Baptist TOP1000

 

A detroiti gyülekezetről

Detroiti beszámolók 2003
2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök - Gyülekezeti hírek (2005) .
DETROIT, Michigan

(A fényképek miatt az oldal lassan töltődik. Türelem képet terem.)

Kapcsolók                                                                   

A detroiti gyülekezetről

2003-as események
2004-es események

A detroiti imaház - 1362 Chandler, LINCOLN PARK  MI  48146
313-381-7315 / 313-382-3735

2005. november

A május eleji bemerítésről adtunk hírt legutoljára olvasóinknak. Nem sokkal azután egy újabb fiatal családdal növekedhetett gyülekezetünk. Május 10-én Kovács Józseféket vártuk a detroiti repülőtéren. A Kovács család -József, Irén és a 9 hónapos Péter- Erdélyből (Zilah, Kolozsvár) érkezett és telepedett le Detroitban. Pünkösdkor, bizonyságtételük meghallgatása után fel is vettük őket a gyülekezetbe, ahol azóta otthon is érzik magukat, s örömmel szolgálnak velünk együtt.
 
Kovács Józsefék megérkeztek Detroitba, a repülőtérről Juhász Sándorékhoz mentünk, ott készült ez a kép - Kovácsékkal a középen.
 
Mikó Tiboréknál énekelünk a délutáni tisztelet előtt. A zongora mellett, tolókocsiban Buzai Tamás látható.
      Buzai Tamás nevét nem ismerik olvasóink. Ez a 19 éves magyarországi fiatalember baleset következtében megbénult a nyakától lefelé az elmúlt évben. Különleges műtétek után Detroitot ajánlották neki, ahol -mi sem tudtunk erről eddig-, az egyik kórházban működik egy különleges, gerincsérültek rehabilitációjával foglalkozó osztály. Tamás édesanyjával már fél éve itt van és ha nagyon lassan is, de javul az állapota. Gyülekezetünk elég sokat segített nekik az elmúlt hónapok alatt, nem csak anyagilag, - különösen is a Bencze házaspár. A többi magyar egyház és a magyar szervezetek is segítettek nekik (rendkívül magas ára van a gyógykezelésnek). Azért imádkozunk, hogy fizikailag is, lelkileg is adjon Tamásnak gyógyulást az Úr.
      Lelkipásztorunk július végi angliai utazása alkalmat adott arra is, hogy az igehirdetésbe mások is bekapcsolódjanak. Egyik vasárnap Kerekes Tibor pünkösdi lelkipásztor (Detroit), a másik vasárnap pedig Torma János, chicagói nyugdíjas lelkipásztor hirdette közöttünk Isten igéjét. Sőt, hamarosan, augusztus 21-én újabb vendégünk is volt, a budapesti Baptista Teológiai Akadémián tanuló, torontói ifj. Bákai István személyében. Bákai testvér alaposan felkészülve szolgált, délelőtt és délután is a vezérfonali igék alapján. Üzenet volt az igehirdetésében. Arra kérjük az Urat, hogy adjon neki továbbra is erőt tanulmányai folytatásához.
      Istvánt szülei is elkísérték. Megragadva az alkalmat, beszámolót kértünk és kaptunk az idősebb Bákai István testvértől, a Tábori építkezés egyik vezetőjétől. Az ő biztatása is benne volt abban, hogy azóta többször is útra keltek néhányan a gyülekezetünkből, hogy fizikai munkájukkal is segítsék az építkezést (Pap Lajos, Bencze Ákos, Mikó Tiborék és Juhász Sándor).
      A hagyományos gyülekezeti őszi pikniket Mikóéknál tartottuk. A garázs szelet szeptember legvégén tudtuk megtartani, igen jó eredménnyel - egy része ennek a bevételnek is a Bethesda Gyermekotthon munkáját segíti.  (Máté)

2005. május

Megmozdul a parton a víz, egy néhány perc van még... énekeltük örömmel és nem is csak magunkban, hanem a szomszédos gyülekezetekből érkezett vendégeinkkel együtt, vagy 140-en. S előtte meghallgattuk a bemertítkezők bizonyságtételét. Ketten voltak készen arra, hogy megvallják, hogy Jézus Krisztust nem csak elfogadták, hanem követni is akarják Őt - mindenben. Abban is, hogy bemerítkezett, példát mutatva, sőt törvényt szabva mindazoknak, akik követésére vállalkoznak. Azután Herjeczki testvér bemerítette Bencze Ákost és feleségét, Krisztinát.


A fehérruhás házaspár a lelkipásztorokkal - Pintér Zoltán, Herjeczki Géza és Novák József

      Évekkel ezelőtt, még Erdélyben szólította meg őket az Úr. Föl és kiemelte őket saját körülményeikből és bűneikből, s elindította őket a keskeny, életre vezető úton. Ők sem tudták, mi sem tudtuk, hogy a kutató biológus Krisztina hamarosan az egyik detroiti egyetemen kap majd munkát. Azt is az Úr csodálatos rendezőmunkájának látjuk, hogy a magyarországi központi énekkar itteni szolgálatának híre gyülekezetünkbe is elhozta őket. Azóta itt formálta őket az Úr, amíg megérett szívükben az engedelmességnek az a mértéke is, hogy a csecsemőkori keresztség és a konfirmálás után a bibliai, Jézus példáját követő, személyes döntésen alapuló bemerítésben, nyilvános hitvallásban is követni akarják a Megváltót. Azt is fölismerték, hogy a Mester követőitől azt várja, hogy egy helyi gyülekezetben szolgáljanak. Az ő esetükben ez a gyülekezet a mi kis gyülekezetünk. Mi pedig örömmel fogadjuk őket és imádkozunk értük és velük - nem csak az ünnepélyen.
      A bemerítési istentiszteletre Novák József testvért hívtuk meg, aki délelőtt az Úr Jézus bemerítéséről szóló igét olvasva (Mt 3:1-17) hirdette, hogy így illik nékünk, sőt, hogy csak ez illik hozzánk: engedelmeskedni, az általa hozott és megmutatott úton járni - ez az egyetlen menedék nekünk, menekülöknek. Hiszen mindenki menekül - mint hallottuk.


Bencze Krisztina és Ákos a bemerítés után

      Délelőtt és délután a szolgálatok sorában hallottuk dr. Pintér Zoltán és Torma János lp. testvérek, valamint a clevelandi, a chicagói és a torontói gyülekezetből érkezett vendégeink igei köszöntését és énekeit. Karmesterünknek, Fűr Béla tv-nek jó dolga volt, sokan segítettek az éneklésben és Oláh Imre tv. zongorakísérete még szebbé tette ezeket a szolgálatokat.

Közös ebéd az istentisztelet után

      A közös ebéd során pedig volt alkalma mindenkinek néhány régebben látott testvérrel személyesen is szót váltani. Örültünk annak, hogy sokan eljöttek, hogy velünk együtt örüljenek, meg az angyalokkal is, hiszen az ige és az ének szerint: öröm van a mennyben egy bűnös felett, ha megtérve haza érkezett.
      Szombaton, a bemerítés előestéjén megalakítottuk a Családi Kör-t. Novák testvér szolgált akkor is közöttünk.

30 / 15

Húsvét vasárnapján a vendégek között köszöntöttük dr. Molnár Károly californiai nyugalmazott lelkipásztor testvért és családját. Molnár testvér magyarul köszöntötte a gyülekezetet, a húsvéti üzenetet pedig kérésünkre angolul adta át. A délutáni istentiszteleten pedig Torma János nyug. lp. testvér hirdette az igét.

A húsvéti közös ebéd után váratlan meglepetés érte a lelkipásztor házaspárt. A gyülekezet testvérisége megemlékezett arról, hogy Herjeczki testvérék 15 éve végzik detroiti szolgálatukat, és 30 éve kezdték meg a lelkipásztori szolgálatot (Jánoshalmán). A megemlékezés egy nagy családi ünnepély volt, aminek során a testvérek is, a lelkipásztor is hálát adott az Úrnak a kegyelmi, szolgálati esztendĹ kért, melyeket szeretetben élhetett át a testvériség.


A Herjeczki testvéréket köszöntő gyülekezet, vendégekkel

Fá r Béla testvér vetített képek segítségével szólt a lp. és családja életének mérföldköveirĹ l. Mikó Ildikó Visszapillantás címá versét olvasta fel ezután, melyben a közösen megtett út néhány mozzanatát elevenítette fel Ildikó a tĹ le megszokott humoros formában. Bardwell (Gerstner) Andrea a vácon eltöltött idĹ re emlékezett vissza.

Dobostorta, ajándék (pl. egy nagyszerá , eredeti Simon András grafika), ének, hálaadó imádság, meg (az itt is látható) csoport kép még tovább fokozták örömünket, hálánkat. Soli Deo Gloria.

 


2005. március - április

SÍTÁBOR DETROITBAN - február 5-7


2004. január

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ - 2004. NOVEMBER 13-14.

Az idei hálaadó napunkon nem kell messzire visszamennünk, hogy találjunk valamit gyülekezeti életünkben, amiért hálásak lehetünk. Az elmúlt hétvégén volt a Detroiti Ifjúsági Találkozó (november 13-14). Mindannyian hálásak vagyunk az Úrnak azért a néhány napért.
      Ezen a helyen is meg szeretném köszönni a gyülekezet testvériségének a helytállást. Úgy láttam, hogy mindenki maximálisan kitett magáért, a legtöbbet és a legjobbat adta. Így is illik ez az olyan feladathoz, amit az Úrtól kaptunk. (Mi is volt az egyik utolsó igénk?  ...tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban!)
      De máshogy nem is tudtuk volna elvégezni, csak így, összefogva, mindenki segítségével.
Kevesen vagyunk, de kis gyülekezetünk nagy feladatot oldott meg ismét. Jó volt, hogy másoktól is kaptunk segítséget (pl. vendégfogadásban). Jó volt, hogy némelyek anyagilag is hozzájárultak a kiadásokhoz - akár azért, mert nem tudtak jelen lenni és segíteni, akár attól függetlenül is.
      A fiatalok jól érezték magukat. Jó időt kaptunk az Úrtól, mind a 3 napra. S hangzott a fiatalok választotta ének és a többnyire fiatalok által hirdetett evangélium. Az üzenetben nem volt hiány. Megértése sem okozott akadályt senkinek, hiszen nagyobb része ezúttal angolul hangzott. Nincs mentsége senkinek. A hívó és küldő szót hallották gyermekeink. Ennél sokkal többet nem tehetünk. A döntés az övéké. A hívó, megszólító erő pedig a Szentlélektől jön. Azzal nem mi rendelkezünk. Tanúi lehettünk néhány nyilvános döntésnek és bízom benne, hogy voltak olyanok is, akik bár a nyilvánosságot nem vállalták, de az Úr felé közeledtek. Hisszük, hogy a "növekedést adó" Istennek gondja lesz rájuk. Mi is imádkozunk értük.
      Néhány adat végül az ifjúságival kapcsolatban.
      Messziről érkezett vendégünk (out of State) 95 volt. Helyi vendégünk pedig 24. Mi is ott voltunk, mindannyian. Tehát vasárnap 160-an vettünk részt a tiszteleten és ennyien ebédeltünk. Szombat este 130-an voltunk. A szombat délelőtti igei foglalkozáson 80-an vettek részt, legalább 100-an ebédeltünk, a sport-délutánra kb. 60-an jöttek el. Vendégeink közül 40-en pénteken érkeztek meg.
A 95 távoli vendégből 75-nek családi közben adtunk szállást. A többiek szállodába mentek. Köszönöm a szállást adóknak a sok fáradságot, szeretetet, türelmet, amivel a fiatalokat elfogadták, körülvették.
                                                  (A detroiti gyülekezet heti bulletinjából)
 
A szolgálattevők nagyobb része

További fényképek az ifjúságiról

 
      Az ifjúsági találkozó egyik jellegzetessége az volt, hogy a szolgálatok végzésével ezúttal azokat a fiatalokat hívtuk meg, akik teológiára járnak, lelki munkára készülnek. Így lett Pardi Félix és Kulcsár Attila az alkalom két "főszereplője". Szolgálataikra (melyet megbízásunk alapján angolul végeztek) maximálisan felkészültek. A találkozón a legtöbbet talán mégis Gerstner Kornél, az ifik egyik alelnöke (aki szintén misszió munkára készül) foglalkozott a fiatalokkal. Mikó István egy missziós út élményeit mondta el figyelmes hallgatóságnak.
      A gyermekekkel Kulcsár Ibolya foglalkozott, jól előkészített programmal.
      Sokat énekeltünk - az ismert ifjúsági énekek közűl és a meghívott együtteseket követve. Végül is két együttes szolgált - külön és összevontan is. A clevelandi ALTERED és a Nashville-i EVERY THURSDAY szolgálatait a fiatalok örömmel fogadták. Ez utóbbit Herjeczki Ádám vezette, aki detroitba mindig hazajön, de évek óta Nashville-ben él, egy ottani gyülekezet zenei igazgatója.
      A lelkipásztorok közül is szolgált a két legfiatalabb - Dan László (ifi elnök, torontói) és Lukács János (chicagói lp).
      Örülök annak, hogy mindenki, aki feladatot kapott, lelkiismeretesen felkészülve érkezett és szolgálatát alázattal és örömmel végezte.
      Úgy tünt nekem, hogy szövetségünk ifjúsága jól érezte magát e találkozón.
      Fiatalok, tervezzétek a következőt! Tartsatok össze továbbra is! Herjeczki Géza

Néhány fénykép a decemberi oldalon, valamint a januári angol oldalon is látható.
Gerstner Kornél képei pedig saját web oldalain láthatok:
http://homepage.mac.com/kornel.gerstner/PhotoAlbum1.html