Baptist TOP1000

Korábbi évek anyagából:  

New York 2003

 2004
2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök - Gyülekezeti hírek .
NEW YORK, New York
lelkipásztor: Kulcsár Sándor

A Gyülekezet saját WEB oldalát itt tekintheti meg: New York

2006. december

November 18-19-én megtartotta CENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉGÉT a NEW YORK-i gyülekezet.

A sok munkával felújított imaház épülete mindkét napon teljesen megtelt az ünnepélyre érkezett vendégekkel. A következő számban részletesen is beszámolunk a szombati és vasárnapi istentiszteletekről. Most a jubileumhoz kapcsolódó két mozzanatról teszünk említést.


A jubiláló gyülekezet közös éneket énekel Király Tibor lp. vezetésével

      Olvasva a kiadás előtt
álló jubileumi emlékkönyv szövegét, észrevettem, hogy a gyülekezet jelenlegi lelkipásztora is kerek jubileumot tarthat ezekben a napokban. Ezért amikor a szövetségünk nevében köszöntöttem a gyülekezetet, erről a jubileumró is megemlékeztem. Kulcsár Sándor testvérék ugyanis pontosan 20 évvel ezelőtt, 1986. november 1-én érkeztek meg New Yorkba. Azóta végzi Kulcsár testvér a gyülekezet lelkipásztori munkáját, s egyúttal azokat a feladatokat is, amit a szövetségi megbízása alapján kap – az utóbbi évtizedben pl. a szövetség elnökeként. Felesége, Annamária és gyermekeik is aktívan részt vállaltak és vállalnak ma is a gyülekezeti munkából. Ezzel a képpel most az olvasók nevében is szeretettel köszöntöm a jubiláló Kulcsár Sándor lelkipásztor házaspárt, további eredményes és örömteljes szolgálatot kívánva nékik.


Herjeczki tv. köszönti a szövetség nevében a 20 éve New York-ban szolgáló Kulcsár házaspárt

      Vasárnap Novák József, a Lelkipásztor Szövetség elnöke köszöntötte Kulcsár testvért a szolgatársak nevében.
      Régóta tervezgetjük a lelkipásztor csendesnapok gondolatát, ami ezúttal végre meg is valósult. A jubileumi ünnepségek után a jelenlévő szolgatársak félrevonultak Kulcsár testvérék Pennsylvaniai házába, s ott két hosszú és mégis nagyon gyorsan eltelő napot töltöttek – beszélgetve, imádkozva. Sajnáltuk, hogy Dan László és Dr. Pintér Zoltán lelkipásztorok nem tudtak velünk lenni, így csak imádkoztunk értük és a távoli Melbourne-ban szolgáló Szlovák Tibor tesvérért. Ellátásunkról Kulcsár Annamária gondoskodott, Herjeczki Éva segítségével.
      A csendesnapi programot Novák testvér vezette. Többek között János ev. 15. részével foglalkoztunk.


A csendesnapokon résztvevő lelkipásztorok: Herjeczki Géza, Lukács János, Kulcsár Sándro, Vadász János és Novák József


2006. november

Király Tibor lp. beszámolójában New York-ról is ir. Itt olvasható


2006. szeptember

A nyár folyamán is gondokodott az Úr vendégekről. Szabó József és családja Chicagóból, akik a gyülekezetünkben folyó munkákból is kivették részüket, valamint Kulcsár Attila és családja Louisville-ből. Míg gyülekeztünkből sokan részt vettek a Világtalálkozón, az Úr gondoskodott az övéiről idehaza is. Gyülekezetünk nem maradt lelkipásztor nélkül, mert dr. Fazekas László és Kulcsár Attila hirdették Isten igéjét.

Imaházunkban még mindig folyik a munka. Annak ellenére, hogy a munka sok és a munkás kevés, bízunk abban, hogy az Űr megsegít, hogy befejezhessük a Jubileumra, amit szeretnénk a felújitott imaházunkban megtartani. Imádkozzanak a testvérek, hogy az Úr adjon megújult erőt mindannyiunk számára, hogy a munka befejeztével örömmel ünnepelhessünk mindazokkal együtt, akik itt lesznek!
      Gyülekezeti híreinket egy szomorú hírrel fejezem be, ugyanis június 18-án Juhász Pál testvérünket az Úr hazaszólította.
              Erdei Gabriella


2006. április

Nagy öröm New Yorkban - a népek tengerében - magyar szót hallani és váltani. Méginkább, ha kiderül, hogy közös ismerős, rokon, vagy hit hozza közelebb egymáshoz a találkozókat. Az ökumenikus imahéten, 2006 január 22.-én a New York-i Magyar Református Gyülekezet templomában magyar katolikus, református és baptista testvérek lehettünk együtt a találkozás, a keresztyén hit, az Igére figyelés és az imádkozás örömében.
      Az Ige üzenete a keresztyén egységről szólt, az egység munkálásának lehetőségeit és az egyetértés áldásait kínálta fel. Papp Zsolt református lelkész Máté 18:22 alapján a gyógyító megbocsátásról, Dénes atya a római katolikus közösségből a hétköznapi szeretetszolgálat egységet építő erejéről beszélt. Kulcsár Sándor lelkipásztor testvér az egyetértésben és Jézus nevében elhangzó imádság meghallgattatásának ígéretéről prédikált (Máté 18:19-20).
      Az alkalom szeretetvendégséggel zárult, ahol ismerkedésre, beszélgetésre nyílt alkalom. Úgy búcsúztunk el egymástól, hogy a több éve elmaradt ökumenikus imaheti együttléteket jövőre folytatjuk.
 
      Február 19-én vasárnap délelőtt ismét kettős gyermekbemutatás volt gyülekezetünkben.
Margaretta és Dominic Kozeli első gyermeküket: Jonathánt, Dr. Fazekas Zsuzsanna és Alan Forrest pedig második kisfiukat: Tádét hozták el, hogy együtt köszönjük meg életüket Istennek és kérjük oltalmazó kegyelmét jövőjükre.


Kettős gyermekbemutatás New York-ban

      Az igei üzenetek Keresztelő János születéséről szóló történet alapján (Luk. 1:57-66) hangzottak. Tádé nagypapája, Dr. Fazekas László ny. lelkipásztor azt helyezte a szülők és a jelenlévők szívére, hogy Istennek a gyermekeinkkel kapcsolatos kijelentéseit nagyon komolyan kell venni, ennek megfelelően kell engedelmeskedni a Biblia szavának a gyermekvállalásban és a gyermeknevelésben. Gyermekeinket elszámolási kötelezettséggel, ajándékba kaptuk Istentől. Kulcsár Sándor lelkipásztor testvér a mi lesz ebből a gyermekből fontos kérdésre azt az igei választ adta, hogy ez nagy mértékben attól függ, hogy a szülők Istentől kapott hivatásuknak mennyire felelnek meg.
      A szülők, nagyszülők és Kulcsár Sándor lelkipásztor imádságban ajánlották fel a két kisgyermeket az Úrnak.
      A bibliakörös gyermekek énekkel és igeverssel arról tettek bizonyságot, hogy Jézus szeret minden kicsi gyereket és azt akarja, hogy engedjük hozzá jönni a gyermekeket, majd virággal köszöntötték a két családot. Dr. Fazekas Lászlóné és Erdei Gabriella alkalmi versekkel szolgáltak. Ezt a kedves alkalmat is mint egy nagy család szeretetvendégséggel zártuk, hiszen a New York-i gyülekezet ezt is missziós szolgálatnak tekinti. Ha a következő időszakban nem is várható gyermekbemutatás, hisszük, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, különösen lelki újszülöttekkel akarja gazdagítani a gyülekezetet.
                Dr. Fazekas Lászlóné

SZÓVAL ÉS ÉLETTEL - diplomásaink bizonysággtétele I. - Erdei Gabriella rovata


2006. február

2005 november 26-án örömünnep volt gyülekezetünkben, amikor Szalay Laura és Mezei Mátyás kötöttek házasságot .

      Az igei üzenetet Kulcsár Sándor lelkipásztor a Mózes V. könyve 22:8 alapján adta át: “Új ház és új korlát” címen (“Korlátot építs az új házra, hogy senkinek baja ne essék”). Az új ház Istentől nyújtott kegyelem, egy darab mennyország a földön. A korlát pedig a veszélyre emlékeztet, figyelmeztet, hiszen a Sátán azon van, hogy boldogtalanná tegye az otthont. A jó Isten azt mondja, hogy: “csinálj”, ne csináltass. Laura és Mátyás feladata, felelőssége, hogy ettől a naptól kezdve biztonságban élhessenek otthonukban, amit valójában Isten jelenléte tesz igazi otthonná. S ha a korlát ott van a ház tetején, ahova Isten is rendelte, mindenki láthatja, milyen az igazi otthon.
      Az igehirdetések mellett elhangzottak köszöntések, versben, énekben. Ezek közül megemlítem JoAnn Marchant, aki a Szeretet himnuszát olvasta fel, a menyasszony édesapja, Szalai Ferenc, Szabó József és Erika, a gyerekek énekkel köszöntötték az ifjú párt.
      Ifjú testvéreink életét is a jó Isten kezére bízzuk s kívánjuk, hogy otthonukat az Ő jelenléte tegye biztonságossá, boldoggá minden körülmények között.
 
      2005 December 4-én délelőtt emkékistentiszteletet tartottunk, amikor Kun Ida testvérnőnkre emlékeztünk. Az Úr november 25-én szólította haza szolgálóleányát 88 éves korában. A jó Isten vigasztaló erejét kívánjuk a gyászoló családra.
 
      Advent harmadik vasárnapján Dr. Szenohrádszki János és felesége Emese voltak vendégeink Alhambrából (California).
      Karácsonykor Kulcsár Attila és családja (Louisville) és Gestner Kornél voltak vendégeink, bekapcsolódva az ünnepi szolgálatokba. Emellett a gyermekeink szolgálata színesítette az ünnep mondanivalóját számunkra.
      Ez az év sokaknak hozott örömet, boldogságot, de vannak akiknek szomorúságot, szenvedést. Ne feledkezzünk meg egymásról s az új év legyen egy újabb kegyelmi év mindenki számára, hogy sokan gyógyulást, erőt nyerjenek s legyen boldogabb, eredményesebb.
      Az új év első jellegzetes eseménye 2006. január 22-én volt, amikor kettős gyermekbemutatás volt. Az Úr Jézus hívásának engedelmeskedve: “Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket...” hozták a szülők gyermekeiket, hogy együtt imádkozzunk értük.Árgyelán Miklós és Újfalvi Tamás bemutatása

      Dr. Árgyelán Miklós és Erzsike második gyermeküket, Miklóst (még van egy kislányuk, Virág) és Újfalvi József és Ági első gyermeküket, Tamást (Tomi) hozták a jó Isten és gyülekezet elé. Milyen áldott dolog tudni, hogy nem számít kik vagyunk, honnan jöttünk, de gyermekeinket Isten kezébe tehetjük, mert “ilyeneké az Isten országa”. Bízunk Istenünk megtartó karjában, aki megőrzi őket már most az élet kezdetén és életük további időszakában is. Az istentiszetelet utáni közös ebéden még megemlékeztünk a Virág és Tomi születésnapjáról is.
      A jó Isten áldja meg ezeket a gyermekeket és szülőket is Istennek tetsző, engedelmes élettel, hogy majd ama napon szülő és gyermek együtt örvendezzen az Ő országában!
                Erdei Gabriella