Evangéliumi Hírnök - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

1999. FEBRUÁR.  

Novák József:

HOGYAN VÁRJUK ŐT?

Az őszi Ifjúsági Konferencia (Detroit, 1998. október) mottója volt ez a kérdés. Az ott elhangzott szolgálatokra és beszélgetésekre emlékezve, erről a fontos témáról azóta is gondolkozva, szeretnék megosztani testvéreimmel néhány igei útmutatót, melyek az én készülődésemet segítik.

Ez a három szavas kérdőmondat egyszerű tömörségével helyes mederbe tereli világvége hangulatban forrongó félelmeinket, kétségeinket és érdeklődésünket. A keresztyénség történelmében eddig példátlan jelenséggel állunk szemben ugyanis, nevezetesen azzal, hogy ennek a most fellobant érdeklődésnek az eredete olyan, ami az igei kinyilatkoztatástól elvonatkoztatott, azt gyakran még tagadja is. Hitetlenek kérdeznek, az ő félelmeikre, menekülésvágyukra reagál most a keresztyén világ. Filmeket készítenek erről, konferenciákat rendeznek, és szinte naponta jelenik meg újabb könyv a világ végéről. Az ezredfordulóhoz kapcsolódó események, Földünk felé száguldó, eddig nem látott meteoritok zápora, új betegségek, a népességrobbanás, ökológiai katasztrófák valószínűsége, a globálisan integrált gazdaság veszélyei rémítő képekben és képletekben ijesztik a modern embert. Félelmetes kérdések ezek, de még tovább hatványozza a félelmeket a kérdező ember állapota, aki hirtelen nőtt tudásának a súlya alatt megingott, és most nem talál kapaszkodót. Hova forduljon segítségért, kihez menjen a kérdésével? Emberi kapcsolatait előmenetele oltárán már feláldozta, az eddig stabil társadalmi formulák mind meginogtak körülötte. A vesztét érzi. Ezért van nagy evangélium már a kérdésünkben. Hogyan várjuk Őt?

A jövő Nagy Eseménye Jézus Krisztus visszajövetele lesz. Az Ő Személyének a nagysága, eljövetelének üdvösséges jelentősége mellett eltörpül minden az előzőkben felsorolt, elképzelt vagy elképzelhetetlen borzalom. Mi Őt várjuk. Szédítő sebességel felénk rontó veszélyek között tör utat magának - hozzánk, értünk. Most is a megmentésünkre siet. "Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őríz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyílvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek..." (1Pét 1,3-6). A "mit hoz a jövő?" nagy kérdésére mi örömmel így válaszolunk: találkozást a Megváltónkkal, beteljesülést, örök életet.

Reményteljes várakozásunkat élteti, hogy hitben való előretekintésünk nem egyénenként, izoláltságban végigküzködött szabadítás-várás, nem egy "lelki-Rodostó", hanem örömteljes, felemelő, közösségben megélt vigília. A megváltottak millióival, a Gyülekezet részeként várjuk az Urat. Megváltatásunk pillanatában a Krisztus testébe helyeztettünk, a krisztusi élet áldásait, az Ő ajándékait ebben az életközösségben fogadtuk és használjuk. Várakozásunk is közösségi élmény. Újfajta, eddig nem ismert ökuménia ez, ami nem a teológia kérdései, vagy közös érdekeltségek mentén szerveződik. Ez az egy irányba tekintők egymásratalálása, akik egyedül az Úr Krisztus Nevében és Személyében reménykednek.

A példátlan módjait! Engedelmeskedjünk az apostoli tanításnak, akik őskeresztyén elődeinket munkás és örömteljes készülődésben tartották! Ígéretes kampányok, nagy horderejű vállalkozások idejéhez érkeztünk, amikor veszélyesen kevés figyelem, idő és energia marad az egyéni elkötelezettség, a lelki növekedés, a közeli és közvetlen kapcsolatok, a szent élet, a helyi közösség, a kéz- és szívközelben álló dolgok észrevételére, ápolására és szolgálatára. A munkás és örömteljes várakozás ilyen megnyílvánulásaira tanít bennünket Péter első levelében az Ige, mint"hogyan" kérdésére is ebben a közösségben formálódhat egyedül helyes válasz. Tartsuk gyanúsnak a várakozás

Hogyan vájuk Őt? Kiváló kérdés! Keresd a választ te is, beszélj erről a testvérekkel! Válaszkeresésed áldásos vállalkozás - meglátod! - mert a Jézusra szegezett figyelem zörgetés Nála, Országába, uralma alá; belépés a megváltottak szabadságába. "A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni" (5:10).


A Magyar Baptisták Világszövetségéről

Mint tudjuk, a Magyar Baptisták Világszövetsége 1997. május 15-én megalakult. A szövetség első elnöke Mike Béla testvér, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének elnöke.

A világszövetség első kiadványa az 1999-es Áhítat, amely tartalmazza a világon létező összes magyar baptista gyülekezet adatait. A világszövetség elnöksége december 1-jén tartott gyűlést Budapesten. Jelen voltak a három szövetség vezetői és a szövetség jogi tanácsadója. Az egésznapos tárgyaláson néhány órán át jelen volt Dr. Steve Booth testvér, a magyar nyelvű misszióért felelős déli baptista igazgató. Az Úr vezetésének tartjuk, hogy az amerikai baptisták és a Magyar Baptisták Világszövetségének missziós elgondolásai teljes mértékben találkoznak. Ezt mutatja számos közös döntés, amelyekre még visszatérünk. Dr. A.M. (Békehírnök)

a lap elejére


Baptista Világszövetség Napja - Február 7.

Bizonyára minden gyülekezetünkben megemlékeznek a Baptista Világszövetségről február első vasárnapján. Ehhez az 1905-ben, Londonban alapított világméretű szervezethez ma 200 országból 192 tagszövetség tartozik. Közöttük van a Magyarországi Baptista Egyház és a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége is. A mi itteni magyar szövetségünk az SBC-n, illetve az ABC-n keresztül kapcsolódik e világszövetséghez. Az említett 192 szövetség több mint 42 millió bemerített, úrvacsorázó baptistát jelent, ami mintegy 100 milliós baptista közösséget képvisel. A BWA elnöke Nilson Fanini, főtitkára Denton Lotz. Legközelebbi kongresszuát Melburne, Ausztraliában tartja, 2000. január 5-9-ig.

A Világszövetség munkájáról szép jelentést olvastam a szervezet internet oldalain.
Címük: http:// www.bwanet.org

Az Ukrajnai és Magyarországi árviz-károsultak megsegítéséről ezt olvashatjuk:

Baptist World Aid (BWAid) is working through Hungarian Baptist Aid (HBAid) in providing relief to the flood victims in the Transcarpathian region of the Ukraine and eastern Hungary.

Responding to requests for help from Baptists in the Ukraine and in Hungary, BWAid immediately made $5,000 available to HBAid. Other Baptist agencies have also provided financial support.

Sandor Szenczy, the director of HBAid organized a Hungarian wide collection of warm clothes, blankets, pillows, and shoes etc. With donated money, he has purchased essential medicines and other needed goods. These goods will be distributed through Ukrainian Baptist churches to the estimated 24,300 people who have been evacuated from their homes.

Victor Kulbich, vice president of Ukrainian Baptists, has informed BWAid that many Baptists have suffered as a result of these severe floods. He is grateful for the way in which HBAid is responding. Szenczy reported to BWAid that 90% of the goods would go to the Ukraine, with just 10% being retained in Hungary.

"While the eyes of the world focus on Central America, we must not forget those suffering in other parts of the world," commented BWAid director, Paul Montacute. "These floods in the Ukraine and Hungary, and the continuing relief needed in Bangladesh and China, shows why BWAid must be ready to make an immediate response in times of need."

Az Úr áldását kérjük a BWA szolgálatára.

Egyébként a Békehírnökből értesültünk, hogy a Magyar Baptista Szeretetszolgálat December közepéig több mint két és fél millió forint pénzadományt gyüjtött össze a Kárpátaljai árvizkárosultak megsegítésére. Örömmel olvastuk az együttérzésnek és az áldozatkészségnek ezt a nemes mértékét.

a lap elejére


Ünnepeljük Jézust 2000

Néhány számmal ezelőtt írtam a "Celebrate Jesus 2000" programról, s arról, hogy mi is bekapcsolódunk ebbe az amerikaszerte, felekezeti határoktól függetlenül ismert és elfogadott missziós mozgalomba. A csatlakozásnak sokféle módja lehetséges. Lelkipásztoraink - mire ezt az írást olvassák - bizonyára részt vettek már egy-két ezzel kapcsolatos előkészítő, ismertető gyűlésen. Ezen kívül az SBC, vagy az ABC folyóirataiban mindig olvashatunk róla. Az interneten is fölkereshetünk néhány ezzel kapcsolatos címet és hasznos információkat és segédanyagokat kérhetünk-vásárolhatunk. (A missziómunka se megy ingyen. A sok időn és ráfordított energián kívül bizonyos anyagi áldozatot is igényel ez a misszió is.)

Néhány hasznos internet cím és telefonszám:
http://celebrateJesus2000.org
http://www.missionamerica.org/
http://www.prayerwalk.org
1-800-448-8032 (angol nyelvű segédanyag rendelés)

A következő sorokon leírom, hogyan tervezzük mi, detroitiak a bekapcsolódást ebbe a misszióba. Máshol is alkalmazható ez a módszer.

Az Igéből tudjuk, hogy az Úr Jézus visszajövetele közel van. A környezetünkben is érzékeljük, hogy az ezredforduló közeledtével az emberek érzékenyebbek a lét kérdéseire. Ugyanakkor egyre több szélsőséges tanítás éri őket. Ebben a helyzetben fokozottan is szükséges engedni a világ Megváltója misszióparancsának, hogy minél többen találkozhassanak Jézus Krisztussal addíg, amíg lehet. Éppen ezért, élve azokkal a lehetőségekkel melyeket a Celebrate Jesus 2000 program kínál, és összefogva a keresztyén hívők millióival, mi is megpróbálunk az előttünk lévő esztendőkben több személyt elérni az evangéliummal, mint azt valaha is tettük.

Gyülekezetünk magyar nyelven szolgál, hiszen magyarok vagyunk. A környezetünkben sokezer olyan magyar él, akinek éppen olyan szüksége van az evangéliumra, mint bárki másnak. Hogy eléri-e őket valaki más is, hogy sikerült-e már eddig kapcsolatot találniuk egy keresztyén gyülekezettel, nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy ők is csak Jézus Krisztus megismerése és elfogadása által üdvözülhetnek. Éppen ezért az evangélium terjesztésére vállalt erőfeszítéseinket ezúttal azok felé irányítjuk, akik a mi nyelvünket beszélik, de legalábbis értik, hiszen ahhoz a népcsoporthoz tartoznak - mégha itt élnek is -, ahova mi is, vagyis: magyarok. Programunknak ezért ezt az alcímet adtuk: Evangéliumot minden michigani magyarnak (EMMM).

Tudjuk, hogy nagyon nagy szó a "minden," ám a cél nem lehet ennél kisebb. Ahogy az Ünnepeljük Jézust 2000 célja sem kisebb annál, mint hogy elérjünk az evangéliummal mindenkit, aki csak ebben a nagy országban él. Célunk megvalósításának első évében legalább 3000 otthont szeretnénk elérni az örömüzenettel.

Lesz-e eredménye ennek az erőfeszítésnek? Talán jó, ha mindjárt az elején tisztázzuk az ezzel kapcsolatos meglátásunkat is, hiszen bennünk is fölmerül és menetközben számtalanszor találkozunk majd ezzel a kérdéssel.

Hisszük, hogy lesz eredménye, hiszen az apostol ilyenfélére érthette, amikor ezt írta: "Azért szerelmes atyámfiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban" (1Kor 15:58). Szolgálatunkat azonban az eredménytől függetlenül is el kell végeznünk. Úgy, ahogy a magvető hinti a magot, még akkor is, ha annak egy része rossz talajba esik (útfél, köves, tövises talaj). Célunk nem a gyülekezetünk, vagy a baptista hit propagálása, hanem az evangélium terjesztése; éppen ezért e szolgálat eredményességét nem azon mérjük, hogy a gyülekezetünk taglétszáma növekszik-e - bár természetesen ennek is örülnénk -, hanem azon, hogy lesznek-e olyanok, akik annak hatására megismerik és elfogadják Jézus Krisztust. S ha "öröm van a mennyben egy bűnös felett, ha megtérve haza érkezett," akkor ez az öröm elég lesz nekünk is. Ilyen eredményekért imádkozunk, sőt, ilyen eredményekre hitben számítunk is.

Az Ünnepeljük Jézust 2000 négy alap mozzanata:
1. Imádság
2. Bizonyságtétel (személyes)
3. Igehirdetés (közösségi alkalom)
4. Utógondozás
 

A mi, saját helyzetünkre alkalmazott programunk is ezekre az alapelvekre épül. Lényege:

A világ Üdvözítőjének parancsa nekünk is szól: "Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket!" (Mt 28:19) Engedelmeskedjünk Néki! ____Herjeczki_Géza

a lap elejére


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK

DETROITBÓL

Szeptember 19-én a Lincoln Parki imaházunkban házasságot kötött Christopher Lee Rathfon és Ileana Andrea Renner. A földíszített templomban az igehirdetés előtt a rokonság és a gyülekezet meghallgatta Andrea barátainak a szolgálatát (Chicagoból és Clevelandból), a kórusunk két énekét és az 1 Korintus 13-at (angolul és magyarul). Herjeczki testvér Máté 7:24-29 alapján hirdette az igét (Christ, the Solid Rock We Need). A menyegzői istentiszteletet követő vacsorára a rokonságon kívül az egész gyülekezet is meghívást kapott. Ezen a helyen is azt kívánjuk, hogy ragaszkodjanak az Úr Jézushoz, s házas életüket Őreá, az igazi fundamentumra építsék.

Őszi gyülekezeti alkalmaink közűl legalább a következő háromra még januárban is jól emlékszünk.

A reformáció emléknapján Chicagóba mentünk, ahol a kórusunk szolgált, két zenés istentiszteleten. Erről az alkalomról chicagói testvéreink már be is számoltak a januári lapban.

November 22-én a clevelandi Kegyelem Gyülekezet hálaadónapján vettünk részt, közel harmincan. A délelőtti és koradélutáni istentiszteleten Herjeczki testvér hirdette az igét, a szolgálatokat a helyi és a vendég gyülekezet tagjai végezték. Kórusunk ezúttal is többször énekelt.

A délelőtti istentisztelet után vendéglátóink jóvoltából közös ebéden vettünk részt a gyülekezet étkezőjében. Szép, áldásos nap után még világosban indulhattunk vissza, Detroitba.

A következő vasárnap otthon folytattuk a hálaadónapot. Adakozásunk céljaként ezúttal a jövő évi imaház-biztosítás összegének összegyüjtését tűztük ki, melyet - hála az Úrnak és a Rá figyelő testvériségnek - sikerült elérnünk. Délutáni istentiszteletünkön az Amerikai Magyar Református Egyház tagjai és elköszönő lelkipásztora: Nt. Szemesi Attila volt a vendégünk. A közösen végzett szolgálatok után szeretet vedégséget tartottunk.

Karácsonyi alkalmaink belsőségesen teltek. Egyik istentisztelet után készítettük ezt a fényképet, középen édesanyja karjában Fűr Annamáriával, akinek ez volt az első karácsonya.

Karácsony napján, az istentisztelet után

Az óesztendő utolsó óráit a gyülekezetben töltöttük. Az esti istentiszteleten ezúttal a kórus szolgált a legtöbbet. Az énekszámok között visszatekintettünk az elmúlt évre, és közösen fölidéztük annak néhány emlékezetes eseményét.

Az elmúlt év utolsó igehirdetésének textusa Máté 11:25-30 volt. Az Úr Jézus tanító, majd hivogató és megerősítő szavait sokszor hallottuk az évben. Segítséget, örömöt és békességet kínált ezúttal is az Őt követőknek.

Az istentiszteletet szeretetvendégség és közös játék követte. A ping-pong versenyben a legjobbnak ezúttal Tóth Edina bizonyult, ő nyerte el az 1998-as trófeát.

A bibliaversenybe pedig majdnem mindenki bekapcsolódott. Elhatároztuk, hogy az ige megismerésére, a fontosabb igék kivülről való megtanulására több figyelmet fordítunk az újévben.

Újév napján az igehirdetés a Zsidók 13:8-16 alapján hangzott. Minden változik, vagy el is múlik, de Jézus Krisztus ugyanaz marad, 1999-ben is. A 8. vers a januári aranymondásunk, melyet igehellyel együtt, kívülről megtanultunk: "Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz." (Zsid 13:8)

Senki sem gondolta még 1-én, hogy vasárnapra olyan nagy hó esik, hogy nem tudjuk megtartani istentiszteleteinket. De így történt. Mindkét alkalmat le kellett mondanunk. Délután csak a havat hánytuk közösen, hogy az imaház körül járható legyen valamennyire a járda. (Ugyanígy jártak a chicagói és a torontói testvéreink is - mint később hallottuk.)

Hétfőre azonban már javultak az uti viszonyok, s úgy döntöttünk, hogy az imahetünket megtartjuk, úgy, ahogy azt terveztük is.

Imahét "Ímé mindent újjá teszek." (Jel 21:5)

Imahetünket ezúttal január 4-től tartottuk meg. Az öt esti alkalomra az alapigéket az ökumenikus imahét igéi adták. A Jelenések 21:1-7 egy-egy igeverse volt a kiinduló gondolatunk minden este. A családi körben (Pap, Mikó, ifjú Fűr és Szilágyi testvéréknél) és az imaházban tartott áhítatok minden alkalommal áldásosan teltek. Az igetanulmányozásba többen bekapcsolódtak, s azután mindannyian imádkoztunk.

A mindent teremtő és újjátevő Isten Jézus Krisztusban velünk, közöttünk lakozik. Vele és Általa jelen van a jövő is az életünkben. Nem csak elkezdte bennünk a jót, de folytatni is és célhoz vezetni is tudja. Újszövetségben élő népe életét a helyi gyülekezetekben formálja. Éppen ezért minden alkalommal a gyülekezettel kapcsolatos imatémákat választottunk.

Első este a gyülekezet tagjaiért és hozzátartozóiért imádkoztunk, különös hangsúllyal a gyermekért és fiatalokért. Második nap a szolgálattevőkért - személyekért és a kórusunkért. A következő alkalommal egyrészt az imaházunkért, másrészt a benne élő-szolgáló gyülekezetért, mint egy élő egységért, Krisztus testéért. Negyedik este azért imádkoztunk, hogy az Úr adjon erőt ahhoz, hogy ebben az évben is elvégezhessük küldetésünket. Van egy új misszióst tervünk is, melynek ezt a címet adtuk: Evangéliumot Minden Michigani Magyarnak (EMMM). A pénteki imaóránkon pedig a hozzánk hasonló körülmények között szolgáló magyar gyülekezetekért imádkoztunk (Alhambra, Chicago, Cleveland (Bethánia és Kegyelem), Kelowna, New York, Palm Bay, Santa Monica, Toronto).

Sajnos a szokásos közös nyitó és záró ünnepélyre a református lelkész-csere miatt ezúttal nem kerülhetett sor.

Alhambra és Santa Monica

December első hétvégét az Alhambrai Gyülekezetünk meghívására Los Angeles környékén töltöttem, Dávid fiammal együtt - Novák József és Tagai István testvérék, valamint a gyülekezet vendégszeretetét élvezve. 1991. júliusában jártam először itt, szövetségünk 84. közgyűlésén. Jó, hogy a nagy távolság nem választ el bennünket egészen, hiszen az Úrban és szövetségi munkában egyek vagyunk. Így néhány testvérrel azóta többször is találkoztam - közgyűléseken, gyülekezeti alkalmakon.

Jó volt együtt lenni vasárnap délelőtt az úrvacsorai istentiszteleten az alhambrai testvérekkel. Imaházuk megtelt, néhány vendég is résztvett az alkalmon. Az imaórát Kövesdi Imre testvér vezette, aki feleségével együtt - vendégként ugyan (Novák testvérnő Magyarországon élő szülei), de nagyon otthonosan és szorgalmasan végzik a gyülekezeti munkából rájuk eső részt.

Az istentiszteleten szolgált a gyülekezet ének és pengetős zenekara is.

A zenekarban idősek és gyermekek egyaránt szolgálnak. Az istentisztelet előtti közös éneklés, dicsőítés mozgató rugója a Novák család volt. A lelkipásztort az orgonánál, lányát a zongoránál láttam, fia pedig gitáron kísérte a Novák testvérnő által vezetett énekeket.

Szeretettel gondolunk a testvérekre és várjuk, hogy írásaikkal is kapcsolódjanak be még jobban a szövetségi és az Evangéliumi Hírnök oldalain folyó misszió munkába.

Délután Forrás Ede testvérék segítségével átmentem a Santa Monicai gyülekezetbe. Ez a szövetségünk legkisebb gyülekezete. Istentiszteleteiket Oláh Imre testvérék házánál tartják. Az összejöveteleket - mint egy nagy családban - közös ebéddel zárják. A fénykép az ebéd után készült. Hiányzik róla a háziasszony - Oláh testvérnő, aki a képet készítette, Udvarnoki testvérnő, aki gyengélkedett ezen a napon és a Kolek és Győri gyerekek.

Az úrvacsorai istentisztelet végére érkeztem meg, amelyen Győri Máté, vendég lelkipásztor szolgált. Győri testvér Magyarországon, Karcagon volt lelkipásztor, mielőtt néhány éves tanulmányi útra Californiába érkezett - családjával együtt - az elmúlt ősszel. A Santa Monicai Gyülekezet lelkipásztora Vadász János testvér, aki ezen a reggelen egy missziós úton volt, melyen az erdélyi szolgálatáról tartott beszámolót. (Az ebéd végére azért ő is megérkezett.)

Szeretettel gondolunk a Santa Monicai testvérekre is, áldást, növekedést kívánva nekik. ___Herjeczki_Géza


Kulcsár Attila: New Yorki Hírek (Az Ifjúsági oldalon)

Kulcsár Zsolt: Rendhagyó Ifjúsági Clevelandban (Az Ifjúsági oldalon)


Hunter Vadász János:

Hat hónapig túl a magyar határon - Erdélyben, Romániában, Szilágyságban (2)

A Krasznai Körzethez tartozik a Kraszna Horváti Gyülekezet. Innen négyen merítkeztek be augusztus 30-án. Mind fiatalok, komoly érdeklődést mutatva a Biblia tanulmányozás iránt. Itt id. Sütő Árpád testvér a vezető. Áldott imaórai alkalmakon vettem részt itt. Vendégszeretetük szintén példamutató volt.

Magyarkecelen is van egy kis gyülekezet, szintén a krasznai körzet gondozásába tartozik.

Legtöbbet a Krasznai Gyülekezetben szolgáltam, amelynek több mint háromszáz tagja van. Ez egy élő, eleven gyülekezet, nagy ifjúsággal, sok gyermekkel. (A szilágysági gyülekezetekben kevés olyan család van, ahol háromnál kevesebb gyermek lenne. Olyan család is van, ahol tizenkét gyermek van és mind gyülekezetbe jár.) Az ifjúság viselkedésére nagyon komolyan ügyelnek. Kirándulni csak a prédikátorral, vagy felelős gyülekezeti munkással mehetnek. A családokban sok helyen teljesen elítélik a televízió használatát. Magyarországi, vagy amerikai szemmel nézve ez túl törvényeskedő, de eddig még a szilágysági gyülekezetekben szinte egyáltalán nem kérdés az ifjúság között a kábítószerek használata, vagy a tizenéves lányok terhessége. A házassági válások száma szinte zéró.

Még a teljes nyugati elvilágiasodás elkerülte az itteni gyülekezeteket és hisszük, a jövőben is. A Krasznai Gyülekezetnek kb. 60 tagú énekkara és 40 tagú fúvós zenekara van. A 35 tagú, szinte teljesen tizenévesekből álló pengetős zenekara szintén szép szolgálatot végez.

A hétköznapi összejöveteleken megjelenők létszámát nagyban befolyásolja a mezőgazdasági munkák idény jellege. Vasárnap délelőtt a gyülekezet tagjainak nagyrésze már az imaórán jelen van, és imádkozik. Az imaórát úgy fiatal, mint idős testvérek jól felkészülve vezetik. Vasárnapi iskolai osztály csak a középiskolás kor előttiek részére van. Igen hasznos lehetne a középiskolások és az a fölötti, idősebb korosztályok számára, ha kisebb csoportokban foglalkoznának az Igével.

Vasárnap este, illetve délután ötkor kezdődik az istentisztelet. Az igehirdetés előtt különböző szolgálatok, énekkari, zenekari számok hangzanak el. Este a karzatok is igénybe vannak véle. Akkor jönnek a legtöbben.

A sátán támadja ezt a gyülekezetet is, mert él, vannak belső problémák. Elég sok az úrvacsorától eltiltott tagok száma. A gyülekezet igyekszik a rendet, a közösség lelki tisztaságát megtartani, és gyakorolja a helytelenül viselkedők megfegyelmezését. Nagyon szép imaházat építettek. Az alagsora még nincs teljesen kész. A tagok többsége nagyon sok anyagi áldozatot hozott. Jelenleg a prédikátorlakás újjáépítésén dolgoznak, ami az állandóan emelkedő építőanyag árak miatt komoly anyagi terhet jelent a gyülekezetnek.

Augusztus 30-án az Úr abban a kegyelemben részesített, hogy 11 krasznai és 4 horvát-krasznai testvért bemeríthettem, - több hónapos bibliai előkészítés után.

Ezek a fiatalok túlnyomó részben a tavaszi evangélizálásokon, vagy ifjúsági táborokban döntöttek az Úr Jézus mellett. Énrám az igei előkésítés és bemerítés jutott. Ezeknek a fiataloknak a lelkipásztor nélküli gyülekezetben (3 éve nincs lelkipásztoruk) nagyon fontos lenne az igei tanulmányokban való komoly, folyamatos részvétel. Imádkozzunk, hogy az Úr rendelje ki a krasznai és a többi pásztor nélkül élő erdélyi gyülekezetnek a megfelelő lelkipásztort.

Ottlétem alatt volt alkalmam 5 menyegzőn és 3 temetésen részt venni és 7 gyermeket bemutatni az Úrnak - különböző gyülekezetekben.

Legyen Istennek hála azért, hogy az elmúlt évek politikai nehézségei ellenére volt ébredés, hűség Istenhez és a helyi gyülekezethez az erdélyi testvérek között. Reménységünk, hogy a megváltozott körülmények miatt ez továbbra is így lesz.

Helytelen dolog bírálatot mondani különböző országokben élő magyar baptisták helyi szokásai, viselkedése felett anélkül, hogy ott élnénk és az ő cipőjükben járnánk. Életem egyik felét Magyarországon töltöttem, - részben 1956 előtt, részben 1990 után. Az Egyesült Államokban is megismertem a magyar baptista testvéreket, és ha csak 6 hónapig voltam is is Erdélyben, semmi körülmények között nem formálhatok jogot a bírálatra. Mindenütt megtalálhatók az Igéhez, az Úr Jézus Krisztushoz ragaszkodó testvérek épp úgy, mint a névleges, közömbös egyének.

Sok megpróbáltatás, külső-belső küzdelem ellenére a jó Isten a gyülekezeteket megtartotta és megtartja, amíg azok a lélekmentés szolgálatában, a tagok lelki táplálásában igyekeznek engedelmeskedni Isten akaratának.

Lelkipásztoraink nagyrésze igen nehéz anyagi körülmények között él. Egy erdélyi lelkipásztor havi fizetéséből kb. négyszer töltheti fel benzinnel a kocsiját. Éhezniük nem kell, mert a lelkipásztori szolgálat mellett nagyon keményen dolgozva a háztáji gazdálkodásban termelt élelmet az állam már nem veszi el. De kocsi nélkül a nagy körzetekben eredményesen szolgálni igen nehéz. Nagyon fontos, hogy a nyugaton élő testvériség imádkozva és anyagi áldozatot hozva segítsen amiben csak lehet az erdélyi és magyarországi misszióban szolgálóknak.

Mindenütt, ahol szolgáltam, a testvérek minden tőlük telhető segítséget megadtak. Vendégszeretetük, az Úr Jézus Krisztusban való testvéri szeretetük minden elvárást felülmúlt úgy a helyi gyülekezetekben, mint az országos központi vezető testvérek hatáskörében.

Hálás vagyok az Úrnak, hogy megengedte, hogy a misszióban szolgálhattam a magyarok között. Úgy egészségileg, mint anyagilag gondunkat viselte. Hálás vagyok az Úrnak feleségemért, aki nélkül nem tudtam volna a feladatokat elvégezni. Ő, ha nem is az első sorban, de mindíg éppolyan fontos szolgálatokat végzett, mint amit az Úr rám bízott.

Jövőnk Isten kezében van, Ő nyit és csuk be kapukat a szolgálati lehetőségekre. A nyugdíjas kort elértük, de a szolgálatokat nem hagytuk abba. Jelenleg a Santa Monicai Gyülekezetben szolgálunk, ahol immár 26. éve készítjük a magyar nyelvű rádiós szolgálatokat is az Úr kegyelméből.

Köszönjük az Úr után a kedves testvéreknek, hogy imáikkal és anyagi áldozatukkal velünk együtt végezték a nagy missziós parancsban ránk bízott feladatot.

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet..., megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Máté 28:19-20)

a lap elejére


A vasárnap megszenteléséről

Ésaiás 58:13 szerint az Úr napja gyönyörűséges, szent és dicsőséges.
Mit tehetnénk annak érdekében, hogy valóban az lehessen számunkra is? Hogyan szentelhetjük meg a vasárnapot?

Az újszövetségi idők gyülekezete számára a vasárnap - az Úr Jézus dicsőséges feltámadásának emléknapja - tölti be azt a szerepet, amit a szombat jelentett az ószövetségi nép számára. A vasárnap megszentelése az Úr Jézushoz tartozásunk egyik látható jele.

Hogyan telnek a vasárnapjaid, kedves olvasóm? Ne gondold, hogy csak pihenésre van szükséged! Az Úrral való közösségre még annál is jobban. Újszövetségi népének ajándékul adta az Úr a vasárnapokat, a gyülekezeti alkalmakat. Határozd el, hogy ebben az évben megtartod, megszenteled, örömmel fogadod a vasárnapokat. Tapasztalni fogod, hogy a vasárnapok feltámadt és élő Ura - döntésedre válaszul - meggazdagítja életedet, adni fog örömöt, békességet, új testi és lelki erőt, egy egész hétre valót. (HG)


László Imre:

AMA NEMES HARCOT MEGHARCOLTAM
2. A harcos fegyverei

Az első részben arról olvashattunk, hogy milyen személyiség is a győzelmes hitharcos. Megértettük bibliai példákból, hogy a győzelembe vetett hit, a bizalom a vezérben, a teljes harckészültség, az ellenség módszereinek ismerete és végül, de nem utoljára az engedelmesség azok a tulajdonságok, melyek birtokában nem csak a küzdelem a miénk, hanem a győzelem is. Most vizsgáljuk meg – kizárólag gyakorlati oldalról – a harcos fegyverzetét. Mert igaz ugyan, hogy Dávid a teljesen felfegyverzett Góliátot legyőzte a Seregek Urának erejével, de ne feledjük, hogy még ő is vitt magával fegyvereket – nevezetesen öt sima kövecskét. A helyesen megválasztott fegyver a Seregek Urának erejével a biztos győzelmet hozza el nekünk.

Az Efézusi levél 6. részében felsorolt fegyverek egyike AZ ÜDVÖSSÉG SISAKJA. Nos, ezzel a legérzékenyebb részünket, azt az okoskodó fejünket kell, vagy kellene védenünk. Sajnos sok hívő embert, ha megkérdeznénk, hogy vajon ha ma éjjel eljönne az Úr Jézus, akkor vele mi történne? -- valami álszent, alázatoskodó, legjobb esetben bizonytalankodó feleletet kapnánk, ilyeneket: "Nem lehet azt biztosan tudni, testvér…" vagy: "Én olyan gonosznak érzem sokszor magam…" esetleg: "remélem…, talán…, bizonyára…" Jézus Krisztus azt mondja Mártának, hogy aki hisz benne, az nem lát halált, hanem általment a halálból az életre. Pál azt mondja - szigorúan múlt időben -, hogy meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Induljunk hát úgy a győzelmes csatába, hogy tudjuk: életünk legnagyobb kérdését már megválaszolta Isten. Nem lesz, hanem VAN üdvösségem, kegyelemből és hit által. Ez a sisak vegye körül gondolatvilágunkat, amikor szorongás, félelem vagy bizonytalankodás támad bennünk. Mert ne feledjük: a hős nem olyan ember, aki soha nem fél, hanem olyan valaki, aki le tudja győzni a félelmét. Mert feltétlen bízik vezérében, a győzelemben, a fegyvereiben.

A másik rendkívül fontos védekező fegyver A HITNEK PAJZSA. Itt is szeretnénk hangsúlyozni egy fontos dolgot: a pajzs nem a gyávák eszköze, akik rettegve bújnak mögé. A pajzs egy fontos taktikai eszköz, harcieszköz, amely mögé egyrészről tényleg azért húzódik a harcos, hogy védje magát. De ugyanakkor onnan, a pajzs nyújtotta biztonság nyugalmából fontolja meg a következő lépését, ami talán a döntő támadás lesz. A hit pajzsa egy nagyon fontos dolgot jelent: hiszek, tehát elfogadom Krisztus győzelmét. Értsük meg jól: a győzelmet már Jézus Krisztus a kereszten kivívta, ezzel a biztos tudattal állhatunk ellene a sátán tüzes nyilainak. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha támad a sátán, tüzes nyilakkal lövöldöz, az érzékiség, a testiesség, az irígység, a kívánságok vagy féltékenység nyilait küldi rád, akkor valld meg - hangos szóval -, hogy Jézus Krisztus győzedelmes Úr. És az ő diadalmas nevével állj ellene az ördögnek, parancsolj távozást a tisztátalan lelkeknek, - meglátod majd, hogy elfutnak tőled.

Az egyik leginkább elhanyagolt fegyver AZ IGAZSÁG MELLVASA, más fordítás szerint a megigazulás mellvasa. A támadó, a sátán egyik legveszélyesebb fegyvere az, amikor azzal támad, hogy lám, milyen bűnös vagy, már megint vétkeztél. És elénk hozza azt, amit tegnap, a múlt héten, az elmúlt évben már megbocsájtott és elfelejtett Isten. Védd a szívedet az igazság mellvasával, ne szorongj, mert bűneid már meg vannak bocsájtva. A Teológia tudománya így fogalmaz: A megigazulás az az isteni kijelentés, melyben Isten a megtért, megváltott bűnöst igaznak nyilvánítja. Értsük meg jól: Isten egyszerűen kijelenti egy magamfajta nyomorultról, hogy : "Mától fogva ez az ember az én szememben, az én tűzláng tekintetem előtt igaz." Ekkora ereje van Jézus Krisztus golgotai vérének. Éljünk vele, használjuk gyakorlatban: ha támad a kísértő, és a múltadból hozza elő a bűneidet, akkor álljunk elő bátran, hiszen ott van rajtunk az igazság mellvasa, és mondjuk szemébe a támadónak: Távozz sátán, a Jézus nevében. Az én bűneim már meg vannak bocsájtva, a golgotai vér itt van a szívemen ! És megtapasztaljuk majd naponta ennek erejét.

Azt is parancsolja Pál apostol, hogy ővezzétek fel magatokat IGAZLELKŰSÉGGEL! Igen, tudo- másul kell vennünk, hogy Isten maga a tisztaság, nála nincsenek hamis, sunyi és alattomos dolgok. A másik becsapása, a hazugság – a sátán eszköztárába tartozik, hiszen ő nem csak hazudik, hanem egyszerűen ő minden hazugság atyja. Piszkos kézzel nem lehet a szentségekhez hozzányúlni. Tisztátalan szándékkal nem lehet Isten szent ügyéért harcolni. Ha ott van a szívemben a saját személyem felemelésének vágya, ha azért mondok egy ígét, hogy a másikat megalázzam, hogy megmutassam, hogy én vagyok a tudósabb, - nem is kell tovább sorolnunk. Tele van ez a világ "sunyi, alattomos keresztyénekkel," akik nem is méltóak erre a névre, mert szándékaik sötétek. Szájukból látszólag áldás jön, a szószékre - még baptista szószékre is – nagy bibliával mennek fel, s ha csak a szolgálatukat hallgatjuk, minden szavuk igaz. De a szándék sötét. Mert magukat akarják mutogatni, az a lényeg, hogy őket hallgassák az emberek. Vigyázzunk, testvérek, hogy ott legyen derekunkon az igazlelkűség öve. Gyakorlatban ez olyasfélét jelent, hogy ha felállsz szolgálni, elmondani egy bizonyságtételt, énekelsz vagy költeményt mondasz, akkor kérd az Urat tudatosan: Uram, tisztítsd meg a szándékaimat, ölj meg bennem minden magam–mutogatást. A te nevedre, egyedül a te szentséges nevedre szálljon a dicsőség! És intés, feddés előtt is kérjük az igazlelkűséget, hogy ne az én ütni, leszámolni–akarásom vezessen az intésben, hanem valóban Isten kibeszélhetetlen mentő szeretete!

Egy kimondott támadó fegyver is van a hitharcos kezében, s ez A LÉLEK KARDJA, Isten beszéde. Nagyszerű dolog az, hogy támadó fegyvert adott Isten, de vigyázzunk: ezzel nem szabad egymás ellen harcolnunk. Nem arra való az Isten beszéde, hogy egy vitában legyőzzem testvéremet, vagy éppen barátomat, hanem egyebekre. Jézus Krisztus Isten beszédével, az Igével harcolt a sátán ellen, hiszen minden kísértésére így kezdte a választ: meg van írva…Az igével meggyőzhetem társamat, de nem lehet célom a legyőzése. Nem követ el hibát a hívő ember akkor, ha egy beszélgetésben, egy testvéri órán, az előljárók közt vagy éppen gyermeknevelésben az igéhez fordul. Nem csak tanácsért, hanem úgy, hogy éppen az igét idézi egy kérdés megvilágításánál. De a szándék legyen tiszta. Az ige, a kard félelmetes fegyver lehet, hiszen elhat az ízeknek megoszlásáig, és egészen mély sebet tud okozni. Olyan sebet is, amibe belepusztulhat az ember, de olyant is, ami kivágja a bűn mély gyökerét, hogy aztán elindulhasson a csodálatos gyógyulás. Balk Margit nénit, a drága, átadott életű idős misszionáriust sokan ismerik. Tőle kaptuk életünk egyik legnagyszerűbb tanácsát. Azt mondta kedves, meleg mosollyal búcsú–tanácsként az elmúlt évben: "Kedveseim, mindenek felett: éljetek több igével!" Figyeljük meg jól: Ez nem egyszerűen annyi, hogy olvassunk több bibliát. Hanem éljünk az igével. Sebezzen, ha akar, hogy aztán gyógyíthasson az Úr.

Végére maradt egy félreértett fegyver: A BÉKESSÉG EVANGÉLIMÁNAK KÉSZSÉGE, mint saru. Nagyon sok hívő ember ez alatt egy állandó, lázas tevékenységet ért, és hozzá kapcsolódik egy örök lelkiismeret furdalás, mert ugye éjjel és nappal nem hirdetem a békesség evangéliumát. Figyeljük meg jól, hogyan fogalmaz az apostol: a béke evangéliumának készsége az, amit parancsol. Vagyis az, amit Ésaiás így fogalmaz: keze árnyékában, a keze ügyében rejtett el engem. Az asztalos nem fűrészel állandóan, és a sebész sem operál megszállottan reggeltől estig. De ott van keze ügyében a szerszám, hogy ha kell, akkor bármelyik pillanatban használhassa. A használható hitharcos nem nyüzsög, tesz–vesz és rohan állandóan. Ellenkezőleg: nyugodt, békességes szívvel énekel, pihen, mert tudja: bármelyik pillanatban szólíthatja a Vezér, és akkor készen áll az indulásra. Akár evangéliumot hirdetni is elmegy, ha kell. Lázas tevékenység helyett inkább töltse el szívünket ez az alázatos, de mégis erőt sugárzó készenléti állapot.

Az apostol nem sorolja a fegyverek közé az imádságot, de a harcosnak szóló tanítást ezzel fejezi be. Mert fontos a harcos bizalma, fontos a harckészültség, a remek fegyverek. De mindenek felett áll a legfőbb követelmény: Legyen a katona állandó, meghitt és bensőséges kapcsolatban a Vezérével. És az imádság az a csatorna, melyen át a harcos elmondhatja Urának fájdalmait, panaszát vagy örömét, - és amin keresztül maga az Úr, a diadalmas vezér válaszol. Nem küldöncökön keresztül, hanem személyesen. Nem csak szavakat mond, hanem közli erejét, biztatását. A katona pedig innentől kezdve már nem egyszerűen harcos, hanem hős. Mert tudja, és érzi hogy a Szentszellem által személyesen és állandóan ott van mellette maga a győzelmes Vezér, a Királyoknak Királya és az Uraknak Ura. Utolsó gyakorlati tanács a harcosoknak és leendő hithősöknek: Reggelenként, ébredés után, első gondolat-villanáskor már kérjük a Győzelmes Urat, a Vezért, hogy Szentlelkével újra töltsön be bennünket. És akkor miénk a győzelem.

a lap elejére


Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3