EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2000. SZEPTEMBER

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

A...Egy reménységre kaptatok elhívást: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség...@ (Efézus 4:4b-5)

Fényképes beszámoló a világtalálkozóról

A fényképeket (közel 150-et) a következő címen tekinthetik meg az érdeklődők:

http://baptista.hu/evhirnok 

Már nem emlékszem pontosan a szavakra, de a találkozó záró perceiben a Magyar Baptista Világszövetség elnöke, Kulcsár Sándor testvér láthatóan küszködött velük. Hogyan is fogalmazza meg örömét, a szívében feszülő hálát anélkül, hogy gyengének látsszék? Aki akarta észrevehette, milyen nagy dolognak tartotta, hogy megvalósulhatott, amiért ő és sokan mások is olyan kitartóan, reménykedve imádkoztak. A reménység pedig nem szégyenít meg (Rm 5:5). Ki hitte volna csak egy pár évvel ezelőtt is, hogy Romániában egy ilyen nagyméretű magyar baptista találkozót lehet szervezni? Az álmainkat is meghaladta pl. a részvevők száma - pontos adatokat még nem kaptunk, de úgy gondolom, hogy hatezer fölött alakul ez a szám.

Messze és közel valók...

Augusztus 11-én, pénteken délután 3 órakor Megyesi József, nyugalmazott nagyváradi lelkipásztor testvér imájával vette kezdetét a három napos program. Jöjjetek vígan, zengjük el, Isten szeret... énekelte a nagy gyülekezet. Már ekkor is úgy tűnt, hogy tele van a Sportcsarnok, de ha jobban szétnéztünk, látszott, hogy jócskán van még üres hely. S kellett is, hogy legyen, mert a pénteki 3000 résztvevő megduplázódott szombatra, vasárnapra.

kattints nagyobb képért A világtalálkozó színhelye az ötezer férőhelyes nagyváradi Sportcsarnok volt.

Nagyobb képért kattintson a kis képre. Visszajönni ugyanide legegyszerűbben a "browser" vissza gombjával lehet.      

Mindenkinek a kezében ott volt az alkalomra kiadott színes, a szolgálatot végzők fényképével és életrajzi adataival, no meg a közös éneklésre szánt 48 énekkel bővített programfüzet.

Az egész konferencia az abban meghatározott sorrend szerint haladt - kivéve hogy az időpontok elcsúsztak (a vasárnap délelőtt kivételével). Felejtsük el testvérek az időt! - mondta az egyik első szolgálattevő. Aztán úgy is lett. Elfelejtettük, hogy közben halad az idő, gyorsabban, mint szerettük volna. De nem csak a szolgálatokat végzők, hanem sokan a hallgatóságból is úgy jártak. A nagy többség örömmel és lelki gyönyörűséggel hallgatta a szolgálatok végtelen sorát. Persze, olyanok is voltak, akik jobban szerették volna, ha mindenki igazodott volna a megszabott időhöz, s ha a szolgálatok egy kicsit rövidebbek, a szünetek pedig egy kicsit hosszabbak lettek volna.

Szentlélek és friss levegő!

No, meg ha egy kicsit több lett volna a levegő. Az Úr kegyelme folytán nem sáros utakat jártuk azokban a napokban, - száraz, meleg, nagyon is meleg időt kaptunk. Sokaknak úgy tűnt, mintha a zárt Sportcsarnokban meg sem moccanna a levegő. Pedig valami hűtés is volt, csak olyan gyenge, hogy nem lehetett érezni. Spurgeon mondta valahol, hogy az áldásos istentisztelet két legfontosabb tartozéka a Szentlélek és a friss levegő. Mi nem tudtuk kitörni az ablakokat, ahogyan ő tette, botjával, hiszen a sportcsarnok zárt ablakai nagyon magasan voltak. A Szentlélek jelenlétét azonban érezhettük, s hála az Úrnak, a levegőtlenség miatt ugyan sokan rosszul lettek, de azért senki sem került kórházba.

Péntek délután két előadás hangzott el: Vékás Zoltán erdélyi és Révész Árpád magyarországi lelkipásztor részéről.

kattints nagyobb képért "Mily boldog nap..." énekeli a gyülekezet a konferencia himnuszát, Kis Juhász Vilmos vezetésével.

Nagyobb képért kattintson a kis képre.

A konferencia énekét: Mily boldog nap... mindjárt az első előadás után elénekeltük. Úgy láttam, sokan ismerték már, én most hallottam először. A közel 300 éves dallamot dr. Gerzsenyi László szép, igei szövegével énekeltük, egyre nagyobb örömmel, lelkesen. (Talán egyszer közölni is fogjuk újságunkban.)

A rövidke szünet után megkezdődött az esti istentisztelet, melynek során sok-sok ének-zenei szolgálatot és több bizonyságtételt hallhattunk, közöttük Vadász Jánosét, a Santa Monika-i gyülekezet lelkipásztoráét is. A programot a chicagói Szabó István tv. vezette. Az este csúcspontja az evangélizációs igehirdetés volt, melyet ezúttal Novák József, az alhambrai gyülekezetünk lelkipásztora tartotta. A szolgálat rövidített változatát - ha megkapjuk, következő számunkban közölni fogjuk.

Ez az a nap, amit az Úr rendelt...

Magyarországról legtöbben szombaton, hajnalban indultak útnak, hogy reggelre-koradélelőttre Nagyváradra érjenek. A határon volt ugyan némi várakozás, de akik gyakran megteszik ezt az utat, azt mondták, hogy ez semmi sem volt. A sportcsarnok lassan megtelt. Annyira, hogy észre sem vettük, hogy sokan hiányoznak közülünk - ezt a délelőttöt ugyanis a fiatalok (mint mondják, közel háromezren) a Nagyváradi Román Baptista Gyülekezet új , szép templomában, az Emanuel-ben töltötték. Ez volt talán a legelső Magyar Ifjúsági Világtalálkozó. Erről az alkalomról külön beszámolót olvashatunk lapunk más helyén.

Aki belépett a sportcsarnokba, leghamarébb a pódium fölé függesztett világtalálkozói logót pillantotta meg. Azt gondolom legalább 5x5 méteres változata volt ez az eredeti rajznak, melyet Máthé Enikő készített. Ízléses, nagyszerű logó. Magyarázatot is találunk hozzá a Programfüzet utolsó lapján: - az egymásba illeszkedő sokszínű puzzle-darabkák az összetettség és sokféleség ellenére létező egységet jelentik; ezt az egységet a Krisztus halálát jelképező kereszt hozza-tartja össze; a szélességi ill. hosszúsági fokok a magyar baptisták földrajzi szétszórtságát jelképezik; a színekben megjelennek a nemzeti színek, a többi színnek nincs külön jelentése.

Szombat délelőtt a Sportcsarnokban Hetényi Attila teológiai tanár és Kulcsár Tibor lelkipásztor - mindkettő Magyarországról - tartott egy-egy előadást. A szolgálatok során és a szünetekben is újra és újra hallottuk a különböző fúvós zenekarokat. Nem csak a hangerő, hanem a gondos fölkészültség is jellemezte az 50-100 meg 200 tagú együttesek szolgálatát.

kattints nagyobb képért Több fúvószenekar is szolgált a találkozón.

Evangélium a szomszédoknak is

A szombati ebédszünet után a csarnokba érkezők az ülőhelyeken 5-5 video szalagot találtak (összesen több mint huszonötezer Kicsoda Jézus? című szalagot). Mielőtt a délutáni program megkezdődött volna, Novák József tv. elolvasta a mi szövetségünk által jóváhagyott ismertetőt, melyből egy rövid részlet így hangzott: ASzeretnénk, ha mindenki adna egy kazettát a jobb oldali, bal oldali, és szembelévő szomszédjának, de még a munkatársainak is azért, hogy a modern technika fölhasználásával, a leghatásosabb módon jusson el hozzájuk az Evangélium tiszta üzenete, s hogy gyülekezeteink ezáltal is növekedjenek!@ A szalagokat a Vizuáli Biblia elnöke (aki maga is erdélyi származású) ajándékozta a jelenlévőknek, azzal a céllal, hogy azokkal tovább missziózzunk. Reméljük, hogy az így szétosztott szalagok hasznos eszközökként sokak megtérését munkálják majd.

Zászlós felvonulás

Az ünnepélyes megnyitó zászlós felvonulással kezdődött. Sokan meghatódva emlékeztek vissza ezekre a percekre. Kulcsár Sándor testvér a különböző országok zászlójának bevonulásakor fölállította az abból az országból jelenlévőket, akiket a résztvevők minden esetben nagy tapssal fogadtak. A 10 nemzeti zászlót és a két keresztyén zászlót az emelvény előtt helyezték el testvéreink. Ezután a külömböző magyar baptista szövetségek egy-egy képviselője (elvileg) három percben bemutatta az országukban folyó missziómunkát. Közben ének-zeneszámokat hallhattunk: a Vox Nova Baptista Férfikar, az erdélyi fúvóskar, a magyarországi Központi Énekkar, az erdélyi Ifjúsági Énekkar, a rákosszentmihályi harangkórus, a magyarországi fúvóskar és az amerikai kórus részéről. A bemutatkozásokat a hivatalos vendégek köszöntő szavai követték. Mindegyik megtisztelő és szép volt, de egyik-másik kis prédikációhoz hasonlított inkább, mint köszöntéshez. Annyira elhúzódott az alkalom, hogy a programban szereplő igehirdetésre már nem kerülhetett sor, sőt a rövid szünetre is csak az esti istentisztelet idejéből telt.

kattints nagyobb képért 10 nemzeti és két keresztyén zászló jelezte a jelenlévő magyar baptisták fizikális megosztottságát, illetve lelki egységét.

A szombat esti istentiszteleten Mészáros Kálmán - a magyarországi baptisták elnöke, aki egyúttal a világszövetség egyik alelnöke is - hirdette Isten igéjét. A sok zenei szolgálat között hallhattuk pl. az erdélyi és magyarországi egyesített énekkar szolgálatát is. Közel 800 jól képzett torokból hangzott A nagy egek kezdetű ének (Bokor Barnabás vezetésével). A bizonyságtevők között ott voltak a kisebb magyar szövetségek képviselői is - a Vajdaságból Nyúl Zoltán és Borbély Árpád, Kárpátaljáról Bodoczki Antal és Szikszai Kálmán, Szlovákiából Dóczé Bálint és Fazekas Pál.

kattints nagyobb képért Az észak-amerikai kórus három Southern Gospel stílusú éneket adott elő Fűr Béla tv. vezetésével.

... örvendezzünk és vigadjunk ezen!

Imaáhítattal kezdtük az istentisztelet-sorozatot mindkét reggel. Szombaton Giorgiov Adrián nagyváradi, vasárnap pedig Herjeczki Géza detroiti lelkipásztor buzdította imára a minden idők legnépesebb magyar baptista imaóráin résztvevőket. Két igehirdetésre is sor került vasárnap délelőtt. Az elsőt Borzási István marosvásárhelyi, a másodikat Kulcsár Sándor New York-i lelkipásztor tartotta. Sok szolgálat között ezúttal is hallhattuk az erdélyi és magyarországi egyesített énekkart (Zengjétek Jézus nagy voltát! Oláh Gábor vezetésével), sőt az egyesített fúvóskart is.

Vasárnap délután a magyarországi testvéreink színes, gondosan előkészített, többnyire ének-zenei szolgálatokra épített programot adtak elő az igehirdetés előtt, melyet ezúttal Kovács Géza nyugalmazott lelkipásztor tartott. A programot Marosi Nagy Lajos vezette. A sok szép szolgálat közül nekem még mindig a fülemben cseng az ének: Az Úrban jó nekem..., melyet Láziné Meláth Andrea a Központi Énekkarral együtt adott elő. Az időpontokat magyarországi testvéreink sem tudták tartani.

kattints nagyobb képért A magyarországi Központi Énekkar, Oláh Gábor karnagy, az orgonánál Beharka Pál orgonaművész tv.

A délután során került sor az Ünnepi Nyilatkozat fölolvasására, melyet a jelenlévők kézfeltartással elfogadtak. (Lapunk más helyén közöljük a nyilatkozat szövegét.)

A most is rövidebbre zsugorodott szünetben megkaptuk az előre elkészített vacsora csomagot. Ez immár az ötödik közös étkezés volt. A mindig friss szendvics, egy kis üveg ásványvíz és hozzá egy sütemény, vagy gyümölcs jó megoldásnak bizonyult. Azt gondolom, hogy több mint húszezer étkezési csomagról gondoskodtak a szervező testvérek, akik közül a helyszűke miatt itt csak egyet nevezek meg, a konferencia adminisztrációjáért és sok apró részletéért is felelős Kovács Gyula lp. testvért.

Az esti istentiszteleten sem voltunk kevesebben, jóllehet sokan hazamentek a magyarországiak közül. A sportcsarnokban minden hely foglalt volt, s mint máskor is, igen sokan tartózkodtak a folyosókon, vagy rövidebb-hosszabb időre, hogy némi levegőhöz jussanak - a sportcsarnok körül a szabadban. A szolgálatok után - melynek során Dan László torontói lp. bizonyságtételét is hallottuk, két igeihirdetés következett. Először dr. Simon József, az erdélyi baptisták elnöke, egyúttal a világszövetség egyik alelnöke hirdette az igét (a szombat délután elmaradt szolgálata helyett), amit azután Veress Ernő csíkszeredai lelkipásztor, az erdélyi szövetség tiszteletbeli elnöke folytatott. A kettős szolgálat végén Veress testvér alkalmat adott arra, hogy mindazok, akik elfogadják Jézus Krisztust, előre jöjjenek. Többen engedtek is a fölhívásnak, mások csak kezüket felemelve jelezték, hogy meghallották a hívást.

kattints nagyobb képért "Áldott legyen a frigy..." - énekli legalább ötezer testvérünk.

A záró félórát talán még nehezebb leírni. A gyülekezet az ének és zenekarral együtt énekelte: Feltámadt Hős, ó dics Neked! A Világszövetség elnöke és két alelnöke szólt meghatódottan, majd a MABAVIT II. elnöke: Gergely István mondott köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak a nagy találkozó sikeres lebonyolításához. A befejező énekünket fennállva, kezet fogva énekeltük: Áldott legyen a frígy, mely minket össze köt...

Kulcsár Sándor elnök tv. szavai és imádsága után még elénekeltük Händel Halleluja-kórusát.

Herjeczki Géza

A beszámoló illusztrálására nemcsak a lapban, hanem az interneten is közlünk fényképeket. A szerkesztő 101 fényképét a lap főoldaláról, vagy a következő címen tekinthetik meg az érdeklődők:

http://baptista.hu/evhirnok 

(Ezt a lehetőséget egyébként a Tóth Mihály Lapokhttp://gepaard.net/toth  ] biztosítja számunkra.)

Az internetre kapcsolásnál egyszerűbb lehetőséget is ajánlunk. 
Aki komputerén CD-ről szeretné megnézni a Nagyváradi 101-képet, illetve annak bővített változatát (a másoktól érkező jó fényképekkel is bővíteni fogjuk az oldalt), megrendelheti az

 AEvangéliumi Hírnök / MABAVIT II.@ című most készülő CD-t. 

A komputer lemezen ezen kívül az Evangéliumi Hírnök szeptemberi, s talán októberi száma is rajta lesz, valamint a fényképek eredeti, jó minőségű, nyomtatható, editálható változatban. Az ajándék CD-ért önkéntes támogatást szeretnénk cserében, minimum tizenöt dollár értékben. Az így (reménységünk szerint) összegyűlt összeg az Evangéliumi Hírnök internetes változatának modernizálását, bővítését és használatának egyszerűsítését fogja szolgálni. Megrendeléseket a lapkezelő, vagy a szerkesztő e-mail, vagy postai címére lehet küldeni.

a lap elejére  

A Magyar Baptisták Második Világtalálkozójának Nyilatkozata
Nagyvárad, 2000, augusztus 11-13.

Hálát mondunk Istennek, hogy megrendezhettük a Magyar Baptisták Második Világtalálkozóját, amelyen a világ 3 kontinensének 12 országából érkezett több mint 5000 résztvevĹje csatlakozott Krisztus ünneplĹ népéhez, az egyetemes Egyházhoz, mely történelmének 3. évezredéhez érkezett.

Hálaadással emlékezünk meg Isten kegyelmérĹl, amely magyar népünk 1000 éves történelmét vé-gigkísérte. KiemelkedĹ megtiszteltetésnek vesszük, hogy Isten igéjét hirdethettük magyar népünknek anabaptista elĹdeinkkel elkezdve közel 500 éven át.

Hálásak vagyunk, hogy a Világtalálkozó jelmondatául választott igének B `egy reménységre kaptatok elhívást; egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség@ (Ef 4,3-4) B megvalósulását tapasztaltuk meg közösségünk sokszínásége mellett a különbözĹ szolgálatokban és a testvéri légkörben.

Az ünnepi nyilatkozatot - felolvasása után - Kulcsár Sándor világszövetségi elnök vezetésével elfogadta a jelenlévő több mint ötezer résztvevő.

Hisszük azt, hogy Jézus Krisztusban van a válasz társadalmi életünk minden égetĹ kérdésére. FelelĹsséget érzünk azok felé, akik a magyar baptisták népes családjában kevésbé részesülnek a többség által élvezett lelki és fizikai áldásokból, valamint lehetĹségekbĹl. Örömmel vállaljuk a közösséget a magyarországi, romániai és észak-amerikai szövetségeink mellett a Szlovákiában, Szerbiában, Ukraj-nában, Ausztráliában és a szórványban élĹ magyar hittestvéreinkkel a Magyar Baptisták Világszövet-ségében.

Valljuk, hogy Mindenható Istenünk ki tudja emelni népünket a báneink okozta reménytelenségbĹl, és személyes, élĹ kapcsolatra jutva Jézus Krisztussal, valóságos és kiteljesedĹ keresztyén életet élhetünk.

Imádkozunk azért, hogy Krisztus evangéliumát hitelesen és egyre szélesebb körben mutassuk be szeretett népünknek és a világnak. Kitartóan imádkozunk magyar népünk lelki ébredéséért és hitben való megújulásáért.

Könyörgünk a népek vezetĹiért, hogy Isten igazsága jusson érvényre döntéseikben és ezáltal békességes életünk legyen. Kérjük a békesség Istenét, hogy Szerbiában élĹ testvéreink viszályok és háborúk dúlta földjükön Urunk oltalmában folytathassák szolgálatukat.

Reménységgel tekintünk arra a folyamatra, amely által az összmagyarság felzárkózik az európai népek életközösségéhez. Ugyanezt kívánjuk a velünk sorsközösségben élĹ népeknek. Imádkozunk azért, hogy mindez Isten akarata szerint történjék.

Elkötelezzük magunkat egyénileg és közösségileg az elhívásunkhoz méltó hívĹ élet megélésére; Krisztus evangéliumának hirdetésére; a testvéri közösség ápolására; a meglévĹ gyülekezetek erĹsítésére, és új gyülekezetek alapítására, valamint a felelĹsségteljes és hasznos társadalmi jelenlétre.

Megköszönjük a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének, erdélyi testvéreinknek áldozatos szeretetét, melynek élvezĹi voltunk ezekben a napokban.

Istenben bízva térünk vissza szolgálati helyünkre, mint Jézus Krisztus megváltott népe.

Tanácskozott a Magyar Baptisták Világszövetségének elnöksége

Augusztus 12-én kibővített ülést tartott a Magyar Baptisták Világszövetségének elnöksége Nagyváradon, ahol fórumbeszélgetés keretében arról tanácskoztak, hogyan lehetne minél szélesebb körben kiterjeszteni a szervezet működését a három alapító szövetség keretein túl, tekintettel a kisebbségben és a szórványban élő magyar baptisták közösségeire. A jelenlevők B mintegy 21 képviselő B megállapították, hogy az alapító szövetségek már eddig is úgy tekintettek Kárpátalja, Vajdaság és Szlovákia magyar baptistáira, mint akik a részei a Világszövetségnek. Támogatásukról folyamatosan biztosították az ott élő testvéreket, különös tekintettel a Szerbiában dúló háború idején, de bizonyították szándékukat a kárpátaljai baptista misszió felélesztése ügyében is.

A Kulcsár Sándor elnök testvér által vezetett megbeszélésen döntés született arról, hogy Nyúl Zoltán vajdasági, Szikszai Kálmán kárpátaljai és Dóczé Bálint szlovákiai testvéreket a Magyar Baptisták Világszövetsége regionális képviselőinek tekintjük.

Mészáros Kornél elnökségi tag beszámolt a szervezet magyarországi bejegyeztetésének folyamatáról, majd Borzási István, Papp János és Novák József testvérek kaptak megbízást a MABAVIT II. ünnepi nyilatkozatának megfogalmazására.

Másnap, a délutáni istentisztelet keretében a Nyilatkozatot Borzási István marosvásárhelyi lelkipásztor olvasta fel. Az ünnepi nyilatkozatot Kulcsár Sándor testvérnek, a Világszövetség elnökének vezetésével a jelenlevő több mint 5000 résztvevő kézfelemeléssel fogadta el. (M.N.L.)

A SZERKESZTŐ ROVATA

A LEGNAGYOBB

A Magyar Baptisták második, nagyváradi Világtalálkozójára sokáig emlékezni fogunk. Az igazi értékek hosszabb ideig megmaradnak. A felszínesek, futó benyomásaink, esetleges kellemetlenségeink a hónap, de lagalábbis az év múltával eltűnnek.

Soha még ennyi magyar baptista nem volt együtt, egy fedél alatt. A résztvevők száma az ötezret biztosan meghaladta, de lehet, hogy közelebb volt a hétezerhez. Ha világviszonylatban mintegy negyvenezer magyar baptistáról beszélhetünk (hozzátartozókkal), akkor ez igen nagy szám. Vagy ha a legalább kétezer magyar baptista fiatalra gondolunk, akik szombat délelőtt megtöltötték az Emanuel román baptista templomot, azt mondhatjuk: nagy lehetőséget adott Isten a kezünkbe.

De várjunk csak, 1977. szeptemberében Tahiban többen hallgatták Billy Grahamet ennél, nem is beszélve az 1989. júliusi Népstadion beli evangélizációt. Igen, de azokon az alkalmakon nagyon sokan voltak más felekezetű hívők, és érdeklődők. Igaz, hogy a baptista egyház kezdeményezésére történt mindkettő, de az elsőt az akkori Szabadegyházak Tanácsa, a másodikat pedig a Magyarországon működő protestáns és katolikus egyházak vezetőiből álló közös előkészítő bizottság szervezte meg. Egyiket sem nevezhetjük olyan értelemben magyar baptista találkozónak, mint a nagyváradit.

Egyik közös vonása azonban e három nagy eseménynek, hogy mindegyik mögött ott találjuk Dr. Haraszti Sándor nevét. Az első kettő létrejöttét az Úr után az ő kitartó munkájának köszönhetjük. A nagyváradi találkozó sem igen jött volna létre, ha nem szorgalmazta volna - ameddig tehette - olyan állhatatosan. A találkozón annak első percétől az utolsó percéig ott láttam a második sorban özvegyét Dr. Haraszti Sándornét és egyik fiát, Dr. Haraszti Lelandot. Amikor - már itthonról - telefonon fölhívtam Rózsika nénit, örömmel emlékezett vissza a találkozóra. Szépnek, áldásosnak találta azt.

Mivel ott nem igen volt alkalom ennek kifejezésére, hadd tegyem meg ezeken a sorokon: köszönjük Haraszti testvérnőnek, hogy férjének ezt a nagy álmát szívvel-lélekkel és anyagiakkal is támogatta, s hogy el is jött és részt vett ezen a nagy, legnagyobb magyar baptista találkozón.

EGYETLEN ISTENTISZTELET

Kis túlzással azt mondhatnám, hogy egy három napos istentisztelet volt ez a találkozó. Itt-ott néhány szünettel. Ez volt egyszerre érdeme és gyengéje is. Sok jóindulatú és szép sajtó tudósítás is jelent meg a találkozóról, talán a legtöbb a Bihari Naplóban. Most mégis egy másik újságból idézek. A kolozsvári székhelyű Krónika egy pénteken készült nagy fényképe alatt olvasható négy mondatból idézem az egyiket: AA Nagyváradon megrendezett konferencián három napon keresztül megtárgyalják a világon szétszórt, mintegy húszezer baptista közös hitbéli és egyéb kérdéseit.@ Kár lenne elmarasztalni e fogalmazást, hiszen mi másra gondolhat egy újságíró, aki nem ismeri a romániai és általában a magyar baptistákat. Végre együtt vannak, messziről, sok helyről, mi mást tehetnének, mint megtárgyalják közös hitbeli és egyéb kérdéseiket.

Először is örülök annak, hogy a Világtalálkozó nem tárgyalás sorozat volt. Annál sokkal fontosabb küldetése volt: fölmutatni, hogy egyek vagyunk az Isten (az Atya, a Fiú és a Szentlélek) szeretetében, igéjének tiszteletében és a Tőle kapott szolgálatunk elvégzése iránti igyekezetben. Istentisztelet sorozatunkon a magyarul hangzó igehirdetések és szolgálatok egyaránt lekötötték a különböző országokból jelenlévőket, beleértve a fiatalokat is. A hasonló lelkületen és az azonos nyelven kívül a magunkkal hozott hagyományok, gyülekezeti életünk gyakorlata is nagyon közel esnek egymáshoz. Üdvösségszerző, elhívó, megbízó Urunkkal és az egymással való közösség kifejezésére talán a legszebb forma egy ilyen Istent - szavainkkal és az ének-zene nyelvén is - dicsőítő, Isten igéjét fölemelő Istentisztelet sorozat.

Annak azonban nem örülök, hogy valahogy nem sikerült megteremteni a lehetőségét a közös hitbeli és egyéb kérdéseink megtárgyalásának. Mert, ha nem is az ilyen tárgyalás a lényeg, arra is szükség lett volna. A három nap alatt egyetlen egy Akerekasztal@ beszélgetést sikerült - nem könnyen - létrehozni, - azt is a késő esti órákban (a következő oldalon olvashatunk is erről). Pedig mikor beszélgethetnénk a mindannyiunkat érintő dolgokról, a globális magyar baptista misszióról, ha nem ilyenkor, amikor Amindenki@ jelen van, elérhető. Országhatárokat, földrészeket léptünk át, hogy találkozzunk. A találkozónak egyik része - igaz, hogy a kevésbé fontos része: elmaradt.

APRÓSÁGOK

Csodáltam a résztvevő testvériség türelmét és tűrőképességét. A rendkívüli meleg és levegőtlen körülmények között áhítattal figyelték a szolgálatokat. Nemcsak a valóban megkapó és csodálatos (ám gyakran hosszú) ének-zenei szolgálatokat, hanem az igehirdetéseket, bizonyságtételeket is. (folytatjuk)

Világtalálkozó

Hogyan is tudnám összefoglalni azt az élményáradatot, szín- és hang kavalkádot, ami a Magyar Baptisták II. Világtalálkozóját jellemezte. Talán eleve kudarcra van ítélve a kísérlet, hogy akárcsak egy töredékét is át lehessen adni. A tudósítás csak a kíváncsiságot próbálja felkelteni, vagy a sajnálkozást afelett, hogy nem vehettek részt ezen az eseményen.

Addig amíg az első találkozón csak 17 amerikai testvér volt jelen, Nagyváradra több mint 80-an jöttek el a "vizen" túlról. Idősebbek és fiatalok mind nagy szeretettel köszöntötték a rég nem látott ismerősöket, rokonokat.

Az Erdélyben élőkhöz képest az amerikai testvéreken nem látszik az idő nyoma. A mosolygós néniken és bácsikon nem lehetett felfedezni még a hosszú út fáradalmait sem. Csodálatomat vívta ki, hogy bár légkondicionálóhoz vannak szokva nem panaszkodtak a sokszor szaunával vetekedő sportcsarnoki körülmények miatt.

kattints nagyobb képért Az észak-amerikai vendégek egy része.

Nagyobb képért kattintson a kis képre. Visszajönni ugyanide legegyszerűbben a "browser" vissza gombjával lehet.      

 Több mint 100 kép 1 CD lemezen

A megnyitó napján az esti szolgálatokat amerikai testvérek végezték. Szabó István lendületes programvezetése biztosította a rendelkezésre álló ide megfelelő kihasználását.

Vadász János testvért jól ismerik az erdélyiek. A tőle már megszokott rövid és velős bizonyságtételben hívta fel a figyelmet, hogy az Úr munkájában mindenkire szükség van, legyen az idős vagy fiatal. Az előrehaladott korra való hivatkozás nem ad felmentést vagy kibúvót.

Novák József dinamikus igehirdetése a meleg és a fáradtság ellenére le tudta kötni az emberek figyelmét. Már a prédikáció kezdetén sikerült kellemetlen helyzetbe hoznia mindazokat akiknél nem volt biblia.

kattints nagyobb képért Novák testvér kérdésére több Biblia lendült a magasba.

Alvin Toefler: Jövősokk c. könyvében megrázóan tárja elénk a globalizációnak, internetes kommunikációnak köszönhető felgyorsult világot. S ha nem is olyan mértékben mint Amerikában, de ez a Balkánon is érezteti hatását. Ezzel az őrületes rohanással kell szembenéznie a ma emberének, megállnia helyét keresztényként is.

Egy magyarországi lapból idézett Kotlós című vers képezte a prédikáció másik alapgondolatát. Nem szabad "kotlók" módjára saját baptista igazságaink magasából nézni a megtéretlenekre, hanem naposcsibékhez hasonlóan hirdetnünk kell az új kezdés lehetőségét, reménységet, megújulást Krisztusban.

Jó érzés volt hallani, hogy az Amerikában élő testvéreink (még) nem felejtették el anyanyelvüket és valamennyien tökéletes magyarsággal tolmácsolták gondolataikat.

A szombati zászlófelvonultatás fizikailag is megmozgatta az egybegyűlteket, akik tapsviharral köszöntötték a különböző országok zászlóit és az illető országból érkezetteket. A legfontosabb viszont, hogy valamennyien a kereszténység zászlaja alatt meneteljünk - hagyta ránk útravalóként Kulcsár Sándor testvér.

 Molnár Erika, Kolozsvár

* A péntek estéről kértünk egy Aóhazai@ beszámolót. Köszönjük, Erika.

a lap elejére  

 

MIT VÁR A LELKIPÁSZTOR A GYÜLEKEZETTŐL? (2)
1Kor 9:13-14 ; Róm 10:14
Vadász János, a Férfiszövetség elnöke

IDŐT KÉR A SZOLGÁLATOKRA VALÓ HELYES FELKÉSZÜLÉSRE

AMert nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk és az asztalok körül szolgáljunk. Válasszatok hét férfiút erre a szolgálatra, mi pedig megmaradunk a könyörgésben, az ige szolgálatában@ (ApCsel 6:2-4). Testvéreim, ha a lelkipásztort megterheljük anyagi és más ügyek intézésével, ne gondoljuk, hogy sok ideje marad a szolgálatra való felkészülésre.

SZERETNÉ A LELKIPÁSZTOR, HA MEGÉRTENÉK ANYAGI HELYZETÉT

A prédikátor részéről ez a legkellemetlenebb kérdés. Itt nagyon fontos, hogy valaki a közvetítő szerepet betöltse. Több prédikátor-hívásnál voltam jelen úgy is mint bizottsági tag, úgy is, mint ügyintéző lelkipásztor. Azt láttam jónak, ha ezt a kérdést tisztán, világosan, őszintén megbeszéli a gyülekezet a hívás alkalmával, a valós lehetőségeket felmérve. Egy diakónusnak fel kell mérnie azt, hogy mire van szüksége az ő családjának, vagy egy átlag gyülekezeti tagnak.

Lakás, fűtés, világítás
Autó-, lakás- és életbiztosítás
Orvosi biztosítás (fog, szem)
Nyugdíjalap
Kocsihasználat
Iskoláztatási költség, továbbképzés
Mindennapi élelem
Fizetett szabadság
Hivatali költségek

A lelkipásztor nem megy ilyen részletekbe, és lelkesen, odaszántan elfogadja a meghívást. És mikor már jól bennevan a szolgálatban, rájön, hogy kevés a pénze. A gyülekezet elé kellemetlen ezt a kérdést hozni, mi marad más hátra, a feleség elmegy dolgozni (ezt teszik más családokban is), és a prédikátornak kell több házimunkát végezni. A másik megoldás az, hogy a prédikátor is elmegy civil munkába. Kevesebb ideje lesz családlátogatásra, szolgálatra való felkészülésre, gyermekeivel való együttlétre. Ez feszültséget okozhat saját családjában, valamint szolgálatának betöltésében.

ADe testvér, - hallom -, Kornya, Szabó, Darabont, Mayer, Rottmayer testvér idejében ez nem így volt. Egyszerű, munkás, parasztapostolok ingyen szolgáltak a gyülekezetben!@ Az ige, a kegyelem ma is Istentől jön, mint régen. De gondoljunk arra, ha nem volna autó, telefon, számítógép, hogy haladnánk munkánk elvégzésében? Mindenki igénybe veheti a technika vívmányait, csak a lelkimunkások nem? Csak az igehirdetésnél ne használjuk fel azokat? Jó ezekben tisztán látni, és kiértékelni prédikátoraink, gyülekezeteink helyzetét!

SZERETNÉK A LELKIPÁSZTOROK, HA A GYÜLEKEZET TUDOMÁSUL VENNÉ, HOGY CSALÁDJUK VAN. Időt kívánnak velük tölteni. Lehetne nekik is szabadnapjuk, amit a családdal tölthetnek? Sokszor, amíg az élet kenyerét osztják, a családnak a morzsából is kevés jut. A civil életben öt nap a heti munkaidő. A lelkipásztoroknál ezt nem sok helyen veszik figyelembe, az ő munkahete hét napból áll. Testvéreim, biztosítsunk lelkipásztorunk részére legalább egy napot a héten, amikor ő is szabadnapos!

Önvallomást téve, ott hibáztam a legtöbbet, hogy kevés időt töltöttem a gyermekeimmel. Volt amelyiknek középiskolai, vagy egyetemi diploma átvételénél sem voltam jelen. Nem mentem velük kirándulni, vagy évenkénti vakációra gyülekezeti szolgálatok, konferenciák, utazások teljesen kitöltötték időmet.

Idősebb fiammal együtt utaztunk autóval. Az autó elromlott, több mint két órát kellett várni. Azután ezt mondta a fiam: Apu, ez volt az első alkalom, hogy életemben két órát csak velem beszélgettél, rám figyeltél; de jó volt, hogy velem beszélgettél! Szégyenkezve kellett mondanom: Fiam, igazad van. Sokszor kértél erre, és én azt mondtam, most nem érek rá.

Kedves lelkipásztor, gyülekezeti munkás testvérem! Tudom, hogy az Úr ügye fontos számodra, de ha Isten megáldott gyermekekkel, találj időt a velük való foglalkozásra, amíg hatással tudsz lenni rájuk, amíg ki nem repülnek otthonodból!

Lehet, hogy azt, amit eddig leírtam, nem minden lelkipásztor gondolja így, vagy nem tartja illőnek elmondani. Én sem beszéltem erről eddig ilyen nyíltan mint most, senkinek. De kérem diakónus testvéreimet, gyülekezetek tagjait, gondolkodjanak el ezeken, és ahol szükséges, változtassanak, hogy jobban, eredményesebben tudjunk szolgálni a lélekmentés szolgálatában az Úr dicsőségére!

a lap elejére  

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok@aol.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999, 2000

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 4