Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök  - Gyülekezeti hírek .
CLEVELAND, Ohio
lelkipásztor: Dr. Pintér Zoltán

A képek miatt az oldal lassan töltődik. Türelem képeket terem.

Korábbi évek anyagából:  2003  /  2004

A gyülekezet saját WEB oldala: Cleveland

2005. december

Október 23. a clevelandi magyar baptista gyülekezetben

Október 23. 1956-ra emlékezteti a Magyar Nemzet fiait, akárcsak március 15. 1848-ra.
      200 ezren menekültünk el hazánk véráztatta földjéről és Amerika szabad földjén találtunk új otthonra. Néhány évtizeddel később pedig erdélyi magyar véreink kényszerültek elmenekülni saját szülöföldjükről a kommunista önkényuralom és az utódállam elnyomása elől.
      Akik hiszünk Isten gondviselésében, hálásak vagyunk mennyei Atyánknak az új hazáért. Tapasztaltuk a zsoltáríró szavait: “Ha a hajnal szárnyaira kelnék és a tenger túlsó partjára szállnék, ott is a Te kezed vezérelne engem” (139:9-10).
 
      Ezt tapasztalta a közelmúltban egy erdélyi magyar család, ahol Klárika, az édesanya veszélyes agymftéten esett át. Az orvosok szerint csupán 50 százalékos esélye volt az életben maradásra, ha megoperálják. Akkor is lehet, hogy egyik oldalára megbénul, vagy nem fog tudni beszélni. Operáció nélkül viszont a biztos halál vár rá heteken belül. Ez a szörnyf állapot mélyen megrendítette, felrázta a családot. Teljes odaadással elkezdtek könyörögni Istenhez, hogy tartsa meg az édesanya életét.
      Megtörtént a nagy mftét. Klárika felnyitotta szemét és csodálattal tapasztalta, hogy él, sőt mozgatni is tudja a végtagjait . A hitből való imák feljutottak a Mindenható trónja elé és meghallgatást nyertek. Nemsokára teljesen felépült . Nemcsak testi egészségét nyerte vissza a biztos halálból, hanem a már előbb elhintett Szent Ige magva is új életre kelt szívében. A jó Pásztor kereste és megtalálta. Régi életének meghalt és feltámadt egy új, Istennek szentelt életre. Erről bátran bizonyságot is tett a nyilvánosság előtt és jelentkezett bemerítésre.
      Klárika elhatározása magával ragadta családját . Férje is döntött az Úr Jézus követése mellett, valamint a két fiuk is. Mind a négyen alámerítkeztek hitük vallomására.


A bemerítés előtt áló 5 fehérruhás és a két szolgáló lelkipásztor


A fiatalok énekelnek, néhány fehérruhással együtt

      Egy másik édesapának is nagy öröme volt, mert leánya, a 15 éves Nagy Krisztina is a fehér ruhások közt volt és hitének vallomására bemerítkezett.
      Összesen 5 személyt merített be Pintér testvér, a helyi lelkipásztor. Ez rekord szám kis gyülekezetünk újabbkori történetében. Egyedül Istené a dicsőség érte!
      New Yorkból vendégünk volt Kulcsár Sándor testvér kedves feleségével és fiával, akik fáradságot nem kímélve vállalták a hosszú utat, hogy meghívásunknak eleget tegyenek.
      Kulcsár testvér, szövetségünk elnöke hirdette az Igét, megvilágítva a bibliai hívő keresztség, a bemerítés lényegét és jelentőségét.
      A vasárnap délelőtti tartalmas összejövetelünket szeretetvendégség követte bőséges ebéddel, amely néhány testvérnő odaadó szorgalmas gondoskodását dicséri.
                   Marosi Béla

2005. október

IRÁNY SIERRA LEONE!

Egy szép napsütéses nyári délelőtt, amikor a természet templomába tartottuk meg a vasárnapi istentiszteletünket, búcsúzott el tőlünk és szövetségünktől Füredi Kamilla testvérnő. Örömmel tett bizonyságot Isten vezetéséről az életében, mikor és miként hívta el teljes szolgálatra a missziómezőre. Röviden ecsetelte azokat az eseményeket, amelyek miatt kénytelen volt menekülni Sierra Leone földjéről, majd szólt arról a bizonyosságról és reménységről, hogy Isten ebben a közbeeső időszakban sem hagyta el, míg végül újból kaput nyitott számára, ugyanazon a missziómezőn, ahol olyan sok évig oly szívesen munkálkodott Isten dicsőségére, az ő kedves fekete testvérei között.
      Hálás szívvel köszönte meg az érte elhangzott imákat és az Amerikai Magyar Baptista Szövetség segítségét, amely Isten segítségével lehetővé tette számára, hogy újból megkezdje a munkát a misszióba.
      ”Ez a mai nap, mintha egy kis ízelítő lenne a számomra abból a világból, ahova nemsokára újból indulni fogok - mondta lelkesedéssel Kamilla testvérnő. Ott ugyanis úgy, mint most itt, legnagyobb részt a természetben, a fák lombjainak árnyékában tartjuk istentiszteleteinket. Míg azonban itt a biztonságos park fáinak árnyékában vagyunk, addig ott teljesen a vad őserdő vesz körül bennünket. Kérem a testvérek, és a Magyar Baptista Szövetség imatámogatását , hogy az Úr áldja meg gazdagon szolgálatomat abban a szegény, nyomorúsággal teljes, háborútól szinte teljesen lepusztított országban, hogy az ott élő emberek szívéhez is eljusson az Evangélium örömüzenete, és még sokan békességre és hitre jussanak a mi drága Megváltónk, az Úr Jézus Krisztus által!”
      Gyülekezetünk lelkesen biztosította Kamilla testvérnőt, hogy imaszárnyainkon fogjuk hordozni őt mindennap, kérve Isten áldását és vezetését munkájára, hisz Ő mondta a Zsidókhoz írt levélben, a 6. rész 10. versében: „Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok, az Ő Neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.”
                   Veres Sándor

2005. július-augusztus

Nagy öröm volt a gyülekezetünk számára, amikor június 19-én két misszionáriust indíthattunk el az Úr szolgálatába.
Füredi Kamilla testvérnő búcsút vett a Clevelandi Gyülekezettől, hogy újra az afrikai misszióba menjen. Erről majd a következĹ számban írunk.
Boda Tibor, aki a Clevelandi Gyülekezet tagja és az ifjúság egyik vezetője, a "Teach Overseas" misszó társasággal Magyarországra utazott. Előbb azonban egy tíz napos kiképzésen vett részt Pacedena, Californiában. Majd Magyarországra érkezvén 30 napos tanító munkában vesz részt Debrecenben. Nagyon örülünk, hogy egy "új" fiatal missziónáriust támogathatunk a saját gyülekezetünkből!
Kívánjuk, hogy az Úr áldja meg misszió munkájukat és vezérelje őket, hogy beteljesedjen az Úr Jézus parancsa: "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek nevében.." (Máté 28:19)
      Boda Erika

2005. június

CLEVELANDI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ, 2005. május 27-30

Áradj kegyelem folyó! Ez volt a jeligéje a május utolsó hétvégén tartott ifjúságinak. CLEVELANDI testvéreink szép ifjúsági találkozót szerveztek. Detroitból érkeztek a legtöbben (33), de jöttek szép számmal Chicagóból és Torontóból, aztán New Yorkból és a szórványból is jónéhányan. A szombati nap nagyobb része egy parkban telt. Sajnos délután az egészen váratlanul érkező vihar megrövidítette a játékot.
      Az istentiszteleteken két lelkipásztor - Dan László és Lukács János, valamint két teológus - Kulcsár Attila és Pardi Félix hirdették az igét. Pintér Zoltán helyi lelkipásztor és Gerstner Kornél is szóltak többször az igéből. Szolgálatokra is volt alkalom. A clevelandi fiatalok sokat énekeltek. A jelenlévő gyülekezetek mind szolgáltak valamivel.
      Ha élménybeszámolót kapok a következő hetekben, akkor a júliusi számba beleteszem. Addig is beszéljen e néhány fénykép az ifjúságiról. (szerk)

A képek szombaton a parkban, vasárnap pedig a clevelandi imaházban készültek (fotók: Pap

Enikő)


2005. február

Újból megmozdult a víz...
 
Nagy öröm töltötte be szívünket amikor november 21-én, újból megmozdult a víz a Cleveland-i gyülekezetben. Dupla öröm volt a számomra, hogy a bemerítkező, Lakatos Gabriella, mostmár nem csak vérbeli testvérem, hanem "testvérem" lett a Jézus Krisztusban is.

Dr. Pintér Zoltán lelkipásztor bemeríti Lakatos Gabriellát

      Ezen az ünnepen velünk együtt ünnepelt a Chicago-i gyülekezet nagy része. A délelőtti igét Lukács János tv. hirdette. Majd az énekkar szolgálatát is hallottuk, ahogyan énekelték: "Az Élet Nékem Krisztus". Az alámerítést helybeli lelkipásztorunk, Dr. Pintér Zoltán végezte. Majd közös ebédet tartottunk az alagsorban.
      Ünneplésünket folytattuk a délután folyamán is, amikor hálaadó ünnepet tartottunk, vendégeinkkel. Az összevont Ifjúság énekeit hallottuk, amit Gersner Kornél szervezett. Nagyon jó volt látni a vidám énekeket és hallani az építő bizonyságtételeket, hogy ki miért is hálás.
      Hálásak vagyunk azért, hogy Gabika elfogadta az Urat és elpecsételte hitét a keresztséggel. Kívánom azt, hogy az Úr áldja meg őt és vezesse az életét ezután is!
                Boda Erika