..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2001. SZEPTEMBER

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

..  

(Lapzárta után szeptemberi rovata - levelek a terrorista akcióval kapcsolatban)

Olvasóink segítségét kéri a szerkesztő. Örülnénk, ha Európából is kapnánk visszajelzéseket. Az új szerverünk (service provider) gyorsaságát, s néhány technikai kérdést szeretnénk fölvetni, ellenőrizni.

Időbe nem telik, pénzbe se kerül. Ugye elvárhatom, hogy minimum három számot, maximum néhány mondatos tanácsot tartalmazó levelét még ma, vagy hamarosan elküldi a kérdések utáni e-mail címre?

A. Milyen sebességgel töltődött fel ez az oldal? (1)Gyorsan,  (2)tűrhetően,  (3)lassan,  (4)nagyon lassan, (5)......ennyi másodperc alatt

B. A fényképek lelassítják az oldal feltöltődését. Melyiket választaná: (1) néhány kis fényképet a föoldalra, nagyobb képre utaló kapcsolóval;  (2) csak szöveget a főoldalra, a képeket kapcsolódó oldalakra; (3) mindegy;  (4) nem kellenek fényképek

C. Milyennek ítéli a "navigációs rendszerünket", vagyis a lap különböző oldalainak megkeresését? (1) jó; (2) nehézkes;  (3) javítandó

Szeretnénk, ha a lapunk praktikus, könnyen kezelhető, minél gyorsabban elérhető lenne mindenki számára. Ha van ilyen irányú észrevétele, javaslata, kérjük, közölje azt is velünk a szerkesztőnek küldött e-mailben. Előre is köszöni, s visszajelzését várja a szerkesztő.  E-mail a szerkesztőnek

AAz Úrnak öröme a ti erősségtek!"
Elnöki jelentés - Kulcsár Sándor
"És Ő mondá nékik: menjetek, egyetek kövért és igyatok édest és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készíttetett. Mert szent e nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek!" (Nehémiás 8:10)

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Megváltó Urunk szeretetével köszöntök mindenkit szövetségünk 94. közgyűlésén. Nagy örömmel jöttünk, hogy az alhambrai kedves testvérekkel együtt örvendezzünk az Úrban ezen a néhány napon. Legyen ünnepi táplálkozásunk és juttassunk abból azoknak is, akiknek nincsen! A mi Urunknak Napja ez, amelyen újból tapasztaljuk meg, hogy az Úr előtt való öröm erőt ad nékünk a szent szolgálat elvégzésére.

Szövetségünk nevében szeretném megköszönni a kedves alhambrai testvéreknek, hogy a 94. Közgyűlésünket ilyen kellemes körülmények között ebben az Imaházban tarthatjuk. Máris élvezzük a példás szervezés, áldozatos munka, a vendégszeretet, a megnyílt testvéri szívek és otthonok áldását.

Nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeink között, meghívott vendég szónokunkat, Nt. Cseri Kálmán lelkipásztor testvérünket és kedves feleségét, a Budapest Pasarét-i Református Gyülekezet lelkipásztorát. Köszönjük, hogy meghívásunkat elfogadta. Isten áldása legyen testvérünk életén és szolgálatán.

Szeretettel köszöntöm Nemes László testvért, aki a Melbourni Magyar Baptista Gyülekezet lelkipásztora Ausztráliában. Nemes testvér tette meg a legnagyobb utat azért, hogy együtt örülhessen velünk ezekben a napokban. Hisszük, hogy ez az együtt ünneplés történelmi jelentőségű és feledhetetlen marad a két kontinensen élő magyar baptisták számára.

Áldást kívánva köszöntöm és üdvözlöm a Kanadából és az Egyesült Államok minden részeiről érkezett kedves vendégeinket. Hálás szívvel gondolunk mindazon kedves testvéreinkre, előljáróinkra, akik lélekben velünk vannak és érettünk imádkoznak. Örvendezzünk együtt az Úrban, és az Ő öröme legyen mindannyiunk erőssége!

Ez az első Közgyűlésünk a harmadik évezredben! Jeligénk: "Örüljetek az Úrban mindenkor!" - jó indulást és méltó folytatást ígér. Ez életünknek és munkánknak meghatározó tényezője. Legyünk mindig a Szentlélek által az Úrban örvendező népe Istennek!

1. BÉKESSÉG ÉS ÖSSZHANG JEGYÉBEN DOLGOZUNK

Hálásak vagyunk Istennek, hogy Szövetségünk minden szinten békességben és egyetértésben végezhettük munkánkat. Jó testvéri kapcsolat jellemzi a Végrehajtó, a Pénzügyi, a Misszió és Irodalmi Bizottságot. Nem volt munkánk végzésében elakadás, vagy legyőzhetetlen akadály. A Bethesda Otthonunknál Palm Bay-ben megtartottuk március 8-12 között az évközi gyűlésünket. Lelki és anyagi kérdéseinket testvéri szeretetben egyetértve igyekeztünk megoldani. A megoldatlan kérdéseinkre vonatkozóan is bizakodóak vagyunk, mert az Úrnál készen van a megoldás.

Az IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG Clevelandban, május 25-28 között megtartott tavaszi találkozón megválasztotta az új elnökét és alelnökét Dan László (Torontó) és Bántó Attila (Cleveland) testvérek személyében. Szeretettel köszöntöm ifjúságunk vezetőit; Isten áldását és segítségét kívánjuk szolgálatuk betöltéséhez.

A NŐSZÖVETSÉG továbbra is kitartó hűséggel munkálkodik. Tevékenységüket áldozatos szeretet, missziós buzgóság jellemzi. Az Úr áldja és tartsa meg lelkesedésüket mindannyiunk örömére.

A FÉRFI SZÖVETSÉG egyre jobban hallatja szavát az Evangéliumi Hírnökben is. Az évenkénti Közgyűléseink alkalmain túl, szolgálatra lelkesíti férfi testvéreinket minden gyülekezetben.

A LELKIPÁSZTORI SZÖVETSÉG nagy feladata összehangolni, lelkigondozni és segíteni a lelkimunkásokat. A szükség nagy, vannak terveink is, amelyeket szeretnénk meg is valósítani a közeljövőben. Kérdéseink, örömeink és terheink megosztása a tervezett és igen óhajtott Csendes Napok által megújulást, gyümölcsözőbb munkálkodást eredményezhet. Kérlek, imádkozzatok a lelkimunkásokért!

[Az elnök testvér a 2. pontban gyülekezeti látogatásairól szólt. A Rámai Táborban, Chicagóban, kétszer a clevelandi Bethánia Gyülekezetben, Palm Bayban, valamint Torontóban járt szövetségünk képviselőjeként is. Itt csak a második clevelandi látogatásáról mondottakat idézzük:]

A Celveland.Bethánia Gyülekezetben február 23-26 között ügyintézés, a pásztor-kérdés megbeszélése volt napirenden. Dr. Pintér Zoltán testvér, a testvérek kérésére elfogadta a Bethánia gyülekezet pásztorolását egy próbaidőre. Ez alatt az Úr igazolni fogja részére és a gyülekezet részére is az Ő akaratát. Ha pozitív eredmény lesz, akkor továbbra is végzi a gyülekezet pásztorolását. Jó hírek vannak. Köszönöm szövetségünk nevében is a Pintér testvér áldozatos munkáját. Az Úr áldja meg további szolgálatát.

[Beszámolója 3. pontjában elnök testvérünk elmondta, hogy hozzánk is érkeztek látogatók, lelki munkások. A következő lelkipásztorok látogatásáról tett említést: Eszes Zoltán, Dániel Zalán, Zsisku Lajos, Bodor Sándor, Rev. Mark Hobafcovich, Szűcs Sándor, Szász Sándor és Nt. Cseri Kálmán.]

4. EURÓPAI UTAM (május 30 - június 19)

BUDAPESTEN tanácskozott a Magyar Baptisták Világszövetségének Tanácsa, június 1-én. A Magyar Baptista Egyház Missziós Központja biztosította az igen kényelmes helyet tanácskozásunkra. [Lásd a múlt havi szám ide vonatkozó cikkét.]

ERDÉLYBEN 12 gyülekezetet látogattam meg és szolgáltam Isten Igéjének hirdetésével. Útirányom: Nagyvárad - Szilágyság - Nagybánya - Kolozsvár - Székelyudvarhely - Brassó - Nagyvárad volt.

- HARGITA KERESZTYÉN TÁBOR. Fölépült az ABC által a gyönyörű szép kápolna, és a melléképületek. A mintegy 350 helyet biztosító kupolás kápolna épületében ugyanannyi személynek 5-6 termet biztosít előadások céljaira. Istennek legyen érette hála.

- NAGYVÁRADON sor került a szép Bibliaiskola épületének átadására, felszentelésére, valamint diplomák kiosztására a végzősöknek. Június 16 és 17-én nagyszámú hallgatóság jelenlétében szólt az emlékezés Isten kegyelmes gondviseléséről és a lehetőségek további kihasználásáról. Hála és öröm volt ez mindannyiunknak.

[Az 5. pont első felében további missziós tevékenységeinkről, terveinkről szólt Kulcsár testvér. Szövetségünk anyagi támogatásban részesíti többek között a brazíliai lelkipásztor beteg özvegyét, Nagy Istvánnét, Nyúl Zoltán lelkipásztort, a Louisville-i Baptista Theológiára felvételt nyert Kulcsár Attilát, a fejlesztési munkálatokat végző Rámai Tábort, valamint az imaházvásárlással, felújítással foglalkozó Chicagói Gyülekezetet.]

A SZENT SZOLGÁLATRA VALÓ ELKÖTELEZÉS

Sokunk életében ez újra odaszánás, hiszen már régen elköteleztük magunkat Istennek. Másoknak talán ma kerülhet erre sor először életükben. Áldott alkalom ez mindannyiunknak az Úrtól!

Az Úrban való mindenkori öröm ereje által, kötelezzük el magunkat:

1. Az örvendező, áldozatos és hűséges hívő életre! Isten megváltott népének kiváltsága ez. Tegyük ezt nagy örömmel!

2. A Szövetségünkben reánkváró, szent szolgálatra! Az Úr mindenkire munkát bízott, vagy akar bízni. Engedelmesen és készségesen tegyük azt, amit tehetünk. Most van az ideje, hogy engedelmeskedjünk a szent hívásnak, küldetésnek!

3. Magyar baptista népünk lelki és anyagi támogatására! Juttassunk részt azoknak is akiknek nincsen! - szól az alapige üzenete. Mi csak sáfárok vagyunk, de legyünk hű sáfárai az Istennek!

- Steiner István testvérnek lesz egy-két tanácsa számunkra ebben a kérdésben. Hadd legyünk még hasznosabb eszközei Istennek!

4. A Krisztusban való szent egységben és szeretetben való élésre! Ez szolgál Isten dicsőségére, egymás javára és sok elveszett lélek megmentésére! Mindannyiunknak szent küldetésünk ez!

Az Úr adjon erre mindannyiunknak kegyelmet és erőt, az Őbenne való mindenkori örvendezés által.

Testvéri szeretettel: Kulcsár Sándor

[Tekintsen meg néhány fényképet a közgyűlésről!]

A szerkesztő rovata:

A szövetségünkbe tartozó gyülekezetek életének rendszeres, évenként ismétlődő eseménye a közgyűlés. A rendező gyülekezet számára mindig nagy esemény ez, hiszen nem könnyű zökkenőmentesen lebonyolítani egy ilyen alkalmat, - bizony megpróbálja az a lelkipásztort, és az egész gyülekezetet. (Az idei közgyűlés Azökkenőmentesnek@ bizonyult. Köszönjük Novák testvérnek és az Alhambrai Gyülekezetnek.)

Néha különleges események is fokozzák az alkalom népszerűségét. Tavaly a Rámai Tábor 40 éves jubileuma, azt megelőzőleg a Clevelandi magyar baptista misszió centenáriuma kapcsolódott a közgyűlésünkhöz. Az idén? Amikor Kaliforniára gondoltunk, valahogy most nem a távolság foglalkoztatott bennünket, hanem a régen látott testvérekkel való találkozás és egy kis kirándulás ígérete. Különös vonzó ereje volt annak a hírnek, hogy egy olyan vendég igehirdető lesz közöttünk, akinek a szolgálatait hangszalagról már sokan hallották. Az alhambrai gyülekezet régi terve valósult meg, amikor Nt. Cseri Kálmán református lelkipásztor elfogadva meghívásukat, feleségével együtt meglátogatta őket. A meghíváshoz szövetségünk vezetősége is szívesen csatlakozott. Különlegesnek, furcsának tűnhetett az a tény, hogy vendégigehirdetőnk nem baptista lelkipásztor. Azóta talán még világosabban látjuk, hogy Isten kezünkbe adott Igéje milyen hatalmas kincse életünknek. A Szentlélek segítségével magyarázott Ige az arra szomjas, nyitott életeket formálja, alakítja. Többen életükben először gondoltak arra, hogy a Atestvér@ fogalmat nem biztos, hogy föltétlenül a felekezeti határok hivatottak definiálni.

No, dehát a közgyűlés nem az istentiszteletekből áll. Nem vonják el a figyelmet, az érdeklődést közös szövetségi ügyeinktől az említett extrák? Nem föltétlenül. Alhambrában és Clevelandban a megszokottnál kicsit többen vettünk részt a közgyűlési tárgyalásokon, a Rámai Táborban egy kicsit kevesebben. A különbség nem a vendégek és a jubileum érdeme, vagy hibája.

Ügyeket tárgyalni, döntéseket hozni, tisztségviselőket választani, esetleg megvitatni kényes kérdéseket - nem mindenki szeret. De - hála az Úrnak -, eddig még mindig voltak olyanok, akik ezt a szolgálatot is elvállalták -, tudva, hogy a közös missziós feladatainkat vagy közösen végezzük, áldozatok árán is, vagy elveszítjük azokat, s velük együtt elveszítjük küldetésünket is.

A Közgyűlés az előre meghatározott program szerint haladt. Csak egyszer szaladtunk ki nagyon az időből, a Evangéliumi Hírnök beszámolója előtt. No, de a szerkesztő majdcsak talál alkalmat (és helyet, ami ebben a hónapban nem sikerült) arra, hogy a lapban megírja, amit ott akart elmondani.

Örülök annak, hogy a Baráti Kör ezévben is megújult, sőt, új tagokkal is bővült. Természetesen postán is meg lehet újítani tagságunkat, vagy lehet csatlakozni e missziós körhöz.

A közgyűlésről sok fénykép készült. A lapban látható képek nagyobb részét Kövesdi János készítette, figyelmükbe ajánlom az általa készített CD-t és a színes képeket (hirdetés a 11-ik oldalon). Tagai testvértől kértem és kaptam szép beszámolót. A közgyűlési határozatok is segítenek áttekinteni az alhambrai közgyűlés eseményeit. A következő számban még visszatérünk a témára. (A szerk)

AZ ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZÖVETSÉG 
94. KÖZGYŰLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATOK

1. Az ausztráliai Melbourn-i Magyar Baptista Gyülekezetet ünnepélyesen felvettük taggyülekezeteink sorába. Nemes László lelkipásztort meghívtuk a lelkipásztorok bizottságába.

2. A közgyűlés elé terjesztett jelentéseket elfogadtuk, a jövő évi költségvetést jóváhagytuk.

3. A szövetség új tisztségviselőit Szervezeti Szabályzatunk szerint megválasztottuk és szolgálatukba beiktattuk.

4. Kish Ernő testvért szövetségünk tiszteletbeli elnökévé választottuk, ezzel is elismerve közöttünk végzett hűséges és áldozatos szolgálatát.

5. Felhatalmaztuk az Evangéliumi Hírnök szerkesztő-bizottságát, hogy a rendes havi számok sorában, igény szerint, évente egy összevont számot is megjelentessen.

6. Dr. Steiner István javaslatát támogatva szorgalmazni fogjuk gyülekezeteinkben, hogy pl. a folyó év második felében esedékes rendkívüli adóvisszatérítés összegét fordítsuk a kárpátaljai, vagy egyéb kisebbségben élő testvéreink missziós céljainak támogatására.

7. A Magyarországi Baptista Egyház Központi Énekkarának amerikai turnéját szövetségünk előkészíti és támogatja azzal a feltétellel, ha az Egyesült Államokba történő utazás költségeit a kórus fedezi. Gyülekezeteink rövid időn belül döntést hoznak arról, hogy a kórus helyi programjának előkészítését és a vendéglátást vállalják-e. A kórussal való tárgyalások lebonyolításával Drescher Lajost és Herjeczki Gézát szövetségünk két tisztségviselőjét bízzuk meg, akik az ügy előhaladásáról a Misszió Bizottságot folyamatosan tájékoztatják.

8. Végül köszönetünket fejezzük ki a szolgálattevőknek, közöttük is elsősorban Nt. Cseri Kálmánnak a Budapest-Pasaréti Református Gyülekezet lelkipásztorának a közgyűlési istentiszteleteken végzett áldásos igehirdetésekért, valamint az angol nyelvű szolgálatot végző Dr. Molnár Károly nyugalmazott lelkipásztor testvérnek.

9. Megköszönjük az alhambrai Amerikai Magyar Baptista Gyülekezet szolgálatát a 94. közgyűlés előkészítésében és lebonyolításában.

CD rendelés!

MEGRENDELŐ LAP
Megrendelem az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség 94. Közgyűlésén készült
9 ..... darab foto-CD-t, melynek ára $11.00 / db (postaköltséggel együtt)
9 ..... darab színes csoportképet, melynek ára $13.00 / db (postaköltséggel együtt, keretezés nélkül 8x12" méretű)
9 ..... darab foto-CD-t és csoportképet együtt, melynek ára $23.00 / garn. (postaköltséggel együtt, keretezés nélkül)
.......................................................... ..........................................................................
Név  és  cím
A csekket kérem a Kovesdi Art Design Inc. nevére kiállítani és a megrendelő lappal együtt az alábbi címre küldeni:
Kovesdi Art Design Inc. 5426 Cloverly Avenue, Temple City, CA 91780 USA

"...hanem a könyörülő Istené"

(Beszélgetés Tagai Istvánnal, az Alhambrai Amerikai Magyar Baptista Gyülekezet elöljárójával, melynek során testvérünk a következőkben foglalta össze benyomásait a közelmúltban lezajlott Szövetségi Közgyűlésről:)

Az Alhambrai Amerikai Magyar Baptista gyülekezet nagy örömmel tárta ki kapuit a 2001. évi Közgyűlés színhelyéül.

Szövetségünk közel száz éves múltjában nem ez volt az első alkalom, hogy közgyűlést tartottunk Alhambrában. Gyülekeztünk egy áldott és gazdag Közgyűlés vendéglátó gazdájaként ismerkedett a Szövetség többi, sokszor fizikailag távol lakó testvéreivel. A közösségmegtartó és előretekintő célkitűzések is mindig érvényesültek, s az ima erejével felvértezve a Szentlélek áldása is mindig megvolt. A hasonlóságok ellenére azonban az idei Közgyűlés C az évezred első közgyűlése C mégis más volt.

Az Úr Jézus hatalmas segítő keze nélkül - melyre gyülekezetünk minden tagja s vezetője egyaránt hittel bízta a nehézségek megoldását - nem lettünk volna képesek a vártnál s reméltnél sokkal nagyobb számú vendég fogadására, s az események zavartalan lebonyolítására. Isten munkatársaiként gyülekezetünk összeforrott, soha nem látott egységben, nem csupán a helybeli testvérekkel, de a távolról érkező vendégeinkkel is. A vendégek elszállásolásában, étkeztetésében gyülekezetünk önkéntes segítői is örömmel, sok szeretettel és tervezéssel gondoskodtak. Igaz, nem voltunk felkészülve a fiatalok néhány fontos kívánságára, a tenger- s városnézésre, de ez is gördülékenyen nyert megoldást - hála a gyülekezet segítőkész hozzáállásának.

Úgy éreztük, a szónokok és a szolgálattevők kiválasztása általában a résztvevők megelégedését érdemelte ki. Ugyanakkor az anyagi gondok megoldását hittel bízta a gyülekezet a Szentlélek általi vezettetésre, s így újra bebizonyosodott, hogy aki az Úr Jézusra bízza magát, az nem fövényre épített.

A Közgyűlés programjának a sikeres kettéválasztása megengedte azt, hogy egyrészt a hivatalos ügyek megbeszélése zavartalanul s egymást megbecsülve s meghallgatva egyetértéssel zajlott le, másrészt az esti istentiszteleti alkalmak a hivatalos ügyektől mentesen igazán evangélizációs alkalmak lehettek.

A vártnál s megérdemeltnél úgy érzem sokkal több áldásnak lettünk részesei.

Nem hagyhatom szó nélkül talán egyik legfontosabb tényezőjét a sikeres Közgyűlés hangulatának, melyről egyik idősebb testvérünk úgy nyilatkozott, s ezzel majdnem mindannyian egyet értettünk, hogy ez a közgyűlés hosszú évek után az első olyan összejövetel volt részünkre, ahol a régi hagyományos hívő lelkület uralkodott.

Nem kis része volt ebben Nagytiszteletű Cseri Kálmánnak C és feleségének Enikőnek. Nt. Cseri Kálmán hírét a nagyvilágból írásain és hangszalagokra felvett igehirdetéseiből, egyéni személyes tanúbizonyságokból már ismertük. (Novák József lelkipásztorunk személyes tapasztalata is egy tényező volt.) A budapesti Pasaréti úti református gyülekezet lelkipásztora - többek előzetes aggodalmai ellenére - a Közgyűléshez kapcsolódó esti istentiszteletek központi szónokaként, mint katalizátor segítette elő a Közgyűlés atmoszférájának, hangulatának az áldásos megteremtését.

Csendes, alázatos lényéből áradt a belső békesség, kristálytiszta logikával felépített teljesen biblikus alapokon nyugvó igehirdetései, az elhivatottság és küldetéstudat személyünkhöz közvetlenül szóló evangélizáló szavai a Szentlélek üzenetét közvetítették. Az Úr szavának engedelmeskedtünk amikor három éve elkezdtük tervezni meghívását.

Itt szeretnénk megköszönni azt a sok áldozatos munkát, sokszor emberfeletti szolgálatot testvéreinknek, mind a gyülekezet tagjainak, az elöljáróságnak, a lelkipásztoroknak, a küldötteknek, mind a vendégeknek és más résztvevőknek egyaránt. Ugyan csak hálával vettük a Pasaréti gyülekezet megértését és itt is szeretnénk megköszönni az ő áldozatkészségüket, mellyel lehetővé tették, hogy lelkipásztoruk közöttünk töltsön néhány hetet.

Reméljük, hogy az az egység és lelki hangulat melyet itt megtapasztalhattunk a jövőben is elkísér minket, s ezért imádkozva adunk hálát az Úristennek. Hadd idézzem végül a Róma 9:16-ot: AAnnakokáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.@ S. T.

Misszió mezőkről

Szalagvágás és épületavatás
NAGYVÁRADON
"Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők...
De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget." - Zsolt 127:1-2

Isten kegyelméből 2001. június 16-ára elkészült a Nagyváradi 1-es sz. Magyar Baptista Gyülekezet oktatási központja. A két új épület, amely az imaház udvarán áll, a mindenható Atya felmérhetetlen szeretetének és korlátlan csodatevő hatalmának a bizonyítéka. Az évekig tartó építkezési munkában, de főként a felszentelési ünnepséget megelőző néhány hét sürgős feladatainak végzésében közösségünk valamennyi tagja részt vett. Ennek ellenére végig nagy szükségét éreztük annak, hogy imádkozzunk az építkezésért, mert mind a munka végzése, mind az anyagi hátter biztosítása terén Isten segítségére voltunk utalva. Szerető Atyánk minden alkalommal meghallgatott minket, és - bár néhányszor próbára tette hitünket és iránta való bizalmunkat -, valamennyiszer betöltötte szükségeinket.

[Fényképek az épület megnyitójáról]

Amikor elérkezett a szalagvágás pillanata, lelkipásztoraink, gyülekezetünk elöljárói, az oktási központ épületének tervezői, az építkezés irányítói és kivitelezői, valamint közösségünk tagjai mind nagy örömmel álltak a szép épület előtt. Megyesi József nyugalmazott lelkipásztor felolvasta a 100. Zsoltárt, majd beléptünk az épület ajtaján, hogy gyönyörködjünk az Úr legújabb ajándékában. Az építmény tulajdonképpeni felavatására a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében került sor, amikor Kulcsár Sándor testvér, a New Yorki Magyar Baptista Gyülekezet lelkipásztora, a Magyar Baptisták Világszövetsége elnöke hirdette az igét 1Krón 4:9-10 (Jábes imája) alapján. A prédikációt követően imában Istennek szenteltük a két új épületet, és azért könyörögtünk, hogy ő áldja meg kezeink munkáját, eredményessé téve a gyülekezet kis csoportokban történő bibliatanulmányait, az ifjúsági munkát, a gyermekekkel való foglalkozást, valamint minden más tevékenységet, amelynek az új oktatási központ ad majd helyet. A vasárnap délutáni istentisztelet során a gyülekezetünkhöz tartozó Timóteus Bibliaiskola tanévzáróját ünnepeltük, amelyen Dr. Joe Pendleton, az iskola egyik tanára hirdette Isten üzenetét a Fil 3:7-16 alapján.    Zeffer Adina

CHICAGÓ

Chicagoi hírek - április - július

Gyülekezetünk életében eddig ez volt a legelfoglaltabb nyár. Imaház felújítás, nyári vakációk, különleges családi események, konvenció... Elfáradtunk, de bele nem fáradtunk a munkába.

Amíg imaházunk nem volt használható, vasárnap délutánonként a pünkösdi testvérekkel együtt tartottunk összejövetelt.

Látogatóink is voltak. Június 23-án vasárnap a Romániai Magyar Baptista Ifjúsági szövetség elnöke, Szűcs Sándor testvér hirdetett igét. A 2 Korinthus 13:11 verse alapján arra buzdított bennünket, hogy egy értelemben legyünk, és akkor a szeretetnek és a békességnek Istene velünk lesz.

Ugyancsak ezen vasárnapon látogattak meg Szász Sándor és Anamária testvérek, az Evangéliumi Kiadó munkatársai Stuttgart környékéről. Sándor testvérünk bizonyságtételében bátorított bennünket, hogy legyünk nyilvános, aktív tanítványai a feltámadott Krisztusnak.

Július 1-én családi körben, de ünnepélyes keretek között tartottuk meg Zágoni Rezső és Ilonka testvérek 50 éves házassági évfordulóját

Az aranymenyegzős Zágoni házaspár

Az ünneplő családból közel 40-en jöttünk össze Ausztriából, Canadaból és az Államokból. Az ünnepelt pár mellett mindnyájan arról tanúskodtunk, hogy az Úr jó és hűséges volt hozzájuk 50 éven át. Testvéreink szeretetéről és példás életéről még a gyermekek is tudtak beszélni, amit mi felnőttek hol nevetve, hol sírva hallgattunk. A vasárnap délutáni istentisztelet után ünnepi torta volt felszolgálva az egész gyülekezetnek. Itt mindenki köszöntötte az ünnepelteket. Ezen a helyen is Isten áldását és vezetését kívánjuk a Zágoni házaspárra!

Ilyen eddig még nem történt: Chicagoból apraja-nagyjával 19-en vettünk részt Alhambrában, szövetségünk 94. konvencióján. Felejthetetlen marad számunkra az a csodálatos élmény, az átélt örömök és az ott nyert áldások.

Cseri Kálmán és Enikő testvérek Chicagoba is ellátogattak a konvenció utáni héten. Két hétköznapi estén - szerdán és csütörtökön - szolgáltak bizonyságtétellel és igehírdetéssel a chicagoi magyarság között. Az irgalmas samaritánus példázat alapján testvérünk megláttatta velünk, hogy manapság is mennyire hiányzik az irgalmasság az emberekből pedig milyen nagy szükség van erre. Megtanultuk, hogy az irgalmasság nem kérdezi, hogy ki a rászorult, hanem csak azt, hogy mivel segíthet és ezt kész addig tenni, amig rá szükség van. Adja Isten, hogy ez a lelkület mindnyájunkban meg legyen.

Julius 22-én Mark Patton testvér és családja volt vendégünk. Márk családjával már nyolc éve él Magyarországon és gyülekezetet plántál Esztergomban és környékén. Megtanulták és nagyon szépen beszélik a magyar nyelvet. Beszámolóját diafilmes vetítéssel tette érthetőbbé, láthatóvá. Márk ev. 4:26-29 igeversek alapján beszélt a magvetés fontosságáról, ami nélkül nem jön el az aratás ideje.

Az augusztusi hónapban még szorgosabban végezzük imaházunk felújítását, a befejezéshez mind közelebb kerülve. Kérjük testvéreink imatámogatását, hogy legyen szeretetteljes egység közöttünk, úgy a munkálatok idején, mint azután.       Szabó István

DETROIT

Szép nyarunk volt az idén is. Ezúttal két gyülekezeti alkalmat említünk meg. Június utolsó vasárnapján a délutánt Stejankó Ferenc testvérék otthonában töltöttük. Az ünneplésre az okot az adta, hogy testvéreink harmadik gyermeke, Erik befejezte a középiskoláit. A közös ebéd és a labdajátékok utáni áhítat során köszöntöttük Eriket, aki elmondta, hogy ősszel a Liberty University-n (Lynchburg, VA) folytatja majd tanulmányait, aminek eredményeként végül is ifjúsági pásztor szeretne lenni. Adja meg az Úr, hogy valóban úgy alakuljanak élete további eseményei!

Egyébként testvére, Márta ugyanazon az egyetemen most kapta meg az első diplomáját.

[Fénykép a fiatalokról Stejankóéknál]

Tavaly a legnagyobb találkozóra utaztunk, Nagyváradra, az idén majdnem olyan messzire, Alhambrába. Tizenheten keltünk útra Detroitból és mindannyian örömmel gondolunk vissza a közgyűlés napjaira, valamint arra a rövid időre, amit előtte, vagy utána még a környéken tölthettünk - Kalifornia, vagy Arizóna természeti szépségeiben gyönyörködve.

A közgyűlést követő vasárnapon Nt. Cseri Kálmán református lelkipásztor és felesége Detroitba is eljutott. A magyar református templomban tartottunk egy közös istentiszteletet, melyen vendég testvérünk a vak Bartimeus meggyógyításáról prédikált. A hallgatók között ezúttal sokan voltak olyanok is, akik egyik gyülekezetbe sem tartoznak. Reméljük, hogy az igemagvak gyümölcsöt teremnek. Az istentisztelet utáni ebéden - melyet a Magyar Hagyományokat Ápoló Kör rendezett - személyes találkozásra, beszélgetésekre is sor kerülhetett vendégeinkkel.    Máté

[Fénykép az istentiszteletről]

VALÓBAN?

COMMUNICATION, PEOPLE, COMMUNICATION!

Drescher Lajos testvér, szövetségünk pénztárosa a számok embere. Néhány éve megtört a jég, szólót énekelt. Idei közgyűlésünkön háromszor is hallottam, ahogy jóváhagyólag, vagy figyelmeztetésül megjegyezte: Communication, people, communication!

Nem érthetünk szót egymással beszélgetés nélkül. Fontos a szeretet, a figyelmesség, az engedékenység, de "néma gyereknek az anyja sem érti a szavát". Alaptalan feltételezések, bizalmatlanságot szító érzések, tisztázatlan kérdések ott burjánzanak el, ahol nem veszik a fáradságot, hogy beszélgessenek. Amikor megnyílunk egymás előtt, azonnal apró jeleit, hatását látjuk szavainknak, és ha figyelmesen beszélgetünk tényleg kicserélődnek a gondolatok. Ez nem azt jelenti, hogy meggyőztük egymást, hanem hogy megismerkedtünk (akivel beszélgettem, most már tudja, hogy mit gondolok, és én is tudom, hogy mi a véleménye arról).

Úgy tapasztalom, hogy a legtöbb kárt azzal okoztam embertársi kapcsolataimban, még a lelkipásztori szolgálatban is, amikor akármilyen megfontolásból, bezárkóztam - elmaradt a kommunikáció.

Leginkább magunkat féltve félünk megnyílni egymás előtt. Mit gondolnak rólam, ha kiderül, hogyan gondolkozom erről vagy arról? A zárkózottság kíméletlen kritika is kifelé. Mit gondolunk egy olyan környékről, ahol kerítések, rácsok és zárak halmaza mögé rejtőzködve élnek az emberek? Az az első gondolatunk, hogy milyen nagy értékek lehetnek a rácsok mögött, vagy inkább, hogy milyen veszélyes vidéken élnek ezek a szegény emberek? A kommunikáció, a figyelmes beszélgetés bizalmat ébreszt közöttünk még akkor is, ha nem értünk egyet.

Mondom, a "figyelmes" beszélgetés. A lefetyelés, a csakazértises vitatkozások, vagy az éppen udvariaskodó szembenállások nem nevezhetők beszélgetésnek. Mire figyeljünk, amikor beszélgetünk? Könnyű a válasz: magunkra és a másikra. Magamra azért, hogy el ne mulasszam a lehetőséget, most, amikor a másik a figyelmével nekem adózik. Beszélgetőtársamra pedig azért kell odafigyelnem, mert akkor, ott helyben, sokféleképpen visszatükrözi, milyen jelentősége is van az én mondandómnak az ő világában. Hány nevetséges, vagy éppen tragikus helyzetre emlékezünk, ahol a "beszélgető" partnerek egymás értelmi képességeit is kérdőre vonták már, mert nem futotta figyelmükből a jelentőség szintjéig hatolni. - Hát nem értesz magyarul? Szépen mondom, miért nem érted? A füledbe rágjam tán? - Igenis, ért magyarul, eszénél van és nem süket. Értetlenkedése, unalmas, üres tekintete, elfogadása vagy visszautasítása azonnali visszajelzések, nem szavaim értelméről, hanem az azoknak tulajdonított jelentőségről. Ha a visszajelzés úgy kívánja, akkor még beszélgetnünk kell - de figyelmesen!

Nagyon keveset beszélgetünk. Gyakran látom, egyesekből szinte ömlik a szó, mert gőzük sincs már arról, milyen az, hogy "figyelmesen beszélgetni". "Ami a szívén, az a száján", "ő őszintén mondja", "nem tudta ezt már magában tartani" - ezek a szófordulatok mind felszínességről beszélnek, és mint ilyeneket fontos meghallanunk. Pedig olyan jó dolog beszélgetni!

Először találkoztunk. Későn este, gyűlések, tanácskozások, istentisztelet után, a konyhai asztalhoz ültünk, egy pohár víz mellé. Hol ő kérdezett, hol én. Beszélgettünk családról, gyülekezetről, munkáról, politikáról. Olyan jól esett, hogy megkérdezett. Nagyon érdekes embernek találtam én is őt. Szinte látom az arcát most is, ahogy előrehajolva figyel. Több százan vettünk részt ezen a közgyűlésen; én vele találkoztam.    Novák_József

SZABÓ ERZSÉBET
1918 - 2001

Erzsébet Szilágykémeren született, a Gál családban, 1918. április 19-én. Hívő szülők gyermekeként nevelkedett. Fiatal korában megtért és Szilágynagyfaluban, a Berettyó folyóban bemerítkezett.

Házasságot kötött Szabó Lajossal. A Jóatya két gyermekkel ajándékozta meg őket.

Szüleit hamar hazaszólította az Úr. Két gyermekük mellett 7 éves öccsét is férjével együtt nevelte, nagy szorgalommal. Miután a férjét is hazaszólította az Úr, 20 évet özvegységben élt. Ez idő alatt testvérét és fiát is gyászolnia kellett.

1990-ben jött Amerikába, több mint 10 évet lánya családi körében élt.

Nagyon szerette az imaházat - a clevelandi Bethánia gyülekezetbe tartozott. Amikor csak tehette és egészsége megengedte, mindig részt vett a gyülekezeti alkalmakon. Ott érezte jól magát, ahol énekeltek. Két évi türelemmel viselt betegség után, június 26-án az Úr haza szólította a fájdalom mentes hazába.

A gyászistentiszteleten Dr. Pintér Zoltán lelkipásztor szolgált.      Géczy Andor

KÖSZÖNÖM,  HOGY  VÁLASZOLT  A  KÉRDÉSEINKRE !

Illusztrációk,  Dan László rovata

Lapozgassuk_a_Bibliát

Spurgeon: Puritán Káté  
Novák József rovata

Vasárnapi_iskola


 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]