Baptist TOP1000

 
 
további New York-i gyülekezeti hírek 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök - Gyülekezeti hírek .
NEW YORK, New York
lelkipásztor: Kulcsár Sándor

2003. november  

IFI TALÁLKOZÓ NEW YORK-BAN
2003. október 10-12
Click here for 3 short English report on the subject, or go to the Ifjúság (Youth) page.


Képek - pictures at the end of this page

Ahogy már megszoktuk, minden ősszel találkoznak gyülekezeteink fiataljai. Az idén a New York-i gyülekezet adott helyet ennek a találkozónak. A vendéglátók nagy szeretettel fogadták a több, mint 150 jelentkezőt október 10-12 között. Szeretetük és áldozatkészségük megannyi megnyilvánulását tapasztalhattuk az együtt töltött néhány nap alatt. Ráadásul meglepetésről is gondoskodtak testvéreink, emlékül minden gyülekezet egy-egy ajándékcsomagot kapott. A szépen megszervezett három nap alatt lehetőség volt sportra, városnézésre, beszélgetésekre, és természetesen nem maradt el az igei üzenet sem.
      A találkozó témája a Céltudatos hivő élet volt. Az előadások bátorítottak a helyes célok megválasztására, ami az egyik jó alap a hívő életünk számára. Igéből vett példák alapján megfigyelhettük azt, milyen a céltudatos egyéni, családi és gyülekezeti hívő élet. Néhány igehirdetés rövidített változatát lapunkban is elolvashatjuk. A találkozó során megkérdeztem jónéhány fiatalt, hogy milyennek találják ezt az alkalmat, hogy érzik magukat. Köszönöm mindazoknak, akik vállalták, hogy hangosan is kifejezzék véleményüket és azt, amit nyertek a találkozó alkalmával.
 
Lukács János (Chicago)
Azzal a vággyal érkeztem az ifi találkozóra, hogy Isten szóljon hozzám. Megérintett már az első nap és az a vágy van bennem, hogy úgy, ahogy hallottuk az 1Kor 9-ből: "megsanyargassam testemet, és szolgává tegyem, hogy míg másoknak prédikálok énmagam méltatlanná ne legyek." Eddig ez volt amit kaptam bár még hátra van egy nap és hiszem, hogy Isten akar szólni hozzánk.
      Kerestem és keresni akarom azt a továbbiakban is, hogy az Úr mit akar nekem kijelenteni, az életemben kiformálni. Egy ilyen találkozó óriási lehetőség arra, hogy Isten személyesen is megszólítson.
      Aztán itt van ez a film, amit megnéztünk az előbb. Rendkívüli volt!
      Úgy érzem üzenetben és tartalomban gazdag a találkozó eddig. De ez még csak az első nap. Bárcsak lenne egy nyitott szív. Azért imádkozom, hogy azok a fiatalok, akik itt vannak, ne csak a találkozás öröméért legyenek együtt, hanem legyen nyitott szívük is, hogy Isten megszólíthassa őket és munkálkodhasson itt Észak Amerikában a magyar baptista fiatalok között. Hiszem, az Úr tartogat meglepetéseket számunkra.
 
Lukács Erzsébet (Chicago)
Nagyon örülök ennek a találkozónak és ennek a sok fiatalnak, akik itt Amerikában élik meg magyarságukat és vállalják a nagy távolságokkal járó áldozatot, hogy együtt legyenek évente több alkalommal is.
      Emlékszem arra, amikor fiatal voltam és ifi találkozókon vettem részt. Egy ilyen találkozó alkalmával találtam meg életem célját. Imádkozom, hogy legyenek ezen az alkalmon olyanok, akik megtalálják és megértik életük értelmét és célját.
      Szeretnék a célféle vezető úton győzelmes életet élni családomban, gyermekeim között, akik fiatalként itt részt vehetnek ezen az alkalmon.
      Kívánom, hogy az a mennyei erő tartson össze bennünket itt ezen a földrészen, amit Isten gazdagon tud árasztani az övéire.
 
Horváth Emili (Cleveland)
Nagyon örülök, hogy eljöttem erre a találkozóra. Ez az első alkalom, hogy magyar ifi találkozón vagyok. Angol gyülekezetbe járok már 18 éve. Nem nagyon van magyar baráti köröm, úgyhogy jó volt együtt lenni ilyen sok magyar fiatallal. Jól éreztem magam köztük. Várost néztünk, sportoltunk, és sokat énekeltünk. Új barátokat is találtam. Egy szállodában vagyunk a Szakramentó-i fiatalokkal. Ez is segített az ismerkedésben és remélem minél hamarabb találkozunk majd újra.
 
Kulcsár Zsolt (New York)
Régebben több szülő jött el az ifi találkozóra. Örülök, hogy most televan majdnem minden pad fiatalokkal. Látom, hogy szép jövője lesz a magyar gyülekezeteknek!
 
Gábora Zsolt (New York)
A kaliforniai band nagyon tetszett nekem. Jól megénekeltettek bennünket. Köszönjük!
 
Álmos Áron (Debrecen)
A szakramentói fiatalokkal jöttem a találkozóra. Örülök neki, hogy megismerkedhettem néhány fiatallal, új barátokat is találtam. Remélem, megmaradnak ezek a most alakult barátságok miután hazamegyünk innen.
 
Pap Eunika (Detroit)
Most először voltam New Yorkban. Köszönöm a meghívást, ellátást. Nagyon jól éreztem magam. Örülök, hogy sok fiatal volt ezen a találkozón.
 
Kulcsár Feri (New York)
Az egész alkalom jó volt. Különösen tetszett Novák tv. kivetített előadása. Nagyon megragadta a figyelmemet. Vizuálisan sokkal jobban észben tartja az ember a céltudatos hívő élet alapjait. Érdekes volt így egyszerű pontokban látni ezeket.
 
Egri Barnabás (Felsőpetény)
Örülök annak, hogy megismerhettem jobban az Amerikában élő fiatalokat. Mi foglalkoztatja őket, mi az amiért szeretnek együtt lenni. Otthon Magyarországon keveset lehet erről tudni. Ez egy jó lehetőség volt számomra, hogy valamennyire megismerjem őket. Az előadások nagyon tetszettek és örülök annak, hogy eljöhettem én is a torontóiakkal New York-ba.
 
Varga Naómi (Szakramento)
Jó volt megismerni testvéreinket a keleti partokon. Találkozni régi ismerősökkel és megismerni új barátokat. Az igehirdetések által megerősödhettem az Úrban.
 
Forgács Péter (Szeged)
Magyarországon nagyon sok ifi találkozón részt vetten már, de hogy itt Amerikában is összejön nagy távolságokról ennyi fiatal (tényleg csak fiatal, vagy 150) és még ha nem is beszélnek mindig magyarul egymás között, de fontosnak érzik azt, hogy magyar gyülekezethez kapcsolódjanak és lelkileg is idetartoznak, ez nagyon fontos és jó dolog.
 
Kiss Sárika (Chicago)
Engem nagyon megragadott a szombat esti film. Arra késztetett, hogy jobban odaszánjam életemet Isten szolgálatára.
 
Szabó Bertalan (Kiskőrös)
A New York-i gyülekezetbe járok, nemrég tértem meg és most először vagyok ifi találkozón. Engem a személyes bizonyságtevés fogott meg, mert ezáltal közelebb éreztem magam a testvérekhez, és így jobban éreztem, hogy nem egyedül küzdök. A zenei szolgálat nagyszerű volt, igehirdetésből még többre volna szükség. Csak azt sajnálom, hogy nem tartott tovább még egy héttel.
 
A találkozón sor került az ifi vezetők választására is. Istennek legyen hála, hogy mindig kirendeli és elkészíti a megfelelő embereket erre a nem kis feladatra.
      A következő két évre az ifjúság elnöke Dan László (torontói lp), alelnökök Kulcsár Zsolt (New York) és Gerstner Kornél (Chicago). Zenei vezető Novák Eszter (Alhambra) és a pénztáros továbbra is Balla Sándor (Torontó). Az Úr áldását és vezetését kívánjuk szolgálatotokra!
      A választás után megkértem Gerstner Kornélt, ismertesse a következő néhány hónap ifi terveit. Válasza az angol oldalon olvasható.
      Pap Enikő

MEGÉRT MINDEN FÁRADSÁGOT
 
Istenünké a dicsőség és a hála, hogy az ez évi őszi Ifjúsági Találkozót New York-ban rendezhettük meg. Nem kis gonddal, előkészülettel járt mindez, különösen, amikor utolsó héten megtudtuk, hogy a jelentkezők száma meghaladja a 140-et.
      Kicsiny létszámunk ellenére is, sikerült mindenkit elszállásolni, megvendégelni. Együttes szívvel vállaltuk a munka terhét s mondhatom azt, hogy mindenki kivette részét akár a vendégfogadásról, konyhai vagy szervezési munkákról legyen szó.
      A vasárnapi összejövetelen több mint kétszázan vettek részt (a helybeli gyülekezetből többen a konyhán teljesítettek szolgálatot). Nagy öröm volt látni, hogy gyülekezetünk tele volt olyan fiatalokkal, akik szeretik az Urat és egy céltudatos hívő életet szeretnének élni. Hiszen nem olyan könnyű megélni a hívő életet az egyéni, családi és gyülekezeti életben egyaránt. E témák kifejtésében segítségünkre voltak a jelen lévő vendég lelkipásztorok - Dan László (Toronto), Novák József (Alhambra, CA), Pintér Zoltán (Cleveland, OH) és Herjeczki Géza (Detroit, MI). Jó volt köszönteni a Chicago-i gyülekezet új lelkipásztorát, Lukács Jánost kedves családjával együtt.
      Az énekek vezetését az Alhambrai zene-együttes végezte nagy odaadással. Emellett minden gyülekezet szolgált egy kisebb énekcsoporttal, valamint bizonyságtevéssel. Felemelő alkalom volt ez mindannyiunk számára és úgy érzem, megért minden fáradtságot.
      Ezúton szeretnénk megköszönni minden imabeli támogatást és azt, hogy eljöttetek!
      Hadd legyen ez a találkozó is maradandó élmény, nem csak azért, mert New York-ban volt, hanem késztessen bennünket egy odaadóbb, céltudatos hívő életre.
           A New York-i gyülekezet nevében, Erdei Gabriella

Novák József testvér előadásának rövidített változata a novemberi szám vezércikke.
CÉLTUDATOS ÉLETVITEL - CLICK TO READ IT


CÉLTUDATOS KERESZTYÉN ÉLET
 
Mivel az ifjúsági találkozó vezérgondolata a céltudatos keresztyén élet, arra gondoltam, hogy a téma könnyebb megértéséhez jó alapot képezhetne a keresztyén szó bibliai meghatározása.
      Keresztyén. Mit jelentett keresztyénnek lenni az első gyülekezet életében? Itt most nem hitelvi szempontból szeretném vizsgálni ezt a kérdést, hanem az akkori hívő élet gyakorlatából kiindulva, amit főleg az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv rögzít. Tehát nem azt vizsgáljuk most, hogy mit hittek, hanem, hogy mit tettek.
      Az ApCsel 2:42-47-ből megkapjuk az újszövetségi gyülekezet belső keresztmetszetét. Hogyan teltek a hívők hétköznapjai a kezdetben? A mindennapi életgyakorlatukban mire esett a fő hangsúly?
      Szerettek együtt lenni. Foglalatosak voltak a közösség gyakorlásában. ApCsel 2:42. Lelki szükségletükké vált a találkozás. Megtapasztalták azt, hogy egymás hite által erőt nyernek. Ezt az erőforrást nem akarták nélkülözni, ezért a találkozás érdekében naponta meghozták a szükséges áldozatot.
      Sokat imádkoztak. ApCsel 2:42; 4: 23-31; 12:12... Fő hangsúlyt kapott együttléteiken az imádkozás. Amikor ezt tették, gyakran csodák történtek, könyörgésükre mozgásba lendültek szabadító angyalok és a fizikai látható világban isteni cselekedetek mentek végbe. Az első hívők nem önmaguk körül forgolódtak imáikban, nem a rossz lelkiismeretük vergődését vetítették ki imádság címen, hanem célratörően és konkrétan imádkoztak.
      Rendszeresen hallgatták és tanulmányozták az igét. ApCsel 2:42. Az akkori Biblia, a rendelkezésre álló Ó Szövetségi iratokból állt, az igehirdetést pedig az apostolok végezték. Igazi lelki éhség volt tapasztalható körükben. Minden lehetőséget kihasználtak az igével való foglalkozásra.
Egy sajátságos szociális érzékenység alakult ki az első hívők életében. ApCsel. 2:44,45; 4:32-35. Nem nézhették el, ha valaki nélkülözött közöttük. Rendszeresen adakoztak, szolgáltak a pénzükkel és más javaikkal is.
      Fontos tevékenységük volt az evangélium hirdetése. Ahova csak megérkeztek, hirdették az Úr Jézus Krisztusról szóló örömhírt, mellé téve személyes bizonyságtételüket. (Talán a legkifejezőbb tudósítás erről az ApCsel 11:19-26-ban található.) Ennek aztán az lett az eredménye, hogy új megtérők csatlakoztak a gyülekezethez, és új gyülekezetek jöttek létre.
      Számtalan utalás van az ApCselben és a tanítói levelekben is arra, hogy ezeket a tevékenységeket, egyénre szabottan is gyakorolták.
      Megfogalmazhatjuk a következő tanulságot: - életforma tekintetében keresztyén az, aki közösséget gyakorol, imaélettel rendelkezik, rendszeresen tanulmányozza a Bibliát, adakozik, és minden lehetőséget kihasznál az evangélium hirdetésére.
      Nem arról van szó, hogy akik ezeket a tevékenységeket folytatják, azok keresztyénné lesznek. Hanem azok életgyakorlatában, akik keresztyénné lettek, ilyen új napi programok kezdenek meghonosodni.
      Az újjászületés élménye nélkül, ezeknek a tevékenységeknek nincs semmi értelme. Lemérheted ma este a saját életedben azt, hogy te újjászületett keresztyén vagy-e?
      Milyen helyet foglalnak el a napi programodban B a gyülekezetbe járás (közösség gyakorlása), a bensőséges imaélet, az elmélyült igetanulmányozás, a mások önzetlen segítése, a bizonyságtétel? Mennyire vagy következetes ezek gyakorlásában?
      Az üdvösség Krisztusban ingyen van, kegyelemből, hit által. Azonban a Krisztus követése, a tanítvány-élet nincs ingyen. Annak meg kell fizetni az árát.
      A bűnbocsánat ingyen van, Krisztus áldozatáért, de a bűn feletti győzelemnek meg kell fizetni az árát.
      Az Isten jelenléte, amelyben most is részesülünk, ingyenes. De az Isten hatalmának a megtapasztalása nincs ingyen. Ára van. Az ára, a következetesen megélt keresztyén élet, amelyre mindnyájatokat buzdítlak ma este.
       Lukács János lp. A péntek esti előadás összefoglalója B New-York 2003. október 10.

fényképek - pictures

If you want a larger picture of any of these please email the editor who will be glad to send it to you by returne email.

További képek a decemberi számban / More to come in December