Archive:
 2002
 2003
 2004

2005

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evangéliumi Hírnök - Gyülekezeti hírek (2006) .
ALHAMBRA, California

A gyülekezet saját WEB lapja:  zsoltaros.com
Alhambrai igehirdetések: Click here  Alhambrai bulletinok

2006. december

Bemerítés az alhambrai gyülekezetben

Az újszövetségi Szentírás tanítása szerinti hitvalló bemerítés tanúi voltunk október 29-én. Deák Éva nőtestvérünk évekkel ezelőtt érkezett Kaliforniába. A gyülekezetről hallva először a bibliaórákra járt, majd ahogy a munkája engedte, már a vasárnapi összejöveteleinkre is eljött. Súlyosan megbetegedett, balesetei voltak, és a nagy próbák között is ráfigyelő testvérek szeretete és bizonyságtételei az imaélet fontosságára irányították a figyelmét. A bemerítkezése előtt elmondta egy kórházban töltött vasárnapi élményét, amikor imádkozás közben megszüntette kínos fájdalmait az Úr. Éva nőtestvér folyamatos orvosi kezelésre szorul még mindig, de már bizonyossága van az üdvösségéről, és Jézus Krisztus pásztorolása alatt, hitben él.


      A bemerítkezésének tanúi voltak a barátai, köztük hitetlenek is, és eljött három nővér a klinikáról, ahova kezelésre jár. Kérjük gyülekezeteink testvériségét, hogy imádkozzanak velünk nőtestvérünk gyógyulásáért és további lelki növekedéséért.
     
Ünnepi istentiszteletünk középpontjában Jézus Krisztus állt, aki Isten békeajánlatával jön felénk. 2Kor 5,16-21 alapján erről szólt az igehirdetés. Éva nőtestvérünk tanúságtétele a bemerítkezésben is ennek az elfogadását hirdette. N.J.


2006. november

Általában csak a hölgyek vesznek részt az un. baby-showeren, de október 14-én délutánra most a férfiak is meghívást kaptak, hogy Novák István és Emi testvérek örömében osztozzanak, akik első gyermeküket várják. A Szárnyasi házaspár látta vendégül a szép számú gyülekezeti csoportot a lakóhelyükhöz tartozó klubházban. Játszottunk, finomságokat kóstolgattunk és imádkoztunk a gyermekváró házaspárért.

Október 14-én este 1956 hőseire emlékező orgona hangversenyt rendeztünk gyülekezetünkben. A lapok beszámolói szerint is, a városban zajló ünnepségsorozat kiemelkedő eseménye volt ez. A „Remember Hungary 1956" szervezői zenei pályázatot hirdettek, melynek a fődíját Virágh András Gábor nyerte el, a 4. zsoltárra írt művével (IV. zsoltár szopránra és orgonára). A fiatal művész útját a budapesti Amerikai Nagykövetség finanszírozta. Virtuóz előadásában, a saját művei előtt J.S. Bach, Cesar Franck és Liszt orgonaműveiből is hallottunk.

Novák testvér kezdő imádsága után Ella Lee operaénekesnő, a pasadenai Operaház művészeti igazgatója az „Oh, Freedom" című spirituálét énekelte. Előd Lászlónak (az est műsorvezetője) a Szoborparkban készített képeit vetítettük, miközben Illyés Gyula hangján meghallgattuk az „Egy mondat a zsarnokságról” című verset. Később, ugyanezt a verset a 13 éves Adonij Zorbas is elszavalta angolul (ford. Dr. Nagy Károly). Adonij Ausztráliában született (az édesapja görög, anyukája magyar), négy éve Orosházán él; több filmben is játszott már. A nemrégen elhunyt költő, Kannás Alajos „Kormos kövek" című versciklusából Szörényi Éva Kossuth-díjas színművésznő adott elő egy részletet.

A díjátadás előtt a Magyar Köztársaság nevében Dr. Bözenbacher Ferenc főkonzul úr köszöntötte Virágh Andrást, majd a pályázatot kiíró bizottság nevében Dr. Ősapay György átadta a $2,500-os pénzjutalmat.

A „IV. zsoltár szopránra és orgonára" az 1956-os Magyar Forradalomnak állít emléket. A zsoltár ősi latin szövege különösen is alkalmas arra, hogy kifejezze és megteremtse 1956 atmoszféráját. A cselekményt a szoprán mondja el, de az orgona sokkal több egy kísérő hangszernél: önálló karaktere van. A darab éteri lezárása a megnyugvást és a megbékélést akarja kifejezni.

Novák József


(2006. szeptember)

GYERMEK-BEMUTATÁS ALHAMBRÁBAN

A McLean házaspár, Timea és Barth első gyermekéért július 30-án, a vasárnap délelőtti istentiszteleten imádkoztunk. A kékszemű kisleány, Kylie Sienna, május 10-én született. Apukája katolikus vallású, az édesanya gyülekezetünk tagja. Örömmel tettünk eleget a szülők kérésének, akik Isten félelmében szeretnék gyermeküket felnevelni.
              Novák József


(2006. február)

DÍSZDOKTORRÁ AVATTÁK BEHARKA PÁLT (külön oldalon)


(2006. január)

ORGONAAVATÁS ALHAMBRÁBAN

Néhány hónapja új orgonát vásároltunk. Az oregoni Rodgers cég Trillium sorozatából a legjobbat, a 905B típusú hangszert építettük be, imaházunk sajátosságaihoz választva a hangszer kiegészítő részeit. A három manuálos orgona különlegessége az un. „Parallel Digital Imaging” technológia, ami a hagyományos orgonahangokon és regisztrációs lehetőségeken túl, digitálisan előállítható hangokat és regisztráció-rögzítést is kínál. A hangszer kiválasztásánál az a szempont vezetett bennünket, hogy a gyülekezeti használat mellett, hangversenyeken való megszólaltatásra is alkalmas legyen.
      Mátyás Lidia testvérnő, aki a negyvenes évektől gyülekezetünk orgonistája volt, és a Texasba költözött Oláh házaspár jelentős összegű ajándéka tette lehetővé a drága hangszer megvételét.
      Beharka Pál testvért hívtuk meg az orgona felavatására. Magyarországi vendégünket elkísérte erre a szolgálati útra a felesége, Mónika testvérnő és az unokájuk, Papp Szabolcs testvér, a Békehírnök munkatársa is.
 
      2005. december 17-én, du. 4-kor tartottuk orgonaavató ünnepi istentiszteletünket. Előtte, pénteken este, többen is részt vettünk a La Mirada-i Biola Egyetem diplomaosztó ünnepségén, melyen egyházzenei munkássága elismeréseként, doktorrá avatták Beharka Pál testvérünket (az EH következő számában részletesen beszámolunk erről az alkalomról).
 
      Szépen feldíszített imaházunkba már órákkal az ünnepély előtt érkeztek vendégek (pl. British Columbiából a Burzuk házaspár, és kaliforniai vendéglátóik, Waltz testvérék), de a kórus is tartott még egy utolsó próbát. Eljöttek a testvéregyházak lelkipásztorai, a helyi magyar sajtó munkatársai, és megtisztelte gyülekezetünket a jelenlétével a Magyar Köztársaság Los Angeles-i képviselője, Dr. Bösenbacher Ferenc főkonzul úr is.
      Beharka testvér olyan programmal készült, ami lehetőséget nyújtott a hangszerben rejlő értékek bemutatására. A klasszikus darabok mellett (Stanley, Bach, Frank) mai szerzők műveiből is választott (pl. a kanadai Dennis Bédard gyönyörű „In Dulci Jubilo”-ját). A sok amerikai vendég talán életében először hallott magyar egyházi műveket, melyeket a műsor második felében szólaltatott meg a művész. Az „Este a székelyeknél” orgonára írt változatát hallgatva többen is elérzékenyültünk. A remek előadás, a zongoramű szépségeit csak fokozó, kiváló hangválasztás az óhaza emlékét varázsolta elénk. Liszt Ferenc, Koloss István, Héthalmi Páth Károly és Lisznyay művein túl, rám a legnagyobb hatással Antalffy-Zsíros Dezső darabja volt, mert ez a mű nyújtotta a legtöbb lehetőséget arra, hogy a hangvariációkban orgonánk kiválóságát érzékeltesse. Legutoljára hagyta Beharka testvér saját kompozícióját, melyben négy magyar karácsonyi ének is felhangzott. A gyülekezet több versszakot énekelt ezekből a mű különböző pontjain.


Dr. Beharka Pál orgonaművész testvér az új orgonánál

      Beharka testvér tanácsát követve készítettük el az ünnepély programját. A kórus is orgonakíséretes énekeket énekelt (Beethoven, Clark, Button és Gárdonyi). Előadásuk előtt a művész szóban is ismertette a műveket és szerzőjüket. A csak angolul értőknek kivetítettük az előre elkészített összefoglalásokat és a szerzők fényképeit.
      Az intentisztelet programlapja: dec. 17-i bulletin
      Az orgona a „hangszerek királya”. A modern orgona bonyolultsága, az előteremthető hangvilág többszörösét kínálja mindannak, amire a hagyományos hangszer képes. Harminc egymással „beszélgető” számítógép állítja elő azokat a digitális jeleket, melyek a terem akusztikájához beállított hangfalakon megszólalnak. Mint ezt Dr. Robert Tall-tól, a Rogers cég helyi képviselőjétől hallottuk, a vonósok hangmintáit ő rögzítette a gyár megbízásából a Prágai Filharmónikusoknál.
 
      Hálásak vagyunk Istennek azért is, hogy Beharka testvérékkel sok ezren megismerkedhettek ezekben a napokban. Az egyetem aulájában összegyülekezett több ezer fiatal és hozzátartozóik, a doktoravatást előkészítő akadémikusok, és az istentiszteleteinken, majd a resedai református gyülekezet karácsonyi ünnepségén megjelenők a modern magyar baptista misszió alázatos, de mindig maradandó értékeket osztogató képviselőjével találkoztak.
      Ma délután utaztak haza. Mély hálával (és igen, egy kicsit bánatos szívvel is) írom ezeket a sorokat, mert minden álmomon felül megáldotta az Úr szeretett testvéreink látogatását, közöttünk végzett szolgálatát. Beharka testvér szerénysége, bölcsessége, hite és egészséges, ízes humora minden helyzetben, ahol megfordulhattam vele, büszkeséggel töltött el. A híres egyetem Igazgató Tanácsának a tagjai aligha hallottak eddig ilyen kandidátust, aki csak a munkatársairól volt hajlandó beszélni. A vasárnapi iskolai osztályban a gyermekkoráról mesélt, és énekeinkről tanított. A szolgálókat válogatott szóval, bölcs tanáccsal, sok-sok dicsérettel és jó példájával bátorította.


Beharka testvér vezeti az éneklést a vasárnapi iskolán, mellette Dr. Szenohradszki testvér

      Vasárnap délelőtt Papp Szabolcs testvér, az újpesti gyülekezet diakónusa, Máté 25:1-13 alapján hirdette Isten igéjét. Szabolcs technikai felkészültsége nagy segítségünkre volt a hangszer beállításánál is. Mónika testvérnő gondos figyelmességgel veszi körül a férjét; valahol itt lehet a gyümölcsökben gazdag élet titka is – kettőjük szövetségében az Úrral.
      Hálás vagyok gyülekezetünk áldozatvállalásáért és előljáróink bölcsességéért, mert nekem egy különös ajándékot adtak azzal, hogy szeretett tanáraim közül egyet szolgálati helyemen, testvéreim körében köszönthettem. Mint Pál apostol is írja, tanítóiban a gyülekezetet ajándékozó Krisztus jelenlétét ismeri fel a hívő gyülekezet. A magyarországi baptista közösség kivételesen nagy ajándékot kapott ezekben a férfiakban (mint Hetényi Attila, Dr Páth Géza, Dr Mészáros Kálmán, Győri Kornél, Beharka Pál - akik a lelkipásztori szolgálatra készülők nevelői, tanáraim voltak, és még köztünk élnek). Becsüljük meg őket úgy, hogy igényt tartunk évtizedek alatt felhalmozott tapasztalatuk és tudásuk átvételére. Van még mit tanulnunk tőlük.
                    Novák József
 
(Hallgassa meg az orgonavató istentiszteleten elhangzott énekeket és Beharka testvér orgonajátékát az alhambrai gyülekezet web oldalán.) http://www.zsoltaros.com/Letoltesek.htm