Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök  - Gyülekezeti hírek .
DÉLVIDÉK
 

2005. október - DÉLVIDÉK

A Baptista Világszövetség angliai, jubileumi kongresszusán találkoztam Nyúl Zoltán testvérrel is. Neki már korábban megígértem, hogy amikor tehetem, meglátogatom őket. Nem jártam még eddig Jugoszláviában. Bár az idő most is igen rövid volt, augusztus 10-én Szegedre vonatoztam, ahonnan azután Nyúl testvér autóján vitt tovább. Szeged, a híres város közel van a Vajdasági gyülekezeteinkhez, és nem is csak távolságra, mert a szegedi gyülekezet és lelkipásztora (Kübler János) folyamatos kapcsolatban áll velük.

Egy órába sem került, mire Szabadkán át Csantavérre érkeztünk. Az imaháznál néhány fiatalt találtunk, akik az előző két héten tartott gyermek és ifjúsági hét után rendezkedtek. Az imaház mögött kisegítő épületeket alakítottak ki nem régen, konyhával, néhány hálószobával. Az udvaron hatalmas sátrat húztak fel a közös alkalmak lebonyolítására.

A gyülekezet lelkipásztora Nagy Tibor, aki hamarosan megérkezett és megmutatta az imaházat. Elmondta, hogy az előző héten 160 gyermek vett részt a táborozáson, azelőtt pedig egy angol nyelvű táboron 30 fiatal volt. Az imaház mellett egy termet könyvek árusítására használnak testvéreink. Magyarországi és Németországi kiadók könyveit láttam a polcokon. Úgy értettem, hogy sajnos még mindig igen nehéz magyar vallásos könyveket áthozni a határon.

Csantavérről Topolyára mentünk, ahol Nyúl Zoltán testvér bemutatta a Bethesda Otthont. Az itteni szép munkáról valamennyit már eddig is írtunk és majd ezután is fogunk. Ebben az épületben 16 mozgássérült gyermekkel foglalkoznak a környék 80 sérült gyermeke közül - 3 fizetett munkással és 15 önkéntes segítővel. Munkájukra egyre jobban felfigyelnek mások is. Az ismeretség, az önzetlen segítség következtében az érintettek és a családtagok nyitottakká válnak az evangéliumra. Nagy fáradsággal, pontos szervező munkával és jelentős költséggel járó szolgálat ez, minden olvasónk figyelmébe ajánlom!


Bethesda, a mozgássérültek gondozására létrehozott otthon.

Pacséron, Nyúl testvéréknél ebédeltem, ahol találkoztam az egész családdal - Viktóriával a hat gyermek édesanyjával, akik közül öten voltak otthon.

Ebéd után átmentünk a szomszéd faluba, Kossuthfalvára (Moravica). Az ottani gyülekezetről, a bérelt imaház decemberi megnyitójáról már olvashattunk a mi lapunkban is. Minden elképzelésemet meghaladta, amit láttam. Az Ungár ház a falu dísze lehetett valamikor, most azonban csak messziről az. Közelebbről egy erősen leromlott épület, melyből Nyúz Zoltán testvér és a gyülekezet és a környék testvérisége egy missziós központot szeretnének kialakítani. A 40 méter hosszú utcafrontra merőlegesen 100 méter hosszú melléképület sor kapcsolódik. Az utcafront 4 hatalmas szobájából az egyiket már kialakították imaháznak. 60-an férnek el a székekkel berendezett, nagy ablakos, világos imaházban. Minden vasárnap délután van istentisztelet, melyen megtelik az imaház.


A Kossuthfalvai gyülekezet ezt a házat bérli és szeretné megvásárolni.

Testvéreink most egy újabb nagy feladat előtt állnak. A tulajdonos - látva a bérlők szorgalmát, eddigi munkáját, megvételre ajánlja az épületet. De hogyan is tudná megvenni ezt a hatalmas házat egy maroknyi nép, egy most formálódó gyülekezet? A hatvan ezer dollár - az Ungár birtok ára meghaladja minden tehetségüket. Ám ha néhány gyülekezet és áldozatkész testvér -aki fölismeri az épületben rejlő missziós lehetőségeket- melléjük állna, talán elérhetővé válna a vétel. Annélkül viszont annak a lehetősége is fennáll, hogy valaki más vásárolja meg az objektumot. Aki segíteni szeretne, vegye fel a kapcsolatot Nyúz Zoltánnal (Tel: 381-24-744-190, posta: 24342 Pacsér, P.O. box 5. Yugoszlávia, e-mail: nyulz@stcable.co.yu ) vagy a szerkesztővél, aki további információt, fényképet küld az érdeklődőknek.

Pacséron, a gyülekezetben fejeztük be a napot, ahol este 6-ra istentiszteletre gyülekeztek a testvérek. Az igehirdetés után egy rövid beszámolót tartottam az érdeklődő testvéreknek az amerikai magyar baptista misszióról. A pacséri gyülekezet és mindazok, akikkel még találkoztam a másfél nap alatt, szeretettel köszöntik az Evangéliumi Hírnök olvasóit. Különösen is az ottani misszió két fiatal, fáradhatatlan lelkipásztora, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor testvér.


Nyúl Zoltán és Viktória, valamint Nagy Tibor és Mária - Nyúl testvérék otthonában.

A távolság, a természetes és a mesterségesen fenntarott határok megnehezíthetik a kapcsolat tartást, de meg nem akadályozhatják az összetartozás érzését, a szeretetet és a segítőkészséget.

Herjeczki Géza

(2005. június)

Idézetek Nyúl Zoltán testvér leveléből. Ki tud segíteni? kérdezi a szerkesztő. És választ is remél.

"Kossuthfalván, abban a régi házban lendületesen haladunk előre. Építkezünk, apránként bútorokat is szerzünk be, holnaptól képesek leszünk legalább 24-30 vendég fogadására! Dicsőség az Úrnak érte! Folyamatosak a szolgálataink, alkalmaink is, szép látogatottság mellett. Szeretnénk, ha látnád. Gyönyörű a kert is. Természetesen anyagi gondjaink is legalább akkorák, mint a ház. Örülnénk, ha abban is tudnátok segíteni. A kis segítség nálunk nagy segítség, akár egy gyülekezet segítsége is lendítene. Kérünk, próbálj partnereket keresni, ha más nem. Heteken belül székek nélkül leszünk, mert azokat is kölcsönbe kaptuk. Három szobát, fürdőszobát javítunk, stb. Számíthatunk Rátok?" (áprilisi levélrészlet)

"Csantavéren voltunk bemerítésen, ahol együtt volt a testvériség. Több mint 200-an voltunk a kibtvített, felújított imateremben. Nyolc gyülekezetbtl jöttünk össze, hat új testvérünk merítkezett be. Dicstség az Úrnak!

Köszönöm az értem elmondott imákat is. A látásom nem javul, nem javulhat. Terhel is, akadályoz is, de most ezt kell elviselnem. Ertt ad erre is az Úr." (májusi)

Egy néhány napja érkezett levélből értesültem arról, hogy az imaházként szolgáló, használatra kölcsön kapott házat (Kossuthfalva) felajánlották a magyar baptista gyülekezetnek, megvételre. Természetesen az ár meghaladja minden lehetőségüket.
      Ki tud segíteni?  
(szerk)