Evangéliumi Hírnök - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

1998. SZEPTEMBER.  

Dan László: "Szeretettel szolgáljatok egymásnak!" (Gal 5:13)

Sokat beszélgettünk és szóltunk erről az igéről és gyakorlati megvalósításáról az idei közgyűlésünkön. A kérdés az, hogy azóta léptünk-e előre ezen a területen. Sikerül a hétköznapokban szeretettel szolgálni a családban a gyermek, feleség, férj vagy szülő felé? Különösen fontos ebben a környezetben naponta megélni az ige biztatását, hiszen - mint ahogy egy régi szép ének mondja: "családi tűzhelyünk melegét minden nap hideg szél fújja..." Szükséges tehát, hogy ne hideg szél, hanem meleg szeretet legyen a családban.

Ébresztőleg kell hatnia ennek az igének gyülekezeti életünkre nézve is. Szeretetről és szolgálatról már annyit hallottunk, hogy szinte nem is figyelünk egy-egy újabb tanításra. Végre el kell kezdeni beszéd helyett élni, cselekedni a szeretetet és a szolgálatot egymás felé. Félre kell tenni belénk rögzült szokásainkat, hogy majd ha a másik szeret vagy éppen szolgál felém, akkor én is teszem. A szeretetben és szolgálatban legyünk gyorsak, előzzük meg egymást és átéljük majd ennek örömét. Gyülekezeteinknek feltétlenül szükségük van arra, hogy az ige közöttünk és általunk cselekvő módon kezdjen el élni.

Évtizedekkel ezelőtt történt: egy hegymászó csapat elindult, hogy meghódítson egy magas csúcsot. Már nem sok volt hátra a csúcsig, amikor óriási viharba keveredtek és vissza kellett fordulniuk. Egyikőjük rövidesen súlyos balesetet szenvedett, nem tudta folytatni az utat saját erejéből. A többiek hamar döntöttek: tovább indulnak, magára hagyva őt, gondolván ha maradnak, vele együtt fagynak meg. Egy valaki volt csupán, aki ott maradt a bajba jutott mellett és hátára vévén társát elindult a reménytelennek látszó úton. Testük egymás melegétől átmelegedett és így haladtak egyre közelebb célukhoz az úton. Ahogy haladtak, egymás után találtak rá megfagyott társaikra, akiken már lehetetlen volt segíteni. Hamarosan elérték céljukat, csak ők ketten maradtak életben, a többiek mind odavesztek. Ma is ez a helyzet! Vannak akik törtetve embereken, testvéreken átgázolva próbálják menteni esendő életüket és vannak - ha kisebb számban is -, akik készek szeretettel szolgálni a másik felé, ha kell, sok lemondás árán is.

Szeretettel szolgálni a még Isten nélkül élő emberek felé. Jó lenne már félre tenni a jól begyakorolt mondatokat és látszólagos tetteket. Nagy szüksége van környezetünknek az őszinte és tiszta szeretettel szolgáló, újjászületett emberekre. Ha végre képesek lennénk hamisítatlanul átadni, amit mi is kaptunk Jézustól, és cselekedni, amit velünk is cselekedett Urunk, akkor csodákat élnénk át. Igazán várom ezt a csodát, hiszek benne és tudom, hogy át is fogom élni áldásait, ha engedelmeskedem Jézusnak. Amikor a szeretet sokakban meghidegül, akkor még inkább világít azoknak az élete, akik tudnak szeretettel szolgálni egymás felé. Őszintén bízom benne, hogy a sok tanítás és igeszolgálat hatására mindazok, akik érintést kaptak az Úrtól, elindulnak, hogy az elméletet gyakorlatba ültessék át. Legyen segítségül számunkra ezen az úton az ige: "Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk." (Zsid 10:38-39)


A Detroiti Ifjúsági Találkozó - időpontja október 10-11. Erre az alkalomra is szeretettel várjuk gyülekezeteink ifjúságát. Felvilágosításért hívják a lelkipásztort (313)382-3735. KATTINTS TÉRKÉPÉRT


A SZERKESZTŐ ROVATA

Ha szeretik a lapot, időzzenek velem egy kicsit, s ezt az oldalt is olvassák el figyelmesen. A lappal kapcsolatos örömök és gondok közül említek meg itt néhányat.

POSTA. Észrevették bizonyára, hogy előbb érkezett a lap. Bár még előbb kellett volna érkeznie. Én például két és fél hét alatt kaptam meg a lapot, pedig a posta, ahol a nyomdász föladta a lapokat 5 percre van tőlünk. Csoda hát, ha pl. Jugoszláviai testvéreink még mindig az áprilisi számot várják? Erdélybe az már megérkezett, de a júniusi még nem. Sajnos ennél sokkal rosszabb az az eset, amikor a lap meg sem érkezik a címzettekhez. Miért írom le mindezeket? Azért, mert szeretném olvasóinkat ezzel kapcsolatosan két dologra is megkérni. Először is arra, hogy nem tulajdonítsák "nékünk" ezt a problémát. A lapkezelővel és a nyomdával együtt mindent megteszünk, hogy időben megkapják és, hogy egyáltalán megkapják a lapot. A másik pedig az, hogy arra szeretném bátorítani olvasóinkat, hogy hívjanak föl, vagy írjanak egy levelet Fűr testvérnek, vagy nekem, ha nem érkezett meg a lap, s úgy tűnik, hogy már el is veszhetett a postán. Ha mást nem, egy másolati példányt küldünk azoknak, akik ezt kérik. Ezt megtehetjük és meg is akarjuk tenni, hiszen egyetlen olvasót sem szeretnénk elveszíteni ilyen okok miatt.

BARÁTI KÖR. Az Evangéliumi Hírnök Baráti Köre él - hála az Úrnak. Adakozó kedvű testvéreink nélkül nem igen tudnánk kiadni a lapot. Az olvasók nevében is köszönöm a lapot ilyen módon is támogatóknak a nagylelkűséget, melynek eredményeként lapunk eljut oda is, ahol azért fizetni nem tudnának (Dél Amerikába, Ukrajnába, Jugoszláviába, Szlovákiába, Erdélybe, Magyarországra, stb.) Új tagokat is szívesen fogadunk a Baráti Körbe.

AZ ELŐFIZETÉSRŐL. Örülök annak, hogy legtöbben időben gondoskodnak arról, hogy rendezve legyen az előfizetésük. A címzésnél a legelső sorban az előfizetés dátumát láthatjuk. Pillantsunk rá időnként és ha közeledik a dátum, újítsuk meg előfizetésünket. S ha már a pénznél tartunk: sajnos a kanadai dollár értéke olyan alacsonyra csökkent az utóbbi időben, hogy azt kérjük, ha egy mód van rá, küldjék a befizetéseket USA dollárban (vagy számítsanak azzal, hogy mi az átszámított árat könyvelhetjük el - ami pillanatnyilag kb. 60%-a a névértéknek).

INTERNET. Bizonyára többen vannak olvasóink között, akik az interneten is megnézik lapunkat, s másoknak is ajánlják ugyanezt. Átlagosan havonta százan keresik fel lapunk elektronikus változatát. A Közgyűlésen beszámoltam az eddigi tapasztalataimról, s bemutattam az interneten megjelent anyagunkat, annak kinyomtatott változatát. Az egyik bemutatott könyvet sajnos nem találtam meg a közgyűlés után. Lehet, hogy valaki véletlen magával vitte. Kár lenne, ha elveszne, mert az a lila borítós, spirálos kb. 150 oldalas füzet az egyetlen olyan gyűjtemény, amely az első 6 hónap (első hónapos) anyagát tartalmazza. Ha valaki megtalálná otthon, kérem, küldje el a szerkesztőnek.

HERJECZKI DÁVID, az Evangéliumi Hírnök - Internet változatának munkatársa, technikai felelőse májusban megkapta második diplomáját - Master of Architecture. Gratulálunk, munkájára, szolgálatára Urunk áldását kívánjuk!

ERŐS VÁR. Nem biztos, hogy sokan tudják, hogy az amerikai magyar evangélikusoknak is van egy lapja, mely az utóbbi időben kéthavonta jelenik meg. A lap szerkesztője kérésének szívesen engedünk, s közöljük az előfizetés feltételeit és lehetőségét. Az "ERŐS VÁR" évi előfizetési ára $6.00 / Kanadából US$8.00. Megrendelhető ezen a címen: "Erős Vár" P.O.Box 770828, Lakewood, OH 44107-0038. Ha van olvasóinknak evangélikus ismerőse, kérem, hívja fel figyelmét erre a lehetőségre!

Észrevételeiket, írásaikat, tanácsaikat mindig szívesen fogadja a szerkesztő: Herjeczki Géza

a lap elejére


ÜGYVIVŐ ELNÖKI JELENTÉS a 91. KÖZGYŰLÉSEN
1998. július 3 - 5. RÁMA IFJÚSÁGI TÁBOR, KANADA
Kulcsár Sándor, ügyvivő elnök

"MEGERŐSÍTEM ŐKET AZ ÚRBAN, ÉS AZ Ő NEVÉBEN JÁRNAK, ÍGY SZÓL AZ ÚR!" (Zakariás 10:12)

Szövetségünk 91. Közgyűlésén vegyes érzelmekkel állok előttetek. Hiszen nem nekem kellene most jelentést tenni... A Zakariás próféta által szóló igei üzenet ad erőt a váratlan feladat teljesítésére.

Mindannyiunk számára szinte hihetetlen, hogy többé nincsen közöttünk szövetségünk két kimagasló vezetője: DR. HARASZTI SÁNDOR testvér, szövetségünk tiszteletbeli elnöke; és OLÁH LAJOS testvér, szövetségünk tisztelt elnöke. Dr. Haraszti Sándor testvért f. év január 16-án, Oláh Lajos testvért pedig f. év április 17-én szólította magához az Úr hirtelen halállal. A két, egymástól teljesen különböző, rendkívüli tehetséggel megáldott, hűséges vezetőnk távozását gyászoljuk lelkünkben. Bár tudjuk, hogy ők a legjobb helyen, az Úrnál vannak, a számunkra pótolhatatlanok. Mindannyian jól ismertük elköltözött testvéreink áldozatos szeretetét, figyelmességét, és Szövetségünkért való fáradozásait. Istennek adunk érettük hálát és az Ő szent akaratában próbálunk megnyugodni. Imádkozunk Urunk megerősítő kegyelméért, hogy megerősödjünk az Úrban és az Ő nevében járjunk!

MOST EGY PERCNYI CSENDES ÁHÍTATTAL ÁLDOZZUNK EMLÉKÜKNEK AZ ÚR SZÍNE ELŐTT!

A MÚLT ÉVI KÖZGYŰLÉSÜNK UTÁN, AUGUSZTUS 27-én, DEBRECENBEN képviselte Szövetségünket Oláh Lajos elnök tv. és Dr. Haraszti Sándor tiszteletbeli elnök tv. Itt a Magyarországi Baptista Egyház és a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének elnökségével tanácskozva véglegesítették a Magyar Baptista Világszövetség Alapszabályát. Megbeszélték és pontosították a 17. szakaszt, melynek értelmében Mike Béla tv., a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének elnöke lett a Magyar Baptista Világszövetség első elnöke.

Az Alapszabályt angolra is lefordítottuk és áttekinthető. Jelenleg a bejegyeztetés stádiumában tartunk vele mind a három alapító tag-szövetségben. (Magyarország, Románia és USA)

1. LELKIPÁSZTOR BEIKTATÁSON KÉPVISELTEM SZÖVETSÉGÜNKET.

Torontóban, DAN LÁSZLÓ lp. tv. beiktatása volt 1997. október 11-12 között. Az új erővel, kiváló képességekkel megáldott lelkipásztor szövetségünkben a legfiatalabb pásztor jelenleg. Igen kedves és áldott ünnepély volt ez, amikor szövetségünk Ifjúsági Szövetsége is megtartotta őszi konferenciáját. A kissé zsúfolt program ellenére is az Úr gazdagon megáldotta kettős ünnepünket. Oláh Lajos elnök tv. nagy örömmel vett részt az utód beiktatásában. Kimagasló, kedves mozzanat volt, amikor néhányan a gyülekezet előző pásztorai közül felsorakoztak az emelvényre: Oláh Lajos, Dr. Herjeczki Géza és Cserepka János tv.

2. A CHICAGÓI GYÜLEKEZETET LÁTOGATTAM MEG október és majd november hónapban. Novemberben három újszülöttet mutattunk be az Úrnak, és könnyekig meghatottan imádkoztunk érettük. Különös öröm volt számomra az, hogy ezek közül az egyik a mi első unokánk volt!

3. PALM BAY-ban, A BETHESDA OTTHONUNKNÁL március 12 -15 között tartottuk Szövetségünk évközi gyűlését. Rekord létszámban voltunk jelen. A hajókirándulás és az ott felszolgált vacsora jó beindítást jelentett a tanácskozásra, amely kedves, meghitt testvéri légkörben történt. Mindannyian feltötődve tértünk haza.

4. MÁRCIUS 17-én REV. DR. ALMÁSI MIHÁLY, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke volt vendégem New Yorkban. Kölcsönösen informáltuk egymást szövetségünk dolgairól, és a jövőben esedékes eseményekről, tervekről. Közös megegyezéssel úgy határoztunk, hogy az 1999. augusztus hónapra tervezett Magyar Baptista Világtalálkozót elhalasztjuk 2000. augusztusára, mivelhogy Pozsonyban rendezi meg az Európai Baptista Federáció 1999. júliusában a Kongresszusát. Az elszakadt területen élő baptista testvéreink pedig arra kértek, hogy napoljuk el, mert két eseményre nem képesek fedezni a költségeket. Közös énekeskönyv kiadásáról is beszéltünk, amelyről bővebben fognak tájékoztatni minket.

5. RÉSZT VETTEM SZÖVETSÉGÜNK KÉPVISELETÉBEN KÉT TEMETÉSEN. ATLANTÁBAN, január 21-én Dr. Haraszti Sándor tiszteletbeli elnökünk temetésén, ahol énekkel és imával szolgált a jelenlévő 8-10 tagú csoportunk.

TORONTÓBAN, április 22 -23-án részt vettem OLÁH LAJOS elnök testvérünk temetésén. Isten vigasztalását kerestük, amíg együtt sírtunk a sírókkal, a családdal és a gyülekezettel.

6. CLEVELANDBAN, április 25-én, KISS ÖDÖN és ZEFFER ILDIKÓ menyegzőjén vettem részt, majd 26-án a Bethánia gyülekezetben szolgáltam Isten Igéjének hirdetésével. Olykor igen nehéz temetés után mennyegző, vagy fordítva, de a földi életben ezek együtt járnak. Isten kegyelme mindenre elég. Jó volt találkozni a testvérekkel és egymás hite által épülni.

7. SZÖVETSÉGÜNK FŐTITKÁRA, HÁLÓ BARNABÁS testvér egy nem örvendetes levelet küldött, amelyben arról értesít, hogy nem tudja folytatni a főtitkári tisztséget egészségi okok miatt. Lábával műtve volt, de nehezen javul. Sajnálattal vesszük tudomásul ezt, de arra kérjük Istent, legyen az ő gyógyítója.

Szövetségünk 91. Közgyűlésének jeligéje így hangzik: SZERETETTEL SZOLGÁLJATOK EGYMÁSNAK! Krisztusi lelkület kell ide. Ez jellemezte elődeinket. Ez jellemezze a mi életünket és szolgálatunkat is. Legyen ez mindannyiunknak szent célkitűzése. Véssük szívünkbe Gondviselő Istenünk ígéretét, amely az Úrban való megerősödésünket és az Ő nevében való járásunkat garantálja. Így leszünk képesek szeretetben szolgálni egymásnak.

Szövetségünk tapasztalt és tehetséges vezetői egyre apadnak, az Úrhoz költöznek, vagy előrehaladott életkoruk és egészségi állapotuk miatt nem végezhetik a vezetői munkát. De végezték évtizedeken át nagy buzgalommal és áldozatos szeretettel. A fiatalabb nemzedéken van a sor. A munka terhe és felelőssége reánk nehezedik egyre inkább. Áldozatos kitartással vegyünk részt a szövetségi munkában! Végezzük teljes erőbedobással, önzetlen szeretettel misszió munkánkat a Szentlélek egységében.

Induljunk tovább, Isten áldott ígéreteiben bízva, szeretetben és szent egységben. Szenteljük magunkat újból az Úr szolgálatába. Imádkozzunk minden nap Szövetségünkért, az országban és világszerte élő testvéreinkért! Az Úr valóra váltja minden ígéretét. Hadd dicsőüljön meg bennünk és általunk az Ő szent neve! Szolgáljuk az Urat és egymást a diadalmas szeretetben, a Szentlélek vezetése alatt!

a lap elejére


Közgyűlés és konferencia '98

A konferenciára való felkészülés idén is korán megkezdődött. Május elejétől minden hétvégét a táborban töltött a gyülekezet jó része, hogy megfelelően elő tudjuk készíteni a helyet a nagy testvéri találkozóra. Helyiek és vendégek egyaránt nagyon vártuk a találkozás napjait. Végiggondolva az elmúlt közel négy évtizedet bátran mondhatjuk, hogy ennyi ember még sohasem volt a táborban egyetlen alkalmon sem. Most már ennek csak az öröme van, de július első napjaiban bizony a feladatok nagy teherként nehezedtek ránk. Magasztaljuk Istent, hogy velünk volt és a több, mint 350 résztvevő is örömben lehetett együtt.

Pénteken ragyogó napsütésben érkeztek a testvérek és a szálláshelyek elkészítése és elfoglalása után a legtöbben a tóban találták meg a számukra legalkalmasabb felüdülést. Jó lehetőség évről évre a péntek esti alkalom arra, hogy a nőtestvérek sokszínű szolgálatában gyönyörködhessünk. A sokszor elhangzott kijelentés - miszerint a tábor az elmúlt 38 évben semmit nem kopott fényéből, most is érezhető valóság volt. Férfiak, nők, fiatalok, gyerekek nagy számban voltak megtalálhatók az egész táborban. Nem csak a közös alkalmakon, hanem a köztes időkben is volt bőven lehetőség az elmélyült beszélgetésre, vagy éppen a felszabadult játékra.

A 91. Közgyűlés alkalmai az előre meghatározott időbeosztás szerint - pénteken 4 óra és szombat 6 óra között - zajlottak le.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ez a néhány nap nem csupán a megbeszélésekből és alkalmakon való részvételből áll, hanem lehetőség a találkozásra is. Lelkipásztorok, vezetők és gyülekezeti tagok egyaránt élhettek ezzel a lehetőséggel. Külön öröm az, hogy újra sok helyről voltak vendégeink az USA-n és Kanadán kívülről is. A szolgálatba is bekapcsolódtak Máté Miklós és Hajnal József lelkipásztorok, Kulcsár József presbiter testvér, és az Evangéliumi Kiadótól - Stuttgartból ittlevő testvérek is. Persze szolgálni nem csak igével lehet, hanem ezernyi más módon is. A konyhán dolgozó testvéreink szolgáltak felénk gulyáslevessel, töltött káposztával, fánkkal, csodálatos húsos tálakkal és persze meleg húsleves és - most először - hideg gyümölcsleves is volt az asztalunkon. S ha már az étkezésnél tartunk azt is meg kell jegyezni, hogy a nyert kalóriákat is le lehetett dolgozni a vízben, vagy éppen a röplabda, vagy focipályán. Az idén is sor került az

Amerika-Kanada közötti versenyekre. Bizony meg kellett látnunk, hogy most nem csupán a dollárjuk, hanem a foci és röplabda csapatuk is jobb az Amerikaiaknak. Sebaj, jövőre hátha mi nyerünk! Ami azonban ennél sokkal fontosabb a jövő szempontjából, hogy továbbra is imádkozzunk egymásért, és ezután, ha lehet, még inkább próbáljunk eleget tenni az ige kérésének: "SZERETETTEL SZOLGÁLJATOK EGYMÁSNAK!" ___Őrálló


GYÜLEKEZETI HÍREK

Kegyelem Magyar Baptista Gyülekezet, Cleveland
Lelkipásztor: László Imre, Balla Gábor

Az Evangéliumi Iratmisszió képviselői gyülekezetünkben

Bizonyára minden olvasónk könyvespolcán ott található az Evangéliumi Iratmisszió egyik vagy másik kiadványa, legyen az könyv, vagy a Vetés és Aratás című kedves, vonzó újság. A clevelandi Kegyelem Magyar Baptista Gyülekezet június közepén személyesen is találkozhatott a kiadó képviselőivel. Igazából több mint két éve kezdődött a történet, amikor Sánta József testvér megérkezett feleségével és kislányával Amerikába, és a Kegyelem Gyülekezetben megszervezte az azóta már közkedveltté vált gyülekezeti könyvtárat. Sok könyvet kapott a gyülekezet az "iratmissziótól" és jó volt úgy olvasni ezeket a könyveket, hogy nem kellett gyanakodva mérlegelni, vajon nem csempésztek-e bele valamilyen tévtanítást a kegyes szövegbe? Aztán több levélváltás után megérkeztek testvéreink a gyülekezetbe. Német vendégünk, Hans-Joachim Mellert testvér a Mission für Süd-Ost Europa u.V. képviselője, aki remekül beszél angolul is, mert felesége amerikai. Magyar vendégünk pedig Szász Sándor testvér, aki az Evangéliumi Iratmisszió vezetője. Mindkettőjüket három gyermekkel ajándékozta meg az Úr, Szász testvérnek pedig már egy unokája is van. Részt vettek testvéreink a gyülekezet pénteki bibliaóráján, majd június 14-én, vasárnap - ugyancsak a gyülekezetben vetített-képes beszámolót tartottak sokrétű missziói munkájukról. Ez úton is szeretnénk - testvéreinkkel együtt - kérni kedves olvasóinkat, hogy akiket a szíve arra indít, azok imádsággal és anyagiakkal is támogassák az Evangéliumi Iratmisszió munkáját, hiszen a nyugati testvérek adományai kell, hogy fedezzék a kelet-európai testvéreknek küldött könyvek egyre növekvő előállítási költségeit, de a mintegy hetvenötezer példányban megjelenő "Vetés és Aratás" előállítási árát is. Hálás a szívünk a látogatásért és az élményekért, testvéreink életére pedig Urunk gazdag áldását kívánjuk. (L.I.)


DETROIT - First Hungarian Baptist Church -
Lelkipásztor: Herjeczki A. Géza

25. éves házassági évforduló

Ez év júniusában mi is megünnepeltük az apák napját, amikor nőtestvéreink az istentisztelet után egy ízletes ebéddel leptek meg bennünket az imaházunk ebédlőjében.

Erre az alkalomra még egy másik meglepetést is szerveztünk, de mielőtt ez megtörtént volna Für Béla testvér kapott egy néhány percet, hogy ismertesse a meglepetés okát.

Für testvér egy igeverset olvasott a Jeremiás próféta könyvének ötödik részéből, a harmadik versnek az a. mondatát "Uram! A te szemeid avagy nem a hűségre néznek-é?"

Majd testvérünk úgy folytatta, ahogyan az 1973-ban történt:

Egy ifjú teológus és egy ifjú leányzó szerelme úgy végződött, hogy 1973. júliusában a Wesselényi utcai imaházban menyegzői ünnepségre gyűlt össze egy lelkipásztor család, akik azóta már hozzánk tartoznak. Az ifjú neve Herjeczki András Géza és a leányzó neve Lukács Éva.

Igen, Herjeczki Géza testvér és testvérnő ebben az évben 25 éves házassági évfordulót ünnepeltek, pontosabban megünnepeltük őket, hisz ők nem is tudtak erről a készülődésünkről. "Uram! a te szemeid nem a hűségre néznek-é?" - folytatta Fűr testvér, hisz a 25 év már erről beszél.

A szolgálatot Jánoshalmán kezdték, majd a Torontói gyülekezet következett, ahol hét és fél évet szolgáltak a gyülekezetben és a mindannyiunk által szeretett Táborban, majd Vác és aztán Detroit következtek sorban.

Gyermekeket is adott nekik az Úr - megszületett Dávid majd pedig Ádám. Jól emlékszem a két kis, szinte fehér hajú szőke kisfiúra, akik a táborban nőttek fel. Teltek az évek és Dávid már a mesteri fokozatú diplomáját is megkapta az idén (Master of Architecture), Ádám pedig a harmadik évét végezte a Nashville-ben lévő Belmont egyetemen zene és komputer szakon.

Mint ahogy mondtam, Ők hozzánk tartoznak és a szívünkhöz nőttek.

Én, mondta Für testvér, 1980-ba ismertem meg Herjeczki testvért aki látogatóba jött szüleihez Detroitba.

Hűségről beszél ez a 25 év, és hogy milyen lesz a következő huszonöt, az Úr tudja, de útravalónak hadd kívánjuk a 37. Zsoltár 3, 4. és 5. versét: "Bízzál az Úrban és jót cselekedjél: e földön lakozzál és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd Ő teljesíti."

Herjeczki testvér és testvérnő, hadd kívánjam a gyülekezetünk, és az Evangéliumi hírnök olvasó tábora nevében Istenünk vezetését és áldását további életetekre. Tartsatok ki Őmellette mindvégig!

Igen, Uram! A te szemeid a hűségre néznek. ___Für Béla

Brazíliai vedég. Ifj. Dézsi Imre brazíliai lelkipásztor feleségével együtt (Margit) 6 hetet Detroitban töltött - lányuknál, aki 9 évvel ezelőtt ide jött férjhez. A rokonokon kívül (Jakab Bálinték, Konrád Istvánék) a gyülekezetünket is gyakran fölkeresték.

Június 21-én a közös ebéd után Herjeczki testvér köszöntötte a Dézsi házaspárt a velük lévő lányukkal és unokájukkal együtt (Noémi és Dávid). A köszöntés után Dézsi testvértől beszámolót kértünk a brazíliai szolgálatáról és az ott élő testvérek életéről.

A délutáni istentiszteleten az igét is ő hirdette Titus 2:11-14 alapján. Otthon portugál nyelven hirdeti az igét, de igen jól használja a magyar bibliáját és a magyar nyelvet is. Itt tartózkodásuk idején a "Lapozgassuk a Bibliát" című rovatunkban a szívességgel kapcsolatos igéket kellett megtalálni. Jakab testvérnő a Dézsi házaspárral együtt az egész Bibliát átolvasta, hogy megtalálják a "Megesett bennem az én szívem; fellángolt minden szánalmam." Persze, ők a portugál nyelvű bibliájukban kerestek valami hasonlót. Sokáig izgalomban tartotta és nagyon meglapoztatta őket ez az ige. De végülis megtalálták! Mivel másoktól is hallottam, hogy ez a kérdés különösen nehéz volt, itt is megjegyzem, hogy Hóseás 11:8-ban található ez a szép ige.

Dézsi testvéréket és rajtuk keresztül a Brazíliai magyar testvéreinket is sok szeretettel köszöntjük.___ Máté


Vadász János misszionárius levele Erdélyből

"Eredj el az utakra és a sövényekhez és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljek az én házam." (Luk 14:23)

Hiszem, hogy a Jó Istennek célja volt azzal, hogy eljöjjek a nagyvárosból az utakra és sövényekre a falu szélen levő szegényekhez. A Jó Isten kegyelméből az ébredés szele kezd fújni, úgy a székelyföldi, mint a szilágysági cigányok között. Jelenleg a szilágykrasznai gyülekezetben és annak körzetállomásain Horvát - Kraszna - Ráton - Magyarkecel községekben. Ezekben a gyülekezetekben evangélizálás volt a tavasszal, idejövetelem előtt, amelyeken többen döntöttek, hogy az Úr Jézus Krisztus követői lesznek. Az egyik feladatom volt ezek előkészítése a bemerítésre, mivel jelenleg itt nincs lelkipásztor.

Rátonban két havi előkészítés után az Úr dicsőségére 27 magyarul beszélő cigány és 3 magyar kérte bemerítését. A szilágysomlyói román baptista lelkipásztor Ardelean Cornel tv. egyik körzeti gyülekezetében a bemerítő medence nem tartotta a vizet, és így nála is tizen vártak a bemerítésre. Ezeket áthozta hozzánk és így együtt végeztük az igehirdetés és a bemerítés szolgálatát 1998. július 26-án Rátonban, szabadtéri istentiszteleten. 40 személyt merítettünk be az Úr dicsőségére és a gyülekezet örömére.

Egy másik komoly feladat: munkához juttatni a bemerítetteket, akik dolgoznának, de nincs más munka, mint kapálni, amiből családot fenntartani szinte lehetetlen. Azt se szeretnénk, ha régi életmódjukhoz térnének vissza. A legtöbbje szorgalmas vályogvető. Mivel a közelben nincs téglagyár, elég nagy az igény a vályogtéglára. A 40 napos esőzés azonban sok téglájukat tönkre tett.

Hogy az újonnan bemerített családok dolgozni tudjanak, több rátoni testvérrel összefogtunk és építünk egy fedett területet (8x40 m). A megnőtt és növekvő gyülekezetnek (újra húszan várnak bemerítésre) több helyre van szüksége. Egy részét ennek a fedett területnek befalazzuk, de ide ablak, fűtés kell a télire, erre már a sok munkanélkülinek nincs pénze, de hisszük az Úr ezt is kirendeli, és az ősz beállta előtt ez az épület rész is kész lesz.

A szilágykraszna gyülekezet is bemerítésre készül - eddig 15-én jelentkeztek - és 1998. augusztus 30-án, ha az Úr éltet, újra bemerítés lesz.

Több helyről kaptunk levelet: Szabó István tv. Chicagóból, Banas Lajos tv., Oláh Imre tv. és a Santa Monicai gyülekezet, Californiából írtak. Vannak, akik telefonon hívtak. Köszönjük a leveleket, s az előbb írottakat fogadják a kedves testvérek válasznak. Kérjük továbbra is a kedves testvéreket, imádkozzanak értünk, s ha lehet írjanak. Testvéri üdvözlettel, az Úr Jézus Krisztusban: ___H. Vadász János


ÜNNEPELJÜK JÉZUST 2000

Különleges, szokatlan és szép ez a jelmondat, s a grafika, melynek angol változatát elmúlt számunk utolsó oldalán és talán más újságokban is láthatták már olvasóim (Celebrate Jesus 2000). Ahogyan közeledünk az ezredfordulóhoz, még gyakrabban találkozunk majd vele.

Mit jelent, mire utal ez a grafika? Mielőtt erre rátérnék, beszámolok arról a találkozóról, ahol erről részletesen hallottam Dr. Larry Lewistől, a Mission America egyik vezetőjétől.

A márciusi Palm Bay-i Évközi Gyűlésünkön derült ki, hogy sem Oláh Lajos elnök, sem Kulcsár Sándor alelnök testvér nem tud elmenni egy április végi találkozóra, melyet a Déli Baptista Szövetség a különböző nemzetiségi gyülekezetek vezetői számára rendez (Ethnic Presidents Meeting, North American Mission Board, Alpharetta, Georgia, April 23-25). A szerkesztőnek rá kell érni az ilyesmire - vélekedtek. Mivel évekkel ezelőtt részt vettem már egy ilyen találkozón, s tudtam, hogy körülbelül mire számíthatunk, elvállaltam. Senki sem gondolta akkor, hogy ha nem is érünk rá, azon a napon mégis találkozni fogunk, szinte mindannyian - Oláh Lajos testvér temetése napja volt ez. Egy napos késéssel, de részt vettem a konferencián - fájó szívvel helyettesítve elköltözött elnökünket.

Talán nem mindenki tudja, hogy a Déli Baptista Szövetség nagy átalakuláson ment át a közelmúltban (1997 nyarán). A strukturális rendezés során a jól ismert Home Mission Board megszűnt, és másik két szakterületet is magába foglalva megszületett a "North American Mission Board" (NAMB). Emblémája egy kereszt, mely fölfelé, vagyis észak felé mutat; a háttérben pedig a földgolyót ábrázoló egyszerű kör. Első elnöke Dr. Robert "Bob" Reccord lett. Mi, Amerikában működő nyelvi gyülekezetek lelkipásztorai - amennyiben gyülekezetünk a Déli Szövetséghez is tartozik, ezzel az új missziós társasággal lehetünk kapcsolatban. "Belmisszionáriusokna" tekintenek bennünket, mint ahogy azok is vagyunk. (Vagy, otthoni szemmel: külmisszionáriusok.)

A NAMB új helyre költözött: Atlanta egy külvárosában, szép helyen, impozáns, új épületkomplexumba. A főépület társalgó csarnokának egy részét láthatjuk a mellékelt fényképen. Aki a kerek helyiség közepére áll a fal egyik részén egy fény-keresztet lát, mögötte az Úr Jézus szavait: "Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába." (Mt 9:37-38) Ha valaki - középen állva - hangosan elolvassa ezt az igeverset, saját szavait többszörösen fölerősödve hallja viszont. Pontosabban Jézus szavait. S talán Ézsaiás igéi is eszébe jutnak, s így válaszol a Misszió Urának: "Ímhol vagyok én, küldj el engemet."

Hosszú lenne, ha az elhangzott előadások mindegyikéből valamit is megemlítenék. Inkább - válogatva - néhány adatot és gondolatot a Déli Baptista Szövetség etnikus összetételéről, s végül egy előadásról részletesebben, a Celebrate Jesus 2000-ről.

Egy-egy vasárnap 110 különböző nyelven szólal meg az evangélium a gyülekezeteikben (amerikaszerte). A magyar csak egy a sok között. Mi a legkisebbek közé tartozunk. A következő gyülekezeti statisztikai adatokat hallottam. Hány gyülekezet tartozik egy-egy nyelvi csoporthoz az USA-ban és Kanadában? 712 Indián, 600 Koreai, 210 Kínai, 150 Filippino, 135 Vietnami, 135 Laotien, 70 Orosz, 40 Ukrán nyelvi gyülekezet, melyek nagyobb része saját anyanyelvét használja az istentiszteleteken.

Egyébként összesen 1996-ban 46,574 gyülekezet tartozott a SBC-hez. Ezek 90%-a kevesebb mint 200 tagú.

Sokan azt hiszik, hogy Amerika "keresztyén ország." Már régen nem az. Ezt az adatot eddig még nem hallottam: 1900-ban tízezer amerikaira 27 templom jutott, 1950-ben már csak 17, 1996-ban pedig csak 11 templom jutott tízezer amerikaira. Elkeserítő.

A Misszió Parancs teljesítésére égetően szükség van. Ennek fölismeréséből fakadnak az újabb és újabb missziós programok, melyek között különös helyet foglal el az "Ünnepeljük Jézust 2000." (Folytatjuk). ___Herjeczki A. Géza

a lap elejére


Olvassa el a többi cikket is a lap "papír" változatában. Többek között ezeket:

Mátrai Mihályné: JÉZUS IMÁDKOZOTT ÉRTÜNK
Balk Margit: "VÉNSÉGETEKIG IS ÉN VAGYOK AZ..."
TISZTSÉGVISELŐK NÉVSORA az 1998-99-es ÉVBEN
Katócz Sára: MEDITÁCIÓ (Iránymutató keresztyén kapcsolatok építéséhez)

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3