Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök  - Gyülekezeti hírek .
CLEVELAND, Ohio
lelkipásztor: Dr. Pintér Zoltán

A képek miatt az oldal lassan töltődik. Türelem képeket terem.

Korábbi évek anyagából:  2003  /  2004  /  2005

Látogasson el a gyülekezet saját WEB oldalára is: Cleveland

2006. november

Király Tibor lp. beszámolójában Clevelandról is ir. Itt olvasható

2006. október

Az elmúlt hónapokban nagyon sok esemény történt a Clevelandi gyülekezet életében! Sok vendég is megfordult a gyülekezetünkben, akikkel együtt tudtunk örülni és dicsérni az Urat!
 
Az augusztusi hónapban vendégeink voltak a Kitchener-i testvérek, akikkel együtt ünnepelhettük az Aratasi Ünnepélyt. Lelkipásztoruk, Juhász Tibor hirdette az igét ez ünnepélyen. Nagyon sok szép dicsőítő ének és bizonyságtétel hangzott el a Kitcheneri testvérek részéről.

 

Nagy meglepetés érte lelkipásztorunkat, Dr. Pinter Zoltánt, és kedves feleségét, Szilviát, amikor a gyülekezet megemlékezett a 25-dik házassági évfordulójukról! Nagy öröm volt hallani tőlük, hogy Isten hogy vezette őket ezen a 25 éven keresztül. Isten gazdag áldását kívánjuk további életükre és munkájukra!
 
Shoes for Orphans
Nagyon örülök, hogy a mi gyülekezetünk is bekapcsolódott a WCRF keresztyén rádió akciójába, és gondoskodott arról, hogy árva gyerekeknek valami kis örömöt szerezzen! Boda Annával együtt kerestük a legjobb árakat különböző üzletekben a gyerekcipőkre, hogy minél több cipőt vehessünk az összegyüjtött pénzből. Már púposan volt mind a két szekerünk. Amikor a kasszához értünk, hogy fizessünk, csodálkozott mindenki, és csak annyit kérdeztek, hogy : "Wow, is there a big shoe sale?" ("Valami nagy cipő leárazás van?) Erre mi mosolyogva válaszoltuk: ”Nem. Ezeket a cipőket árva gyerekeknek küldjük Lett országba!"

 

      Nagyon nagy élményként marad meg a számomra, ahogy Annával körbe jártunk sok-sok üzletet, a legjobb árak után kutatva, és így összesen 179 pár cipőt, és ugyanannyi pár zoknit tudtunk vásárolni gyülekezetünk testvéreinek az e célra szánt adományából! A WCRF munkatársai is meglepődve vették át a tekintélyes mennyiségű cipőhalmazt és zoknikat, amelyeket Lakatos Melindával és persze az örvendező gyereksereggel adtunk át. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy részt vehettünk ebben a szolgálatban. Hiszem, hogy ezzel is a mi drága Urunk és Megváltónk országát építjük!

A detrtoiti és a clevelandi énekkar közösen énekel az úrvacsora előtt.
Ismét nagy örömben volt részünk, amikor a Detroiti gyülekezet látogatott meg bennünket. Az ősz közeledtével ezt az aktuális címet kapta ünnepélyünk: Isten iskolájában. Az igét Dr. Herjeczki Géza, hirdette, amely nagyon áldásos volt. Az igehirdetés előtt nagyon sok szép ének és szavalat is elhangzott, főleg a vendégeink részéről. Nagyon örülünk, hogy "szomszéd" testvéreinkkel újból megújult a kapcsolatunk és együtt tudtunk örvendezni az Úrban! Az alkalom végén úrvacsorát is vettünk, melyen a mi lelkipásztorunk szolgált. Kivánjuk, hogy a jövőben is tudnánk együtt ünnepelni és dicsérni az Urat!
       Boda Erika

2006. május

“Időnk fut zúgva, vészesen, rohanva, mint az ár”, énekeljük egy régi kedves ifjúsági énekünkben, de valóban így is van, hisz szinte észrevétlenül tűnt el az idő tengerében immár négy hónap ebből az évből, igaz nem nyomtalanul. Voltak egyszerű, de eseménydús vasárnapjaink is. A lényeg, az Ige, mindig hangzott hétről, hétre, hintve a szívekbe a mennyei táplálékot, erőt adva a szürke hétköznapokra kinek-kinek a maga helyén.

      Ünnepnek számít gyülekezeteink életében, ha van szaporodás így vagy úgy. Öröm volt számunkra az elmúlt esztendőben, amikor gyülekezetünk létszáma a Seidel Péter családjával növekedett, aki feleségével, Andreával és kisfiúkkal, Christoferrel ideköltöztek Cleveland-be. December 24-én, karácsonyi ajándékként megszületett kisleányuk Bianca. Így kerülhetett sor egy csodálatos vasárnap délutánra február 5-én, amikor a kicsi Bianca bemutatása volt gyülekezetünkben. A vasárnapi iskolások és fiataljaink énekekkel, szavalatokkal és virágcsokrokkal üdvözölték az újszülöttet és szüleit.
 
Seidel Bianca bemutatása
 
      Március 19-én New Yorkból kaptunk kedves vendégeket Tökölyi László és felesége Gyöngyi személyében, akik Clevelandi rokonaikat látogatták meg, elhozva magukkal Gyöngyi öccsét, Király Ferencet és feleségét Marikát, akik Erdélyből jöttek látogatóba. Ugyanezen a napon szintén New Yorkból Major Julianna leányával, Annival és kis unokájával, Tímeával, Kiss Sándor tesvérék vendégeiként látogatták meg gyülekezetünket. Szintén ezen az alkalmon Kanadából, Windsorból Kiss István feleségével Melitával és kisleányukkal Amritával voltak gyülekezetünkbe. Márciusban látogattak meg bennünket először ifj.Borbély Ferenc és felesége Dóri, akik szintén Erdélyből vannak itt látogatóba.
      Április másodikán újból kedves vendégek látogattak meg bennünket immár Detroitból, Kovács József és családja, valamint Erdőközi György feleségével, Krisztinával és fiukkal, Norbival. Öröm volt gyülekezetünk részére, hogy Kovács József testvér elvállalta az imaóra szolgálatát is.
      Kedves vendégeink sorában köszönthettük Varga András testvérék rokonát is, aki Németországból jött látogatóba testvéreinkhez, és több alkalommal is részt vett gyülekezetünk összejövetelein.
 
      Mint már írva volt róla a márciusi lapban is, Füredi Kamilla misszionárius testvérnő visszaérkezett Cleveland-be, így 5-én vasárnap délelőtt köszönthettük gyülekezetünkben. Ígéretéhez híven Április 9-én, virágvasárnap délutánján újból közöttünk volt, amikor beszámolt gazdag, eseménydús munkájáról Afrika földjén, slide-show-val egybekötve. Örömmel hallgattuk érdekfeszítő beszámolóját az ottani missziós lehetőségekről, a Baptista Biblia Iskola újbóli elindulásáról, és visszamenetelének feltételeiről, amiben hisszük, hogy az Úr megsegíti őt!
 
Füredi Kamilla misszionárius Sierra Leonei szolgálatáról számol be, képek segítségével
 
      Nagypénteken is tele volt az imaház, amikor megemlékezhettünk a mi drága Megváltónk haláláról. Énekkarunk, fiataljaink énekei, a szavalatok, a bizonyságtevések és persze lelkipásztorunk igeszolgálata is mind a mi hatalmas Istenünket dicsőítették, amiért elküldte a halálba Egyetlenegyét, hogy megváltson minket a saját Fia vére árán.
      A nagypénteki gyászesemények után rövidesen ránk virradt a húsvéti örömünnep napja. - „Feltámadott a Krisztus" – köszöntöttük egymást a gyülekezetben, - „Valóban feltámadott"- jött rá az örömteli válasz.
      Különös, egyedülálló eseményre került sor gyülekezetünk történetében a délutáni alkalmon. Gyülekezetünkben húsvéti koncertet tartottunk, amelyre Boda Erika karmester testvérnő készítette fel ének-zenekarunkat. Nagyon sok meghívót küldtünk ki erre az alkalomra, amelyre teltház volt a válasz. Hisszük, hogy az énekek, a zeneszámok, köztük Pintér Sara hárfajátékai, a felolvasott bibliai igeversek, a szavalatok és lelkipásztorunk Dr. Pintér Zoltán testvér rövid, de tartalmas igeszolgálata elhintették az áldott mennyei magvakat a testvériség és a hallgatóság szívében egyaránt! A koncert után gyülekezetünk alagsorában kávé és sütemények tarka sokasága mellett lehetett beszélgetni vendégeinkkel, akik örömmel maradtak velünk az est további óráiban is.

 

A húsvéti koncert szolgálattevői - ének és zenekar, középen Boda Erika karmester
Mindezen eseményekért egyedül Istené a hála, dicsőség és felmagasztalás! Hittel és teljes reménnyel tekintünk a jövőre is, hogy Isten még fog adni sok ilyen áldásos összejöveteleket gyülekezetünkben!
 Veres Sándor