Baptist TOP1000

Korábbi évek anyagából:  

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök - Gyülekezeti hírek .
CHICAGO, Illinois

(A képek miatt az oldal lassan töltődik. Türelem képeket terem.)

Nézze meg  ezt is:  A chicagói gyülekezet saját honlapja, sok fényképpel

2005. december

A beszámolóm néhány jelentősebb nyári eseményt tartalmaz. Gyülekezeti szempontból a nyári időszak általában kevésbé eseménydús, hiszen ilyenkor utaznak el sokan. Azért mégis akad írnivalóm.
      Kezdem a vendégek felsorolásával, mert hogy nyáron nem csak elutaznak tőlünk, hanem meg is látogatnak bennünket távoli vendégek.
      A nyár elején, júniusban vendégeink voltak egy hónapig Kiss Bence és Máté, Debrecen-Magyarországról. Fiataljainkhoz csatlakozva, részt vettek a Rámai táborozáson is.
      Őket követték júliusban még hárman, Puskás Petra, Puskás Szabolcs és Bali Mónika berettyóújfalui fiatalok Magyarországról. Ők is egy hónapig voltak nálunk és jól érezték magukat gyülekezetünkben és a chicagói ifjúság körében.
      Július elejétől - augusztus végéig lehettek közöttünk Puskás Róbert és családja Gyula-Magyarországról. Róbert felesége Rúth, Torma János testvér kisebbik lánya. Ittlétük alatt többször is együtt volt a Torma család. Róbert, zenetanár lévén, gyakran szolgált a gyülekezetben vadászkürt szólóval. Felemelő volt hallgatni a játékát.
      Július 12-én szolgált közöttünk Szász Sándor, a stutgarti Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió munkatársa. Kiadványaik között a Vetés és Aratás címf folyóírat a legismertebb, amit már 43 éve folyamatosan megjelentetnek.
      Augusztus 7-én, ifj.Bákai István, a budapesti Baptist Teológia hallgatója szolgált a gyülekezetünkben. Elkísérték őt szülei és két torontói fiatal.
 
      Most pedig a gyülekezet nyári rendezvényeiről néhány sort.
      Június 19-én apáknapja volt gyülekezetünkben. A testvérnők főztek, sütöttek és mindent megtettek, hogy az apák jól érezzék magukat apáknapján.
      Szeptember 5-én, Labor Day alkalmából gyülekezeti pikniket tartottunk Arlington Heights-ban. Egésznapos jó hangulat, közös étkezés, sportolás, éneklés, imádkozás volt. Nagyon jól éreztük magunkat!
      Szeptember 11-én, megtartottuk a nagyszülők vasárnapját. Erre az alkalomra külön énekkar alakult, természetesen nagyszülők alkotta énekkar. Nagyon szépen szolgáltak.

A nagyszülők vasárnapján
 

Madar Christian Theodor bemutatása
 
      Szeptember 19-én gyermekbemutatás volt gyülekezetünkben. Madar Christian Theodore-ért imádkoztunk, John és Noémi második gyermekéért, aki egyben Bálint Feri testvér második unokája.
      Október13-16 között építő brigád ment tőlünk Rámába, segíteni az építkezésen.
      Október 23-án gyülekezeti tagfelvételi tanácskozást tartottunk, amellyen öt új tagot vettünk fel. Bemerítésükre november 13-án kerül sor. Erről majd részletesen tudósítjuk az Evangéliumi Hírnök olvasóit.
      Addig is a Hálaadási ünnep közeledtével kívánunk hálás és megelégedett életet minden kedves olvasónak.

          Elvv.


2005. június

Március 6-án vendégünk volt és szolgált közöttünk Balla Zsolt testvér Magyarországról, a Campus Crusade for Christ (Timóteus Társaság) magyarországi munkatársa.
      Március 19-én résztvettünk a chicagói Szabad Magyar Református Gyülekezet fennállásának tízedik évfordulóján. Az ünnepi igehirdetést gyülekezetünk lelkipásztora végezte. Az istentiszteleten énekkarunk szolgált.
      Március 20-án, a virágvasárnap-esti istentiszteleten vendégünk volt Bősze Éva költő Magyarországról. A költészet és a zene kapcsolata témakörében tartott előadást és néhány versét is hallhattuk a költőnő saját előadásában. Az esti istentisztelet után szeretetvendégségre invitáltuk a jelenlévőket.
      Március 25-27 között vendégünk volt Pardi Félix, felesége Matild és gyermekük Benjámin Wake Forest, N. Carolinaból. Úgy Nagypénteken, mint Húsvét első napján Pardi testvér hirdette az igét közöttünk.
      Húsvét első napján sok más kedves vendégünk is volt: - a Bogdán házaspár és a Kulcsár család Louisville, Kentukyból, Jobbágy Szemőke Carbondale, Illinoisból.
      Április 10-én, a délelőtti istentiszteleten gyermekbemutatást tartottunk. Szabó József és Erika harmadik gyermekéért, Szabó Sárikáért imádkoztunk. Jelen voltak New Yorkból a nagyszülők, Kulcsár Sándor testvér és felesége és a dédszülők, Kulcsár Ferenc testvér és felesége, valamint ifj. Kulcsár Sándor és családja. Úgy délelőtt, mint délután Kulcsár Sándor testvér, a new yorki gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét. A délelőtti istentisztelet után, közös ebéden vettünk részt az imaháznál.


Lukács János és Kulcsár Sándor lelkipásztor és Szabó Józsefék

      Április 24-én ismét vendégeink voltak New Yorkból, Kulcsár Frank, felesége Szilvia és kislányuk Brigitta.
      Május 5-én szerencsésen egybeesett a mennybemenetel ünnepe és az Egyesült Államok nemzeti imanapja. Lélekben csatlakoztunk sok ezer imádkozóhoz, kérve Isten oltalmát és vezetését a kormány és az elnök életére és munkájára.


Édesanyák az anyáknapi ünnepélyen

      Május 8-án Anyáknapját tartottunk gyülekezetünkben. Virágokkal, igekártyákkal, emléktárgyakkal és sok – versben, énekben és prózában elmondott – jókívánsággal fejeztük ki szeretetünket a gyülekezetünkben élő édesanyák iránt. Közös ebédünk is volt, amelyet ezúttal férfi testvérek készítettek és szolgáltak fel.
      Pünkösdre készülve kívánjuk a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékét minden kedves olvasó életére.
               ELvv.

2005. március

Isten kegyelméből folyamatosan történnek jó és építő dolgok gyülekezetünkben. Megkísérlem időrendben felsorolni ezeket.
      Október 31-én a reformáció jegyében tartottunk közös istentiszteletet a városban működő két református közösséggel. Továbbra is fontosnak tartjuk a társegyházakkal való kapcsolat ápolását és elmélyítését.


Balról Tóth Péter és Balogh András református lelkészek és Lukács János, helyi lp.

      November 21-én Lakatos Gabika bemerítésén vettünk részt Cleveland-ben Korryval és a fiatalokkal. Azóta Gerstner Kornél elbucsúzott a chicagói gyülekezettől és ez év elejétől a Liberty University-ben tanul, Linchburg, Virginiában. Korry, nagyon hiányzol!
      December 11-én, az Indianai Kossuth klub meghívásának tettünk eleget bibliakörös gyerekeinkkel. A chicagói magyar baptista gyerekkórus műsora volt az est fénypontja, a Mikulás napi ajándékosztás mellett, természetesen.
      Másnap, december 12-én gyülekezetünk énekkara adventi-karácsonyi koncertet adott a város magyarságának az imaházban. Imaházunk zsúfolásig megtelt hallgatókkal. Az evangélium is hirdettetett ez alkalommal. Az eseményról egy oldalas terjedelemben beszámolt a Kanadai/Amerikai Magyarság című hetilap is.


Énekkarunk szolgál, karácsonykor

      Igei üzenetekben és lelki áldásokban gazdag Adventünk és Karácsonyunk volt.
      Gyülekezetünk imádsággal lépte át az Újév küszöbét, újra Isten kezére bízva magunkat és családjainkat.
      Január 20-23 között tartottuk meg az ima-félhetünket és az Aliansz témája szerint a Mi Atyánk mondatait vettük sorra, estéről-estére. Most, amikor a beszámoló íródik, február közepe van, de még mindig az imádság utolsó előtti mondatánál tartunk. Páratlan tömörségű, mély üzeneteket hordozó a Mi Atyánk. Reméljük, hogy ezután nem csak megszokott imamalomként fogjuk az ajkunkra venni.
      Január 23-án, vasárnap délután ökumenikus imanapot tartottunk a reformátusokkal. Lelkipásztorunk hirdette az igét Márk ev. 12 rész alapján, a legnagyobb parancsolatról. Az imaheti hétvégén vendégünk volt Jobbágy Szemőke Magyarországról, néhai Jobbágy István lánya, aki csodálatos hegedűjátékával nagy örömöt szerzett gyülekezetünknek.
      Január 30-án tartottuk meg a gyülekezet beszámoló és tisztújító tanácskozását. Újabb két évre választottunk gyülekezeti tisztségviselőket. Úgy az éves beszámolás, mint a választás teljes békességben és jórendben ment végbe. Az Úr áldja meg az új vezetőséget és a lelkipásztort a gyülekezet irányításához szükséges bölcsességgel és erővel.
      Közeledve a Húsvéthoz, mi chicagóiak kívánjuk, hogy a feltámadás ereje töltse be minden kedves olvasó életét.
          eLvv.

A chiocagói gyülekezet saját honlapja, sok képpel:
http://www.hungarianchicagobaptist.org