Baptist TOP1000

Korábbi évek anyagából:  

2003
2004
2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök - Gyülekezeti hírek (2006) .
CHICAGO, Illinois

(A képek miatt az oldal lassan töltődik. Türelem képeket terem.)

Nézze meg  ezt is:  A chicagói gyülekezet saját honlapja, sok fényképpel

2006. december

56-os ünnep Chicagóban

Október 21-én részt vettünk az 56-os forradalom 50. évfordulója ünnepségein. A megemlékezést szervező bizottság két helyszínt választott a rendezvények színteréül. Déli 12 órára a chicagói Szent István Római-katolikus Templomba gyülekeztünk ökumenikus istentiszteletre. Nagyszámú ünneplő gyülekezet töltötte meg a templomtermet. Az istentiszteleten, amelyen a chicagói magyar egyházak lelkipásztorai szolgáltak, a gyülekezetünk énekkara is közreműködött. Minden jelenlévő lelkész szót kapott. Az igehirdetés szolgálatát Lukács János testvér végezte, aki a Gal 5:13-14 alapján beszélt a szabadságról, ahogy azt Isten Igéje értelmezi.
      Az Evangélium nem politikai vagy társadalmi szabadságot hirdet, hanem a bűntől való szabadulást, az Isten fiainak a szabadságát. Ez nem egy külső szabadság, hanem belső. Nem külső elnyomástól-, hanem belső elnyomástól tesz szabaddá. Ezt a szabadságot nem úgy vívták ki, hogy valaki a halálba vezényelt tömegeket érte, hanem úgy, hogy Valaki a halálba ment érte, egymaga küzdve meg az elnyomóval. Ezek és ehhez hasonló gondolatok hangzottak el az igehirdetésben. Az alkalom végén, a magyar himnusz eléneklése alatt, sokan meghatódva éltük át nemzeti összetartozásunkat.


A chicagói gyülekezet énekkara énekel az ünnepélyen

      A templomi alkalom végeztével autókba ültünk és átvonultunk a belváros szívében található James R. Thompson Center impozáns felhőkarcoló halljába. A nap további részét... este 9 óráig ebben az épületben töltöttük. Itt aztán, az ünnepi előadás kezdéséig, módunkban volt megtekinteni az 56-os eseményeket ábrázoló panel kiállítást, és volt lehetőség finom magyaros ételek elfogyasztására is. Az ünnepi program esti részében, ami félhattól egészen kilenc óráig tartott, igen színvonalas prózai, verses és ének-zenei előadásokban testesült meg az ünneplésünk. Mindebben, gyülekezetünk énekkara és fúvós zenekara nem csekély részt vállalt.

A nap végén azzal az érzéssel jöhettünk haza, hogy jó volt ma magyarnak lenni Chicagóban.    ELvv.


2006. november

Király Tibor lp. beszámolójában Chicagóról is ír. Itt olvasható


2006. július - augusztus

Eseménydús félév van mögöttünk.
      Április 2-án közös istentiszteletet tartottunk a Szabad Magyar Református gyülekezettel az ő templomukban. Igyekszünk jó kapcsolatot ápolni a chicagói magyar egyházakkal.
      Április utolsó vasárnapján kettős ünnepe volt gyülekezetünknek. A délelőtti istentiszteleten megünnepeltük a Lőrincz házaspár 60. házassági évfordulóját. Ritkaság manapság a gyémántmenyegző. Nagy öröme volt az egész gyülekezetnek. Ezúton is sok boldogságot kívánunk Pista bácsinak és Rózsika néninek!


A gyémántmenyegzőt ünneplő Lórincz házaspár

 
      Délutáni istentiszteletünkön gyülekezetünk 19 éves fennállásáról emlékeztünk meg.
      Pár napra rá, csütörtök este, csatlakozva az országosan meghirdetett nemzeti imanapi felhíváshoz, imaórát tartottunk. Imádkoztunk Amerika elnökéért, a kormányért, a katonákért. Imádkoztunk továbbá a szudáni polgárháború áldozataiért, az amerikai gyülekezetek ébredéséért, a mi gyülekezetünkért, fiataljainkért, személyekért, betegekért… Ráébredtünk arra, hogy mennyi fontos imatéma van, amiért imádkozni kellene. Az imanap mottója ez volt: Amerika, tiszteld Istent! Alapige: 1 Sámuel 2: 30b.
      Május 14-én anyáknapját tartottunk mi is, csatlakozva az amerikai hagyományhoz, mely szerint nem május első vasárnapján szoktak megemlékezni az édesanyákról, hanem a második vasárnapon. Lényeg, hogy áldásos volt!
 
      Május 26-28 között tartottuk meg a chicagói ifi találkozót. Only Christ volt a találkozó mottója. Ezzel a témával az volt a szándékunk, hogy megerősítsük a fiatalokat abban, hogy érdemes már fiatalon kizárólag Krisztust követni és az Ő beszédére építeni az életünket. Mindhárom igehirdetésre Novák József testvért kértük fel. A szombat esti üzenetet angolul mondta el, azt hiszem sokak örömére. Szombat este a János 1 rész alapján megláthattuk, hogy egyedül Krisztus képes kimozdítani egy embert természetes állapotából és olyanná formálni, hogy alkalmas legyen Isten magasztalására. Vasárnap reggel arról hallottunk, hogy mit jelent az Only Christ egy bűnbocsánatot nyert parázna nő számára és a szívből hálás betániai Mária számára, akinek Jázus feltámasztotta a testvérét, Lázárt. Vasárnap délután pedig arról hallottunk, hogy a mai viszonylagos értékeket követő világban, milyen nagy harcot jelent egy hívő fiatalnak meggyőződéssel vallani, hogy Egyedül Krisztust akarom követni!

 

      Isten iránti hálával gondolunk vissza a találkozóra, különösen azokra a testvérekre, akik sokat tettek a találkozó sikeréért. Hadd álljon itt a névsora azoknak, akik az előkészületekben és a lebonyolításban is komoly részt vállaltak: Kulcsár Tihamér, Szabó István, Kulcsár Sándor, Máté Bálint, Szabó Józsi. Egyébként pedig az egész gyülekezet kivette a részét a munkából. A testvérnők finom süteményeket készítettek ez alkalomra és egész hétvégén tálaltak. A férfitestvérek az asztalok körül szolgáltak. A fiatalok a vendégek szállításában és egyébként mindenben segítettek... és a vendégfogadó családok szolgálatát se felejtsük el. Egység, összefogás, szolgálókészség jellemezte a gyülekezetet. Imádkozzunk, hogy ez a továbbiakban is így legyen!
      Június 18-án apák napját ünnepeltünk. Szép napunk volt, közös ebéddel, amit a testvérnők állítottak össze. Az apák napja őnélkülük nem jöhetett volna létre!
      A nagyhét, húsvét, pünkösd lelki áldásairól nem is írtam, pedig ezek az ünnepek mindannyiunk számára az önvizsgálat és a lelki megújulás napjai voltak.
      Hálát adok az Úrnak minden áldásért, amit elvehettünk kezéből az elmúlt hónapokban úgy, mint gyülekezet.          ELvv.

2006. június

Ifjúsági találkozó

Chicagóban

Ifjúsági találkozóra gyűltek össze szövetségünk gyülekezeteinek fiataljai május utolsó hétvégén. A chicagói testvérek szép összefogással látták vendégül az Alhambrából, Detroitból, Clevelandból, Torontóból, New Yorkból, valamint az óhazából érkezett fiatalokat.

A szombati nap nagyobb részét a szabadban töltöttük - játékkal és csoportos beszélgetéssel-áhítattal. Négy csoportban kezdtük feldolgozni a találkozó fĹ témáját. Az Only Christ ( Krisztus, egyedül) nagyon alkalmas mottónak bizonyult.

A három igehirdetést Novák József alhambrai lelkipásztor tartotta. Az énekes szolgálatokat és általában az egész ifjúságit Gerstner Kornél vezette - akit egyébként a fiatalok Dan László lp. testvér után - egy éves időszakra elnöküknek is megválasztottak. Kulcsár Zsolt továbbra is alelnökként segíti az ifjúsági szövetség munkáját.

A következő számban részletes beszámolót olvashatunk majd a találkozóról - ha kapunk ilyen írásokat. (Szerk)


2006. február

Egy-két emberöltővel ezelőtt járta az a mondás az óhazában a hívők között, hogy a tél a lélek nyara. Az idősebb testvérek még emlékeznek erre. Télen mindig felvirágzott a lelkiélet a gyülekezetekben. Az emberek több időt szántak az Úr szolgálatára, mert a hideg évszak beálltától tavaszig nem sokat kellett dolgozni a földeken. Így aztán volt idő és lelkesedés hetes evangélizációk megtartására, hosszabb misszióutakra, sokszor éjszakába nyúló ének és zenekari próbákra, két-három órás ébredési imaórákra.
      Sokat változott a helyzet azóta. De nem erről akartam írni, hanem csak azt kívánom megjegyezni itt a beszámolóm elején, hogy az elmúlt hónapokban nálunk Chicagóban is a lélek nyarát éltük meg. Szinte nem volt hétvége, amikor ne lett volna valamilyen rendkívüli gyülekezeti alkalom. Ezek közül, most csak két eseményt idézek fel a beszámolómban.


A chicagói énekkar és a gyermekkórus közösen énekel

      December második vasárnapján megtartottuk a karácsonyi koncert-evangélizációnkat, ami lassan-lassan a gyülekezet hagyományává nemesül. Szép hagyomány! A város magyarsága már hónapokkal előtte szokott érdeklődni a dátum felől, mert a koncertet nem akarják kihagyni. Ezuttal is telt ház volt. Jelen voltak az egyházak lelkészei és híveik egy része, és persze más érdeklődők is a városból. Az énekkar szép repertoárral mutatkozott be. A gyerekek kórusa adta a nyitányt két karácsonyi gyermek-énekkel. Ezt követően a gyerekkórus és az énekkar együtt énekelt két éneket. Azután pedig az énekkar folytatta a szolgálatot válogatott adventi és karácsony énekekkel, megtűzdelve néhány alkalmi verssel és egy bizonyságtétellel. A koncert végén egy evangélizációs üzenet is elhangzott az Ézsaiás 9:1, 5. alapján az igazi világosságról. A koncert-evangélizáció legutolsó mozzanata a célgyűjtés volt. Az összegyült pénzt a vajdasági Kossúthfalvai missziós ház megvételének támogatására szántuk. Az alkalom végén házi süteménnyel és üdítőkkel vendégeltük meg a résztvevőket.
 
      December harmadik vasárnapján, gyülekezetünkben együtt örültünk és együtt adtunk hálát a házasságkötésük 50. évfordulóját ünneplő, id. Kulcsár Sándor testvérrel és Kulcsár Anna testvérnővel. Lukács János, a gyülekezet lelkipásztora köszöntő szavaiban méltatta a házaspár példás szolgáló életét és egymás iránti hűségét, ami a mai világban egyre ritkább érték, számunkra azonban követésre méltó példa.


Az 50 éves házassági évfordulót ünneplő Kulcsár házaspár - családi körben

      Nusika néni egy verset mondott el, amit először 50 évvel ezelőtt azon a vasárnapon szavalt a szilágyballai imaházban, amikor megismerkedtek.
      Sanyi bácsi a 126. zsoltár 3. verse alapján tett bizonyságot arról, hogy őneki és Nusika néninek minden oka meg van az örvendezésre, mert vissza tekintve a közös múltra, a nehéz és az örömteljes időszakokra, a zsoltárossal együtt elmondhatják, hogy hatalmas dolgot tett velünk az Úr!
      Ifj. Kulcsár Sándor, diakónus testvér meghatódva emlékezett vissza arra, hogy milyen élmény volt egy szeretetteljes, hívő családi körben felnőni; milyen életre szóló leckéket lehetett megtanulni az Urat hűségesen szolgáló szülőktől.
      Szabó István, gyülekezetvezető testvér megemlékezésében felidézte az aradi éveket, amikor Sanyi bácsi volt a gyülekezetvezető az újaradi gyülekezetben.
      Az emlékek felidézését, korabeli fényképekből összeállított slideshow színesítette. Elhangzott még néhány alakalmi vers, ének-trió és ének-szóló, sok-sok jókívánságot kifejező, szép gondolatokkal.
      Az istentisztelet végén, egymás kezét megfogva, a meghatódottság könnyeivel énekeltük együtt az Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt - kezdetű éneket.
      Istentisztelet után ünnepi tortával, süteménnyel és üdítőkkel vendégelte meg a gyülekezetet az ifjú pár.
      Beszámolómat a chicagói lélek nyaráról itt abbahagyom. Folytatása következik...
               ELvv.

2006. január

Volt miért hálát adni az idei hálaadó ünnepen, hiszen egy héttel előtte november 13-án öt fehérruhás tett bizonyságot hitéről és vállalta az újszövetségi bemerítést. Az ünnepi hangulat már szombat este elkezdődött a torontói vendégek és Dan László lelkipásztor érkezésével. Clevelandból is érkeztek vendégek.
      A vasárnap délelőtti istentiszteleten Dan testvér a Zsoltárok 37:4, 5. alapján beszélt arról, hogy mit jelent az Úrban gyönyörködni. Nagy örömünk volt, hogy imaházunk már délelőtt megtelt, sok vendég és látogató is részt vett az ünnepünkön.
      Délben közösebédre invitáltunk minden résztvevőt. Volt eredeti magyar bográcsos és sütemény. Még egy születésnapi torta is előkerült a desszert felszolgálásán, ugyanis Lukács Anita éppen a bemerítése napján ünnepelte a születésnapját is. (Azt mondják, hogy aki kétszer születik az csak egyszer hal meg.)
      Ebéd után átmentünk az Irving Park-i román Baptista Imaházba és ott tartottuk meg a bemerítési istentiszteletet mert sajnos a mi imaházunkban még nincs bemerítő medence. Közel húsz évvel ezelőtt az irving park-i gyülekezet adott otthont imaházában az akkor induló magyar baptista missziónak. Ma már közel hatvan tagú a gyülekezetünk és a mostani bemerítés is jelzi, hogy továbbra is életképes.


A bemerítés előtt: Lukács János lp., Lukács Anita, Szabó Erika, Szabó Ádám, Farkas Margit, Dari Mihály és Dan László lp.

A chicagói énekkar szolgál a bemerítés után. A szószéken Dan László torontói lp.

      A bemerítési istentiszteleten Dan László testvér az 1 Mózes 3:8-10. alapján hirdetett igét. Az igehirdetés ismétlődő kérdése, amely újból és újból lelkiismeretében szólította meg a népes hallgatóságot, így hangzott: - Hol vagy? Isten legelőször Ádámnak tette fel ezt a kérdést, közvetlenül a bűnbeesés után. Azóta sok embert keresett meg Isten ezzel a kérdéssel. Mert az engedetlenségben járó ember egyben rejtőzködik is. Istentől azonban nem lehet elrejtőzni. De nem is kell, mert a kérdés egyben meghívás is, visszahívás Isten életadó jelenlétébe.
      Az igehirdetés után a bemerítkezendők tettek szép bizonyságot hitükről. Szabó Erika(15) Lukács Anita(13) és Szabó Ádám(16) hívő szülői háttérrel rendelkezve kellett mégis belássák azt, hogy a Krisztussal való személyes közösség nélkül elveszettek. Mert nem a keresztyén nevelés az üdvösség feltétele, hanem a megtérés és az újjászületés.
      Farkas Margit (58) és Dari Mihály (32) nem hívő háttérrel kerültek gyülekezetünkbe. Misi már a múlt évi colorádói táborban is velünk volt, ott kapott először evangéliumi érintést, de a végleges döntés az előkészítő során érlelődött meg a szívében. Margitnak át kellett élni a válás keserűségét, majd újra házasodott, ki került Amerikába. A lelke belső szomjúsága csak akkor csilapodott, amikor egy hívő közösségbe kerülve meghallotta az evangéliumot. Majd Isten vezetésével rátalált gyülekezetünkre, ahol lelki otthonra is talált.
      A bemerítést Lukács János lelkipásztor végezte, akinek az volt a különös öröme ezen a napon, hogy harmadik gyermekét is bemeríthette.
      A hálaadó nap alkalmával volt tehát miről megemlékezni és miért hálát adni az Úrnak.
      Lelkünk imádsága és óhajtása, hogy sok ilyen örömteljes napot élhessünk át a jövőben is.
                                ELvv.


A chiocagói gyülekezet saját honlapja, sok képpel:
http://www.hungarianchicagobaptist.org