja, hogy jobban vannak és hazamehetnek a korházból, a szíve betelik örömmel. Munkája mellett hűséges szolgája Istennek és örömmel végzi édesanyai kötelességét és három lányukat isteni félelemre tanítja.

Mig végig olvasgattam testvéreim válaszait - volt időm kicsit elcsendesedni és hálát adni Istennek értük, hiszen áldozatos munkájuk által sok ember szivébe békességet, szeretetet tudnak adni. Köszönöm, hogy megosztották velünk ezeket az élményeket és hadd késztessen ez még jobban bennünket, hogy szeressük, becsüljük egymást és értékeljük Isten vezetését életünkben.

Erdei Gabriella