Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök  - Gyülekezeti hírek .
CLEVELAND, Ohio
lelkipásztor: Dr. Pintér Zoltán

A képek miatt az oldal lassan töltődik. Türelem képeket terem.

2003. október

Az elmúlt hónapokban sok látogatónak örvendhettünk. Magyarországról itt járt Fekete Jozefin, Cséki Mária, Zeffer Sándor, Varga Attila. Erdélyből Boda Mihály és Erzsébet, Papp Jolán, Chelbezán János és fia, Kornél.
      Júliusban nálunk is megfordult Dóczé Bálint prédikátor testvér, a felvidéki magyar baptista misszió vezetője. Az ő amerikai körútjáról lapunk augusztusi számában részletes beszámolót olvashattunk.
      Augusztus 9-én szép menyegzőnek örvendhettünk. Lakatos Erika és Boda András örök hűséget fogadtak egymásnak az Úr és a nagy számú gyülekezet előtt. Pintér testvér adta őket össze a tágas nyugatoldali magyar református templomban, amit finom magyar vacsora követett.
      Még egy jó hír: a tizenéves Balla Anita döntött, hogy az Úr Jézust akarja követni egész életén át. Hála legyen az Úrnak, a közeljövőben újra megmozdul a víz.
      Múlt vasárnap a mi szeretett Szabó Mari nénink elbúcsúzott a gyülekezettől. Alabamába megy lakni a leánya családjához. Itt nagyon fog nekünk hiányozni. Nem halljuk ezután imádkozni, vagy verset mondani. De tudjuk, hogy ő továbbra is imáiban hordozni fogja gyülekezetünket és ezután is a mi gyülekezetünk tagja marad.
Az ifjú pár: Lakatos Erika és Boda András;

Dóczé Bálint és a Marosi házaspár Veress Sándoréknál;

A fiatalok énekelnek - a szószéken Dóczé testvér;

Szabadtéri istentisztelet augusztus második vasárnapján - lelkipásztorunk dr. Pintér Zoltán tv. igét hirdet.

 
Hálásak lehetünk, hogy még vannak magyar gyülekezeteink és szövetségünk. Van ifjúságunk, akik az erkölcsi nevelést a Szentírásból kapják
      Aggódva szemléljük a fokozódó erkölcsi romlást itt Amerikában. Atheista szervezetek céltudatosan támadják a Szentírás egészséges erkölcsi normáit, rombolják a társadalom alapját, a normális családi élet Isten által teremtett formáját. Saját embereiket tették be legfelsőbb bíróknak, akik saját maguk alkotta romlott eszméiket ráerőltetik a társadalomra.
      De meg lehet őket fékezni! Ha a keresztyének élnének a szabad választás jogával és olyan politikusokra szavaznának, akik a Szentírás erkölcsi normáit képviselik, akik mernek odaállni a törésekre, akkor jó irányba fordulna a társadalom nevelése.
          Marosi Béla

2003. január

Újból megmozdult a víz

November 3-án gyülekezetünkben újból "megmozdult a víz," amikor Veress Johanna elpecsételte életét az Úr Jézus Krisztusban és gyülekezetünk új tagja lett. Együtt örült az ünneplő gyülekezet a Veress családdal és a vendégekkel, akik Amerika több részéről érkeztek : Chicago, Detroit, Los Angeles, New Jersey, és úgyszintén Cleveland környékéről.
      A bemerítési istentiszteletet, Dr. Pintér Zoltán, helybeli lelkipásztor tartotta. Többféle szolgálat is elhangzott, ezek között a helybeli énekkar éneke, amint a bemerítendővel együtt énekelték: "Az Élet Nékem Krisztus..." Örömmel hallgattuk Johanna szolgálatát is, amint elmondta szíve háláját egy költeménnyel, majd egy magasztaló énekkel:
     "Uram itt van hangom, néked szól, amit velem tettél elmondom,
      azt hogy szabaddá tett hűséges szerelmed.
      Akarom hogy minden lélegzet, most dicsőítsen meg Téged,
      hisz miattad van új erőm, egy teljesen más életem..."
 
Pintér Zoltán lelkipásztor bemeríti Veres Johannát. 
A clevelandi gyülekezet és a vendégek.
Veres Sándor tv-ék és a jelenlevő rokonok énekkel köszöntik Johannát.
 
Csodálatos volt hallani Johanna bizonyságtételeit, amit mindig ragyogó szemmel és örömmel adott át gyülekezetünknek. Elmondta megtérése pillanatát és azt is, hogy az Úr hogyan neveli és erősíti őt nap mint nap. Oly jó tudni, hogy e rohanó világ csábításai ellenére a zajló életünk során újból van egy fiatal, aki átadta életét Krisztusnak és nem kell neki az, amit e világ tud kínálni, bármi legyen is az.
      Hálás szívvel mondhatjuk, hogy az Úr százszorosan is megáldotta gyülekezetünket, mert ez elmúlt év folyamán két bemerítési ünnepélyt is tarthattunk. Köszönetet mondunk mindannyian Isten szolgájáért is, lelkipásztorunkért, akit hozzánk küldött az Úr, és aki által gyülekezetünk növekszik. És ugyanúgy hálásak vagyunk Johannáért is és kívánjuk, hogy az Úr erősítse őt a hitben, és mindazokat is, akik mostanában indultak el, hogy kövessék Jézus lábnyomát!
Lakatos Erika