Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök - Gyülekezeti hírek .
NEW YORK, New York
lelkipásztor: Kulcsár Sándor

2003. november : A New Yorki Ifjúsági találkozóról: ezen a külön oldalon!

2003. október

Augusztus 31-én és szeptember 7-én kiváló igei és zenei szolgálatoknak lehettünk szem és fül tanúi. Jó volt velük együtt dicsőíteni Urunkat.
      Vendégeink név szerint: Timis-Balázsi Sándor lelkipásztor (Kolozs-Tordai gyülekezet és Aranyos völgye) a Maranatha teológiai liceum tanára, egyházjogász, Cazan Vasile B a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia művészeti igazgatója harsona és zeneszerző szakon. Őket elkísérte Kiss Attila és Gyöngyi Mount Vermont-ból.
      Az énekek élő bizonyságként szóltak Timis Sándor ajkáról, hiszen valóban a "felséges Istent imádta ajka." Cazan Vasile orgona (zongora) kíséretekkel szolgált, míg Sebastian harsonával adott elő a Sion énekeiből, melyeket apja hangszerelt, készített fiának (egyszerű énekek, melyek által megismerték az Urat).
     
      Az igét mindkét vasárnap Timis-Balázsi Sándor hirdette. Az egyik igehirdetésből kiragadnék egy gondolatot, amely különösen megragadott a Dániel 12. része alapján: "tudakozzák majd sokan és nagyobbá lesz a tudás." Ezt a tudást ültesse szívünkbe Isten!
      A menny iskolája három osztályos iskola:
      Az első osztály: "megtisztulnak sokan"
      A második osztály: "megfehérednek sokan"
      A harmadik osztály: "megpróbáltatnak sokan."
      Vajon kijártam-e mind a három osztályt? Nem lehet kihagyni egy osztályt sem. Isten segítsen bennünket a menny iskolájában sikeresen levizsgázni, úgy, hogy ez látható is legyen életünkben!
                  Erdei Gabriella

2003. szeptember

Igaz, ugyan, hogy létszámunk egy kicsit megcsappant és szívünkben még gyógyulóban van a seb, de a mi áldott Orvosunk naponként gyógyítgat és érezzük, mind közelebb kerülünk Hozzá. Nem csak a szenvedések, szomorúságok, hanem az örömök által is.
      A nyári hónapok a szabadságok hónapjai is, így általában is kevesebben vagyunk. De Isten különösen gondoskodott rólunk, itthon maradottakról, hogy áldásban részesüljünk vendégeink által is. Mielőtt felsorolnám vendégeinket, egy szomorú hírt kell megemlítenem, amely mindannyiunkat megrendített. Dr. Forgács Péter testvérünk veszítette el szüleit. Még ez év elején alkalmuk volt meglátogatni fiukat és gyülekezetünket, és alighogy hazaértek egy autó halálra gázolta őket Magyarországon. Urunk vigasztalását és további gondviselését kívánjuk részére.
      Júliusban Dóczé Bálint, a Szentpéteri (Szlovákia) gyülekezet lelkipásztora volt vendégünk néhány napra. Ez idő alatt több ízben is szolgált, úrvacsora alkalmával is.

      A hónap végén Pardi Félix és családja látogatott meg bennünket. Félix rövid bizonyságtevésben köszöntötte a gyülekezetet, kifejezve köszönetét és háláját a Szövetség anyagi és imában való támogatásáért is. Ő egyébként az Észak Karolinai, Wake Forest-ben végzi teológiai tanulmányait.
      Augusztus 3-án egy Azerbadzsáni csoport volt vendégünk lelkipásztoruk és családja kíséretében. Ők is énekkel, bizonyságtevéssel szolgáltak.
      Augusztus 10-én egy héttagú fiatalokból álló csoport szolgált énekekkel, bizonyságtevéssel úgy délelőtt, mint délután, köztük Nemeshegyi Dávid (4. éves teológus Budapestről) menyasszonyával és nővérével, valamint Papp Barnabás (2. éves teológus). Ők az egyetem keretében New Jersey-ben végeztek szolgálatot a mozgássérültek táborában.

      Augusztus 24-én búcsúztunk Máris Ferenc és Zsuzsika testvéreinktől, akik hazaköltöznek Besztercére (Románia). Ebből az alkalomból közös ebédünk is volt és többek között ajándékba kapták gyülekezetünk legfrissebb fényképét, melyet egy héttel azelőtt készítettünk erre a célra vendégeinkkel, látogatóinkkal együtt. Kívánjuk a jó Isten szeretetét, vezetését további útjukra, életükre a viszontlátás reményében.

Hálásak vagyunk Istennek minden alkalomért, amit az Ő házában tölthetünk! Hálásak vagyunk az Ő munkáért, amit közöttünk végez, sokféle formában.
      Legyünk hűségesek Hozzá, egymáshoz, az Úr házához és végezzük a ránk bízott munkát szeretetben, békességben, míg eljön értünk!
          Erdei Gabriella

2003. február

Két hónap leforgása alatt két gyermekbemutatás volt a New York-i gyülekezetben. Nagy áldás ez nem csak a szülőknek, de a gyülekezetnek is.

Advent utolsó vasárnapján, 2002. december 22-én ifj. Kulcsár Sándor és Krisztina hozták harmadik kislányukat, Rebeka Reménységet (Rebeca Hope), hogy bemutassák a gyülekezetben és együtt adhassunk hálát e nagy ajándékért.
      Kulcsár Sándor lelkipásztor (egyben a kislány nagyapja) És 9:6/a és a Márk 10:13-13 olvasta fel az alkalmi igéket. Karácsony küszöbén, a már szinte karácsonyias hangulatban jó volt látni, hogy "egy gyermek született nékünk". Aki gyermekét Jézushoz hozza, az már ismeri Jézust. Ezen a napon gyermeki lelkületért is könyörögtünk: hadd tudjuk úgy fogadni Isten országát, mint gyermek.


Kulcsár Rebeka Reménység bemutatása


Erdei András István bemutatása

Az imahét áldásos alkalmait egy újabb gyermekbemutatás követte. 2003. január 19-én Erdei Gyula és Gabriella hozták második fiú gyermeküket András Istvánt (Andrew Steven), hogy érte imádkozzunk. A János 6:9 alapján Kulcsár testvér kijelentette: "van itt egy gyermek". Jó érzés volt látni a gyermeket az Úr házában, ahova szülei is vágynak.

Mindkét alkalommal gyermekeinket a Mester karjaiba helyeztük azzal a vággyal, hogy az Úr áldja és tartsa meg őket. Nekünk szülőknek pedig adjon erőt, bölcsességet felnevelni őket az Ő félelmében, mindnyájunk örömére.     Erdei Gabriella