EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2000. JÚLIUS

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

Dr. Udvarnoki Béla:
Kis Tahi - Nagy Amerikában
Evangéliumi Hírnök,1960 szept. 1.

A torontói magyar gyülekezet nagy lelkesedésben nagyot gondolt és nagyot tett. 85 mérföldnyire a várostól, egy kies tó partján vett egy öt és fél holdas tanyát, hat szobás házzal együtt. A kis tanya lett a gyülekezet Tábor nevű nyári kiránduló és lelki üdülő helye. A torontói magyar testvérek hittel, lelkesedéssel és példás áldozatkészséggel új amerikai magyar csodatettet vittek végbe. A gyülekezet a jövőbe néz és a jövőnek épít. Üdítő jelenség ez a mai magyar baptista misszió életében.

A Tábor ünnepélyes megnyitása július hó 24-én történt. 100 főből álló vendégsereg állt a Tábor bejárata előtt vasárnap reggel fél 11 órakor. Cserepka lelkipásztor testvér Ige-olvasása és üdvözlő beszéde, majd Schaffer testvér imája után Dr. Udvarnoki Béla testvér elvágta a magyar nemzeti színű szalagot. A csoport díszmenetté alakult. Elől nemzeti ruhába öltözött magyar leányok és fiúk vitték a kanadai és magyar zászlót, utánuk sorban jöttek az énekesek Marosi Béla testvér vezetésével, majd az ünneplők.

A Tábor közepén hatalmas tölgyfa alatt telepedett le a testvériség. Az első kötelesség hálaadás volt, a Gáspár testvér buzdító szavai nyomán sok ajakról szállt fel a hálaima az Úr ajándékáért. Imaóra után Schaffer testvér tartott rövid beszámolót s tett néhány irányító kijelentést. Üdvözlő beszédet mondott Stinner Henrik, a gyülekezet volt lelkipásztora, Vadász János testvér és Dr. Udvarnoki Béláné. Az istentiszteleten Udvarnoki testvér igehirdetése következett Sámuel próféta azon szavai alapján: "Keresett az Úr magának szíve szerint való embert."

A torontói gyülekezet tagjai példás szorgalommal dolgoztak, takarítottak, festettek, hogy a Tábort a megnyitás idejére elkészítsék. Arcukról lehetett látni, hogy az Úr máris fizetett nekik örömben és lelki vígságban. Az ilyen szívbeli, szent örömet pénzzel nem lehet megvásárolni.

Cserepka és Schaffer testvér, mint Joel próféta megírta, "látomásokat látnak." Látják lelki szemeikkel az egybesereglett magyar baptistákat, Kanadából és az Egyesült Államokból lelki táborozásra. Öt-hat napos lelki elmélyülésre és felüdülésre gondolnak. Az igazság után vágyó és a közösség áldásaira szomjazó magyar testvéreink sok áldásban fognak részesülni, ha Isten ezen ajándékát felhasználják.

(Ez a cikk a 40. JUBILEUMI TÁBORI KONFERENCIA tiszteletére jelenik meg. A jubileumot a 93. KÖZGYŰLÉS ELŐZI MEG.)

A SZERKESZTŐ ROVATA

Mozgalmas nyár előtt állunk. Közgyűlés, rámai jubileum, majd a MABAVIT II., Nagyváradon.

KÖZGYŰLÉS. Szövetségünk életében lényeges helye van az évi konferenciáknak.

A konferenciák egyik legfontosabb velejárója a személyes találkozások. Ilyenkor érezzük, hogy össze tartozunk, bár a nagy távolságok miatt csak ritkán látjuk egymást. Közös ügyeink tárgyalása során is ebben erősödünk meg: összetartozunk, hiszen van közös feladatunk. Időnként lényeges ügyek is sorra kerülnek, melyekben közösen kell döntenünk.

Tavaly egy ilyen közös döntés során határoztuk el, hogy eladjuk a Palm Bay-i Öreg Otthont. A dolgok lassan haladnak, az eladásra még nem került sor. Tárgyalásokra már igen. Ezekről is be fog számolni Kish Ernő testvér.

Az idén az alapszabályzatot tekintjük át együtt. Az évek során több módosítást is elfogadott a Közgyűlés, de nyomtatásban 1975 óta nem jelent meg az alapszabályzat.

40 ÉVES A RÁMAI TÁBOR. Magam is csodálkozom azon, hogy újabb 15 év szaladt el azóta, hogy 1985-ben megtartottuk a 25 éves jubileumot. Nem csak azért volt emlékezetes számomra az az alkalom, mert az Úr rám bízta akkor a rendezés feladatát. Elsősorban azért, mert sok olyan testvér volt jelen akkor, akik a táborral kapcsolatosan sokat tettek. Talán azután sem került alkalom egy olyan találkozóra, ahol ezek a testvérek együtt lehettek volna, békességben - a feszültségek ellenére is. Együtt szolgáltak azon a jubileumon többek között: Cserepka János, Dr. Udvarnoki Béla (és felesége), Dr. Haraszti Sándor, Viczián János (és felesége), Héthalmi Páth Károly és még sokan mások. A tábor történetét a 25 éves jubileumra készült emlékkönyvből talán a lapban is közölni fogjuk.

A CHICAGÓI Ifjúságiról két fiatal megfogalmazásában is olvashatunk ezúttal. Szívesen venném, ha a táborozásról is kapnék ilyen beszámolókat.

A LAPOZGASSUK a Bibliát ezúttal elmarad, helyszűke miatt. Elnézést kérünk a szorgalmas lapozgatóktól!

MABAVIT II. Remélem sokan útrakelünk július végén, augusztus elején, hogy részt vegyünk a világ magyar baptistáinak nagy találkozóján. A találkozó elnökének itt olvasható levele segíthet néhány kérdésünkben. Az találkozó anyagi támogatásával kapcsolatban:

Szövetségünk és gyülekezeteink egy része már elküldte támogatását a Világtalálkozóra. Akik a támogatásukat még ezután fogják összegyűjteni, vagy az összegyűjtött támogatást elküldeni, azoknak a következő két módszert ajánljuk: Küldjék el a támogatás összegét szövetségünk pénztárosának, Drescher Lajos testvérnek, célként megjelölve a Világtalálkozót. Drescher testvér személyesen fogja átadni az így érkezett összegeket a nagyváradi találkozón. Egy másik lehetőség, hogy a gyülekezetenként összegyűjtött támogatást a gyülekezet képviselője vigye magával a találkozóra.

KORREKCIÓ: A májusi lapunk 7. oldalán megjelent szövetségi elszámoláshoz tartozik, de a lapzárta után érkezett pénztárosunkhoz az Alhambrai Gyülekezet  $135.00-os missziós adománya, melyet ezúttal nyugtázunk. (A szerk)

     

MABAVIT II.

Kedves magyar baptista testvéreim,

Küzdelmes életetek forgatagában, szeretettel emlékeztetlek titeket, hogy baptista közösségünk egyik legjelentősebb milléniumi rendezvénye a magyar baptisták 2. Világtalálkozója, rohamosan közeledik. Isten segítségével, a készülődés különösebb akadály nélkül menetrend szerint történik. Jóllehet a gyakorlati feladatok megoldása, elvégzése még sok munkát és fáradságot igényel, bízom Istenben, Aki közösségünk vezetőségének szívére helyezte a találkozó megszervezését. Mennyei Atyánk, akit gyermeki tisztelettel imádunk és szolgálunk, hatalmas arra, hogy minden szükségünket betöltse az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Örömmel közlöm, hogy a pünkösdi gyűjtésre való felhívás, halló fülekre és nyitott szívekre (kezekre) talált. Vannak olyan gyülekezetek melyek erejük felett is gyűjtöttek, mások lehetőségeik és képességeik szerint. Itt szeretném megköszönni azoknak a testvéreknek, akik a legkisebbel is hozzájárultak a találkozó megszervezéséhez. Isten áldja és jutalmazza meg mindazoknak a fáradozását, akik örömmel és szívesen vállaltak részt a terhek hordozásában mindezidáig. Ez a lehetőség továbbra is adott, ha valaki erre nézve indíttatást érez Istentől, (a szükséges információk megszerzése érdekében, mikor, hol, és hogyan segíthet) közölje a szervezőkkel. Azok a testvérek, akik részt vesznek a konferencián, kérem, ne felejtsék el, hogy a találkozó istentiszteleti alkalmain is lehetőség lesz a támogatásra, a közös gyűjtések alkalmából.

Örülünk annak, hogy sokan komolyan vették a jelentkezési határidőt és időben elküldték a jelentkezési ívet, előleggel együtt. Tudomásunk van azonban arról, hogy még igen sokan vannak olyanok, akik bár még nem jelezték, szándékukban áll a részvétel. Ezért a jelentkezési határidőt kénytelenek vagyunk egy hónappal (azaz július 15-ig) meghosszabbítani. Kérem szeretettel a testvéreket, vegyék komolyan az újabb határidő betartását! Csak a július 15-ig igényelt szolgáltatásokért (gondolok itt különösen a szállásra) tudunk felelősséget vállalni.

Külföldi vendégeink figyelmébe ajánlom, ha már nagy áldozatok árán eljönnek hozzánk, használják ki az alkalmat és látogassák meg gyülekezeteinket, ismerőseiket a találkozó előtt vagy után. Az erdélyi magyar baptisták szívesen gyakorolják vendégszeretetüket baptista testvéreikkel szemben. Akár a Hargitára is ellátogathatnak ifjúsági táborunk megszemlélésére, ugyanakkor ott jó alkalom lesz a kikapcsolódásra és a pihenésre is. Ha valakinek van ilyen szándéka, kérem, közölje időben a szervezőkkel, hogy a szükséges előkészületeket megtegyék.

A szombat délelőtti ifjúsági találkozó az "Emanuel" román baptista imaháznál lesz megtartva, ahol ifjaink korszerű és kellemes körülmények között találkozhatnak és magasztalhatják az Urat. Mind a sportcsarnok mind az Emanuel imaház könnyen megközelíthető egy erre a célra készített vázlatos térkép segítségével, mely a találkozó WEB oldalán megtekinthető, kinyomtatható. 

Ha valaki a helyszínnel kapcsolatosan részletesebb információt igényel, kérem forduljon bátran a szervező szövetséghez.

Köszönöm azoknak imáit, akik eddig is kitartással zörgettek célunk magvalósítása érdekében a kegyelem királyi székénél. Szeretettel kérek minden magyar baptista testvért, azokat is akik különböző okok miatt nem tudnak eljönni a találkozóra, továbbra is buzgón könyörögjön az előttünk álló rendezvény áldásos kimeneteléért.

Szeretettel várjuk azokat, akik már jelentkeztek, illetve jelentkezni fognak a magyar baptisták 2. Világtalálkozójára, amely Nagyváradon lesz megtartva Augusztus 11-13 között.

A találkozás reményében, testvéri szeretettel, Gergely István, a konferencia elnöke

MBVSZ  KEREKASZTAL

Kiváló alkalomra készülődik a Magyar Baptista Világszövetség. Egy világtalálkozóra, ahol reményeink szerint is felvonul a világ négy tájáról mindenki, aki szívügyének érzi a magyar missziót.

Ennek kapcsán jegyeztünk le néhány dolgot a Világszövetségről, amely látásunk szerint fontos.

létrejöttekor több fontos szempont volt, többek között kiállás a kisebbségért, azok védelme, megsegítése, egymás megismerése.

igazán közös akciók végrehajtásakor ez létezik is (Áhítat kiadása).

Világszövetség akkor lenne igazán, ha a "kis" szórványokkal is kibővítené magát, és figyelembe venné azok speciális helyzetét, (Pozitív diszkrimináció elve) habár szinte elhanyagolható csoportokról van szó. Itt többnyire a többszörös kisebbségben élő határon túli magyar közösségekre gondolok (Kárpátalja, Szlovákia, Felvidék, Vajdaság).Hogyan képviselheti érdekeiket, ha egyszer sem tartott velük közös megbeszélést (csak közvetve kaptak információkat)? A MABAVIT II előkészületeiben figyelembe vették azok lehetőségeit? Remélhetőleg, hiszen a MBVSZ akkori elnökével rendszeres kapcsolatban álltunk. Sehol az előkészületekben nem látni nyomát másnak, csak az alapító tagoknak, és zárójelben a szórványban élő közösségeknek (névtelenül). Így nem kerülhettek fel még a plakáton levő térképre sem. ( Lehet, hogy ez másoknak apróság, kicsinyeskedés, de számunkra fontos) Jobban kellene ismerni egymást!

elnökségi megbeszéléseken túl jó lenne hosszú távú terveket kidolgozni a VSZ munkájáról, amelybe be lehetne vonni más missziós terveket is.

Saját részvételünkről:

az indítványozástól kezdve támogattuk a VSZ létrejöttét, alakulásánál is jelen voltunk.

a Világszövetség alapító tagjai szövetségenként külön-külön figyelemmel kísérik a szórványokat, kerekasztalhoz azonban egyszer sem hívták, ahol azután bekapcsolhatnák őket a munkába, megismertetnék őket a máködésével, örömeivel-gondjaival.

a magyar baptista világ szerves részének tartjuk magunkat, ill. mások is így tartják, példa erre az 1999-es háborús időszak, amikor minden irányból éreztük a támogatás-együttérzés sokféle formáját. Szeretnénk, ha szervezetileg is szerves része lehetnénk a MBVSZ-nek.

véleményem szerint elengedhetetlen a kis közösségek felkarolása, ahol minden cselekedet, legyen az gesztus értékű, sokszorosan többet ér, mint a nagy közösségek számára, bár annak az értéke sem lebecsülendő.

Ajánlatunk:

1. A NAGYVÁRADI MABAVIT II. LEGYEN ALKALOM, AMIKOR MÁS KISEBB-NAGYOBB SZÖVETSÉGEK, MISSZIÓS SZERVEZETEK IS BELÉPHETNEK A TAGSÁGBA

2. TARTSON KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉST A MBVSZ A HATÁRÓNTÚLI MAGYAR BAPTISTA KÖZÖSSÉGEK (ESETLEG MÁSOK) KÉPVISELŐIVEL, A TELJES MAGYAR MISSZIÓ MEGISMERÉSE CÉLJÁBÓL

3. LEHETSÉGES LENNE EGY KÖZÖS SZÓRVÁNYOKRÓL SZÓLÓ ALKALOM?

"Isten szerkesztette így a testet egybe: az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adott, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai." (Szélesebb szövegkörnyezetben olv. I Kor 12: 12-27.)

A Szerbiai Magyar Baptisták Közösségének nevében Nyúl Zoltán

a lap elejére  

GYÜLEKEZETI HÍREK

Hitmélyítő Napok Torontóban, május 19-20-21-én

Örömmel mondhatjuk, hogy egy egész napi fárasztó munka után gyülekezetünk apraja, nagyja együtt volt péntek este már 7 órakor. Nem kis dolog ez, mert sokan 80, 100 km-es távolságokból érkeznek. Azt gondoltuk, hogy talán a kezdő estén leszünk kb. annyian, mint a hétköznapi imaórákon, de a testvérek jöttek szomjúhozó szívvel az áldott igét meghallgatni.

Ünnepi előadónk Dr Herjeczki Géza testvér volt Detroitból, aki teljes szívből, szeretetből szolgált közöttünk, mint mindig. Kedves feleségével és két gyermekével együtt 7 éven át voltak Torontóban, szinte mindenki ismeri őket, csak talán a legújabban érkezettek nem. A 7 éven át mindenki nagyon megszerette és értékelte munkásságukat. Herjeczki testvér most feleségével és kisebbik fiával - Ádámmal együtt érkezett közénk. A tisztelet végén még sokáig együtt maradt a gyülekezet kedves testvéri beszélgetésre. Szinte senki sem akart hazamenni. Most is átéltük: "Imé mily jó és gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak."

Szombaton este ismét összegyülekeztünk és újból hallottuk Jób könyvéből a fontos figyelmeztetést: Milyen lélek beszél tebelőled? Isten Szent Lelke vagy más lélek? Jób barátai nem adtak vigasztalást, keményen ostorozták Jóbot. Ha nyomorultat, bajba esettet látunk, az Úr szeretetével vigasztaljuk őt, emeljük fel szomorú helyzetéből, szavunk soha ne legyen lesújtó, inkább felemelő. A betegség nem mindig valami bűn következménye.

Vasárnap sok kedves vendégünk érkezett, akiknek szolgálatai is gazdagították együttlétünket. Délutáni ünnepélyünk több mint két órás volt. Úgy éreztük magunkat mint a tanítványok a hegyen, látták az ő dicsőségét és szinte teljesen elfeledkeztek a földiekről. Hajlékot kívántak ott építeni. Herjeczki testvér szavai az Úr Jézust emelték fel előttünk: KRISZTUS MINDENEK FELETT! Néki adatott minden hatalom mennyen és földön. Előtte minden térd meg fog hajolni.

A hétköznapok szürkeségéből boldogság kiemelkedni és élvezni az Úr jelenlétét és egymás szeretetét. Áldott az Úr e kedves alkalomért!   ____Somogyi Gáborné

CLEVELANDI HÍREK

Június 18-án a Betánia Gyülekezet két lelkipásztora, Zeffer Béla és Dr. Fazekas László testvérek a szövetség elnöke által vezetett gyülekezeti órán letették a Bethánia Gyülekezetben végzett szolgálatukat.

Mindketten arra kérték a gyülekezetet, hogy fogadja el döntésüket. A testvériség fájó szívvel ugyan, de tudomásul vette mindkét lelkipásztora távozását az aktív szolgálatból.

Fazekas testvér bejelentette, hogy nyugdíjba vonul és a Magyarországi Baptista Egyháztól kérni fogja a nyugdíjas állományba vételét.

Hisszük, hogy Zeffer testvér egészségi állapota följavul és eleget tud tenni majd az Úrnak tett fogadalmának. Kulcsár testvér kifejezte azt a reménységét, hogy Zeffer testvér is folytatni fogja a lelkipásztori munkát egy másik szolgálati helyen.

Urunk áldását kértük a két távozó lelkipásztor és a pillanatnyilag lelkimunkás nélkül maradó Betánia Gyülekezet életére.

A gyülekezeti óra után a jelenlévő lelkipásztorok: Dan László, Dr. Herjeczki Géza, Kulcsár Sándor, Zeffer Béla és Dr. Fazekas László

A délelőtti istentiszteleten Dan László torontói lelkipásztor hirdette Isten igéjét a Róma 12:9-21 alapján. A szolgálata során többek között ezt a két kérdést is hallottuk, igei válasszal együtt: hogyan szeressük egymást? és: hogyan szolgáljunk?

A délelőtti és a délutáni istentiszteletet Herjeczki Géza detroiti lp. vezette. Délután Kulcsár Sándor New York-i lelkipásztor, szövetségünk elnöke az apák napjához igazodva választott igét. Józsué 24-ik részéből olvasva Józsuét állította elénk példaképül. Az édesapáknak, de mindenkinek is volt üzenet az igehirdetéseken és egyéb szolgálatokon keresztül is. A gyülekezetek Ura gondjaiba ajánljuk clevelandi testvéreinket.  ___HG / KS

CHICAGÓI HÍREK

Változatos és eseménydús hónap volt a májusi. Szinte minden vasárnap történt valami különleges, a megszokottól eltérő.

A Nagyváradról Detroitban látogató Bancsov Károly és Margaret testvérek fiukkal, Barnabással látogatták meg gyülekezetünket. Május 6-án, szombaton este rendkívüli összejövetelt tartottunk, amelyen Bancsov Károly testvér Márk 10:46-52 alapján "egy csodálatos találkozásról" beszélt; arról, ahogy Bartimeus is találkozott a csodatevő Megváltóval. Mindnyájan azonosíthatjuk magunkat Bartimeussal, a vak koldussal, a bűneiben elveszett emberrel, aki Isten kegyelmére van szorulva. Hányan keresitek itt, ma este Jézust? - hangzott a kérdés. Uram, látni szeretnék - mondta Bartimeus Jézusnak, aki meg is ajándékozta testi és lelki látással. A meggyógyított Bartimeus az Úr követője lett. Fogd meg te is Jézus feléd nyújtott kezét; kövesd az Urat életed utolsó percéig!

A vasárnap délelőtti üzenet alapgondolata ez volt: Amikor bezárul a kegyelem ajtaja. Noé bárkáját bezárta Isten, amikor elérkezett az ítélet ideje. A mai ember is - hasonlóan Nóé kortársaihoz - Istentől távol, figyelmeztetéseire nem ügyelve él. A kegyelem idejével él vissza, a még nyitott ajtót utasítja el. Ez az üdvösség napja. Fogadd el a Megváltót amíg nem késő!

Bancsov Barnabás testvér is szolgált mindkét alkalmon. Felüdítő élmény volt szép trombita szólóit hallgatni. Margaret testvérnő szavalattal szolgált.

Anyáknapja délelőttjén gyermekeink örvendeztették meg szép szolgálataikkal az anyukákat, majd virágot adtak át, ki-ki az édesanyjának. Az alkalmi igei üzenet ("Bátorodjék szívetek - ne csüggedjetek! 2 Kor 4) az anyai hivatás betöltésének módjáról és jutalmáról szólt.

A szeretetvendégségen a férfiak szolgálták fel a finom bográcsost, amit ifj. Kulcsár Sándor testvér készített. Délutáni együttlétünkön az énekkar alkalmi énekei és egyéni szolgálatok hangzottak el. Férfiak, gyermekek! Hordozzuk az édesanyákat imában Isten elé, hogy örömmel végezzék nemes és egyedülálló feladatukat!

Május 21-én, vasárnap este, először került sor egy különleges alkalomra, az Aidősek műsorára.@ Az idősek kis csoportja a gyülekezet előtti emelvényen foglalt helyet. Onnan szolgáltak régi, szép énekekkel (AHa Isten békéje...@, AOly csüggedő a lélek...@, AAma szép hon felé...@stb.), melyeket Máté Bálint karvezető / orgonista testvér kísért. Külön elismerést érdemelnek a szolgálók, mert emlékezetből mondták el a költeményeket. Máté testvér az alkalomra összeállított video-filmet játszott le a Southern Gospel idős énekeseinek felvételeiből (George Younce, J.D. Sumner, Gleen Payne, és mások). Idősebb Kulcsár Sándor testvér igei üzenettel szolgált, És 40:28-30 alapján.

Szövetségünk történelmének utóbbi évtizedében különösen is sok örömöt jelent mindannyiunknak ifjaink jól szervezett, lelki értékekkel gazdagodó programjait látni. Éppen Chicagóban tartottuk az első Ifjúsági Találkozó-t (1988. május 28-30), melyet akkor még Testvéri Találkozóként hirdettünk meg (Ev. Hírnök 80. évf. 13. sz. júl.1). Csodálatosan szép emlék a New York-i, clevelandi, detroiti és a helybeli ifjúság egymásra találására visszagondolni, megemlékezni a fiataloknak szolgáló Dr. Udvarnoki Béla és Kulcsár Sándor lelkipásztorok buzdításairól. Két évvel később kezdték el a rendszeres Ifjúsági Találkozók megszervezését, mindig más gyülekezetben.

Május utolsó hétvégére ismét Chicagóba gyűlt a magyar fiatalság. A helybelieknek szolgálatra való kihívás volt ez, amit jeles egységben és örömmel vállaltunk.

Sport, játékok, városnézés, kikapcsolódás mellett három összejöveteli alkalmunk volt ... (de erről hadd írjanak maguk a fiatalok; szerk) 
[A találkozóról készült beszámolót és fényképeket keresse meg az Ifjúság oldalon!]

A széles és keskeny útról szóló üzenet választás elé állította a jelenlévőket. A Találkozó himnusza is erre biztatott, de olvasóink felé is ezt intézzük:

AVálasszatok, addig míg tart a ma, ki legyen a ti szíveteknek ura; Nem szolgálhat két úrnak senki sem, egyiket gyűlölni vagy szeretni kell... Én azonban és az én otthonom az Urat szolgáljuk minden napon!@       ____Szabó István


Túrmezei Erzsébet: 
LEFUTOTT EGY CSILLAG
 
Ki látta még?
Talán egyedül én.
Fényvonalat húzott az éjszaka egén.
És hova lett?
A csillagok számlálhatatlanul
tovább ragyogtak a fejem felett.
 
Nem volt neves, nem a Kaszás kaszája,
se Göncöl rúdja, kereke.
Észre se venni, hogy gyérült
ma eggyel a csillagok serege.
Tovább szikrázik a Tejút.
Kinek hiányzik egy a számtalanból,
kinek, ha egy csillag lefut?
 
Se neked, se nekem.
Egyetlenegynek,
Aki számontart minden csillagot
s velük az életed, az életem.
 
Állok az éjben: egy a számtalanból,
s amíg csillagok útját kutatom,
afelé az Egyetlen felé szárnyal
imádatom.
 
Jézus Krisztus igaz poétája
Túrmezei Erzsébet
(1912-2000)

Ez a kitüntető jelző Reményik Sándortól, a protestáns irodalom erdélyi kiválóságától származik. Túrmezei Erzsébetnek, a fiatal evangélikus diakonissza nővérnek 1941. tavaszán olvasta a versét és megérezte benne azt a közvetlen kapcsolatot, amely az Úr szolgálóleányát Megváltónkkal, Jézus Krisztussal kötötte össze. Több mint ötven évvel azután, egy felejthetetlen beszélgetés során mondta el nekem: "Különösen hálás vagyok azért, hogy megtaláltuk egymást Jézussal. Ő megtalált engem, én megtaláltam Őt. Az Úr megadta az alaphangot, amely azután mindenféle variációban végigkísérte az életemet." Ez "a ködön át, az éjen át, a mélyen át" Jézust töretlenül követő életút, most 88 év után itt a földön befejeződött és belépett az "atyai hajlék Jézus vére által kitárt kapuján."

Túrmezei Erzsébet hívő evangélikus családban nőtt fel. Költészetét egy "meghallgatott imádságnak" tulajdonította. Édesanyja, Berzsenyi Dániel niklai sírjánál kérte: "Ha gyermekem lesz, dalolhassa ki, mit lelke érez, szíve gondol." Évekkel később, a hetedik gyermek életében hallgatta meg Isten a "niklai leány" hajdani buzgó imádságát. Túrmezei Erzsébet hat éves kora óta írta a verseket, amelyek mindig belső indíttatásból születtek.

A hosszú, és rögös életút a tamási és soproni évek után Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán folytatódott, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Ezek az évek döntő fontosságúak, mert ekkor határozta el, hogy követi a hívó szót és vállalja a diakonissza szolgálatot. Először a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület Krúdi utcai internátusában, majd Piliscsabán végzett szolgálatot. Egyre hagsúlyosabbá vált szolgálatában az irodalmi munka. Előbb Kisharang, később Fénysugár címmel lapokat jelentettek meg, majd az evanglélikus ún. "leszakítós bibliaolvasó naptár" kiadásában buzgólkodott. Pesterzsébet, Szarvas, emlékezetes helyei munkásságának, ahol Leány-népfőiskola beindításával bízták meg. 1951-ben a kényszernek engedve levetette a "szürke ruhát," de szívében továbbra is Jézus Krisztus szolgálóleánya maradt. Hossszú éveken át Balassagyarmaton, az Evangélikus Szeretetotthonban dolgozott, majd 1978. óta ismét Budapesten élt. A 75 évvel ezelőtt alapított Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület 10 évvel ezelőtt, 1990-ben újjáalakult, amelynek főnökasszonya volt haláláig. "Félretéve minden akadályt, - az idős kor gátjait is - igyekszem átadni a lángot, amit annak idején Isten gyújtott meg szívemben" - nyilatkozta néhány évvel ezelőtt.

Isten áldottá tette életében a diakonissza munkát, de bátran állíthatjuk, hogy versei voltak azok, amikkel a legnagyobb hatást gyakorolta szűkebb és tágabb környezetére. Verseskötetei Őszből tavaszba (1938), Ének földrengéskor (1941), Reméljetek velem (1945), Így leszel áldás (1968), Emberré lettél, hogy ember legyek (1979), Most élni B küldetés (1984), Ádventtől ádventig (1987), Csodát virágzik a jelen (1992) sokfelé eljutottak és gyülekezetek százaiban szavalták és szavalják ma is Jézusra mutató verseit, éneklik számos művészi énekfordításait.

Egy kritikusa mondta róla: egyhúrú hangszeren játszik, de sok ezren tanúsítjuk, hogy ez a húr gyönyörűen zengett, és versei sokáig visszhangozni fognak még nemzedékek ajkán. Újabb dalok már nem születnek Erzsébet testvér tollából. Porsátora május 30-án a csömöri temetőben végső nyughelyére került, de tudjuk, hogy hangszere annál gyönyörábben zeng odafönt az Isten trónusa előtt.

Marosi Nagy Lajos


C. H. SPURGEON:  PURITÁN KÁTÉ (4. rész) (rovatvezető: Novák József) [Külön oldalon az egész sorozat]

ILLUSZTRÁCIÓK (rovatvezető: Dan László) 


Felejthetetlen személyek (6)
BALLA GYÖRGY lelkipásztor
(Befejező rész)

Tizennégy esztendei áldásos és fáradhatatlan szolgálat után Balla testvér elfogadta az Akron Ohioi Magyar Baptista Gyülekezet meghívását és családjával átköltözött az Egyesült Államokba. Ugyanakkor szolgált a Wadsworthy Gyülekezetben is, mint lelkipásztor és segítetett Cantonban is. Teológiailag is képezte magát, az ottani egyetemen megkapta a Theologia Mestere fokozatot.

1950-ben Balla testvér elfogadta a New York-i Magyar Baptista Gyülekezet meghívását és ott folytatta odaadó, eredményes szolgálatát magyar és angol nyelven, tizenhárom esztendeig. Sokat fáradozott a magyar menekültek megsegítésében. Sajnos azok közül sokan csak kihasználták őt és a gyülekezetet és miután munkát és lakást kaptak nem törődtek azokkal, akik segítették őket, sem Istennel, sem emberrel. Tisztelet a kivételnek. Végül a test teljesen kimerült. Balla testvér 1963-ban, egy vasárnap délelőtti istentisztelet bevégeztével, a szószék mögött összeesett. Szívrohamot kapott. Napokig feküdt a kórházban eszméletlenül és hetekig betegen. De az Úr könyörült rajta, meggyógyította, és még nyolc esztendeig prédikált, mint beszolgáló lelkipásztor, több angol gyülekezetben. 1971-ben Balla testvér és testvérnő leköltözött Palm Bay, Floridába. Házat vettek közel a Bethesda Otthonhoz és a gyülekezethez, amelyet igen szerettek és úgy tekintettek, mint Isten adományát Szövetségünknek. Beolvadtak a gyülekezetbe és amit tehettek megtettek (Balla testvérnő most is ott lakik). Eljött az idő, mikor a fáradt szív és test teljesen legyengült. 1980-ban néhány hónapi betegség után - amely időben kedves felesége nagy szeretettel ápolta -, Balla testvérünket az Úr magához szólította.

Balla György testvér több mint 50 esztendőn keresztül nagy szeretettel és hűséggel szolgálta az Amerikai Magyar Baptista Szövetséget. Erről bővebben írtam az Evangéliumi Hírnök 1980 január 15-i számában. Itt csupán néhány dolgot említek meg róla.

Sok keresztyén szellemű cikket, traktátust írt. Torontóban elindította és szerkesztette a VILÁGOSSÁG nevű keresztyén havi lapot, amelyet sok magyarnak, több országba elküldött. Szerkesztője volt az Evangéliumi Hírnöknek. Többször volt szövetségi elnök és bizottságok tagja. A Menház Watervliet, Michiganből Palm Bay, Floridába való áthelyezését ő indítványozta és abban vezető szerepet töltött be. Hosszabb ideig szolgált, mint a Bethesda Otthon pénztárosa. Minden konvención jelen volt, nemcsak mint hallgató, hanem komoly résztvevőként is. Sok magyar munkanélkülinek segített elhelyezkedni és családaikat kihozatni az Egyesült Államokba. Úgy a Szövetségnek, mint a gyülekezetnek segített a pénz gyűjtésben, amelyet igen jól értett. Egyszer egy testvér azt mondta neki: "Balla testvér, magáról majd el lehet mondani, amit Lázárról, hogy lőn pedig, hogy meghala a koldus"; Balla testvér így válaszolt: "nem baj testvér, csak én is ott legyek ahol Lázár volt, amikor ezt mondták róla" (Luk 16:22).

Balla testvér fő életcélja az volt, hogy mindenkinek megadja az alkalmat arra, hogy halljon Jézus Krisztusról, megismerje Őt és elfogadja, mint személyes Megváltóját. Tehetséges prédikátor volt. Jó zenei képessége nagy segítségül szolgált a gyülekezetekben. Ahol csak szükséget látott, igyekezett segíteni mindenkinek. Feleségével és az Úr segítségével szép családot neveltek.

Visszaemlékezésem végén Balla testvérnőről szeretnék elmondani néhány dolgot.

Elizabeth Horváth Ohióban született, 1908-ban. Két esztendős volt, amikor édesapja, aki szénbányász volt, egy szerencsétlenségben meghalt. Özvegy édesanyjának igen keményen kellett dolgozni, hogy nevelhesse két kis gyermekét. Egyszer hazavitte őket Magyarországra, hogy hátha ott könnyebb lesz az élet. Nemsokára visszajöttek az Egyesült Államokba. Gyermekeit elhelyezte rokonainál, ismerősöknél, hogy ő egész napi munkába mehessen. Akkor nem volt állami, vagy özvegy segély, mint most van. De ő örömmel megtett mindent gyermekeiért, mert igen szerette őket. 1925-ben Horváthné találkozott egy nővel, aki meghívta őt a magyar baptista gyülekezetbe New Brunswick, NJ-ben. Nemsokára megtért, alámerítkezett és igyekezett lányát is az Úr Jézushoz vezetni. Elizabeth is elfogadta Jézus Krisztust és azonnal aktív tagja lett az ifjúsági csoportnak és a vasárnapi iskolának. Akkor 17 esztendős volt. Mindig arra törekedett, hogy többet tegyen Krisztusért. Alapítottak egy leány csoportot, amelynek Forget-me-Not-Christian Girls Club volt a neve. Feladatuk az volt, hogy segítsék az időseket, szükségben levőket a gyülekezetben és másokat a gyülekezeten keresztül.

Elizabeth fő célja az volt, hogy misszionárius legyen. A körülmények ezt nem engedték meg. De Istennek volt más terve. 1928-ban feleségül vette őt Balla György testvér, aki az utolsó évet végezte a Szemináriumban. Rev. Gazsi István, aki olyan élelmes prédikátor volt, hogy elneveztük őt a magyarok Billy Sunday-ának, adta össze őket. A fiatal feleség is beiratkozott a Szemináriumba és jó oktatásban részesült, aminek jó hasznát vettea gyülekezetekben. Mivel tanumányait mind Amerikában kapta, így nagy segítségül volt férjének az angol nyelvben. Tökéletesen beszélte a magyar nyelvet is.

Hála az Úrnak Balla testvérnő még most is közöttünk van. Saját lakásában lakik Palm Bay Floridában. Testileg már gyenge, nem bír oda menni ahova szeretne és tenni amit ezelőtt tett. Aki ismeri őt, tudja, hogy ő egy áldott egyén, vidám és vidámító. Szeret nevetni és nevetésében még mindig megvan a szép csengő hang, amelyet jól ismerünk és, amely megvidámítja a hallgatót. Hála az Úrnak, hogy vannak lelki testvérnők, akik bejönnek segíteni neki, közöttük Cziráki Ruth testvérnő és mások.

Balla testvéréknek az Úr adott közel 51 esztendőt, hogy boldog házasságban együtt szolgálják az Urat. Megáldotta őket négy kedves gyermekkel, akik tálentumaikkal szolgálják az Urat gyülekezeteikben és igen szeretik édesanyjukat. Gyermekeik, név szerint: Betty Lehoczki, Allentown, PA., Margaret Miller, Kutztown, PA. The Rev. Dr. George Balla, Allentown, PA (Retired minsiter and author). The Rev. Victor Balla (Misnister and musician), Las Vegas, NV.

Balla tesvérnő négy kisgyermeket nevelt, mikor Torontóban laktak, de nem maradt el a gyülekezetből és kivette részét a munkából, különösen a nők között. Igen jó szakács volt, amelyet tapasztaltból mondhatok. Nem csak férje, de ő is egy azok közül, akik felejthetetlenek részemre. Imáinkban hordozzuk őt és hozzá hasonló kedves testvéreinket. Tegyük ezt mindnyájan.

Molnár Balázs, nyugalmazott lelkipásztor

a lap elejére


Küldjön a szerkesztőnek E-mail-t!

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999, 2000

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 4