Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök - Gyülekezeti hírek .
MELBOURNE, AUSTRALIA

(A képek miatt az oldal lassan töltődik. Türelem képeket terem.)

2004. március

Melbourne, Ausztrália. Még a világ térképén is nehéz megtalálni, olyan messze van az óhazától. De itt is vannak magyarok és van magyar baptista gyülekezet is -, hála legyen az Úrnak. Itt élünk e nagyon szép, napsütötte országban. Itt van a kis gyülekezetünk, itt imádkozunk, itt dicsőítjük a mi teremtő Istenünket, itt szolgálunk neki. Naponta érezzük csodálatos gondviselését. A közelmúltban különös jóban, áldásban részesített bennünket. Elküldte szolgáját, Vadász János lelkipásztor testvért Kaliforniából (Amerikából) és ő közel három hónapon át itt munkálkodott a gyülekezetünkben, pásztorolt, nevelt, az igéből tanított bennünket.
      Gyülekezetünknek mostmár több, mint egy éve nincs lelkipásztora, mivel Nemes László testvért, a volt lelkipásztorunkat az Úr más területre rendelte és el kellett költözzön a városunkból. Így a gyülekezetünk egy esztendeje szüntelen könyörög az Úrhoz, hogy rendeljen ismét egy lelkipásztort.
      Hála legyen az Úrnak, hogy részben már meg is hallgatott bennünket és egy rövid időre kirendelte Vadász testvért. "Áldott legyen az Úr, ki napról napra gondoskodik rólunk." (Zsolt 68:20). Ha csak egy rövid időre is, de nagyon jó, áldással és örömökkel teljes volt. Az Úr megáldotta Vadász testvért, így nagyon gazdagon tudott szolgálni. Tartalmas és tanulságos prédikációkat hallgattunk, bibliaórákon vettünk részt. Értékes volt a Jelenések könyvének hét gyülekezetéről szóló bibliai tanítás is.
      Hála legyen az Úrnak, hogy Vadász testvér munkássága pozitív eredményeket hozott a gyülekezetünkben. Amellett, hogy felvidámított, felrázott bennünket az aktív cselekedetekre, még gyülekezetünk tagsága is szaporodott négy személlyel. Ezek a testvérek már megtért, bemerített lelkek voltak, de most, Vadász testvér lelki munkája által szólította meg őket Isten igéje, aminek hatására csatlakoztak a gyülekezetünkhöz, amiért nagyon hálásak vagyunk az Úrnak.
Vadász testvér és a Szűcs házaspár
      Mindannyian szomorúak voltunk, amikor Vadász testvér bejelentette, hogy január 20-án el kell utazzon, mivel küldetésének ideje lejárt. Megköszönjük az Úrnak és a mi megváltónknak, Jézus Krisztusnak, hogy gondoskodott rólunk, és nem kevésbé Vadász testvérnek a fáradságát, az értékes lelki munkát, melyet gyülekezetünkben végzett. Hisszük, hogy az Úr megáldja érte és bőségesen meg fogja jutalmazni.
Most a gyülekezetünk ismét szüntelen imádkozik, könyörög, hogy a gondviselő Istenünk rendeljen ki számunkra lelkipásztort, de ne csak három hónapra, hanem állandóra. Ezt azért is kérjük, mert sok magyar van e városban: az aratnivaló sok, de kevés a munkás.
      Egyúttal az Amerikai Magyar Szövetségnek is megköszönjük, hogy ilyen értékes segítséget adtak és kiküldték Vadász testvért. Kérjük az Úr áldását a testvérekre, hogy minden munkájuk és tevékenységük Isten országa építését szolgálja.
             Szűcs Jenô

A jó Isten kegyelméből október 31-én, pénteken megérkeztem Melbourne-be. Szűcs Jenő és felesége, valamint Bátkay Józsefné testvérek vártak a repülőtéren. A repülőtérről Szűcs testvérék otthonába mentünk. Az út hosszú volt, Santa Monica, Californiai otthonunkból még szerdán este elindultam. Itt 19 órával előrébb van az idő, mint Los Angelesben.

      Vasárnap, november 2-án szolgáltam először a Melbourne-i gyülekezetben. A testvérek nem nagy létszámúak, de áldozatkészségüket bizonyítja az általuk épített imaház.
      Nemes László prédikátor testvér ez év elején a munkakörülmények miatt Birsbane-be - közel 2000 km-re - költözött Melbourne-ből. A pásztor nélküli gyülekezet csak vasárnap délelőtt, egyszer egy héten jött össze. Most ittlétem alkalmával vasárnap délelőtt és délután, valamint szerdán este jönnek össze. A nem nagy létszámú énekkar ifj. Balla Ferenc testvér vezetésével csodálatosan szépen szolgál, nemcsak a magyar gyülekezetben, hanem többször tesz eleget a református, katolikus közösségek meghívásának, vagy a magyar nemzeti ünnepeken szolgál. Az érdeklődés Isten Igéje iránt megvan és a gyülekezeti összejövetelekre a nem baptisták is szép számmal eljönnek.
      November 9-én a reformáció emlékünnepét a Fitzroy-i Református Gyülekezetben rendezték meg, amelyen a gyülekezet énekkara, valamint Victoria és South Ausztrália gyülekezeteiből jelenlévő lelkipásztorok szolgáltak.
      November 16-án volt a hálaadó ünnepély, szépen feldíszített asztallal, sok alkalmi szolgálattal és végül szeretetvendégséggel.
 
      A testvérek szinte kézről-kézre adnak, nagy szeretettel vesznek körül és a háziasszonyok mindig azt kérdezik mi a kedvenc ételem és meg is főzik vagy sütik azt. El vagyok kényeztetve.
      Szűcs Jenő testvéréktől Mátyási István testvérékhez, onnan pedig Bátkai Józsefék otthonába kerültem. Ott is, itt is nagy kényelem, sok jó élelem, sok szeretet jutott részemre.
      Jelenleg ifj. Balla Ferenc testvérék és szülei vendégszeretetét élvezem Kilsyth-ban, ami Melbourne-nek egy kerülete, kb. 45 km-re van a belvárostól. Melbourne városa 250 km hosszú, 175 km széles, 248 város-kerülettel, amelyekhez nagy parkok, kisebb erdőségek tartoznak. Melbourne Ausztrália legnemzetközibb városa. 163 féle nemzetiség, 90 nyelven beszél és 80 féle
vallást gyakorol. Nagy Melbourne területén kb. 18000 magyar él. Isten Igéje iránt van érdeklődés.

      A gyülekezetben sok jó törekvés van. A gyülekezet tagjainak többsége Nagyváradról vándorolt ki. Jelenleg nincs a gyülekezetnek lelkipásztora. Szükség volna egy missziós lelkületű, angol nyelvet ismerő, magyarul prédikáló lelkipásztorra.
      Magamról csak annyit, hogy a kisebb-nagyobb, itt fáj, ott fájtól eltekintve az Úr kegyelméből jól vagyok, de hiányzik az otthoni (Észak-Amerikai) gyülekezet, családom, különösen az ünnepek alkalmával.
      Kérem a testvéreket imádkozzanak az itteni gyülekezetért és utazó misszionáriusukért.
      Szeretettel az Úr Jézus Krisztusban,
                           Hunter-Vadász János, utazó misszionárius