Baptist TOP1000

Korábbi évek anyagából:  

New York 2003

 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök - Gyülekezeti hírek .
NEW YORK, New York
lelkipásztor: Kulcsár Sándor

A Gyülekezet saját WEB oldalát itt tekintheti meg: New York

2005. november

Július 20-án vendégünk volt Lukács János lelkipásztor (Chicago) két lányával és még három fiatallal. Énekkel, bizonyságtevéssel, valamint a lelkipásztor igehirdetéssel szolgált az 1Sám 11. része alapján. Saul életéből tanulhattunk, hogy más emberré lett, ami azt jelenti: Lélek szerint járt. A Lélekből merít, s ezért szelíd. Minden képessége megadatott, hogy bosszút álljon, de nem teszi. Hadd lelkesítsen bennünket is Saul odaszánása és járjunk szelíden és alázatosan az Ő útján!
 
      Sajnos, néha nem csak örülni, de sírni is kell egymással. Augusztus 10-én fájó szívvel vettünk búcsút Szabó Gyula testvérünktől, aki 74 évesen távozott e földi létből. A gyászháznál és a temetőkertben is Kulcsár Sándor lelkipásztor szolgált az 1Sám 20:18,25 versek alapján. Az Úr vigasztalása nyugodjon meg kedves feleségén, lányán, vején és fián, hogy majd boldog találkozásuk legyen az Ő országában.
 
      A következő nagy eseményünk az őszi Ifjúsági Találkozó volt, ami október 7-9 között zajlott le. Amit személy szerint megjegyeznék e találkozóról, az az, hogy nagyon örültem annak, hogy ezúttal valóban több fiatal volt, hiszen ez a találkozó főleg értük volt. Kicsiny létszámunk ellenére az Úr adott erőt e találkozó megszervezésében, lebonyolításához, hogy minden szépen és jórendben történjen. Az Úré a dicsőség és köszönet mindazoknak, akik erejükön felül is fáradoztak ezen.
      Közel 100 fiatal vett részt az alkalmakon és vasárnap a látogatókkal együtt ezt a számot meg is haladtuk, ami külön hálára indított és jó volt együtt örülni az Úrban.


Imaházunk megtelt fiatalokkal.   További képekért

      A találkozó péntek este kezdődött két zenecsoport koncertjével: Herjeczki Ádámék (Soldiers For Life) Tennessee-ből és László Daniék (Altered) Cleveland-ból. Majd Kulcsár Attila tartott egy kis eszmefuttatást arról, hogy hogyan segíthetünk azoknak, akik az ördög tőrében vergődnek. A világgal való barátkozás ellenségeskedés Istennel. Krisztusnak is, a világnak is egyszerre szolgálni nem lehet, választanunk kell!
       Szombaton az Akváriumba látogattunk el. Az esős idő ellenére kb. 90-en voltunk, reményünk szerint mindenki talált érdekességet látnivalót ezen a helyen is. Szombat este a dicsőítsét az Every Thursday csoport vezette, a torontói gyülekezet lelkipásztora, Dan László pedig arról beszélt, hogy milyen felelősségteljes és jelentős tett legjobb barátainkat és ismerőseinket Krisztushoz vezetni.
      Többen megjegyezték azt, hogy a fiatalok hangosan dicsérték az Urat. Elnézést kérünk azoktól, akiknek, talán túl hangos volt a zene.
      Vasárnap délelőtt jó volt együtt énekelni néhány, talán már jól ismert, de mindig sokat mondó énekeinkből: Nagy Király… Tied minden magasztalás, A reményem csak Te vagy. Ezt követte Lukács János prédikációja. A találkozó központi témájáról szólt: hogyan tudunk eredményesen szolgálni Istennek, a gyülekezetnek, társainknak? Kiemelte, hogy nem elég életünket odaszánni a szolgálatra, hanem meg is kell alázkodnunk Isten akarata előtt. Elfogadni az Ő tervét, együtt munkálkodni Vele az Ő akaratának megvalósulásán az életünkben – ez nem mindig könnyű feladat. Sokan beleesünk abba a hibába, hogy Isten mindenható erejét és szeretetét a mi terveink megvalósítására használjuk és egy “állandó áldást-lehívó pozicióba” kerülünk. Ez viszont sikertelenségünk és kudarcaink forrásává válik. Csak az lehet sikeres szolgálat, hangsúlyozta, amit Isten indít el és Ő visz véghez általunk. Meg kell engednünk Istennek, hogy beleszóljon életünk legapróbb részleteibe is, másként haszontalanná válik minden fáradozásunk.
      Vasárnap délután némelyek elindultak hazafele, mások várost néztek, majd vacsora után kezdődött a záró istentisztelet, melyen sorra szolgáltak a fiatalok énekkel, bizonyságtevéssel, verssel. Majd Herjeczki Géza testvér egy, a főtémához kapcsolódó könyv gondolatmenetét ismertetve szólt a szolgálatról, mint Jézus vezetői módszeréről (G. Wilkes, Jesus on Leadership - Discovering the secrets of servant leadership from the life of Christ).
      Szép alkalmak voltak ezek és örülünk, hogy (értesüléseink szerint is) jól érezték magukat a fiatalok. Ehhez a beszámolóhoz nagy segítséget nyújtott Mezei Mátyás, akinek külön köszönet. Vezessen minden ilyen alkalom egy lépéssel közelebb Istenhez és egymáshoz egyaránt!
 
      Október 16-án gyülekezetünk egy újabb taggal szaporodott. Mezei Mátyás a Sepsiszentgyörgy-i (Erdély) gyülekezet tagja kérte, hogy csatlakozhasson a New York-i gyülekezethez. “Nincs tökéletes gyülekezet, de van egy Valaki, akinek szárnyai alatt menedéket találhatunk.” A gyülekezet egyhangúlag elfogadta kérését és hálásak vagyunk, hogy Isten így is gondoskodik övéiről.
                          Erdei Gabriella

New Yorkban minden jó volt, kivéve a hideg szél és az esős időjárás. Két prédikációt is hallhattunk. Az egyiket Dan László, kanadai lelkipásztor, a másikat Lukács János, chicagói lelkipásztor tartotta. Egy szép történet különösen megragadta a figyelmemet. A lényege, hogy miután egy szolgát felszabadított a mestere, a szolga azután is, mostmár önként szolgált neki. Éppen így, amikor Jézus felszabadított minket a bűn rabságából, mi is önként szolgáivá lettünk néki.
      Volt sok zene (angol és magyar), meg bizonyságtétel. Minden gyülekezet fiataljai szolgáltak. Én is mondtam egy verset (Gerő Sándor: A keskeny úton).


A New Yorki pizza háromszor akkora, de mit sz
ámít az Erdei Andrásnak?

      A szombati kirándulás elvezetett a New York-i akváriumba, ahol vizi állatokat láttunk. Sokat gyalogoltunk, metróztunk, beszélgettünk és nevettünk. Jó társaságban voltunk és jó volt az ennivaló. A New York-i pizza háromszor akkora, mint amit máshol szoktunk enni.
      Nekem szép emlékeim voltak és minden fiatalt arra biztatok, hogy jöjjön el az ilyen találkozókra.
                         Pap Eunika, Detroit


2005. július-augusztus

Gyülekezeti hireinket kezdeném talán az anyáknapi ünneppel (május 8). Hagyományos, ugyanakkor mindig tartogat számunkra különlegességet és gyermekeink rendkivüli szolgálata eszünkbe juttatja, milyen nagyszerű édesanyának lenni. Sok hálával tartozunk ezért is Istennek!
      A jó Isten gondoskodó szeretete által több vendég is megfordult gyülekezetünkben: Piros László és Marika (Pesterzsébet, Magyarország), Gestner Kornél (Chicago) és Andrea (Detroit), Veress Barnabás (Brassó, Románia), Frogács Péter (Szeged, Magyarország), Jobbágy Szemőke, nővére és édesanyja (Magyarország), akik hegedű szolgálataikkal is gazdagitották istentiszteletünket.
      Június 12-én a “Shine your light” – zenés programját mutatta be gyülekezetünkbe a Louisville-i Wesport Road Baptist Church ifjúsági kórusa. A közel 50 tagból álló fiatal csoport örömmel továbbította felénk Isten üzenetét.
 

Az édesapák köszöntése
 
      Egy másik hagyományos ünnepünk az Apáknapja volt. Ez most annyiban volt különlegesebb a többitől, hogy a délelőtti istentisztelet végén minden édesapa kivonult a szószék elé s miközben hallgattuk az éneket (“Milyen áldott az, aki féli az Urat”) a nőtestvérek részéről Lipták Gabriella köszöntötte az édesapákat, kis ajándékot nyújtva át és ezáltal értékelve munkájukat hálát adtunk Istennek értük. Ezt követte a közös ebéd és egy másik rendkivüli alkalom, amikor is köszönthettük gyülekezetünk legújabb ifjú párját: Lipták Dánielt és Mónikát. Mónika az Aradi Gyülekezetből érkezett. Kivánunk sok örömet, boldogságot és Isten áldását házas életükre!


A legifjabb ifjú pár: Lipták Dániel és Mónika

      Még egy rendkivüli eseményt hadd említsek meg, ami ugyancsak New York-hoz tartozik: június 24 és 26 között rendezték meg városunkban (Flushing Meadow-Corona Park, Queens) Billy Graham evangélizációs alkalmait. A nagy rendezvényből gyülekezetünk is maximálisan kivette részét és igyekezett bekapcsolódni és felvenni a kapcsolatot az erre az alkalomra érkező magyarokkal. Az első estén 26 nyelven történt forditás, biztosítva helyet minden nyelv számára. A három alkalmon több mint 230,000 ember vett részt a nagy hőség ellenére. Billy Graham egészségi állapota ellenére, 86 évesen, megújult erővel adta át Isten üzenetét. Az újságíróknak nyiltan bevallotta, politikával nem foglalkozik és üzenete éveken keresztül szinte ugyanaz: Jézus Krisztus halála. A napi eseményeket figyelembe véve, minden azt bizonyítja, hogy utolsó időket élünk. Isten figyelmeztet bennünket.
      Megköszönve együttmunkálkodásukat a 96 éves énekes szolgatársának, George Beverly Shea-nek, ezt mondta: “Tudom, hogy nem lesz már sok idő és mindketten a mennnyben leszünk. Tudjátok, Jézus mondta: legyetek készen, mert nem tudjátok mely órában jön el az embernek fia.” Az Ámos könyve a 4. részben azt mondja: “Készülj találkozni Istennek. El vagy készülve? Megnyitottad a szíved Jézusnak? Megvallottad bűneidet?”
      Billy Graham több mint 60 éve végzi ezt a rendkívüli szolgálatot, 417 alkalmat rendezve az évek folyamán. Annak ellenére, hogy úgy volt, ez lesz az utolsó ilyen rendezvény, tetvérünk azt mondta, reméli, még visszajön egy napon… S gondolkozik, hogy Londonban is legyen egy ilyen alkalom. Majd ezt mondta: “Soha nem mondom, hogy soha, mert sosem lehet tudni…”
      Felelemelő alkalmak voltak ezek s hisszük, voltak komoly döntések, elhatározások. Az Úr áldja meg továbbra is szolgáját és az elhintett mag hozzon sok gyümölcsöt az Ő dicsőségére!
 
                   Erdei Gabriella

2005. március

"... én te rólad el nem feledkezem." (És 49:15)

Ez a kis ige töredék indított arra, hogy megosszak néhány gondolatot, néhány nevezetesebb eseményt az elmúlt idő szakról. Milyen jó tudni azt, hogy az Úr nem feledkezett meg rólunk az elmúlt esztendőben, sőt egy újat adott számunkra. Egy új évet, egy új lehetőséget, hogy még jobban figyeljünk rá és még jobban megértsük az Ő szeretetét irányunkban. Hiszen ez a bizonyitéka annak, hogy nem feledkezik meg rólunk.
      Nem csak családi, de gyülekezeti életünkről is gondoskodik. Ezt tapasztaltuk meg az elmúlt év végi ünnepek alkalmából is. Dr. Szenohradszky János testvérünkkel is alkalmunk volt újból találkozni, aki szinte hűséges látogatónk volt az év adventi időszakában.
      Az ünnepeket megelőzően jó volt összejönni a gyülekezet ebédlőtermében és míg néhányan ifjaink közül a karácsonyfát díszítették, addig hurkát és kolbászt készítettünk a hazai ízek szerint. A főkóstoló a Mikulásjáráskor volt, amikor közös ebédet rendeztünk, majd gyermekeink örömére megérkezhetett a Mikulás és ajándékosztás következett.


A gyermekek öröme: a Mikulás és ajándékai

      Karácsonyi ünneplésünket gazdagították vendégeink, akik szolgálataikkal örvendeztettek meg. Vendégeink voltak: Pardi Félix és családja, Kulcsár Attila és családja, valamint Gerstner Kornél.
Gyermekeink szolgálatát sem hagyhatjuk ki, hiszen különös öröm és áldás odaadásuk az Úr háza iránt. A szilvesztert fiataljaink az imaháznál töltötték, ahol mindannyian jól érezték magukat. Januárban egyik kedves fiatal testvérünktől kellett búcsút vegyünk, Forgács Pétertől, aki visszatért szolgálati helyére, Szegedre. Imádkozni fogunk érte, hogy az Úr vezesse további életét.
      Február 13-án ismét gyermekbemutatásnak örvendhettünk. Kulcsár József és Lídia hozták elsőszülött fiú gyermeküket (József Brendon) az Úr és a gyülekezet elé. Kulcsár testvér az 1Móz. 42:22 alapján szólt: ... avagy nem mondtam-é néktek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen.
 
Kulcsár József Brendon bemutatása
 
Vigyázzunk arra, hogyan tanítjuk, hogyan intjük majd a gyermeket, hogy az Isten tanitása szerint legyen és tegyük azt, amit Isten elvár. És végül, de nem utolsó sorban: Hozzátok őt hozzám! Egy irány, egy út, egy cél - jusson a gyermek Istenhez. Ezt tettük ezen a napon, kérve, hogy az Úr áldja meg őt szüleivel együtt, hogy legyenek fény és világosság ebben a világban!
      Milyen jó tudni, hogy az Úr nem feledkezik meg kicsiny népéről ebben az évben sem, és ezzel a bizodalommal járhatunk, dicsőíthetjük Őt mindazokkal, akik erre vágynak, akik erre hívattak. Ne feledkezzünk meg mi sem Őróla és tegyük oda szívünk, szolgálatunk az Ő lábaihoz, hogy megáldhassa azt és legyünk áldott eszközök az Ő kezében.
                   Erdei Gabriella

2005. február

Magyar Rádió és TV szolgálataink
 
Gyülekezetünk több évtizeden át végezte a Magyar Rádióműsor keretében az igehirdetés szolgálatát minden vasárnap. Ezt vettem át 1986-ban és 2000 végéig végeztem, mintegy tizenöt éven át. Az egyre emelkedő árak miatt, -az utolsó években már tíz percért $140, végül $180 lett-, és az időt is megváltoztatták, így kénytelenek voltunk feladni. Beindult a Magyar TV szolgálat is, 1995-ben. Nékünk is felkínálták ezt a lehetőséget. Így 1995-2000 között végeztük a rádió és a TV szolgálatot is. Ez nem kis anyagi és felkészülési áldozatot igényelt, de azt tudom mondani, hogy érdemes volt. Gyülekezetünkből voltak, akik komolyan imában és anyagiakban is támogatták ezt a missziós szolgálatot. Az Úr pedig erőt és kegyelmet adott, hogy ezt örömmel elvégezzük.
      Levélben, vagy telefonon nem sok választ kaptunk, de amikor találkoztunk a Magyar ünnepi alkalmakon, gyakran volt visszajelzés, hogy mindig hallgatják, és nagyon szeretik szolgálatainkat.
      Olykor meg kellett harcolnom azzal a gondolattal, hogy egyáltalán érdemes-e vállalni ezt a nagy áldozatot? Mindannyiszor újabb bátorítást kaptunk személyes beszélgetések során, sőt több olyan alkalom is volt, hogy így vették tudomásul, hogy létezünk, és hol találhatnak reánk a környező három állam csücskeiben élő magyar hallgatóink. Olyan is volt, aki ezáltal tért meg, és nyert új életet Istentől.
      Szolgálatainkat föképpen az idősebb generáció hallgatja és értékeli. Van, aki bizonyságot tett arról, hogy ha elutazik egy rövidebb időre, mennyire hiányzik számára a Magyar TV igehirdetés. Ezekért, tulajdonképpen a kiadások fedezésére, adásonként hatvan dollárt fizetünk, ami jóval kevesebb, mint a rádió szolgálat volt. A hátránya az, hogy csak kábelen lehet nézni, és kisebb területen. Viszont, amíg csak tehetjük, igyekszünk Isten Igéjét hirdetni magyar honfitársaink számára. Meggyőződésünk, hogy érdemes megragadni az evangélium hirdetésének minden módját, mert "Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére". (Róma 1:16 ) Ezt soha nem pótolja semi más.
      Mint minden más igei szolgálatot, ezeket is a hík imádsága és a Szentlélek teszi hatékonnyá. Missziós határainkat és munkánkat egyre inkább ki kell terjesszük, nem pedig leszűkítenünk. Munkánk eredményét nem látjuk mindig, főleg nem annak egésszét, de ezt is hittel kell végezzük. Szeretném buzdítani gyülekezeteinket és lelkimunkásainkat, ha csak egy lehetőségük van ezen szolgálatok valamelyikét, vagy mind a kettőt végezni, tegyék azt készségesen és élő hittel, mert Isten szolgája Pál által, ezt mondja a Szentlélek: "... a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban!" ( 1Kor 15-58)
      Istennek legyen hála, hogy így is szolgálhatunk az Ő nevében magyar népünk üdvére.
              Kulcsár Sándor lp. New York