EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2000. NOVEMBER

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

ÉN IS HÁLÁT ADOK!

Faulkner Károlyné

Minden embernek van miért hálát adni, de csak az alázatos ember hálás: a maga részére nem követel, hanem csendes megelégedéssel hálás azért, amivel Isten őt megáldotta. A gőgös emberek pedig mindig hálátlanok. Ha baj éri őket, azért mindig másokat okolnak: ha sikert érnek el, az az ő élelmességüknek az eredménye. A tapasztalat is igazolja azt, amit az 50. Zsoltár 23. versében olvasunk. `Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és a ki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.@ A bűntől való megszabadulás a legnagyobb jutalom, amiben a hitetlen ember nem részesülhet. A hálás szív megoltalmaz az elcsüggedéstől és elzárkózottságtól. Dávid hárfája is elűzte Saul király szívéből a szomorúság és békétlenség sötét felhőit. Dicsérjük az Urat mi is bánkódás helyett, mint Pál és Sílás a börtönben. Amikor az élet gondjai körülvesznek, gondoljunk Isten csodás segítségére: ha veszély fenyeget, gondoljunk a Mindenható Isten szeretetére, Aki nem feledkezett el rólunk. Pál apostol is ezt mondja: `Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.@ (1Thess 5:18). Illatos virághoz is hasonlítható a hála: de a virágot is gondozni kell. Aki Isten dolgait figyelemmel kíséri és megérti, hogy mit cselekszik érte szeretet által, rájön arra, hogy mindig van miért hálát adni. Ezért mondta a zsoltáríró: `Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.@ (Zsolt 103:2-3).

De miért mondja, hogy el ne feledkezzél? Azért, mert az ember hajlamos arra, hogy elfeledkezzen. A hitetlen embernek nehezebb a hálaadás, mint a hálátlanság. Természetesnek veszi az áldást, de önzése miatt a dicsőséget is magának tulajdonítja és nem Istennek. Emlékezzünk csak gyermekkorunkra, amikor édesanyánk biztatására is olyan nehéz volt kimondani, hogy köszönöm. Meg tudjuk-e hálálni azt például, hogy Isten személyválogatás nélkül adja áldását úgy az igazakra, minta gonoszokra: levegőt, esőt, napsütést, egészséget és a próbák között lelki békét? Isten velünk van akkor is, amikor mi azt gondoljuk, hogy elhagyott minket.

Jobban ismer bennünket, mint mi önmagunkat. Egy misszionárius beszélte el, hogy súlyos gyomorbántalmakban szenvedett, miközben a hazai anyagi támogatás sem érkezett meg idejében és így egy egész hónapig csak tejjel és zabpehellyel táplálkozott. Amikor ezt elbeszélte, egy orvos barátja azt mondta neki, hogy szerencsés volt, hogy nem kapta meg idejében a pénzt, mert az ilyen betegséget zabpehely-kúrával gyógyítják. Ha a pénzt megkapta volna, a nehezebben emészthető ételekkel a gyógyulást megakadályozta volna. Ez is okot adott a hálaadásra. De a leghálásabbaknak azért kell lennünk, amiről Pál apostol beszél: `Hálákat adván az Atyának, aki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából és általvitt az ő szerelmes Fiának országába. Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata@ (Kol 1:12-14). Adtunk-e már mi is hálát Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért? (2Kor 9:15).

HÁLAADÓ ZSOLTÁR

103:1. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensôm az ô szent nevét.
2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményérôl.
3. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4. Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
5. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
8. Könyörülô és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
9. Nem feddôdik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.
10. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
11. Mert a milyen magas az ég a földtôl, olyan nagy az ô kegyelme az ôt félôk iránt.
12. A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tôlünk a mi vétkeinket.
13. A milyen könyörülô az atya a fiakhoz, olyan könyörülô az Úr az ôt félôk iránt.
22. Áldjátok az Urat minden ô teremtményei, az ô uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!

SZÉP MA AZ ÉLET
(Zsolt 98:1)
 
Új éneket zengeni
jertek az Úrnak!
Az Úrnak
énekelünk.
 
Már messze az éjszaka,
itt van az új nap.
Az új nap
új dala száll.
 
Most félre a gondokat!
Szálljon a hála!
A hála
töltse szívünk!
 
Mert itt van az Isten és
szép ma az élet!
Az élet
Véle csodás.
         Herjeczki Géza 1971

A SZERKESZTŐ ROVATA

NOVEMBER - a hálaadó nap hónapja - legalábbis nálunk (Detroitban és környékén). Remélem a kedves olvasó is elmondhatja Faulkner Terézia testvérnővel együtt: AÉn is hálát adok!@ Örüljünk együtt Balk Margit nénivel, vagy pl. a chicagói testvéreinkkel, akiket különlegesen is megáldott az Úr az elmúlt hónapokban. Adjunk hálát az Úrnak a sok apró életért, akikkel gyülekezeteinket megajándékozta. Sok? Igen, az! A mi amerikai magyar baptista közösségünk számához viszonyítva igen nagy dolog, hogy a múlt havi és a mostani számunkban (ha a posta végre meghozza a torontói képeket is) nyolc gyermekbemutatásról számolhatunk be.

A túlvilág kérdése is előtérbe kerül ebben a hónapban - hívők és hitetleneknél egyaránt. Jó eligazítást talál az igetanulmányozó, ha elolvassa figyelmesen Spurgeon Puritán Káté-jának mostani tételeit.

POSTA. Igaz, hogy a szeptemberi és októberi újságok kissé megkésve kerültek a postára. Néhány olvasónktól viszont azt hallottuk, hogy egy hónapot is késett az EH. Megpróbáltunk már többféle módon is segíteni ezen, nem sok sikerrel. (Az sem vígasztal, hogy nem csak a mi postánk dolgozik így; három képre vár pl. még ebben a pillanatban is egy Akiszedett@ cikk. Sürgetés, a posta ígérete és bocsánatkérése sem használt.)

Mérgelődjünk? Lehet azt is, de nem használ. Arra kérem a kedves olvasót, hogy telefonon, vagy inkább levélben jelezze a lapkezelőnek, vagy a szerkesztőnek, ha sokat késik a lap. Azzal könnyebben tudunk reklamálni is. Adott esetben pótlólag is küldünk lapot, ha nem érkezett meg, vagy elveszett volna az EH a postán. De csak akkor tudunk segíteni, ha a problémát tudomásunkra hozzák olvasóink.

IRODALMI NAP. Szeretném, ha ebben az esztendőben is minden gyülekezetünkben szerveznének a testvérek egy ilyen vasárnapot. Ha nem a november 2-ik vasárnapján, akkor egy másikon. Olyan sok okunk van erre! A legnagyobb kincsünk, a Biblia is irodalom, mégpedig a javából! Gondoltatok már arra, hogy a legtöbb látható, materiális dolog inkább elválasztja még a keresztyéneket is egymástól, de nem így a Szent Biblia. Templomaink nem egyformák se kívülről, se belülről, szokásaink, istentiszteleti formáink eltérőek, máshogy énekelünk, imádkozunk, prédikálunk. Isten igéjét viszont a katolikusok és a különböző protestáns egyházak, felekezetek egyaránt Szent Írásnak tartják. Irodalmi nap tartására a legelső okunk, hogy Bibliát tarthatunk kezünkben.

Másik régi kincsünk, nekünk amerikai magyar baptistáknak, az Evangéliumi Hírnök. Ezen a napon ezért a lapért is hálát adhatunk. Végig gondolhatjuk a lappal kapcsolatos dolgainkat. A hálaadáson kívül könyöröghetünk is a szerkesztőért és a lap munkatársaiért, a cikkek íróiért. A szerkesztő, vagy a lapkezelő néha úgy érzi, hogy már nagyon fárasztó és túl sok a munka, s rövid a nap meg az éjszaka hozzá. Ilyenkor az olvasó, de legalábbis a lapot fenntartó gyülekezetek testvériségének az imádsága, esetleges tanácsai, észrevételei fordíthatnak a mérlegen. Ez a nap alkalmat adhat ilyesmire is.

Előfizetésünk rendezésére is emlékeztet egy ilyen nap. Vannak olyanok is, akiknek régen lejárt már az előfizetése. Ha mi nem hozunk áldozatot az EH-ért, akkor ki fog? A nyáron, Nagyváradon tapasztaltam, hogy sokan érdeklődnek lapunk után az óhazában is. Igaz, hogy valamennyi lapot küldünk ajándékba is, de aki megteheti, előfizethetné otthon élő szerettei számára is a EH-öt. (Örülök annak, hogy ezt egyre többen meg is teszik.)

Kétféle bővítésre is szükség lenne a lappal kapcsolatban -, ahogyan arról beszéltünk is a nyári konferencián. Az egyik egy (a mostaninál) jobb minőségű printer, a másik a lap Internetes változatának fejlesztése. Mindkettőre anyagi fedezet kellene. Az Irodalmi Napon lehet, hogy valakinek éppen egy ilyen célt helyez az Úr a szívére. Amennyiben valakinél ez így lenne, akkor nevezze meg adományának célját, s úgy küldje el azt pénztáros testvérünknek.

Irodalmi Napunkon lehet még rendelni a MABAVIT II. 101+ fényképes CD lemezünkből. A CD ingyenes, adományokat az előbb említett internet bővítésre használjuk. (szerk)

*****

Ne feledkezzünk meg az Irodalmi Napról. Az erre a célra a gyülekezetben összegyűjtött pénzt, vagy egyéni adakozást Drescher Lasjos testvérnek lehet elküldeni.

a lap elejére  

A Nagyváradi Világtalálkozóról az interneten is közlünk fényképeket. A szerkesztő 101+ fényképét a lap főoldaláról, vagy a következő címen tekinthetik meg az érdeklődők:

http://baptista.hu/evhirnok 

 AEvangéliumi Hírnök / MABAVIT II."  CD 

Az internetre kapcsolásnál egyszerűbb lehetőséget is ajánlunk. 
Aki komputerén CD-ről szeretné megnézni a Nagyváradi 101-képet, illetve annak bővített változatát (a másoktól érkező jó fényképekkel is bővíteni fogjuk az oldalt), megrendelheti az
AEvangéliumi Hírnök / MABAVIT II.@ című most készülő CD-t. 

A komputer lemezen ezen kívül az Evangéliumi Hírnök szeptemberi és októberi száma is rajta van, valamint a fényképek eredeti, jó minőségű, nyomtatható, editálható változatban. Az ajándék CD-ért önkéntes támogatást szeretnénk cserében, minimum tizenöt dollár értékben. Az így (reménységünk szerint) összegyűlt összeg az Evangéliumi Hírnök internetes változatának modernizálását, bővítését és használatának egyszerűsítését fogja szolgálni. Megrendeléseket a lapkezelő, vagy a szerkesztő e-mail, vagy postai címére lehet küldeni.

Balk Margit:  ELŐSZÖR - S TALÁN UTOLJÁRA? Emlékeim a Világtalálkozóról [A nagyváradi oldalon]

MABAVIT II. - IFINAP (2.rész) (Pap Enikő) 
[az ifjúsági oldalon]

GYÜLEKEZETI HÍREK

CHICAGÓ

A nyár az idén is, mint minden évben, családi vakációk, utazások és látogatások ideje volt. Ezért sokszor hiányosan gyűlt össze a közösség az istentiszteletekre.

A MABAVIT II-re és a baróti Józsa család kétegyházi találkozójára 15-en utaztak el gyülekezetünkből. Augusztus utolsó vasárnapjára mindenki hazaérkezett, s a chicagói közösséget örömök és áldások sorozata várta.

GYERMEKBEMUTATÁS

Augusztus 27-én délelőtt Kis Péter és Sárika először hozták a gyülekezetbe harmadik fiúgyermeküket, Nathan-t, hogy közösen kérjük Isten áldását az újszülöttre. A Nathan név jelentése: Isten ajándéka. Hisszük, hogy a család és a gyülekezet is úgy fogadja, mint aki Isten ajándéka.

Kis Nathan bemutatása

Az alkalmi igehirdetés Lukács 18:15-17 alapján szólt, követve az ároni áldással. A szülők és a nagyszülők (Torma János és Irénke testvérek) imája után Lőrincz István lelkipásztor testvér imádkozott. A család részéről a nagymama és Torma Ruth (nagynénje) verset mondott, miután a vasárnapi iskolások énekekkel köszöntötték Nathan-t.

Délutáni összejövetelünkön az elutazottak beszámoltak a nagyváradi és kétegyházi találkozókról, így mi is, akik nem vettünk részt, áldásban részesültünk.

Szeptember elsején Chicagóba érkezett látogatóba Eszes Zoltán péceli lelkipásztor és felesége, Tünde. Közel egy hónapos ittlétük alatt úgy a vasárnapokon, mint hétköznapi összejöveteleinken Eszes testvér hirdette az igét, melyet mindnyájan nagy örömmel vettünk. Többször szolgáltak együtt is énekduettel, Tünde pedig szavalással és bizonyságtétellel.

IMAHÁZVÉTEL

Szeptember 6-án Kish Ernő és Ethel testvérek, másnap pedig Kulcsár Sándor lelkipásztor testvér érkezett Chicagóba. Gyülekezetünk 10 éve, hogy bérli ezt az imaházat és reménykedve, imádkozó szívvel várt eddig az alkalomig, amíg most eladásra került. Kish testvér, mint szövetségünk Otthon és Pénzügyi bizottságának elnöke, Kulcsár testvér mint szövetségünk elnöke jöttek, hogy megbeszéléseket folytassanak gyülekezetünk vezetőivel és a presbiteriánusok megbízottjával az eladásra került imaház felől. Sikerült is egy ajánlatot tenni, melyet az eladók később elfogadtak. Hála Istennek érte! Nevezett testvéreink már eddig is sokat segítettek, most pedig személyesen is eljöttek, hogy imaházvételi szándékunk megvalósulhasson. Köszönjük fáradozásaikat!

DIAKÓNUSAVATÁS

Szeptember 10-én nevezetes vasárnap volt gyülekezetünk életében, amikor ifj. Kulcsár Sándor diakónussá avatása történt. Kulcsár Sándor családjával együtt több mint öt éve tagja közösségünknek. Példás élete bizonyított isteni elhívása felől, a közösség iránti önzetlen szolgálatát illetően. Az ünnepnapot Torma János testvér imára buzdítással kezdte a 118. Zsoltár 118:22-27 versei alapján. Az igehirdetést Kulcsár Sándor lp. végezte ApCsel 6:1-8 verseiből. Kiemelkedő gondolat volt az igéből az, hogy az Úr szolgája nem önjelölt, hanem maga az Úr hívja el és a gyülekezet bízza meg a szolgálatra. Olyan legyen, akiről jó bizonyságot tesznek, aki telve van Lélekkel és bölcsességgel; Isten pedig elvárja, hogy hűséges, kitartó sáfárnak bizonyuljon.

Az igehirdetés után ifj. Kulcsár Sándor testvér elmondta röviden életrajzát, majd az avató bizottság kérdéseire alázattal, de határozottan válaszolt. Ezt követték sorba az imák kézrátétellel: Kish Ernő, Torma János, Eszes Zoltán, Zágoni Rezső, Lőrincz István és Kulcsár Sándor testvérek.

Áldáskérő, felszentelő imádság ifj. Kulcsár Sándorért

Közös karban énekelte a gyülekezet: Áldjad meg, áldjad meg... A gyülekezet nevében Szabó István gyülekezetvezető testvér a 2Timótheus 2:3 versével köszöntötte az új diakónust.

A környékünkön élő magyar ismerőseink is sokan eljöttek a diakónus avató istentiszteletre. A déli ebédet is együtt fogyasztottuk el imaházunk alagsorában. A délutáni Istentisztelet keretében az énekkar Kish Ernő és Máté Bálint testvér vezetésével szolgált. Köszöntések és szavalatok után az igét Eszes Zoltán testvér hirdette János 12:20-33 verseiből. A szolgálat feltételéről és annak jutalmáról szólt az ige. Megláttuk, hogy mennyire szükséges az Istennel való közösség az ima által. Ezt Jézus is gyakorolta. Szükség van az ötödik evangéliumra, a lábonjáró, a megélt evangéliumra. És ez nehezebb a beszédnél is. Biztatás is volt az igében számunkra: ha vállaljuk a szolgálatot, mint Jézus tette, az Atya megbecsül és megjutalmaz bennünket!

Szeptember 24-én délután Dobos Kálmán és Annamária testvérek látogatták meg gyülekezetünket. Testvérünk a Trans World Radio munkatársa és ennek keretében végzett tevékenységeiről számolt be. Ugyancsak e délutánon jött közénk Gerstner Kornél testvér, aki rádió szakon a Moody Bibliai Intézetben készül tanulni. Azóta is hűségesen jár közénk és rendeszeresen bizonyságot tesz. Testvéreim, imádkozzatok értünk!         
Torma János nyugalmazott lelkipásztor

NEW YORK

GYERMEKBEMUTATÁS

Különleges kegyelem, hogy a New York-i gyülekezetben ebben az évben immár ez volt a harmadik gyermekbemutatás. Október 15-én ifj. Kulcsár Sándor és Krisztina hozták második kislányukat Krisztina Joy-t Isten és a gyülekezet elé.

Kulcsár Krisztina Joy bemutatása

Kulcsár Sándor lelkipásztor most különösen a leány gyermekekről beszélt a Zsolt 144:12 és 15 verse alapján, melyben három dologra utalt: "Leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok."

1. A szépségre. Isten önmagát nyomja a gyermek szívébe, homlokára, értelmébe, életére - és szép az, amikor Őt tudja tükrözni az ember s a gyermek. Értékeljük ezt a szépséget és vigyázzunk rá!

2. Célra mutató jelleg. Rámutat Istenre, az Úrra, az ajándékozóra, arra akire néz az életünk, akire vonatkozóan szólunk, teszünk, öltözünk, viselkedünk, szolgálunk; más szóval, a ház Urára. Ő nem csak a templom Ura, életünk és a mindenségnek látható és láthatatlan Ura. A szépség Őreá mutasson bent és kint egyaránt.

3. Feladattal vannak megbízva. Célja van Istennek leányaival, mégpedig a teherhordozás. Az oszlopnak szerepe, küldetése, szolgálata van: tartani kell! Leányainktól függnek a dolgok bent és kint! Vállalni küldetésünket, szerepünket, ha kell tisztasággal (mert kell), szépséggel, célra mutatással, teherhordozással! Ha a templom mintájára kifaragott oszlop, akkor nem a nagy világban, a tivornya helyeken, hanem a templomban - mozdíthatatlanul, örök érvénnyel meghatározva, nem másfele - a templomban.

Ezen a napon azért imádkoztunk, hogy Krisztina Joy is, mint a templom mintájára kifaragott oszlop legyen a családban, gyülekezetben, társadalomban. Az énekkar "Áldjad meg" éneke után az egyik nagymama, Kulcsár Annamária mondott alkalmi költeményt.

"Boldog nép az, amelynek így van dolga; boldog nép az, amelynek az Úr az Ő Istene" (15. vers).

Erdei Gabriella

KÁRPÁTALJAI MAGYAR BAPTISTÁK

A Nagyváradi Világtalálkozó végén, hazafelé indulóban futottam össze Szikszai Kálmán testvérrel, a Kárpátaljai Magyar Baptista Közösség körzetvezető lelkipásztorával. Szívesen válaszol kérdéseimre.

- Feltöltve megyek haza. Örülök az Úrban! Mert hát, sokat lehetett tanulni. Éreztem azt, hogy az Úr köztünk van és tanít. Ilyenkor, amikor testvér testvérrel találkozik, ilyen hatalmas konferencián, meríteni kell az élő forrásból. Mellé állni és inni. És ennek nagyon örülök. 
- Te merítettél.
- Hála az Úrnak, tele vagyok. Úgy, hogy most van miből osztani majd otthon is; mert fogok osztani belőle. Az én célom az evangélizálás. Ahol nincs gyülekezet, ott legyen. Nyugdíjas vagyok, vannak mellettem segédek már.  61 éves vagyok.
- Amerikában 65 éves korban mennek nyugdíjba.
- Én soha nem megyek nyugdíjba, haza megyek az Úrhoz.
- Hogyan kezdted a szolgálatot?
- Kezdetben fafeldolgozó céget vezettem, munka mellett szolgáltam. Most 25 éve vagyok lelkipásztor.
- Gáton kezdtem, egy kis gyülekezetben, majd ott maradt egy régi pásztor és én átvettem a Gut-i gyülekezetet 25 taggal. Most megint lesz bemerítés. Ez a legnagyobb gyülekezet, itt kb. 70-en vagyunk.

A Gut-i (Kárpátalja) Magyar Baptista Gyülekezet

Fényképeket mutat a kárpátaljai missziómunkáról, gyülekezetekről, gyermek-táborozásról, bemerítésekről. Kettőt elkértem tőle, hogy az EH olvasóinak is megmutathassam.

Azután egy új gyülekezetről mutat képet, ahol már 45 tag van, de még nincs imaházuk.

- Rafajnaújfaluban szorulok, mert ott nem tudom hova vinni őket. A faluban reformátusok és Jehova tanúk vannak, most ez a gyülekezet kinövekedik, és azért szorulok, mert itt van egy üzlet, azt meg kellene venni, dehát majd az Úr gondoskodik erről. Így vagyunk.

Elköszöntünk, mert már várta őt fiatal, Magyarországról kiküldött szolgatársa, Bodóczki Antal. Vele csak éppen, hogy kezet fogok, mert indulniuk kell. Egy brossurát ad a kezembe, abból idézek végül néhány részletet. (Milyen jó lett volna, ha kaphatott volna ebből mindenki, de legalábbis az érdeklődők.)

Kárpátaljai Magyar Baptisták Közösségének ismertetője (részletek)

Ukrajna nyugati határszélén, a Kárpátok hegyvonulatának lábainál fekszik Kárpátalja.

Ezen a csodálatos vidéken úgy kétszázezer főnyi magyar kisebbség él. Sorsuk igen nehéz. Magas a munkanélküliek száma. A fizetések, nyugdíjak a megélhetéshez nagyon alacsonyak és sokszor féléves késéssel kapják kézhez.

Egy kárpátaljainak kórházba menni több szempontból is megterhelő. Mindent vinnie kell. Ágynaműt, ételt, gyógyszert, fecskendőt... és sok-sok pénzt, hogy az orvos megfelelően gyógyítsa.

Kevés fiatalnak van lehetősége arra, hogy továbbtanuljon. Nem látnak reményt arra, hogy - elvégezve a főiskolát, egyetemet - olyan állást kapjanak majd, amiből megélhetnének.

Lehet, hogy sokak számára mindez elképzelhetetlen. Hogyan lehet itt élni? - merül fel a kérdés. A hívő ember bízik Istenében, aki a Asemmiből@ is képes teremteni. Így vannak ezzel a kárpátaljai magyar baptista hívők is. Sokan küszködnek a megélhetés gondjaival, viszont mégis szívből szeretik a mennyei Atyát, aki nem feledkezik meg róluk sem.

A baptista misszió 1900-ban kezdődött Munkács városában. Az Úr gazdagon megáldotta úttörő munkásait és néhány évtized alatt csak a munkácsi körzethez 70 gyülekezet tartozott!

1945-ben Kárpátalja a Szovjetunió része lett. Ezek után a gyülekezetek száma sorra megfogyatkozott. A nyolcvanas évek végére mindössze öt magyar nyelvű gyülekezet maradt meg.

Ma nyolc misszió állomás működik. Ezek: Beregszász, Kígyós, Beregújfalu, Gut, Gát, Bene, Zápszony, Rafajna.

Imádkozzunk értük, gondoljunk gyakrabban Kárpátalján élő testvéreinkre! (Szerk)

a lap elejére  

MÁTYÁS KÁLMÁN, 1912-2000

Mátyás Kálmán 1912. február 25-én született az erdélyi Ballán. Amikor Balla György lelkipásztor tudomására jutott a Mátyás család nehéz helyzete (az orosz hadifogságból súlyos betegen hazatért apa helyett lett a héttagú család kenyérkeresôje Kálmán), nagybátyja közbenjárásával Amerikába, New Yorkba utazhatott. A New York-i Magyar Baptista Gyülekezetben merítkezett be, majd az East Orage Baptist Seminary tanulója lett. 1939-ben a detroiti Vanderbilt Baptist Gyülekezetben tartotta évi közgyűlését szövetségünk, amin az akkor már Kaliforniában tanuló fiatalember is részt vett. Ott ismerkedett meg a Fanchal családdal és majdani feleségével Lydiával is. 1940. december 7-én kötöttek házasságot.

Akik találkoztak vele, akik ismerhettük, bizonyára mindnyájan egyet értünk abban, hogy furfangosságával, játékos szólás-mondásaival, élcelôdéseivel Kálmán bácsi párját ritkította. A kóruspróbán ô "Honey, honey, ha bús vagyok"-ot énekelt, és nem is lehetett mellette szomorkodni - unatkozni semmiféleképpen...

Elôbb szerszámkészítôként dolgozott Kaliforniában, majd ingatlan ügynök lett. Idôs napjaira játék-várost épített maga köré a sivatag széli Mentone városkában. Odahuzatta a vadnyugat máshol veszôbe ment maradványait: postaépületet, bankot, öreg gépeket, és a háza elé Erdélyt varázsolt: patakot malommal, óriási fákat, hidakat és tavat. Portája csodája az a hatalmas támaszfa, amit a fizika törvényeit meghazudtolva egymaga szállított kis teherautójával át a városon, majd állított fel, hogy megtámogassa vele az egyik óriásfenyôt. Büszkén mesélte, hogy amikor erre az alkalmas fára akadt, addig alkudozott a tulajdonossal, míg rávette, hogy ingyen viheti, ha egyedül elviszi. Az a hír járja, hogy ilyenre csak egy székely képes...

A Los Angeles-i magyar gyülekezet vezetôségében szolgált, míg az ereje engedte. Vezetése alatt épült új, szép imaházunk. Szívesen támogatta az erdélyi missziót, még a betegágyán is folyton Ballát emlegette. 1993. szeptemberében agyvérzést szenvedett; 2398 napig tartotta ágyban az Úr. Menye, aki hűséges felesége mellett gondozta emlékezik, hogy egyszer odaszólította az ágyához és ezt kérdezte: "Hol van a Megváltóm?". Helen kérdéssel válaszolt: "Ki a Papa megváltója?", mire ô így felelt: "Hát az Úr Jézus, természetesen".

Egyéniségébôl, sajátos gondolkozásából ízelítôt nyer, aki saját gondozásában kiadott versesköteteit olvassa. De azoknak is történetük van ám! Lelkipásztori szolgálatom elejérôl, sok derüs percet köszönhetek annak, amikor a költôt és kötetei szerkesztôjét (Dr. Héthalmi Páth Károlyt) láthattam "együtt dolgozni".

2000. július 22-én szólította haza az Úr Kálmán bácsit. A temetési istentiszteleten (július 29-én) CH (MAJ) Steve Szasz, Vadász János, Dr. Oláh Sándor és Novák József lelkipásztorok szolgáltak a vígasztalás igéivel. Hallottunk a verseibôl, és derüs emlékeket idézett fel presbiteriánus lelkésznônek készülô unokája, Ms. Janise Matyas. Gyászolják: felesége, Lydia; gyermekei: Ronald (felesége: Helen, aki gondozója volt hosszú betegségében), Lydia és Gregory; hét unokája.   ___Novák József

JAMES  A. ORBÁN, 1928 - 2000

James A. Orbán 1928. június 17-én született Cleveland Ohio-ban. A város keleti oldalán nevelkedett fel, az East 79-ik utcában és a Holton Avenue-n lakott. Ifjúkorában a Holton Avenue Magyar Baptista gyülekezetet látogatta édesanyjával, Orbán Gizellával ( leánykori neve Domján) és testvérével, Mihállyal. Évek múltával a Shaker Square Magyar Baptista gyülekezetbe járt és nagy buzgalommal szolgált az ifjúsági találkozókon és a Magyar Baptista Konvenciókon. Késöbb a Cedar Hill Baptist Church-ben ( Cleveland Heights, Ohio) szolgálta az Urat sok éven át.

Foglalkozása sablonkészítő volt. A Royal Pattern Works-nél és A Ford Motor Co.-nál dolgozott 40 éven át.

Gyászolja felesége, Elsie Orbán (leánykori neve Domokos), akivel 46 évig élt boldog házasságban és fiai, Tamás és Douglas, valamint egyetlen unokája, Lydia Kay Orban és testvére, Orbán Mihály.

Hosszú szenvedés után 2000. szeptember 23-án hívta haza az Úr.  ___Elsie Orban

Illusztrációk,  Dan László rovata
 [Külön oldalon olvashatjuk az Illusztrációk sorozatot]

Spurgeon: Puritán Káté (6. rész), Novák József rovata:  külön oldalon

AZ ÜDVÖSSÉG ÚTJA - A Római levél szerint

A legfontosabb témánk októberben?

Nem, nem a választás előtti hadjáratok állása, bár tudom, hogy nem mindegy, hogy ki kerül a Fehér házba. Nem is a megint pattanásig feszült jugoszláviai helyzet, bár annak kimenetele több százezer magyar ember sorsát is meghatározhatja. Nem is a Jeruzsálemi templomtéren kirobbant és terjedő véres csatározások.

Bár igen fontos, hogy milyen kapcsolatban vagyunk egymással, - egyéni, közösségi és társadalmi szinten is, a legfontosabb és az alapkérdés az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Istennel. Ezt a kérdést el lehet tussolni, figyelmen kívül lehet hagyni, - de aki ezt teszi, ne csodálkozzon, ha nem fogja megérteni a világban lévő feszültségek okát, a feltörő gyűlölet és a fékezhetetlennek tűnő békétlenségek eredetét és következményeit.

Az embernek Teremtőjével való kapcsolatáról sokat tudnánk beszélni. De nem az a lényeg, hogy mi hogyan képzeljük el azt, hanem sokkal inkább az, hogy Isten mint vélekedik e kapcsolat felől. Isten igéjében gyakran olvashatunk erről. Jézus Krisztus szerint a bűneiben élő ember számára egyetlen út létezik Istenhez - ez pedig Ő maga; Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam - mondta. (Jn 14:6)

Az Úr Jézus tanítását, az általa hozott üdvösséget, vagyis az Istennel való megbékélés lehetőségét a legérthetőbben Pál apostol fogalmazta meg, például a Római gyülekezetnek írt levelében.

A következőkben Pál apostolnak a Római gyülekezethez írt leveléből idézek néhány igeverset, melyek az üdvösség útját rajzolják meg számunkra. (Környezetünkben, angolul a Romans road-ként szokták emlegetni ezeket az igéket.)

A kiinduló, helyzet-felmérő tétel ez: Mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsôsége nélkül. (Róma 3:23)

De a bűneiben élő embert is szereti az Isten, és megmentésére elküldte Fiát. Erről ezt olvashatjuk az 5:8-ban: Az Isten pedig a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

Nem csak eljött közénk az Úr Jézus, hanem készen volt arra is, hogy meghaljon helyettünk, bűneink miatt, a Golgotán. Hiszen (és újra idézem az igét:) ... a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban. (6:23)

Ezt az elkészített Akegyelmi ajándékot,@- a halál helyett az örök életet Jézus Krisztustól kérhetjük és meg is kaphatjuk, hiszen ezt olvashatjuk a 10:23-ban: Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.

Isten kegyelméből azután még másoknak is segíthetünk, ha elmondjuk, hogy mit tett velünk Jézus Krisztus: hogy megbocsátotta bűneiket, békességet szerzett köztünk és Isten között, örök életet adott. Nem csak lehet, hanem szükséges is erről bizonyságot tenni, mondja Pál a 10:9-ben: Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta ôt a halálból, megtartatol.

Végül még egy igét idézek, a 12-ik részből. Pál Jézus Krisztus követőitől azt kéri, hogy szánják oda magukat teljesen Istennek, bízzanak Benne, sőt igazodjanak Őhozzá, ne ehhez a világhoz: Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élô, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz...(12:1-2)

Pál tehát a Római levélben az idézett igékkel egy járható - a kezdeti lépésektől a célig vezető utat jelölt ki. Ez a legfontosabb téma a mai ember számára is. Vagyis az, hogy hogyan lehet békességre jutni, megbékélni Istennel.

Ezen az Isten készítette úton már nagyon sokan jártak. Milliók nyerték el bűneik bocsánatát és az üdvösséget. De nem tömegesen, hanem személyesen, egyenként. Senki nem hihet, dönthet, indulhat el valaki más helyett. Ezért van az, hogy az igehirdető sokszor egyesszámban fogalmaz, általánosítások helyett téged szólít meg kedves barátom. Nem tiszteletlenség ez! Azért teszi ezt, mert az üzenet egészen személyes. Te vagy az, aki elutasítod, elhalasztod, nem törődsz vele és akkor haladsz tovább a kárhozat útján, vagy te vagy az, aki elfogadod - és bűnbocsánatot és üdvösséget nyersz, békességre jutsz Istennel.

Azt kívánom, hogy ez utóbbi folyamat menjen végbe olvasóink szívében, életében. Akiknél pedig ez már megtörtént, legyenek készen arra, hogy másokat is elvezessenek az üdvösség csodálatos és járható útjára.

Herjeczki Géza

Tudod-e ki Ő ?
Do you know my Jesus by W.F.Lakey and V.B.Ellis
 
Úttalan úton járva, 
fáradt vagy s meggyötört.
Életvize vár nála, 
égi békével betölt.
Kar:
Tudod-e ki Jézus, tudod-e ki Ő?
Ha szívedbe zárod úgy lesz néked is Üdvözítőd.
 
Tanulj meg járni Véle, 
kik teszik boldogok.
Őróla énekelve, 
én olyan boldog vagyok.
Kar:
Tudod-e ki Jézus, tudod-e ki Ő?
Ha szívedbe zárod úgy lesz néked is Üdvözítőd.

    
Magyar szöveg: Fűr Béla
 
Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999, 2000

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 4