Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök  - Gyülekezeti hírek .
CLEVELAND, Ohio
lelkipásztor: Dr. Pintér Zoltán

A képek miatt az oldal lassan töltődik. Türelem képeket terem.

2004. augusztus - szeptember

A Ekkor kis gyermekeket hozának hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és imádkozzékY @ Mát. 19.13

ELSŐ LEVÉL:

Nagyon friss az élmény -
Alig hogy születtem... 
Anyukám! Apukám!
Írjatok helyettem !
Ne sokat! Csak annyit :
Eggyel több a létszám Y
Majd ha szeretni kell B
Számítsanak énrám !
Valójában nagy az örömünk hogy "eggyel több a létszám..." a Clevelandi Magyar Bethánia Baptista Gyülekezetben. Az Augusztusi hónapban Gyülekezetünk nagy örömmel vett részt Fülöp Attila Károly bemutatásán. A szülők, Fülöp Károly és Johanna, boldogan mutatták be az új család tagot!

A Fülöp család - Attila bemutatásán

      Az ünnepi alkalmat közös ebéddel kezdtük. Majd ezt követően, ünnepi istentiszteletben volt része az egész gyülekezetnek tele énekekkel, szavalatokkal, és jó kívánságokkal a szülőknek és az újszülöttnek. Az igét a helybeli lelkipásztor, Dr. Pintér Zoltán hirdette és az azt követő bemutatást. Gyülekezetünk együtt imádkozhatott a szülőkkel és a lelkipásztorral, Attila életéért. Kívánjuk, hogy az Úr áldja meg kicsiny életét a szülőkkel együtt, hogy szolgálhassanak az Úrnak egész életükön keresztül! Ezt kívánjuk olvasóink és testvéreink számára is!
          Boda Erika

2004. január

Több örvendetes esemény tanúja volt a clevelandi gyülekezet az elmúlt ünnepek alkalmával. November 23-án délelőtt újból megmozdult a víz gyülekezetünk bemerítő medencéjében, amikor Balla Anita, Balla Árpád és Ilonka legkisebbik leánya belelépve, megpecsételte hitét a bemerítés által, valamint szavakban elmondott bizonysága által, amelyek jelképezték életének legértékesebb döntését! Anita szülei, és velük együtt az egész gyülekezet, hálát adott az Úr Jézus Krisztus kegyelméért, amit tanúsított fiatal testvérnőnk iránt.

Délután, a közös ebéd után, hálaadó istentiszteletre jött össze a gyülekezet. Velünk ünnepelt a Tiedeman Road Baptist Church ifjúsági lelkipásztora is feleségével. Ő hirdette Istenünk Igéjét , kihangsúlyozva azokat az áldásokat, amelyek talán nagyon megszokottak, és az ember sokszor kész tényként veszi el őket naponként és kért, hogy ne feledkezzünk meg mindenért hálát adni!

A novemberi hónapban gyülekezetünket több misszinárius testvér is meglátogatta. Köztük volt a magyar nevet viselő, de a nyelvet már eléggé nehezen beszélő Üveges házaspár, akik Amerika börtöneiben végeznek áldásos szolgálatot, immár 27 éve. Ekísérte őket egy testvér is, aki az ő missziómunkájuk nyomán tért meg a börtönben. Érdekes volt hallani tőle, amint ecseteli találkozását az Üveges házaspárral a börtönben, majd a megtérése történetét.
Üzbegisztánban végzi misszionáriusi szolgálatát Marján József testvér, aki szintén gyülekezetünk vendége volt. Bizonyságtételével, amelyet az Üzbegisztáni muzulmánok között végez, gazdagította istentiszteleti alkalmunkat.

Decemberre is tartogatott számunkra áldásokat az Úr. Az adventi várakozás napjaiban Molnár Zsigmond, az Akroni református gyülekezet lelkésze vett részt istentiszteletünkön. Rövid bizonyságtétellel és egy énekszólóval szolgálta az Urat.

A Karácsony ünnepe nagy örömet jelentett mindenki számára, de különösen ifjaink és gyermekeink várták izgulva, hogy előadhassák a Bölcsek Karácsonya című társas jelenetet. Azonkívül egyéb szolgálatokkal is (énekkar, ifjak énekcsoportja, zeneszámok, hárfajáték, szavalatok, bizonyságtevések) hirdettük mennyei királyunk földre jövetelének hírét. Az év utolsó napján pedig, Szilveszterkor együtt volt a gyülekezet. Az énekkar és a többi szolgálatok még színesebbé tették az év utolsó napját. Éjfélkor a gyülekezettel imában léptük át az Új Év küszöbét. Hisszük, hogy az Úr a jövőre nézve is sok áldást tartogat gyülekezetünk számára, ezért szeretnénk Őt még jobban és még hűségesebben szolgálni ez új esztendőben!

        Lakatos Csaba