Archive:
 2002
 2003
 2004

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evangéliumi Hírnök - Gyülekezeti hírek (2005) .
ALHAMBRA, California

A gyülekezet saját WEB lapja:  zsoltaros.com
Alhambrai igehirdetések: Click here

(2005. október)

WOMEN OF FAITH - HÍVŐ NŐK

Néhány hete, egy szép szeptemberi hétvégén alkalmunk volt részt venni a Hívő Nők 10. Konferenciáján, ami az anaheimi Pond sportcsarnokban került megrendezésre.
      Az alhambrai gyülekezetből öten töltöttük együtt ezt a két napot, mintegy 16 ezer testvérnővel. Megható volt ennyi nőt, asszonyt, fiatalt és időset együtt látni.
      Mi is ez a Hívő Nők (Women of Faith) szervezete? Alapító Okmányukban olvasom, hogy ez egy felekezetközi női szervezet, amit azért hoztak létre, hogy a nők lelki és érzelmi növekedését segítse elő úgy, hogy közben az Úrral való kapcsolatuk is megerősödjön. Az üzenet mindig Isten szeretetéről szól, aki gondoskodik rólunk életünk minden szakaszában. Egészséges humorral, őszinte szóval és biblikus érveléssel beszélnek rólunk, nőkről, kísértéseinkről és gondjainkról, vágyainkról és örömeinkről. Kiadványaikkal és konferenciák rendezésével keresik meg a hívő asszonytársakat, most már nem csak Amerika nagyvárosaiban, de egyre több külföldi országban is.
      1996-ban, Stephen Auburn szervezte meg az első konferenciát, aminek „Örömteli út” volt a mottója. Tíz amerikai városban, 36 ezren vettek részt az első évben. 1997-ben az „Örömteli út” folytatódott, de most már – imaházak helyett – sportcsarnokokban került megrendezésre a találkozó (15 városban, mintegy 159 ezer részvevővel). 2002-ben Kanadában is tartottak találkozót. Ekkorra már 360 ezerre növekedett a konferenciára jelentkezők száma. 2004-ben rendezték az első országos konferenciát San Antonio, Texasban, és az idén már Fort Lauderdalben és Las Vegasban is volt ilyen. A gyülekezetekben szolgáló nőknek tanfolyamokat is szerveznek. Az idén, „Rendkívüli hit” címmel 27 városban szerveznek konferenciát.
      Általában hat állandó és egy vendégelőadó szolgál a rendezvényeiken. Ebben az évben a fiatalok között jól ismert Tammy Trent szolgál énekekkel és bizonyságtétellel.
      Elmondta, hogyan segítette át az Úr a gyászán, miután férje egy búvár-baleset következtében életét vesztette. Érdekesnek találtam Nicole Johnson monológját, aki írásaiban és előadóművészként a bibliai történeteket modern életünk eseményei közé festi. Az Avalon együttes koncertje után egy négytagú énekcsoport vezette a gyülekezetet a dicsőítésben. Nekem Sheila Walsh és Marilyn Melberg tanítása tetszett a legjobban.


Az alhambrai nők csoportja a konferencia után

      Melberg testvérnő elmondta, hogy a gondolkodásmódunknak bizony meg kell változni ahhoz, hogy Isten akaratát felismerjük és cselekedjük (Róma 12,2). Három példáját jegyeztem meg köreinkben is hallható, de az igének ellentmondó gondolkodásmódról próbáinkkal és a hívő nő szolgálatával kapcsolatban.
      „Biztosan Isten büntetése ez rajtam”. A 130. zsoltár 3. versét idézte: „Ha a bűnöket számon tartod, Uram, ki marad meg akkor?”. A hívő nő életében a próbák hite erősítésére vannak.
      „Nekem nincs elég hitem ahhoz, hogy ezt, vagy azt megtegyem”. „Az Istentől kapott hit mértéke szerint” (Róm 12,3), nem a mi képzelőerőnket tornáztatva kell gondolkoznunk és élnünk. Annyit mindnyájan kaptunk tőle, hogy felé forduljunk, és imádkozzunk. Istentől kapott hitünk az ő Szavára figyeléssel, a Biblia tanulmányozásával is erősíthető.
      „A jókedv, a nevetés a komolytalanságnak és a felszínességnek a jele, és ezért nem illik a hívő nőhöz”. Pedig a Bibliában olvassuk: „A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja” (Példabeszédek 17,22). Aztán, zamatos humorral folytatta: „A szakértők szerint, a májunknak ez az egyetlen esélye a tornára. Amikor jóízűen nevetünk, akkor a májunkat is tornáztatjuk!”
      Nagy élmény volt részt vennünk ezen a konferencián. Ami elhangzott, és amit mi is tehettünk ott, ezrekkel együtt énekelve és tanulva, majd életünket újból odaszánva az Úr Jézus szolgálatára, e sorok írásakor is hálára kötelez a kegyelemért, minek folytán én is „hívő nő” lehetek.
           Novák Györgyi

(2005. július-augusztus)

LELKIPÁSZTOR AVATÁS

2005. május 15-én, Pünkösdvasárnap avatta lelkipásztorrá a stocktoni Kínai Baptista Gyülekezet Troy Avery testvért. Stockton-ról tudni illik, hogy az Egyesült Államok legmélyebben a szárazföldön található tengeri kikötőjének ad otthont. Főleg gabonatermékeket szállítanak innen, és a közeli fővárost, Sacramentot, sokáig ez a tengeri kikötő éltette építőanyaggal és más kereskedelmi termékekkel. A kikötőnek köszönhető az is, hogy nagyszámban telepedtek le a környéken kínaiak. Míg az elődök kereskedők, majd mezőgazdasági munkások voltak, utódaik a közeli nagyvárosokban és a Silicon Völgyben levő számítástechnikai cégeknél dolgoznak.
      Troy és felesége, Vass Hajnal testvérnő már egy éve ebben a gyülekezetben szolgálnak. Főiskolai éveik után mindketten magiszteri diplomát szereztek, majd gyülekezet plántást végeztek Texas államban. A stocktoni gyülekezet angol nyelvű igehirdetőt keresett, aki a másod - és harmadgenerációs kínaiak között szolgálna. Szép, modern imaházuk van, és hatalmas terület körülötte, amire - terveik szerint - iskolát építenek hamarosan.

 

Novák József testvér imádkozik az Avery házaspárért

 

      A reggeli, angol nyelvű istentiszteleten Avery testvér szolgált. Az énekeket és az igehirdetés vázlatát kivetítették. A gyülekezet átlagéletkora 16-18 év lehetett. Vasárnapi iskolai foglalkozásaik is vannak, míg a mandarin nyelvű gyülekezet istentisztelete folyik. Egy Kínából érkezett ápolónő ült mellettem, aki 20 társával érkezett Stocktonba. Amikor megtudták, hogy a gyülekezetben angol tanfolyamon mélyíthetik a tudásukat, mind jelentkeztek. Hajnal foglalkozott velük. Többen megtértek közülük.
      Magyaros ebéd következett. Kínai finomságokat kínáltak, de olyan szívességgel és hangosan, hogy én bizony otthon éreztem magam.
      A délutáni istentiszteletre megtelt az imaház. A SBC helyi szervezetétől (Vadász testvér egykori osztálytársa), Jerry Yates ügyvezető lelkipásztor köszöntötte a gyülekezetet és a három kandidátust. Troy mellett egy kínai testvért lelkipásztorrá, egy másikat diakónussá avattak. Az én feladatom az volt, hogy a lelkipásztori szolgálatról beszéljek (charge to the pastor). Szövetségünk nevében is köszöntöttem az Avery házaspárt és a gyülekezetet.
      Mi példázná szebben a Szentlélek munkáját, mint ez a pünkösdvasárnapi ünnepség? Utaltam is erre a prédikációban, hogy Krisztus ajándékait kapja a gyülekezet Hajniban, akit a messzi Erdélyből küldött hozzájuk az Úr, és Troyban, akit a szolgálatra jól felkészült férfiúnak, elkötelezett életű hívőnek ismertem meg az évek során. Imádkozzunk értük, hogy fontos szolgálatukat jól ellássák a Stockton Chinese Baptist Church-ben (2315 Carlton Ave, Stockton, CA 95204 / Tel: 209.464.3088).   NJ

(2005. május) Akik elmentek - Kovács Kornélia / Forrás Ede

(2005. április)

ÉVKÖZI GYŰLÉS ALHAMBRÁBAN

Szövetségünk életében a közgyűlések közötti időszak legfontosabb közösségi alkalma az Évközi Gyűlés. Az elmúlt két évhez hasonlóan az idén is Alhambrában (Kalifornia), az Amerikai Magyar Baptista Gyülekezet vendéglátását élvezve gyülekeztünk össze, február végén. Gyűléseinkre pénteken és szombaton került sor. Szombat este és vasárnap délelőtt pedig a gyülekezettel találkozhattunk, istentiszteleten. A következőkben mindkét alkalomról beszámolunk.
       A gyűlésekről a főoldalon olvashatunk: go there

Volt okunk a hálaadásra szombaton késő délután, amikor befejeztük tárgyalásainkat. És volt okunk arra is, hogy alhambrai testvéreinknek megköszönjük a szíves vendéglátást. Novák József helyi lelkipásztor testvér példásan megszervezett mindent, a nőtestvérek pedig Szerényi Márta nőiköri elnök testvér vezetésével bőségesen elláttak bennünket minden jóval.

ISTENTISZTELETEINK

Szombaton este és vasárnap reggel is énekekkel kezdtük az istentiszteletet. Az alhambrai zenekar kíséretében énekeltünk néhány kivetített, Istent dicsőítő éneket.
      Mindkét alkalommal szolgált az énekkar is, Novák Györgyi vezetésével. Örömmel vettem tudomásul, hogy alhambrai testvéreink a legújabb magyar baptista énekeskönyvet használják a közös énekléshez. Novák testvér a Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv (Budapest, 2003) legszebb énekei közül választott, dr. Szenohradszki János testvér pedig látható örömmel kísérte énekeinket az orgonán. Ha jól értettem, ennek a két testvérnek nagy része van abban, hogy a gyülekezet áttér(hetet)t az új énekeskönyv használatára.

Néhány kép a vasárnapi alkalmakról

Kulcsár Sándor testvér igét olvas  /  Figyelmes gyülekezet


A vasárnapi iskolát Dan László lp. tartja

A zenekar /  Alhambrai asztal

(fotók: Dr. Sz.J)

      Néhány szép verset és alkalmi férfikart is hallhattunk mindkét istentiszteleten.
      Szombaton Herjeczki testvér hirdette az igét (Jézus Krisztus mindenek fölött - Jer 31:31-34 + Jn 20:31), vasárnap pedig Kulcsár Sándor testvér (Jézus nélkülözhetetlen volta - Jn 6:66-69).
      A vasárnap reggeli áhítatot Lukács János, a vasárnapi iskolát pedig Dan László lp testvérek vezették.
     
A vasárnap délelőtti tisztelet után közös ebéden vettünk részt (alhalmbrai testvéreink minden vasárnap együtt ebédelnek). Este egy 700 tagú énekkar koncertjére vittek el bennünket testvéreink.
      Szép alkalmakat kaptunk az Úrtól és alhalmbrai testvéreinktől. Köszönjük!   Herjeczki Géza

(2005. február)

ÉVVÉGE ALHAMBRÁBAN
 
Szenteste egy húszfős csoporttal kántálni mentünk. Meglátogattuk Dr. Moraszk Jakab testvért, gyülekezetünk egykori lelkipásztorát, és énekeltünk több családnál is, akik ünneplésüket és az ünnepi finomságokat szívesen megosztották velünk.
      Az ünnep első napján délután négyre gyülekeztünk, gyertyafényes karácsonyi istentiszteletre. A gazdag program (zenei szolgálatok, szép költemények, felolvasás, bizonyságtételek után) Novák testvér "Add tovább" címmel vezetett elmélkedést, majd az ünneplő gyülekezet gyertyák fényénél énekelt. Az est végén Női Körünk látta vendégül a gyülekezetet. Karácsony második napján, a délelőtti istentiszteleten a gyerekek szolgáltak versekkel és énekkel.

Az alhambrai vasárnapi iskolások karácsonyi kórusa

      Óév estéjén 8 órára gyülekeztünk. Az "Ítélet" című filmet vetítettük, majd a vacsora után egy erre az alkalomra készített füzetből énekeltünk. Az igehirdetés szolgálatát Dr. Nagy-Kereki Tibor (Las Vegas) lelkipásztor végezte. A magyar baptista gyülekezetek szép hagyományát követve, imádkozva léptünk át az újesztendőbe.   N. J.