..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangéliumi Hírnök Internet / Gospel Messenger / Korábbi számok 

2001. JANUÁR

Irgalmasság, békesség és szeretet

"Irgalmasság, békesség és szeretet adassék néktek bőségesen" (Judás 2)
A Magyar Baptista Világszövetség elnökének újévi levele

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Gondviselő Istenünk kegyelmesen átsegített minket a harmadik évezredbe. Mélységes hála tölti el szívünket a második évezred utolsó évében megtapasztalt, reánk áradó kegyelemért és a sok-sok áldásért. Istennek legyen érette örök hála!

Az apostoli áldáskívánás rámutat a Krisztusban található, minden hívő számára biztosított bővölködő életre. Ennél jobbat, többet nem kívánhatunk. Ezt kívánom én is minden magyar baptista testvéremnek bárhol e világon.

Mennyei Atyánk bőségesen adta magyar baptista népünkre irgalmát, békességét és szeretetét. Jubileumi évet ünnepeltünk 2000-ben. Ennek kimagasló eseménye volt számunkra a Magyar Baptisták II. Világtalálkozója, amelyet Nagyváradon rendeztünk meg augusztus 11-13 között. Közös örömünkre szolgált, hogy a világ számos országából mintegy 5-6000 magyar baptista ünnepelt együtt az Úr színe előtt. Együtt dicsőítettük Megváltó Urunkat, egymás hite által épülve, megújulva. Számunkra ez igen jó és bőséges útravaló volt az új évezred első esztendejének megkezdésére.

Szeretnék köszönetet mondani ezúton is a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének és rendezőbizottságának az erőfeletti munkáért, amit a Találkozó érdekében példásan végeztek. Gondolunk itt arra a sok önkéntes munkát végző fiatalra és idősebb testvérre is, akik önzetlen szeretettel szolgáltak már a Találkozó előkészítésén, majd annak egész ideje alatt, sőt befejezése után is. Szívélyes köszönetünket tolmácsolom minden áldozatos szolgálatért.

Köszönetet kívánok mondani a Magyarországi Baptista Egyháznak és az Észak Amerikai Magyar Baptista Szövetségnek, valamint a Baptista Közösségeknek, Gyülekezeteknek, vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik oly nagylelkűen részt vállaltak az anyagi és lelki szolgálatokból. Minden segítséget hálás köszönettel könyvelünk az Úr nevében. Isten gazdag áldását kívánjuk és kérjük minden szervezet és magánszemély életére, munkájára. Ismételten átéltük, hogy az Úr bőségesen megáldja az Ő oltárára tett keveset, hiszen így valósult meg a Világtalálkozó! Nagy örömmel szolgálhattunk Isten dicsőségére és egymás lelki épülésére a Lélek egységében.

Megtapasztalt valóság lett számunkra az Ige hármas áldása, mely szerint bőségesen adatott nékünk az irgalom, békesség és szeretet. Szent elhatározások születtek szívünkben az Isten és egymás iránti szeretetre és hűséges szolgálatra. Világosabbá lett előttünk a reánk váró nagy feladat, melyet végeznünk kell, kezdve a magunk Jeruzsálemétől, a földnek végző határáig. Ez pedig nem más, mint a lélekmentés szent feladata, az Evangélium hirdetése, valamint a testvéri szeretet és hit erősítése, ápolása.

Advent, Karácsony és az Új Esztendő áldott ünnepe újabb kegyelmi alkalmak voltak számunkra, hogy Isten akarata szerint zárjuk az évet és felkészüljünk a harmadik évezred megkezdését jelentő Új Esztendőre, 2001-re. Isten Igéjére alapozva, kegyelemből, hit által máris elfogadjuk az irgalom, békesség és szeretet bőséges reánk áradását. Erős hittel és teljes bizalommal hirdetjük, hogy ez mindannyiunknak teljesen elég. Krisztus szeretetével megtelve, egymást gyöngéden átkarolva, együtt indulhatunk szolgálni áldott Megváltónkat, a Szentlélek diadalmas vezetése alatt.

Az Új Esztendőben is számolnunk kell a különféle akadályokkal és nehézségekkel. Tudjuk, hogy kemény feladat számunkra megvívni a hitnek szép és nemes harcát. De azt is tudjuk, hogy érdemes ezt vállalni, mert velünk van az Úr. Őbenne vetett erős bizalommal és hittel visszaverhetjük az ellenségnek minden támadását. Biztosan számíthatunk dicső Megváltónkra, akié minden hatalom mennyen és földön! (Mt 28:18) Szentlelke által biztos győzelemre vezet minket a jövőben is.

Hívő szívvel, kitartóan ragaszkodjunk Megváltó Urunkhoz és egymáshoz. Mindennapi imádságainkban emlékezzünk meg egymásról. Adjunk hírt örömeinkről és bánatainkról, győzelmeinkről és kudarcainkról. Örömmel gondoljunk egymásra bárhol is éljünk a világon, mint akik az Úr Jézus Krisztusban testvérek. Ápoljuk a drága vér által szerzett szövetséget és közösséget.

Mennyei Atyánk Szent Igéjében biztosítja számunkra az áldott jövőt irgalma, békessége és szeretete által. Ezzel jó kezdést, méltó folytatást és győzelmes befejezést kínál nekünk.

Hadd legyen teljessé életünkben Krisztus dicsőséges uralma!

New York, 2001 januárjában,
Kulcsár Sándor
az E.A.M.B.Sz. és a M.B.V.Sz. elnöke
ÚJÉVI KÉRÉS
AIsten erejével a mázsás teher könnyű, mint a szalmaszál B nélküle mázsás súly a szalmaszál is.@ (Luther)
Láttam, Uram!
Egyik béna volt, a másik aszott, sárga...
vagy nem volt lába...
De a Te fényed hullt a betegágyra!
Hitükkel elrejtőztek nálad,
és úgy hordozták mázsás terhüket
a Te erőddel, mint a szalmaszálat.
És láttam szalmaszál alatt roskadozókat.
Mert mázsás teher
könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled.
De nélküled
a szalmaszál is mázsás súly lehet.
Új évbe indulok,
és nem tudom, mi vár rám.
Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz árván.
Csak azt tudom: utam már kijelölted.
Mint bízó gyermek, járhatok előtted.
Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet,
s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.
Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak,
hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak!
És ha szereteted mázsás teherrel
tenné próbára ezt a gyenge vállat B
segíts úgy vinni mázsás terhemet
a Te erőddel B mint a szalmaszálat!
        Túrmezei Erzsébet

A szerkesztő rovata:

ÁLDOTT ÚJESZTENDŐT kívánok kedves olvasóinknak!

Új év, új tervek, s talán egy kevés új erő is hozzá. A szerkesztő egyre inkább szükségét érzi annak, hogy imádságban álljanak mellette a munkatársai és a lap olvasói közül is, egyre többen. Mert a feladat nem lett kevesebb, de az idő mintha egyre rövidebb lenne.

Az új millennium első számában több újdonsággal is találkozhat az olvasó. 

Régi tervem valósul meg, amikor a budapesti baptista missziós központ történelmi (millenniumi) emlékparkját, az ott szereplő neves egyéniségeket bemutatjuk az Evangéliumi Hírnök olvasóinak. Ennek érdekében egyrészt a parkot megálmodó és a létrehozásáért minden követ megmozgató dr. Almási Mihállyal készített beszélgetésemet közöljük, másrészt dr. Mészáros Kálmán testvér cikkét Szent István királyról, akinek domborműve az első helyet kapta az emlékparkban. Mészáros testvértől máris megkaptam több egyháztörténelmi személyiség rövid életrajzát. Remélem szívesen olvassák majd e sorozat folytatását is.

Ébredés címmel is elindítottunk egy sorozatot, melynek folytatását még nem látom, de remélem. Ha fontosnak látják szolgatársaim is, bizonyára lesz folytatása az indító cikknek.

Gyülekezeti beszámolóink sorába most két aránylag távoli gyülekezetről adunk hírt. Látókörünket ezentúl is törekszünk szélesebbre nyitni.

Újabb lépést tettünk az Evangéliumi Hírnök internetes változatának korszerűsítése felé. A nyári, közgyűlésen elhangzott javaslatok értelmében saját nevet vettünk lapunknak, s így az internetes címünk is megváltozott. Ezentúl lapunkat a

www.evangeliumihirnok.net

címen lehet megtalálni. Reméljük így könnyebben rátalálnak olvasóink. Igyekszünk egyéb eszközökkel is elősegíteni, hogy az interneten továbbra is legyen egy jól olvasható, kezelhető, könnyen elérhető magyar baptista lap. (1997. szeptembere óta minden számunk elérhető ilyen úton is.) (a szerk)

JANUÁR
Ím újat kezdhetünk megint!
Csodálatos az élet.
De szent Igéd szava szerint
Urunk a te beszéded
marad csak változatlanul.
Ég s föld elmúlik végleg.
S mi újat kezdhetünk megint.
                           Herjeczki Géza
A 94. Közgyűlés időpontja:
2001. július 13-15
Helye: Alhambra, California
Évközi (bizottsági) Gyűlés:
Palm Bay, Florida
2001. március 8-11


ÉBREDÉS

ATérjetek meg hozzám teljes szívvel!@

De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bôjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.13. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.14. Ki tudja, hátha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után... (Joel 2:12-14).

December 10-én lehet, hogy minden magyar baptista gyülekezetben elhangzottak ezek az igék. Az igehirdetők között sokan lehettek, akik - különösebb szervezés nélkül is - fölismerték, hogy az Úr lehetőséget biztosít most számunkra arra, hogy egy akarattal hozzáforduljunk, megújuljunk és a hozzánk hasonlóan gondolkodó testvéreinkkel együtt ébredésért könyörögjünk. Akik pl. a nagyváradi találkozón hallották Kiss László nyugalmazott lelkipásztor testvér felhívását, vagy megvásárolták az Ébredés Erdélyben és Magyarországon című könyvét, úgy érezhették, hogy az ott fölvetett gondolatot az Úr is ránk akarja bízni.
        Nem kétséges, hogy magyar népünk körében szükség volna ébredésre, megújulásra, megtérésekre. Az Evangéliumi Hírnök ebben az esztendőben minden számban valamennyi helyet biztosít ennek a témának. Várom szolgatársaim hozzájárulását ehhez a sorozathoz. A téma elindításaként a december 10-i igehirdetésem néhány gondolatát ajánlom.

TÉRJETEK MEG HOZZÁM

Megártott nekünk is a szabadság, a relatív jólét, éppen úgy, mint Jóel hallgatóinak. Néhány prófétatársával együtt éppen ezért arra figyelmeztette népét, hogy közeleg az Úrnak nagy és félelmetes napja (Mal 4:5). Ki állhatja ki azt? (Joel 2:11). Egyáltalán lehetséges megállni előtte? Igen, lehetséges. A próféta az Úrtól azzal az üzenettel érkezik, hogy van mód a fölkészülésre, a megállásra, a megmaradásra. S bár azóta sok idő telt el, még most is, nekünk is így szól az Úr (12); még most is ugyanazt üzeni. Bűnbánatra, visszatérésre hív: Térjetek meg hozzám!
      Érdemes tisztázni magunkban a megtérés és a visszatérés fogalmait. A megtérés, a bűnbánó szív Istenhez fordulása, a Jézus Krisztusban felkínált bűnbocsátó kegyelem személyes elfogadása. Visszatérni az Úrhoz a hívőnek kell, annak, aki letért egy kissé, vagy talán erősen is az Úr útjáról.
      Amíg a megtérés útján egyedül harcolunk - még ha többen imádkoznak is értünk, addig a visszatérésre való fölszólítás sokszor egy közösségnek szól. A megtértek közös erőfeszítését kéri és várja az Úr, erre szólít föl a prófétán keresztül.

TELJES SZÍVVEL

A teljes szív szerinti megtérés jele olykor a böjt, a sírás, a kesergés, melyben az Úr szolgái vezetik a gyülekezetet (17). De, hogy szélsőségekbe ne essünk, vagy hogy nehogy azt higgyük, hogy el lehet intézni formaságokkal, külsőségekkel, hozzá teszi: Aszíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz.@

ALÁZATTAL

Meghallgatja bűnbánó népe könyörgését a könyörülő és irgalmas és nagy kegyelmű Úr? Igen. De nem véletlenül fogalmaz Jóel így: Ki tudja, hátha visszatér és megbánja és áldást hagy maga után... (14) Nem a bizonytalanság hangja ez, hanem az alázaté! A bűnbánat, a böjt alázat nélkül nem ér semmit. Könyörögjünk légy kegyelmes óh Uram, a te népedhez, de alázattal. Mint akik tudjuk, hogy nem lehet megvenni semmivel (se böjttel, se tusakodással, se ígéreteire való hivatkozásokkal, se követelőzéssel-kényszerítéssel, se nevetséges parancsolgatással) az Úr irgalmát, jóakaratát.

AZ ÚR VÁLASZA

Kétféle eredménye is lehet a közös bűnbánatnak, böjtnek, könyörgésnek. Egyrészt készen leszünk arra a nagy napra - Krisztus visszajövetelére. Másrészt áldást hagyhat maga után (18-19).
      Az Úr válasza, Aáldása@ a népe körében észlelhető ébredés és megújulás.
      Visszatérésünk az Úrhoz ébredést, megújulást tud eredményezni, amit pedig igei és általunk is tapasztalt példák sora szerint általános megtérés szokott követni.
      Ha fölismerted kedves testvérem, hogy az Úr neked is szól ezeken az igéken keresztül, engedj te is a fölhívásnak. Térjünk hozzá teljes szívvel - böjtöléssel is sírással is, kesergéssel is!

Herjeczki Géza

MIKOR VÍZEN MÉGY ÁT ...
Ésaiás 43:2
AMikor vízen mégy át, veled vagyok!@
Ígéreted nekem szól, Istenem,
s az én félénk szívem belédobog,
mert nehéz út áll előttem.
Ha tekintetem nem függ Terajtad,
sok akadályt lát a szemem,
de Rád nézek, s szívem hittel vallja,
hogy kezedben van életem.
Ha te adod elém az utat,
ha Te rendeled ki nekem,
sorsom ott van e drága Kézben,
hiszem ... és ez elég nekem!
                            Oláh Lajosné


A szolgálat feltétele és jutalma. Jn 12: 20-26.

Mi valamennyien azt valljuk, hogy életprogramunk az, hogy az emberekkel megismertessük Jézust. Azt gondolom, hogy mindannyian egy véleményen vagyunk, hogy ez nem azt jelenti csak, hogy az embereknek beszélünk Jézusról. Az embereknek ugyanis nem arra van szükségük, hogy Jézusról tudjanak valamit, hanem hogy találkozzanak vele személyesen.

A görögök, akik az ünnepre felmentek valószíná, hogy már hallottak Jézusról, de ők személyesen akartak vele találkozni. Miért mentek Fülöphöz? Nem tudhatjuk pontosan, de Fülöpnek görög neve volt és lehet, hogy ezért volt szimpatikus számukra. Egészen biztos, hogy itt az emigrációban a magyar származásúak azok, akik tőletek, magyar nemzetiségá, magyar tanítványoktól érdeklődnek Jézus felől.

Nem tudom miért nem tudta Fülöp, hogy mit kell tennie, bizonytalan volt abban, hogy Jézus fogadja-e a görögöket? Andráshoz fordult tehát. András először saját testvérét vitte Jézushoz. Előbb bizonyságot tett neki, hogy ő már megtalálta a Messiást. Fülöp is miután Jézus tanítványa lett találkozott Nátánaellel és ő is bizonyságot tett arról, hogy megtalálta azt, akiről a próféták írnak, Jézust és elhívta Nátáaelt, hogy jöjjön el és lássa meg, találkozzon vele. Most azonban valami bizonytalanság van benne. Andrással együtt azonban bátran szóltak Jézusnak. Mi tanítványok egymásra vagyunk utalva. Együtt képesek vagyunk arra, amit egyedül nem tudunk elvégezni, együtt bátrabbak vagyunk. Nektek magyar tanítványoknak itt különösen értékelnetek és segítenetek kell egymást.

Érdekes, talán kicsit nehézkesen érthető Jézus válasza, bemutatkozása. Jézus válasza az volt, hogy itt az óra, hogy meglássák Őt, mint megdicsőítettet és ez a megdicsőülés az ő halálát jelentette.

Jézus így akar bemutatkozni elsősorban a világnak, mint a kereszten megdicsőült győztes, és oda a kereszthez akar mindenkit magához vonni.

Az evangélium üzenete ez, Jézus így szeret, hogy meghalt értünk. Itt látjuk talán ebben az igében a legvilágosabban Jézus emberségét és Istenségét. Tudta isteni küldetését, de mint hús vér ember, fájdalmas és gyötrő vállalkozás volt ez számára is. Megrendült a lelke, szüksége volt a mennyei biztatásra. Hang hallatszott az égből, hogy a felemeltetése a keresztre megdicsőülés lesz. Még ezután is, azt olvassuk, hogy Jézus eltávozott és elrejtőzött az emberek elől. Mindig azért tette ezt, hogy az Atyával időt töltsön, hogy az Atya megerősítse őt.

Kedves küldetést vállaló testvérem! Ha a Mester lelke megrendült és szüksége volt az Isten megerősítő hangjára, akkor mennyivel inkább szükséged van neked. Mert a küldetés olyan feladat elvégzésére is megbíz, amit emberi vállalkozásból, önként sohasem teljesítenél, de Isten parancsa és megbízása szerint vállalnod kell. Szükséged van arra is, hogy időt tölts az Atyával, hogy neki mond el minden szükségedet, hogy tőle kérj erőt, bátorságot és kitartást. Szükséged van arra, hogy az emberektől elrejtőzve a csendben beszélhessen hozzád.

Hogyan láthatják meg ma az emberek Jézust? Úgy, hogy meglátják a mi életünkben. Négy evangélium van a Bibliában, amely Jézusról beszél, az ötödik pedig a lábon járó evangélium, amely minden Jézust követő keresztyén ember élete kell, hogy legyen. Úgy láthatják meg az éltünkben Jézust, ha mi őt követjük, úgy hogy vállaljuk azt amit Jézus mond, mint gabonamag,ami csak úgy teremhet sok termést, ha önmaga meghal.

Ilyen ára lenne annak, hogy alkalmasak legyünk Jézus bemutatására, hogy magunkat kell hagyni elveszni, megsemmisülni? Nem a beszéd és nem a bizonyságtevés a nehéz Jézus bemutatásában, hanem önmagunk legyőzése. A harc önmagunkkal, az énünk megtagadása, a legnehezebb, a régi önző énünk ugyanis nem alkalmas Jézus bemutatására. Ez folyamatos harc még akkor is, ha volt elhívásod, ha tudod, hogy küldetésben vagy és tudod mi a szolgálatod, a feladatod. Sok és értékes gyümölcs, csak az új teremtés által teremhet.

Mi a szolgálat? Mi, akik megvallottuk a hitünket a bemerítés vizében, nyilvánosan azt is fogadtuk, hogy életünk végéig háségesen szolgálni fogunk az Úrnak. De mit jelent szolgálni? Jézus szavai szerint őt követni ebben is. Vagyis a keresztyén szolgálat azt jelenti, hogy Jézus példája és akarata szerint, magunkat, saját vágyunkat érdekünket félretéve emberek szükségét betölteni, másoknak embertársainknak segíteni. Jézus ebben tökéletes példa előttünk.

Állandó kérdésünk, hogy vajon alkalmasak vagyunk-e mi erre, nem haladja meg a képességünket a felkészültségünket ez a szolgálat?

Paganini a nagy hegedámávész egy koncertjén, amikor az egyik zenedarab csúcspontjához ért, elszakadt a hegedájén egy húr. Tovább folytatta 3 húron. Senki sem vette észre. Amikor egy másik csúcsponthoz ért, elszakadt egy következő húr. Mintha mi sem történt volna a nagy mávész folytatta két húron, és befejezte a darabot anélkül, hogy a közönség észrevette volna. A hallgatóság felállt és úgy ünnepelte a nagy mávészt. Nem is vették észre, hogy csak két húr maradt a hegedán.

A kérdés nem az, hogy te magadtól mire vagy képes, vagy hogy milyennek látod magad, hanem az, hogy a Mester használhat-e amint akar? Eszköz vagy-e az Ő kezében. Ez a szolgálat eredményességének feltétele.

Mi lesz a jutalom? Ebben a eredmény centrikus világban különösen foglalkoztat bennünket ez. Mi lesz a szolgálatunk jutalma? Aki Jézusnak szolgál az Őt kövesse. Vállaljon minden szolgálatot, még a lealacsonyító szolgálatokat is. Ne az emberektől várja az elismerést és a megbecsülést. Ha az emberi elismerés a motivációja, akkor Jézus szavai szerint elveszi jutalmát itt, de ne várjon még Istentől is jutalmat. Aki Jézusnak szolgál, az tőle tanulja a szolgálatot és ha úgy szolgál mint Ő, annak a jutalma pedig az Atya megbecsülése lesz.

Azt olvassuk a Korintusi levélben, hogy mindenki munkáját táz fogja kipróbálni...

Nem tudom, hogy milyen formában valósul meg ez, csak elképzelem, hogy amikor Isten színe előtt megjelenünk, akkor Jézus, aki a nagy fehér trónon ül és azt mondja, hogy tedd az oltárra a munkádat mert tázben próbáltatik meg minden. Amint egyesek odahelyezik a munkájukat az oltárról táz lobban föl és az oltár alatt, kifolyik az arany, ezüst, vagy drágakő. Ebből készül a jutalom, a dicső korona. Vagy akinek munkája csak, mint fa széna vagy pozdorja elég és csak füst száll föl. Én nem szeretném, hogy csak füst szálljon fel majd amikor szolgálatomat, munkámat az oltárra kell tegyem.

Milyen lesz az Atya megbecsülése? Biztos meghaladja az elképzelésed. Szebb, több, dicsőbb lesz annál, mint amit el tudsz magadnak gondolni. Szolgálj úgy, ahogy Jézustól tanultad önzetlenül, mások javát keresve az Isten dicsősségére.

Eszes Zoltán igehirdetése Chicagóban, Kulcsár Sándor diakónussá avatásán, 2000. szeptember 10-én

GYÜLEKEZETI HÍREK

KIPLING, SASKATCHEWAN

Kiplingi látogatás

Utoljára három évvel ezelőtt látogattuk meg kiplingi testvéreinket, akik között tíz évig munkálkodhattunk. Férjem akkor már megérezte, hogy utolsó találkozása volt velük. Azóta ő és kedves öreg magyarjaink közül sokan a mennyei honban találkoztak. Isten szeretete még megengedte nekem, hogy a 2000. év vége felé, most már egyedül, újabb látogatást tegyek ott.

Ez az év ott is ünnepi jubileumi év volt. Békevár legelső telepesei 100 évvel ezelőtt érkeztek ide a magyar pusztákról. Ők szelídítették meg az elvadult prérit, és nemsokára jól termő búzaföldek, virágzó kertek mutatták a szorgalmas munka eredményét. A 100 éves jubileumot nyáron ünnepelték a régi szétszóródott, és az új, itt lakó generációval együtt, a szépen felújított templomban.

Kattintson a Békevári templomra és nézze meg kiplingi képeinket!
Pictures from Kipling, Saskatchewan (click on the picture).

Kezdetben ott volt mellette a baptista imaház is, később azonban behozták Kipling városába. Az első lelkipásztor Mónus János testvér volt. Azóta nemzedékek és lelkipásztorok váltották egymást, de a gyülekezet hűségesen megállja a helyét és végzi munkáját. A gyertyák elégtek, újak kerültek helyükre, de a gyertyatartó maradt.

A jelenlegi lelkipásztor Barta Richárd, feleségével együtt magyar család szülötte. Angol nyelven, de magyar szívvel végzik a szolgálatot. A mostani generációnak ez felel meg, és lassan szaporodik is a gyülekezet.

Ottlétem alatt részt vehettem a vasárnapi bibliaórán és istentiszteleten, majd két hétköznapi alkalmon is, egy missziós beszámolón és a női világ imanapon. Napközben pedig látogattam a régi kedves testvéreket, otthonukban, a kórházban, az öregotthonban. A legidősebb, Barta néni, 95 éves, a szeme már elhomályosult, de még szorgalmasan kötöget és horgol. A többi idős nőtestvér is ezt teszi, főleg a hosszú téli napokon. Régi kedves szokás, hogy a téli estéken egy-egy otthonban több család is összegyűl. A magánosokat, özvegyeket sem ítéli szobafogságra a nagy hó, mert a testvérek szabaddá teszik az utat, imaházba is elviszik őket autóval.

Alkalom nyílt a gyülekezeten kívüli ismerősökkel való találkozásra is. A hősök napján

ünnepélyes keretek közt emlékeztek meg azokról, akik az európai partraszállásnál hősi halált haltak. A kanadai katonák voltak Hollandia felszabadítói. A veteránok egyenruhában, kitüntetéseikkel jelentek meg, a város egyesületei pedig koszorút helyeztek el a hősök emlékére. A református lelkész beszéde emlékeztetett a mai világ békétlenségére, és arra, hogy az igazi békesség alapja a mi Krisztussal és egymással való megbékélésünk.

Így mindent együttvéve, szép élmény volt számomra ez a látogatás, még a napfényben

ragyogó hóhegyek is. Hálát adok Istennek azért az ismétlődő megtapasztalásért, hogy akiket az Ő szeretete köt össze, azok között elszakíthatatlan a lelki kapcsolat. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

Oláh Lajosné

MELBOURNE, AUSZTRÁLIA

Kedves Testvérek!

"Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért." (2Kor 9.15) Pál Apostolnak nem volt elegendő szava, hogy kifejezze az ajándék nagyságát, amit a világ a mi Urunk Jézusban kapott.

Aki ezt az ajándékot el tudja fogadni, az igazán örül, énekel, dicséret mond Istennek. Karácsonykor erre az ajándékra gondolunk, és ilyenkor ez az öröm felfrissül, új erőre kap a keresztyén életében.

Kívánjuk az Evangéliumi Hírnök szerkesztőinek és az olvasóinak is egyaránt ezt az örömöt. Hirdessük, mondjuk el másoknak is úgy, amint azt a pásztorok tették. Még nagyon sokan vannak, akiknek a karácsony üres, nincs benne ennek az ajándéknak az igazi öröme.

Egyben kívánunk áldásokban gazdag Újévet is.

Egy pár sorban szeretnék beszámolni az ausztráliai munkáról is.

Istennek legyen hála, a 2000-es év nagy örömet hozott a melbournei magyar baptista közösségnek. A már két éve elkezdett imaterem épülete - Isten akarata által - megnyithatta kapuit. Nem volt könnyű az út. Itt sem adják a győzelmet ingyen, de a kis közösség összefogott, imában és a munka fedezéseinek anyagi szükségeiben is híven kitartott.

31 éve alakult meg az Első Magyar Baptista Gyülekezet Ausztráliában. A gyülekezet az évek során vándorolt egyik helyről a másikba, az összejöveteli idők és feltételek nem voltak a legjobbak. A helyi gyülekezet szabad programja, amihez kényszerítve voltunk alkalmazkodni, nem mindig volt a legmegfelelőbb. De mindez szeptember 10-én megszűnt, amikor ünnepélyes keretekben hivatalosan megnyílt az Első Magyar Baptista Gyülekezet imaterme.

kattintson nagyobb képért

Kattintson a képre és nézze meg a Melbournból érkezett két képet!

Az ünnepély megkezdésekor az egybegyűlt magyar közösséget imára buzdította Szűcs Jenő diakónus testvér, ezt azonnal követte az istentisztelet. Már eleinte Nemes László lelkipásztor mottóként felolvasta az 5Mózes 33:27 igeverset. AHajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak.@ Az Ünnep kerete az Ő végtelen hűségének hálaáldozata volt. "Boldog lehetsz, Izráel, van e hasonló hozzád? Nép melyet védelmez az Úr! Ő a segítő pajzsod, és dicsőséges karod." Kitartott mellettünk, éppúgy mint kiválasztott népével a pusztában, mert Isten soha meg nem változik. Mi is beismerhettük, hogy az eleséseinkben megéreztük segítő és gondviselő dicsőséges karjait, és az, hogy itt állunk most egyedül csak az Ő érdeme.

Az új imaterem kb. 90 ülőhellyel rendelkezik, de aznap a melléktermekben sem volt hely. Sokan 170-re becsülték a jelenlevőket. Voltak közöttük olyan magyarok is, akik elmondták, hogy életükben előszőr vettek részt egy baptista istentiszteleten.

A jelenlevő szolgáló testvérek között ott voltak a román gyülekezetek vezetői, az Ausztrál Baptista Unió képviselője, a Bevándorolt Baptista Gyülekezetek Szövetségének elnöke és más Ausztráliába bevándorolt gyülekezetekből is eljöttek együtt örvendeni a magyarokkal. A délutáni istentiszteleten a katolikus plébános úr, és a magyar református lelkipásztor testvér köszöntötte a baptista közösséget. Elmondták, hogy eljöttek a gyülekezettel együtt megköszönni az Úrnak az új imatermet. Az istentiszteletet Kulcsár Imre testvér, a gyülekezet másik diakónusa imával fejezte be.

Egy csodálatos nap volt ez Melbourneban. Sokan az egész napot ott töltötték. Este, mikor az ének elhalkult és az idő eltávozásra késztetett, úgy éreztük, mintha nagyon rövid lett volna az egész. Mint gyülekezeti tagok még egyszer visszatekintetünk, és megtelt szívvel, örömérzet között folyton mondogattuk: Hűsége Hozzánk Végtelen...

Nemes László

(További fényképeket is láthatunk a gyülekezet WEB oldalán: www.fhbc.one.net.au )

Millenniumi Emlékpark Budapesten

Interjú Dr. Almási Mihállyal

Az Evangéliumi Hírnökben az elmúlt év folyamán többször is írtunk a Magyarországi Baptista Egyház 2000. március 19-én megnyitott új Missziós Központjáról (február, április, május). A nyár folyamán otthon járt testvérek közül bizonyára többen is fölkeresték, megnézték, lefényképezték. A sok festmény és az emlékpark különleges élményt jelent az egyház története iránt kicsit is érdeklődők számára. Dr. Almási Mihály testvért, az egyház akkori elnökét arról kérdeztem otthon jártamban, hogyan alakult ki az emlékpark gondolata? Azóta megérkezett a válasz, s egyúttal Almási testvér új könyvének (Ezredfordulók) a híre is. Hamarosan bővebb értesítést is kapunk erről. Válaszát az AEzredfordulók@ című, most megjelent könyvéből vett idézettel kezdte. (A szerk.)

AA 2000. esztendő kiemelkedő létesítménye a Millenniumi Emlékpark. Évek óta terveztem, hogy a nemzetközi és a magyar baptista misszió kiemelkedő személyiségeit a legmaradandóbb módon - bronzból formázva B mutassuk be. A teológiai akadémia és az új missziós központ belső udvara alkalmasnak tűnt az emlékpark létesítésére. A tervezők elfogadták javaslataimat, és 12+2 szoborfülkét alakítottak ki, amelyekbe - a megvilágított sétányhoz néhány méterre helyeztük el az 50x70 cm nagyságú bronz domborműveket - Bánkúti István szobrászművész alkotásait.

Oldalt Szent István és Bethlen Gábor látható. Azért ők ketten, mert Szent István a keresztyén egyházi szervezet kiépítésében, Bethlen Gábor pedig az anabaptisták támogatásában szerzett elévülhetetlen érdemeket. A 12 tábla közül az első a nyitott Bibliát ábrázolja. A második Dr. Hubmayer Baltazárt. Majd Roger Williams, John Bunyan, Dr. William Carey, Johann Gerhard Oncken, C. H. Spurgeon következik. Mindnyájan speciális missziót végeztek. Őket Meyer Henrik, a legújabb kori magyar misszió megszervezője követi, majd két magyar külmisszionárius: Cserepka János és Dr. Haraszti Sándor. A sort két amerikai zárja: Dr. Martin Luther King és Jimmy Carter. Szent István megkoronázása 1000 éve történt. Jimmy Carter pedig - mint baptista elnök - visszaszolgáltatta a magyar népnek a Szent Koronát."

Millenniumi Emlékpark a Benczúr utcában. 

Arra a kérdésemre, hogy miért éppen ezek a történelmi személyiségek kerültek megformázásra Almási testvér így válaszolt:

Számos listát készítettünk, hisz természetesen sokan mások is számításba jöttek. Többek között Rottmayer János, id. Udvarnoki András, Balog Lajos, Kornya Mihály, vagy a későbbiek közül dr. Somogyi Imre, Baranyay Mihály - és sorolhatnám.

Mivel azonban ők mindnyájan szerepelnek a kiállítási terem panteonjában remek olajfestményeken, és mivel a pénzügyi keret, amelyet egyrészt az államtól kaptunk, másrészt német és angol testvérektől - konkrétan emlékpark létesítésére - behatárolt volt, úgy döntöttünk, hogy inkább a nemzetközi baptista misszió nagyjai kerüljenek az emlékparkba.

Úgy tudom, Kornyáról mégis készült egy bronz portré.

Igen, ugyanis ennek megvolt a gipsz eredetije, másrészt volt egyetlen kiemelt helyünk a főépülettel szemben, ahova szobor kívánkozott.

És hogy került a sorba az első és az utolsó kettő?

Szent István természetesen a millennium miatt, és persze azért is mert maga is bemerítkezett. Ahogy a korabeli krónika fogalmaz: "Istvánt, Istennek kedves püspöke, Adalbert, az ő igaz hite szerint a kenetes keresztvízbe merítette és onnan kiemelte." Akár azt is mondhatnám - kis túlzással - I. István király a szó szoros értelmében baptista volt.

Bethlen Gábor pedig nem egyszerűen rokonszenvezett az anabaptistákkal, hanem az üldöztetés és a mártűria elől kimenekítette őket, mi több, saját birtokára. Nincs bizonyítékunk rá, de egyesek szerint maga is anabaptista lett, mint ahogy Dávid Ferenc is anabaptistaként halt meg börtöncellájában.

Jimmy Carter természetesen baptista. Egyrészt tehát mint hittestvérünk került a sor végére, azonban nem ezért, hanem mert ő volt az, aki visszaszolgáltatta a királyi koronát a magyar népnek. Bátor tett volt. A korona ma a Parlament ékessége és naponta hosszú sorokban várakoznak a látogatók, hogy megtekinthessék az Országházat és a koronát. A sort Szent István kezdi és Jimmy Carter zárja.

Egyébként további közel 20 fal-fülkét alakítottunk még ki, amelyekbe további domborművek helyezhetők.

Jól értettem, hogy új könyvedben színes fotókon láthatók többek között ezek a bronz domborművek is?

Igen. Több mint 300 színes fotó 96 oldalon egy külön millenniumi albumot alkot, amelyekben helyet kaptak az utóbbi évtizedek legfontosabb eseményeinek képei is.

Köszönöm a beszélgetést.   

Szent István király emlékezete

Életrajzáról dióhéjban annyit tudunk, hogy Vajk néven 970 körül Esztergomban született. A keresztyén vallás alapvető igazságait, istenfélelmét, imáit az édesanyjától tanulta. A ránk maradt forrásművek aránylag keveset foglalkoznak gyermekkorával és tanulmányaival, de ebből is kitűnik szilárd jelleme, hithű keresztyénsége és bölcs egyénisége. Több vélemény szerint nevelője, Adalbert püspök, felnőtt korban, 995 körül keresztelte meg (ill. baptizálta) a kor szokása szerint.

A Millenniumi Emlékparkban látható dombormű Szent István királyról

A legújabb kutatások azt bizonyítják, hogy István királyt Esztergomban a karácsonyi ünnepkör nyolcadán belül, 1001. január 1-én II. Szilveszter pápától kapott királyi koronával koronázta meg Domokos esztergomi érsek, a Németországban szokásos rítus szerint. (A honalapító Szent István, Agricola, 1990. 12. old.)

Mivel minden nagy ember mellett megtalálható a hűséges támasz és bölcs segítő, István király mellett is ott látjuk hitvesét, Gizellát, aki Regensburgban született 985 körül II. Henrik német-római császár leányaként, akit szintén keresztyén hitre, latin műveltségre és kézügyességre neveltek. Alig 12 évesen lett István jegyese, akit előbb Nyitra várába, majd koronázása évében Esztergomba hoztak.

István királyt elsőrenden mint államalapítót tiszteljük. Koronás királyként mindent megtett annak érdekében, hogy a Kárpát-medencében élő magyarok vérségi, törzsi területfelosztása helyett létrehozza a 45 vármegyét, élükön a várispánokkal. Ezzel megteremtette az ország egész területére kiterjedő törvénykezés alapjait is.

Bölcsességére vall, hogy figyelembe vette az európai normákat, és aszerint alkotta meg az ország törvényeit. Két törvénykönyvet alkotott (az I.-ben 35 cikkely, a II.-ban 21 cikkely van), amelyek szelleme és jogi vonatkozásai sok tekintetben tükrözik István király hazaszeretetét, népéért való aggódását és mélyen vallásos keresztyén magatartását. Ő verette hazánkban az első önálló magyar pénzt; ezzel indította el a bel- és külföldiekkel az európai kereskedelmet a korábbi cserekereskedelem helyett.

Az erős állam szervezésének alapja volt ugyanakkor a magyar nép keresztyén hitre térítése és az egyház megszervezése. Előírta, hogy minden tíz falu köteles templomot építeni, azt látogatni és fenntartani. Ezekkel az intézkedéseivel Magyarországot Európához kapcsolta.

Keresztyén hite és Istentől kapott bölcsessége kitűnt különösen fiához, Imre herceghez a jövő körvonalait meghatározó, úgynevezett Intelmei-ben. A keleti és nyugati császárságokban ismeretes volt a `Királytükör@. Ebben rendszerint az uralkodó utódjának, fiának a lelkére olyan gyakorlati útmutatásokat kötött, amelyek feltétlenül szükségesek voltak ahhoz, hogy a trónörökös hercegekből jó uralkodók váljanak.

Ilyen `Királytükör=-nek tekinthető Istvánnak a fiához, Imre herceghez címzett intelme is, amelyben a tíz parancsolathoz hasonlóan tíz fejezetbe tömöríti mindazt, amit fiának lelki és szellemi örökségként át akar adni. Pl.:

1. `Y a hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass. Enélkül B tudd meg B sem keresztyénnek, sem egyház fiának nem mondanak. 2. Az egyház rendjéről. 3. Főpapoknak kijáró tiszteletről. 4. Főemberek és vitézek tisztéről. 5. Az igaz ítélet és türelem gyakorlásáról. 6. A vendégek befogadásáról. 7. A tanács súlyáról. 8. A fiak kövessék az elődöket. `Y A legnagyobb királyi ékesség az én tudásom szerint a királyelődök után járni, a szülőket utánozniY Ezért, kedves fiam, apád rendeleteiY mindig legyenek szemed előtt, hogy szerencsédet mindenütt királyi gyeplő igazgassaY@ 9. Az imádság megtartásáról, `A folytonos imádkozás, a bűnöktől megtisztulás és feloldozásY Imádkozzál azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled és megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd a látható és láthatatlan ellenségeidet.@ 10. A kegyesség, irgalmasság és a többi erényről. `Az erények Ura a Királyok KirályaY - Jézus Krisztus B kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítseY Mindez alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen!@

István királyt végakarata szerint halála után (1038. augusztus 15.) az általa alapított Székesfehérvári Bazilikában helyezték nyugvóhelyre. Jobbja pedig hosszú úton jutott el B Berkis, Székesfehérvár, Dubrovnyik, Bécs, Budán keresztül a Budapesti Szent István Bazilikába 1987-ben, az erre készített tabernákulumba, megőrzésre.

Végül keresem a választ arra a kérdésre: mi a titka annak, hogy egy évezred távlatából István király emlékezete még ma is időszerű?

Bizonyára azért, mert `Isten rabja lett,@ nem szónoki értelemben, hanem valóban Jézus Krisztus ügyét szolgálta belső meggyőződésből. Úgy ítélte meg, hogy az egyházra nem csak `neki,@ de minden alattvalójának szüksége van. `Számadásra kész@ és arra készülő politikus volt. Tudta, hogy egykor Urának számot kell adnia tetteiről. Nem csupán a főurakkal, ispánokkal számolt, akikkel harmóniában kellett élnie, de ennél is fontosabb, hogy egykor Isten elé kell majd állnia. Talán ezért tudott nem csupán szigorú lenni, de tudott megbocsátani is az ellenfeleinek.

Személyiségének mai jelentősége nem más, mint az, hogy volt egy államfőnk, aki utat biztosított Krisztus felé, az Isten országát építette, s emellett lerakta földi országunk törvényes alapjait is.

Dr. Mészáros Kálmán

 

Illusztrációk,  Dan László rovata
 [Külön oldalon olvashatjuk az Illusztrációk sorozatot]

Spurgeon: Puritán Káté (8. rész), Novák József rovata:  külön oldalon

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

[MABAVIT II]  [Vasárnapi_iskola] [English_Content] [Ifjúsági oldal - Youth] [Korábbi számok] [MABAVIT2-Nagyvárad] | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999, 2000,2001

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]