Baptist TOP1000

 

A chicagói gyülekezet saját honlapja, sok fényképpel

 

2003-as chicagói hírek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök - Gyülekezeti hírek .
CHICAGO, Illinois

(A képek miatt az oldal lassan töltődik. Türelem képeket terem.)

2004, december

Bár a beszámolóm időrendjében első eseményként a rámai tábort kellene megemlítenem - amelyen a chicagóiak is részt vettek - azt most mégsem teszem, mert erről már sokat olvashattunk az Evangéliumi Hírnök korábbi számában.
      Július elején egy hat fős diákcsoport érkezett hozzánk az óhazából, Marosvásárhelyről. Talán említenem sem kell, hogy hívő diákokról van szó, akik három hónapig voltak velünk és szolgálatukkal, zenei tudásukkal áldásúl voltak a gyülekezet számára. Sőt, közülük ketten, névszerint Kurtus István és Máté Aranka úgy döntöttek, hogy Chicagóban, a magyar baptista gyülekezetben kötnek házasságot. No, de ne szaladjunk az események elé.


Dobos Joe és családja

      Július 18-án gyermekbemutatás volt gyülekezetünkben. Az újszülött Dobos Márkért imádkoztunk, Dobos Joe és Ildikó harmadik gyermekéért. Tehettük ezt igazi ünnepi hangulatban, magyarországi vendégek is részt vettek a család és a gyülekezet örömében. Az ünnepi istentiszteletet követően Joe és Ildikó szeretetvendégségre invitálta a gyülekezetet.
      Július 19-én érkezett Chicagóba Kiss Bence Debrecenből és másfél hónapig volt velünk. Bence egy életvidám, szellemes fiatalember, akit itt tartózkodása alatt a gyülekezet és főleg az ifi a szívébe zárt. Szeptemberi hazautazása óta hiányzik.
      Chicagoból 37-en vettünk részt augusztusban a coloradói táborban. Életreszóló élmény volt valamennyiünknek az ott töltött egy hét. Főleg azért adunk hálát az Úrnak, hogy a fizikai, szellemi kikapcsolódáson túl, komoly lelki haszna és chicagói vonatkozású gyümölcse is volt a tábornak.
      Szeptember 14-én kísértük utolsó útjára id. Szűcs Sándor bácsit, Szűcs Sándor testvér édesapját, aki Isten kegyelméből 93 évet élt. A temetése előtti estén búcsú istentiszteletet tartottunk a ravatalozóban, ahol Torma János és Lukács János testvérek hirdették a vigasztalás igéit. A temetésen Lukács János lelkipásztor szolgált a Jób 19:25, 26. alapján. E szomorú esemény érdekességeként említem, hogy Sándor bácsi temetésének a dátuma éppen egybeesett a születési dátumával. Azt reméljük, hogy halála, mennyei születésnapját is jelentette egyben.


Máté Aranka és Kurtus István

Kurtus István és Máté Aranka menyegzője szeptember 19-én, a vasárnap-délelőtti istentisztelet keretében lett megtartva. Ez a váratlan menyegző, egyaránt lett az idősek és a fiatalok örömünnepe gyülekezetünkben. A menyegzős istentisztelet után B ami sikeresen ötvözte az amerikai és az erdélyi baptista szokáselemeket B menyegzős ebéden vett részt a gyülekezet az imaház alagsorában. Az egész napot örömben és vídámságban tölthettük osztozva így Aranka és István örömében.
      Azóta az erdélyi fiatalok, velük együtt az újdonsült házaspár is, hazautaztak. Folytatandó tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk.
      Elmondhatjuk azt, hogy nálunk a közelmúltban menyegző-menyegzőt követett. Egészen friss élmény a gyülekezet számára Deák Katalin és Ken Root menyegzője, amelyen október 9-én, szombaton vettünk részt. A menyegzői istentiszteleten négy lelkipásztor szolgált: két amerikai, egy román és egy magyar. Így aztán az ünnepi alkalom koreográfiája utánozhatatlanul egyedi volt, de ugyanakkor nagyon tartalmas és áldásos is. A templomi alkalom után menyegzős ebéden vehettünk részt, tovább osztozva Katalin és Ken örömében. Közös életútjukra Isten áldását kívánjuk.


Deák Katalin és Ken Root

E néhány sorban főleg születésről, halálról és közös életkezdésekről számolhattam be a tisztelt olvasónak. Az a csodálatos, hogy nekünk hívőknek nem egyedül kell ezeket átélni. Életünk minden fontos és meghatározó eseményénél ott van Isten. Kívánom, hogy valamennyien így éljük meg örömeinket és veszteségeinket egyaránt.     L. J.

2004. június

Legutóbbi beszámolónk óta, a chicagói gyülekezet sok áldásos élménnyel gazdagodott. Ezek közül néhányat osztunk meg az Evangéliumi Hírnök olvasóival.
      Február és március hónapban Chicagóban tartózkodott gyermekeinél Szilágyi Mihály testvér Aradról. Ittléte alatt testvérünk több ízben szolgált a gyülekezetben imaórai buzdítással, bizonyságtétellel és verssel.
      Április hónapban vendégeink voltak Dániel Zalán és Bodor Sándor lelkipásztorok. Szolgálatuk erőteljes és bátorító volt a gyülekezet számára. Bodor testvért kedves felesége is elkísérte amerikai útjára.
      Nagypéntek és Húsvét első napján vendégünk volt Kulcsár Attila és családja Louisville-ből. Ez alkalomból volt lehetőségem közelebbről megismerni Attilát, mint az Úrnak egy ígéretes eszközét az amerikai magyar baptista misszióban. Ne fáradjunk el imádkozni azokért, akiket Isten most készít az Ő műhelyében a majdani szolgálatra.
      Húsvét másodnapján vendégünk volt Dobos Kálmán és felesége Annamária. Dobos Kálmán testvér az ausztriai székhelyű Transworld Radio munkatársa. Szolgálata stratégiai fontosságú azok elérésében, akiknek csak ilyen módon van lehetőségük magyar nyelven meghallani az evangéliumot a Kárpát medence területén. Testvérünk az Ézsaiás 55:7-11 alapján buzdította a gyülekezetet kihangsúlyozva, hogy Isten érdekelt abban, hogy az Ő beszéde milyen hatást vált ki a hallgatókban. Érdemes hirdetni az evangéliumot, mert gyümölcsökkel telve tér vissza Istenhez.
      A chicagói Húsvét érdekessége, hogy vasárnap reggel 8 órakor húsvéti reggelivel kezdtük a napot az imaházban. No nem a páska bárányt fogyasztottuk el, hanem Szabó István és Kulcsár Sándor testvér házi specialitását. Így később jókedvvel ülhettünk az ige asztala köré is.
      Kellemes májusi élménye volt a gyülekezetnek az Anyák napja. Május második vasárnapján az édesanyákról emlékeztünk meg hálaadással. A gyerekek, a fiatalok és az idősebbek változatosan fejezték ki szeretetüket a gyülekezetünkben élő édesanyák iránt, énekelve, verset mondva, virággal ajándékozva meg őket. A tiszteletükre készített közös ebédet, ezalkalommal a férfiak főzték és tálalták.

A nőtestvérek az anyák napján

Gerstner Kornél átvette diplomáját. Örömében osztoztak a chicagói fiatalok és természetesen a család: szülei és a nővére: férjével és gyermekével.

      Talán köztudott az, hogy Gerstner Kornél testvér azért él Chicagóban immár három éve, mert a Moody Bibliaiskola hallgatója. Azt viszont kevesebben tudják, hogy a múlt hét szombatján volt a diplomaosztó ünnepsége a Moody Memorial Church-ben, amelyen természetesen a chicagói magyar baptista ifi testületileg vett részt. Vasárnap ünnepélyes keretek között kedves szülei, nővére és sógora társaságában gratulálhattunk Korrynak az elért sikeréért. Tanulmányai elkezdésétől mindeddig az ifjúságvezetői szolgálatot is végezte gyülekezetünkben. Reméljük, hogy ezután is vállalja majd, bár tudjuk, hogy Korry élete és szolgálata egy komoly mérföldkőhöz érkezett.
      Mi azt kívánjuk szeretett testvérünknek, hogy Isten vezetésére hagyatkozva tegye meg a következő lépést is. Hiszen ez lesz hasznára az Úr ügyének és neki is.
      Miközben e sorokat írom, készülünk az áldozócsütörtöki istentiszteletre és a Szentlélek kitöltetése emlékünnepére. Ez alkalommal, a chicagói gyülekezet nevében kívánok az Evangéliumi Hírnök olvasóinak Lélekben való megújulást és sok lelki áldást.
             Lukács János lp.

2004. március

Krisztus testet öltésének az ünnepe mindig kiváló lehetőség az Evangélium átadására. Karácsonyhoz közeledve, két evangélizációs jellegű szolgálatunk volt.
      Advent második szombatján az East Chicagói Kossuth Klub meghívásának tettünk eleget. Az ottani magyarságot összefogó szervezet rendezte meg a házi karácsonyát, ahol a mi bibliakörös gyermekeink szolgáltak. Bátor kiállásukkal és a szépen előadott karácsonyi énekeikkel, könnyeket csalogattak a jelenlévő felnőtt hallgatóság szemére. A várva várt ajándékosztás után lehetőség volt értékes kapcsolatépítő beszélgetésekre.
      Advent negyedik vasárnapján rendeztük meg gyülekezetünkben a már-már hagyománnyá nemesült karácsonyi evangélizációval egybekötött koncertet, amelyre igyekeztünk meghívni a környezetünkben élő magyarokat. Már az is nagy örömöt okozott, hogy az istentiszteleti terem kezdés előtt tele volt igére szomjas emberekkel. Az évek folyamán egy olyan bizalmi kapcsolatot sikerült kialakítani a városban élő magyarsággal, amely ilyen és hasonló alkalmakban gyümölcsözik.
      Az est folyamán élvezhettük a színvonalasan előadott karácsonyi énekek lélekemelő dallamát és üzenetét. Majd az igehirdetés következett, amely három karácsonyi magatartásformára irányította a figyelmünket. Heródes, aki gyilkos irigységgel fogadta az Úr Jézus születése hírét, mert féltette az egyeduralmát. A főpapok, akik a Bibliát ismerő, de megtérni nem akaró ember közönyével fogadták a Megváltó születését. És a keleti bölcsek, akik minden áldozatot meghoztak, csak hogy találkozhassanak az Úr Jézussal.
      A koncert-istentisztelet után szeretetvendégségre hívtuk a jelenlévőket, ahol volt alkalom építő, lelki beszélgetéseket folytatni, és a barátságot erősíteni.
 
      A Karácsony egyik kedves színfoltja volt a kántálás. Szentestén felkerestük énekeinkkel a betegeinket és az időseket. Voltunk Szűcs Sándor bácsinál a szeretetotthonban, Lőrincz testvéréknél és Kovács Irénke testvérnőnél, aki éppen az előző napokban került haza a kórházból. Éjféltájt a chicagói magyar római katolikus templomban népes hallgatóság előtt hirdethettük énekeinkkel a Karácsony örömhírét.
      Mint tősgyökeres erdélyi, nem gondoltam volna, hogy a kántálás Chicagóban is szokás. Bár van némi különbség az itteni és az otthoni kántálás között. Itt Chicagóban nem hallod a frissen esett hó ropogását a talpad alatt, amikor társaiddal gyalogosan igyekszel egyik utcából a másikba.
 
      Az Óév estéjét együtt töltöttük az imaházban. Az istentisztelet és a közös vacsora után, volt bibliaismereti vetélkedő, ügyességi sorverseny a gyerekeknek, tombola és sok jókedv és nevetés. Éjfél előtt pár perccel imára csendesedve az Úr előtt, léptük át az Újév küszöbét. Az év első napján délután gyűltünk istentiszteletre és a 4-ik zsoltár 6-ik versével imádkoztunk Dávid szavaival: Hozd fel reánk arcodnak világosságát, ó Uram!
 
      A januári imahét egy lelki felkészítés volt az újévben ránk váró kihívásokra. Az Úrhoz és egymáshoz is közelebb kerülhettünk az imahéten. Az első három imaalkalmat családoknál tartottuk, a hét második felétől a gyülekezetben folytattuk. A szombat esti imaóra után szeretetteljes testvéri légkörben tartottuk meg a gyülekezet éves beszámoló tanácskozását.
      Január 18-án a chicagói szabad magyar református gyülekezetben szolgáltunk az evangéliummal, eleget téve Nt. Balogh András lelkész egy korábbi meghívásának. Az énekkar szolgálatát élő bizonyságtételek és alkalmi versek tűzdelték. Az igei üzenet a Lukács 19:1-10 alapján hangzott, kiemelve Krisztus szeretetteljes hívását. Az istentisztelet és a szeretetvendégség után, versmondó délután keretében folytatódott együttlétünk a református templomban.
 
      Február 14-én, a Valentine's Day jegyében 17 házaspárral tartottuk meg a chicagói Valentin napot. Volt közös vacsora, ige- és imaközösség, játék és jókedvű beszélgetések. A házastársak egymás kezét megfogva imádságban erősítették meg egymás iránti elkötelezettségüket.
      Isten a szívünkre helyezett egy bátorító mondatot az Ésaiás 2:5-ből még az év elején. Ez a mondat így hangzik: Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában! Ebben az évben ez lett gyülekezetünk jeligéje. És nem vágyunk másra, mint hogy maradéktalanul teljesítsük. Erre bátorítunk minden kedves olvasót is!
                    Lukács János

A chiocagói gyülekezet saját honlapja, sok képpel:
http://www.hungarianchicagobaptist.org