..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2001. FEBRUÁR 

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

VIGYÁZZATOK, ÁLLJATOK MEG A HITBEN! (1Kor 16:13)

Vigyázni annyit jelent, mint éberen figyelni, ügyelni, óvatosan viselkedni, védelmezni. Például a vigyázó szülő védi és óvja gyermekeit. Az őrszem éberen figyeli az ellenség minden mozdulatát és ezáltal védi csapatját. Aki meg egy sötét, göröngyös úton vigyáz, az óvatosan lépked, hogy el ne essen. A vigyázatlanság nagy veszéllyel járhat, ezért fontos, hogy vigyázzunk. Amit Pál apostol erről írt a Korinthusiaknak, az Isten minden gyermekének szól, nekünk is. Így hangzik figyelmeztetése: "Vigyázzatok, álljatok meg a hitben..." (1Kor 16:13)

Mire vigyázzunk hogy a hitben megállhassunk?

1. GONDOLATAINKRA. Irigység, paráznaság, lopás, gyilkosság, veszekedés, és minden más bűn egy gondolattal kezdődik. S ha tápláljuk és folyamatosan foglalkozunk vele, akkor tetté válik. A mi feladatunk, hogy amint észrevesszük, hogy egy helytelen gondolat fut át az agyunkon, azonnal elhessegessük azt. Ilyenkor gondoljunk egy olyan bibliaversre, amely ellenzi az éppen bennünket kísértő bűnt. Esetleg hangosan idézzük is. Jézus is ezt tette, amikor ismételten kimondta: "Meg van írva..." (Máté 4:1-11) Vagy imádkozzunk szabadulásért, s addig folytassuk az imádkozást, amíg Isten Szent Lelke át nem veszi újra az uralmat gondolataink felett. Vagy énekeljünk buzdító, lelki énekeket, amíg üzeneteik át nem hatják szívünket a kísértő gondolatok helyett.

Törekednünk kell arra, hogy Isten Igéje gazdagon lakozzon a szívünkben. Vagyis, hogy naponta tanulmányozzuk szent Szavát, hogy egész lényünk megteljen azzal; így a kísértés idején lesz mit idéznünk. Olvassunk hívő irodalmat, amelynek hatására munka, utazás, sőt pihenés közben is nemes gondolatok fognak foglalkoztatni minket. Még az is a mi feladatunk, hogy a negatív befolyásoktól határozottan elforduljunk. Például ne nézzünk olyan TV programot, és ne olvassunk olyan könyvet, amely tele van paráznasággal, gyilkossággal, verekedéssel, tévtanításokkal, szellemekkel, ördögidézőkkel stb. Bizalmas barátnak se válasszunk olyanokat, akik szeretik az ilyesmit. Ugyanis egy jó alma még sohasem javított meg egy kosár rosszat, - de fordítva gyakran előfordult.

Pál apostol ezt tanácsolja: "..amik csak igazságosak, ... tiszták... kedvesek... jó hírűek... ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok." (Filippi 4:8) Mert nem igaz, hogy addig nincs baj, amíg csak gondolatban foglalkozunk bűnös dolgokkal. Mert amivel foglalkozik az agyunk, azzá válunk. S az sem igaz, hogy arról nem tehetünk, ha rossz gondolatok foglalkoztatnak, csak arról, hogy véghez visszük-e azokat. Az említett lépések segítségével megszabadulhatunk rossz gondolatainktól.

2. Vigyázzunk SZAVAINKRA is. Beszédünk árulkodik rólunk. Péternek mondták, hogy a beszéde elárulja, amikor le akarta tagadni, hogy Jézushoz tartozik. (Máté 27:73) Igaz, hogy az ő esetében kiejtésről volt szó, de mind a kétféleképen igaz, hogy a beszédünk elárul minket; legyen az kiejtésünk, vagy mondanivalónk. Amit mondunk és ahogy mondjuk az bemutatja, hogy mi van a szívünkben, kik vagyunk, s hogyan gondolkodunk. Bárcsak olyan tiszta és áldott lenne beszédünk, hogy Dávidhoz hasonlóan elmondhatnánk: "Megvizsgáltad szívemet... nem találsz bennem álnokságot, nem jön ki ilyen a számon." (Zsoltárok 17:3 új fordítás)

3. Vigyázzunk TELJES ÁTADÁSUNK FOLYAMATOSSÁGÁRA is. Amikor életünk uralkodójává tettük Jézust, akkor Ő átvette az uralmat. De csak addig uralkodhat, amíg Ő maradhat a trónon. Ha visszavesszük tőle az uralmat, akkor - bár nem megy ki szívünkből -, de félreszorul. Ilyenkor a magunk feje szerint járunk és nem dicsőítjük meg szent Nevét. Ettől feltétlenül óvakodnunk kell! Ezért ragaszkodjunk Hozzá jóban rosszban egyaránt! Naponta, óránként, s ha kell percenként is kérjük és engedjük, hogy uraljon, irányítson, tisztítson és használjon. Ne vegyük vissza Tőle az uralmat.

4. Vigyázzunk MAGATARTÁSUNKRA, ill., körülményeinkhez való hozzáállásunkra. Óvakodjunk olyan negatív magatartásoktól, mint a keserűség, lázadás, meghátrálás, félrehúzódás, stb. Helyébe jellemezzen minket a megelégedés, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, mértékletesség, szelídség, tettrekészség, stb. Tanuljunk Pál apostoltól, aki azt mondta:

... megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. (Filippi 4:11-13)

5. Vigyázzunk A SÁTÁN FURFANGJAIRA. Az 1 Péter 5:8-9 szerint: "Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan..." A Sátán megkísérthet minket, javasolhat, kívánatossá tehet előttünk bűnöket, de cselekvésre nem kényszeríthet. Ha éberen figyeljük őt; s vigyázunk, hogy azonnal ellenálljunk neki, amikor megkörnyékez, akkor nem győzhet. Jézus segít. De a vigyázás és az ellenállás a mi dolgunk!

Természetesen megintcsak vissza kell térnünk arra, hogy a sátánra vigyázni csak az tud, aki ismeri az Írásokat s ennélfogva tudja, hogy mi az igeszerű és mi az igeellenes. Mert az ördög néha csalfán épp Igére hivatkozva kísért, mint Jézus megkísértésekor tette. Néha meg vallásra hivatkozik. Pl. a hívő, szörnyű hátfájdalomtól szenvedő D. Sárikát kínjai közepette azzal környékezte meg, hogy egy szerinte "vallási alapon gyógyító" táltossal hozta össze. Az illető valóban hivatkozott Istenre, a bibliára, meg Jézusra. De azt nem árulta el neki, hogy okkult tanításokkal foglalkozó, ördögi hatalommal rendelkező egyén. Vallásosságával azért vezethette félre őt, mert Sárika nem ismerte eléggé a Bibliát. Nem volt tisztában azon igékkel, amelyekben Isten határozottan megtiltotta az övéinek, hogy ilyenekhez forduljanak. S így áldozatává vált s nem csak testi, hanem lelki beteggé is lett.

6. Végül vigyázzunk MÁSOK LELKÉRE. "...lesztek nekem tanúim..." (Csel 1:8) "Ti vagytok a föld sója.... Ti vagytok a világ világossága... Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti menyei Atyátokat." (Máté 5:13, 14, 16.) --olvassuk az Ígében. Ezek szerint a bizonyságtevés, a lélkementés, az ízesítés, a világítás Isten minden gyermekének feladata, ill., kötelessége. Vigyáznunk kell arra, hogy életünkkel és szavainkkal Jézushoz vonzzuk az embereket.

Vigyázzatok! Hangzik Isten szívből fakadó, szerető figyelmeztetése. Vigyázzatok gondolataitokra, szavaitokra, a teljes átadás megörzésére, magatartásotokra, a sátán furfangjaira, és mások lelkére. Lehet, hogy még több dologra is fontos vigyázni. De ennyi elég ahhoz, hogy éberségre serkentsen minket. Tegyünk eleget az Ige kérésének, - vigyázzunk!

                         Rev. D. Alexander igehirdetése alapján Mátrainé

A szerkesztő rovata:

Lesznek... FÖLDINDULÁSOK mindenfelé. (Mt 24:7) Megdöbbenve halljuk, látjuk az indiai földindulás hírét. Védteleneknek, erőtleneknek, tehetetlennek érezzük magunkat. Mi is, hiszen ugyan olyan törékenyek vagyunk. A Teremtő irgalmából élünk. Igen, mi is járhattunk volna ugyanígy. Nem tartozik nekünk Isten azzal, hogy bennünket megőrizzen ilyen pusztulástól. Ha mégis megteszi, legyünk hálásak érte. S ne feledjük az Úr Jézus szavait, aki valami hasonló esemény után arra figyelmeztette hallgatóit, hogy legyenek készen, térjenek meg, hiszen hasonlóképpen járhatnak ők is (Lk 13:4-5). De hát akkor mi a különbség, kérdezte tőlem valaki a héten? Egyáltalán nem mindegy, hogy megtért állapotban, vagy megtéretlenül ér a próba, a nehéz idő, a nyomorúság, vagy a halál. Megváltott gyermekeit átvezeti - kézen fogva, vagy a karjaiban tartva - a legnehezebb próbán, a betegségen, a különféle kritikus helyzeteken és a halál árnyékának völgyén is. Vagy ennél többet kívánsz? Ne kívánj! (Jer 45:5) Miért tartozna Ő neked bármivel is? Azt hiszed van valamid, amivel megvehetnéd az Ő Aprotekcióját@? Legföljebb bűnös szívedet ajánlhatod neki, amit Ő irgalmas, golgotás szeretetéből fakadólag elfogad, megajándékoz ingyen kegyelmével. (Magára vette bűneink büntetését és megvéd a további kárhoztatástól - ha az Övé vagy, ezt a fajta Aprotekciót,@ ezt az oltalmat élvezheted) . (Talán kitérőnek tűnik e néhány mondat. Az is, de nem véletlenül. Tele van a fejünk okoskodásokkal, méltatlan követelőzésekkel, elvárásokkal. Ne legyen!)

A Baptista Világszövetség jelentéseiből kitűnik, hogy azonnali tízezer dolláros gyorssegélyt különített el a földrengés sújtotta problémák enyhítésére. A jelentésből az is kitűnik, hogy Gujarat környékén (ahol a legnagyobb a kár) az elmúlt években sokat szenvedtek a keresztyének; templomokat, bibliákat pusztítottak el. Az országban nincs ismert baptista közösség.

(Gujarat is an area where Christians have suffered in recent years, with churches and Bibles destroyed and Christians attacked. There is no known Baptist group in the State; therefore BWAid will be working through indigenous ecumenical and evangelical relief groups. [ ] Hungarian Baptist Aid, a BWAid partner, has a Special Rescue Team on stand-by to go to India if requested by the Indian government.)

Jó tudnunk azt is, hogy a Magyar Baptista Szeretetszolgálat nem csak készenlétben volt, hanem részt is vett a mentési munkálatokban, melynek során három embert ki is megtettek a romok alól. (Bíró Júlia értesített bennünket erről). Imádkozzunk a nyomorúságba jutottakért, az ott élő hívőkért és a segítséget nyújtókért!

Február 4. a Baptista Világszövetség Napja. Erről egy kicsit bővebben is olvashatunk a 9. oldalon.

EZREDFORDULÓK. Egy hirdetőlapot talál a kedves olvasó a mostani számban, Dr. Almási Mihály új könyvéről. A szép kiállítású, számtalan színes képpel illusztrált könyvre megrendelését a szerkesztőnek küldje, e-mailen, vagy telefonon, aki továbbítja azt a szerzőhöz. Egy-egy példány rendelésénél elég jelentős a postaköltség, így azonban több megrendelést is lebonyolíthatunk egyszerre. A könyv ára postaköltséggel együtt kb. tizenöt dollárra jön ki.

MABAVITOS KAZETTÁK. A nagyváradi találkozóról készült hang és képfelvételek elkészültek, megvásárolhatók. A hangszalagok (16 kazetta) ára húsz dollár. Ugyanaz compact discen (10 CD) 30 dollár. A video-felvétel - Amerikában használható rendszerű változatban - 8 kazettán, ára hatvan dollár. (A szállítási díjak természetesen ezen fölül vannak és a szállítás módjától függően változnak. Természetesen a legjobb a személyes posta.) Megrendelni mindezeket a Szeretet szerkesztőségénél lehet. Legegyszerűbben e-mailen: szeretet@rdsor.ro  címen. (Szerk)

A 94. Közgyűlés időpontja:
2001. július 13-15
Helye: Alhambra, California
Évközi (bizottsági) Gyűlés:
Palm Bay, Florida
2001. március 8-11

ÉBREDÉS

Törődni az ÚRral!
Éli-fiúk kontra Sámuel

Vajon ki tudná megmondani, miért lettek az Éli-fiúk korruptak és cinikusak a legszentebb szolgálat végzése közben, és hogyan vált Sámuelből Isten embere épp ebben a közegben? Eleve ilyennek születtek? Vagy az ÚR egyiket erre, a másikat pedig arra választotta ki? Vagy Sámuel előtt még nem jött el az ébredés ideje? Vagy Sámuel jobb szülői háttérből származott? Vagy Anna hite befolyásolta az eseményeket? Másrészről esetleg Éli hite nem jelenthetett már kellő ösztönzést a fiúk számára? Vagy egyszeráen az Éli-fiúk és Sámuel személyiségjegyei voltak különbözőek? Vagy az akaraterő volt más? Vagy a szándék is? És miért?

Megannyi egész pontosan megválaszolhatatlan kérdés. S vigyáznunk is kell, nehogy az ébredés kulcsának kiáltsunk ki olyan összetevőket, melyek következmények, netalán eszközök lehettek, de nem elindítók vagy kiváltók. S ugyan milyen eredményt tudott végül felmutatni Sámuel a szolgálata nyomán? Hogy az ő fiai is korruptak lettek? Hogy Izráel végül megvetette Istent, s azért akart királyt magának?

Óvatosnak kell tehát lennünk, amikor az ébredés törvényszerűségeit véljük megtalálni. Arról nem is beszélve, mikor úgy gondoljuk, az ébredés folyamatát kezünkben tartjuk.

Engedtessék mégis meg, hogy a fent megnevezett bibliai szereplők élete tanulságaiból néhány figyelmeztetést és útmutatást kiolvassak.

Bármilyen szolgálatot végzünk is, mindig újra kell gondolnunk tartalmát, miértjét. Hisz, ha magunknak nem tudjuk pontosan megokolni, miért is végezzük, milyen indítékok vezetnek benne minket, akkor hogyan is lehetne az hiteles. Rutinná válik, vagy haszonszerzésre fogjuk fordítani, mint az Éli-gyerekek.

Minden szolgálatból a legtöbbet kell kihoznunk. Természetesen magunkból is. Lelkipásztorként, de hívő emberként sem korlátozhatjuk bizonyos időszakokra, napszakokra a szolgálatunkat, a készenlétünket. Nyilvánvalóan ébredés nem lehet annak életében, aki igen csak megfontolja azt, hogy szabadidejéből áldozzon-e az ÚRnak; aki nem szívesen mond le kedvenc televíziós sorozatának megtekintéséről; aki a segítségkérés alkalmát úgy tekinti, hogy az konkrétan nem az ő felelőssége. Egyszóval, aki a hívőséget nem teljes idős életmódnak tekinti. Ezt gyakorlattá tenni életünkben nem kevés küzdelmet jelent. Sokszor ezen igyekezetünkben nem csak a kényelmetlenséget kell vállalni, hanem a fáradtságot, kimerültséget is olykor. Sokszor magunkra nem marad elég időnk.

Miért vállalja mégis az ember ezt az áldozatot? Mert belülről ázi-hajtja az emberek iránt érzett felelősség és szeretet. Isten embere embertársainak is azt szeretné nyújtani, amit magának is kíván, hogy az URat jobban megismerjék, tiszteljék és engedelmeskedjenek neki. Talán azért, mert így szebb, boldogabb és fájdalom mentesebb lesz az életük? Jézus Krisztus követésében ilyen garanciák nem adhatók. Az élet stabilabb lesz, ez biztos. A többire nincs biztosíték.

De akkor miért van értelme az odaszántabb életnek? Egyáltalán miért szánjuk oda jobban az életünket, ha attól nekünk nem lesz jobb? Jobb lesz!!! De más módon. Sőt az egyedül lehetséges módon lesz jó minden, lesz javunkra minden. Félek, hogy sokunkat az tart vissza a felébredéstől, hogy nem kívánatos számunkra az állapot, mikor Isten határozza meg a körülményeket, mikor Istentől kezdünk csak függeni. Talán ezt mutatja Sámuel életében a családtól való teljes elszakadás, a kiszolgáltatottság a bizonytalannak. `Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreitY@ B halljuk Jézus gondolataiban ugyanezt. A Mester más beszédében szintén válaszút elé állít minket, mikor azt mondja: `Ynem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.@ Némely jó dolgok tehát bizonytalanná válnak azok számára, akik Isten mellett kötelezik el magukat. Bár ez az elkötelezettség nagyobb stabilitást fog adni életüknek, mint bármely kötelék vagy biztosíték. Ehhez viszont törődni kell az ÚRral és az ÚR dolgaival. Azt kell tennünk, amit már a gyermekkori Sámuelről megjegyez a Szentírás: `Ysemmit sem engedett földre hullani (az ÚR) igéiből.@

Mindannyian sokra, ha nem a mindenre törekszünk. De ha nem Isten a mindenünk, akkor azokat is elveszítjük, amiket feltétlenül óhajtunk. De ha mienk Isten, akkor minden a mienk. Sokunknak végre meg kellene válaszolni ezt az alapvető kérdést: Teljesen akarjuk Istent vagy csak szabadidős tevékenység a hitünk megélése? Veled hogy van? Isten teljesen magának akar téged! Ne félj Tőle! Háló Gyula

Újonnan kell születnetek!
János 2:23-3:21

Ez a Akell@ nem parancs, hanem a lelki élet alaptörvénye. Szükségszerűség, mint ahogy emberi életről is csak ott lehet szó, ahol születés történt.

A vallásos megnyilvánulások tanulás által is elsajátíthatók. Akinek az életében azonban nem ment végbe az újjászületés, az csupán egy bábfigura lesz; akit ügyes művészek vagy bűvészek mozgatnak a háttérből. Szemük van, de nem látnak, fülük is, de nem hallanak. Szívük? Az nincs, tehát nem éreznek. Sem bűnbánatot, sem pedig az üdvösség fölötti örömet.

Te újjászülettél? Új emberré lettél? Lelki ember vagy? A Szentlélek lakozik benned? Úgy teszel, mintha..., vagy valóban Isten gyermekéhez méltó életet élsz?

Ha a legfontosabb mozzanat kimaradt volna az életedből, még nincs késő azt pótolni. Ám ha az Úré vagy, kérd segítségét, hogy ezt a mai nap minden órájában is bizonyítani tudd! 

Akié a Fiú, azé az élet (1Jn 5;12)

A biblikus hívő embernek Akrisztocentrikus@ mind a hitfelfogása, mind az életmagatartása. A neokarizmatikus mozgalmak minduntalan a Szentlélek körül forognak. Számukra Jézus Krisztusnak mintha csak járulékos jelentősége volna. Ők még az imáikat is gyakran a Szentszellemhez címezik.

Az új élet feltétele Jézus Krisztus, a Fiú. Ahol ő nincs, ott a Szentlélek sem lakozhat, mert az ember szívét egyedül Jézus vére teheti tisztává, a Lélek számára lakhatóvá, ő azután majd tisztán tartja. Jézus nélkül nincs lelki élet. (Gerzsenyi Sándor, Áhítat)

ÜNNEPEK UTÁN
 
Elmúltak mind az ünnepek.
Néped eljött,
ott volt,
Rád figyelt.
S Te szóltál velünk.
Mostmár tekints kegyelmesen ránk,
s szerelmed hívja szárba,
s bontsa kalászba
az igemagvakat!
Éltess,
mert jönnek már a hétköznapok,
s nem vár az idő,
a föld,
a gép!
Munkánk végzéséhez is
Te adsz erőt:
fölvenni és letenni,
győzni és megpihenni.
Bátor munkásai vagyunk
a földnek,
hiszen miénk,
mert nékünk adta Isten.
S míg munkáljuk az emberiség
javát:
éhséget csillapítunk,
ruhát szabunk,
békét kötögetünk,
nem feledjük
mi legfontosabb:
az evangéliumot;
hogy Isten szeret,
hogy Fiát elküldte nékünk,
hogy Jézus életét adta értünk.
Jöjj Mester!
Annak, ki minket így szeret
itt a helye közöttünk.
Jöjj,
hétköznapjainkban is
foglald el a főhelyet!
Jöjj fénysugár,
s vezess!
Veled boldog a földi élet,
s Veled miénk a Menny is.
                Herjeczki Géza 

GYÜLEKEZETI HÍREK

A CHICAGÓI GYÜLEKEZET ESEMÉNYEI

A chicagói magyar baptista misszió rövid ismertetése

Ki tudhatta, vagy hitte volna a tizenkilencedik század fordulójánál, amikor Budapest környékéről kivándorló baptista honfitársaink Chicagóba érkeztek, hogy száz év múlva, a harmadik évezred kezdetén is virágzik még városunkban a magyar baptista élet? Ezt egyedül a mindent tudó Isten látta és intézhette így!

Az első Chicago-i Magyar Baptista Gyülekezet 1906-tól 1971-ig működött a város déli részén, a West Pullman nevű városnegyedben. Az 1912-ben emelt imaház kívülről még most is úgy néz ki, ahogyan azt elődeink megépítették. Most fekete testvérek használják istentiszteleti célra.

Amikor Kish Ernő, Ethel és Kulcsár Sándor testvérek Chicagóban jártak legutóbb, megkerestük az első magyarnyelvű baptista misszió otthonát, és fényképet készítettünk róla. Az épület sarokkövén ezt olvastuk: First Hungarian Baptist Church - 1912.

kattints nagyobb képért  Az 1912-ben épített magyar baptista templom

A hetvenes, nyolcvanas évek kivándorlási hulláma több magyar baptista családot hozott Erdélyből városunkba is. Először a román testvérekhez csatlakoztunk. A gyülekezet akkori lelkipásztora, Dr. Alexa Popovici, a bukaresti Baptista Szeminárium egykori igazgatójának buzdítására 1987. április 26-án, 16 alámerített taggal újra életre kapott Chicagóban a magyar nyelvű baptista misszió. Testvéreink több mint három évig helyet adtak a kis magyar csoportnak imaházuk melléktermében. 1990. augusztus 5-től egy amerikai presbiteriánus templom termét béreltük.

Imádkoztunk és reméltük, hogy egyszer nekünk is saját imaházunk lesz. A presbiteriánus gyülekezet tagsága annyira lecsökkent, hogy nagyobb közösséghez kellett csatlakozniuk, és templomukat el kellett adniuk.

kattints nagyobb képért  A december 22-én vásárolt imaházunk

Így lett a jelenleg 44 alámerített tagból és a hozzátartozókkal együtt kb. 70 személyből álló chicagói magyar baptista közösségé ez az imaház 2000. december 22-én. Hálásak vagyunk Istennek, hogy csodálatos módon vezetett eddig bennünket, most pedig ajándékba kaptuk Tőle ezt az épületet. Köszönjük az Észak Amerikai Magyar Baptista Szövetség támogatását, az ajándékot és a kölcsönt is. Hálásan köszönjük a gyülekezetektől és egyénektől hozzánk juttatott anyagi segítséget. Nagyra értékeljük Kish Ernő testvér fáradozását, az épület megvételének professzionális lebonyolításában. Most azért imádkozunk, hogy örömünket és hálánkat Isten felé testvéri összefogásban fejezzük ki, és építsük újjá a "templom falait". Hisszük, hogy amint eddig tette, ezután is segítségünkre lesz. Áldott legyen az Ő szent neve!

(Ha valaki segíteni szeretne chicagói testvéreinknek, vegye föl a kapcsolatot a gyülekezet vezetőjével, Szabó István testvérrel; címe lapunk 2. oldalán található. (Szerk)

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK

Október kimagasló eseményei az 1956-os forradalomra és a protestáns Reformációra való ünnepi megemlékezések voltak. Az előbbit a Szent István Király Római Katolikus templomban a város magyarságával együtt ünnepeltük. Az ünnepségen énekkarunk is szolgált. A Szabad Magyar Református Egyháznál a Reformáció napi ünnepségen szinte minden szolgálatot mi végeztünk. Énekkarunk, szavalóink, és ifj. Kulcsár Sándor diakónus testvér (igei szolgálattal) képviselték gyülekezetünket.

November első vasárnapján nagyváradi vendégünk, Dániel Zalán lelkipásztor testvér hirdette az igét, aki immár harmadjára látogatott el hozzánk. A szerdai alkalmakkal együtt négy igehirdetési szolgálatot végzett most közöttünk. Testvérünk kiváló tálentummal szólja az Igét. Egyik szolgálatában kemény, de időszerű üzenetet hallottunk Luk 13: 6-9 alapján. Kegyelmi időt kaptunk Istentől a gyümölcstermésre. A gyümölcstermés életet jelent, a meddőség pedig halált. Amikor Isten népe meddő, akkor a Sátán szüretel. Én miért foglalom a helyet, a földet? Testvérek, ne éljünk vissza Isten kegyelmével! B hallottuk a felhívást.

November 12-én, Szabó Ferenc és Erzsike ötödik gyermeküket, Esztert hozták el az imaházba, hogy bemutassák az Úrnak. Lőrincz István lelkipásztor és Zágoni Rezső gyülekezeti vén testvérek szolgáltak; gyermekeink énekekkel köszöntötték az újszülöttet.

kattints nagyobb képért   Szabó Ferenc és Erzsike családja. A gyermekek: István, Ádám, Mártha, Jonathán és a most bemutatott Eszter.

November 26-án Hálaadó napot ünnepeltünk, amit közös ebéd egészített ki. Vendégünk volt Ft. Vargyas Emil magyarországi katolikus lelkész is, akinek szívből jövő, őszinte bizonyságtételét most is nagy örömmel hallgattuk. Ő volt a tíz bizonyságtevő egyike, de meg kell említenem Varga Pál úr felszólalását is, aki meghatódottan fejezte ki háláját Istennek, és köszönte meg gyülekezetünknek is azt a szeretetet, amit katolikus testvéreink a részünkről éreznek.

Advent első vasárnapján újból gyermekbemutatás volt. Dobos Lauráért könyörögtünk, Dobos Joe és Ildikó első gyermekéért. Lőrincz István és Torma János lelkipásztorok szolgáltak és a gyermekek énekléssel köszöntötték Laurát.

kattints nagyobb képért  Dobos Laura Elisabeth bemutatása. A gyermeket Zágoni Resző gyülekezeti vén tartja karjaiban.

December 9-én, szombat este a vasárnapi iskolások gazdag műsorral vettek részt az East Chicago-i Kossuth Club karácsonyi vacsoráján. Cseh Tünde vezette a szolgálatukat. Másnap többen meg is látogatták közösségünket.

Advent 2. vasárnapján, délután háromtól este hatig ünnepi műsorral szolgáltunk a város magyarságának. Adventi és karácsonyi üzenetek szólaltak meg a gyermekkórus, énekkarunk, a férfikar, fúvósegyüttesünk, hangszeres szólistáink (hegedűsök és zongoristák) és a szavalók előadásában. Kis imaházunk megtelt, és nagy volt az öröm. A magyar egyházak lelkészei végeztek igei szolgálatot. Ilyen eddig nem volt, de reméljük, sok hasonlóan szép alkalmon láthatjuk vendégül még a környék magyarságát!

Karácsonykor, vasárnap délelőtt Zsisku Lajos diószegi lelkipásztor volt a vendégünk, és ő hirdette az Igét. Szentestén gyermekeink gyönyörű műsorának örvendeztünk, amit ajándékozás követett.

Az óévtől, mint minden évben, együtt vettünk búcsút az imaházban. Vendégeink voltak Clevelandból Lakatos Barna testvér és családja. Az Új Évben is szeretnénk hasznosak lenni Isten kezében az Ő országáért és közösségünkért. Kérjük testvéreink imáját. Isten áldása legyen ebben az esztendőben is minden kedves olvasóval!     
             Szabó István

DETROIT

Az idén itt az újvilágban is két napos volt a karácsony. Szenteste ugyanis vasárnapra esett. Furcsa helyzetbe kerül ilyenkor itt a magyar ember. Ha szóba kerül, el se akarják hinni, hogy Magyarországon mindig kétnapos volt a karácsony, a kommunizmus 40 éve alatt is. (Ráadásul, ahogy a világ halad, inkább az óhazában fogják megrövidíteni a karácsonyt, mint itt meghosszabbítani.)

Az óév-újév is kétnapos lett ezúttal. Vasárnap este, az év utolsó istentiszteletén, sok szolgálat után az igehirdetés (AEgy beszéde is hiábavaló nem volt@ 1Kir 8:54-56) önvizsgálatra és új elhatározásokra késztetett.

Az istentisztelet után szeretetvendégséggel és játékkal folytattuk együttlétünket.

Ennek során köszöntöttük Herjeczki Ádámot, aki december 15-én graduált a Nashvillei Belmont Universityn, Urunk áldását, vezetését kérve élete további szakaszára. Köszöntöttük a decemberi születésnaposokat és a házassági évfordulójukat ünneplő Szilágyiékat.

Detroiti fényképek

A pingpong versenyt ezúttal két kategóriában rendeztük. Haladó csoportban az idei trófeát Herjeczki Ádám nyerte, második Stejankó Erik lett; a másik csoportban Mikó Mónika lett az első, Szilágyi Gyuszika a második. Gratulálunk a fiataloknak!

A bibliaversenyt nemes versengés után a második csoport nyerte, melynek tagjai voltak: Pap Jolán, Pap Eunika, Szilágyi Gyuszi, Szilágyi Éva, Nagy Andrea, Bancsov Barna és Fűr Béla (ülésrend szerint). Nyereményük egy komputeres Biblia program (Quick Verse 6) volt. A második csoport egy bibliai lexikont kapott jutalomként (Pap Lajos, Pap Enikő, Mikó Ildikó, Fűr Anikó, Szinn Judit és Rudy). A harmadik csoportban voltak a fiatalok, ők is sok jó pontot gyűjtöttek (Tibi, Mónika, Erik, John, Dávid, Ádám, István, Gyuszika, Barnus, Noémi).
kattints több képért Bibliaverseny, 3. csoport
A bibliaversenyt Mikó Tibor és az általa készített elektromos jelzőrendszer segítségével a lelkipásztor vezette. Észre sem vettük, hogy elszaladt az idő, majdnem az egész esztendő is.

IMAHÉT. Az ökumenikus imahét záró vasárnap esti istentiszteletét közösen tartottuk az Allen Parki Amerikai Magyar Református Egyházzal. (Meghívtuk a katolikus és a pünkösdi testvéreket is, de ők nem tudtak eljönni.) Az igét Nt. Kacsó-Kállai István református lelkipásztor hirdette a János 14:6-8 alapján. Szolgált mindkét egyház kórusa és néhány verset is meghallgattunk. Az áldásos tisztelet után szeretetvendégséget tartottunk.

kattints nagyobb képért  A református kórus énekel az imahét-záró istentiszteleten

A hétköznapi áhítatokat az idén is családi körben tartottuk. Minden este éreztük az Úr áldását, s hogy nagy szükségünk van az imádságra. Hisszük, hogy az év során teremni fognak az ezen a héten elvetett magvak.    (Máté)

Millenniumi Emlékpark   

Dr. Hubmayer Baltazár
1481-1528

Neve, születési ideje és életének korábbi ideje nem pontosan ismert. Egyesek szerint Johann Eck (1486-1543) római katolikus professzornak, Luther Márton szenvedélyes ellenfelének volt a tanítványa. Katolikus pap, 1512-ben teológiai doktor, ismert tanár és 1515-ben a regensburgi székesegyház plébánosa. Itt kezd hódolni a reformációnak, amit a Habsburgok mindenütt csírájában fojtottak meg. Ezért került gyorsan a svájci határon fekvő falucskába, a Rajna északi partján lévő Waldshutba. Itt bontakozott ki reformátori képessége és végleges iránya az anabaptista mozgalomban.

  
Dr. Hubmayer Baltazár (1481-1528). Reformátor, anabaptista teológus. Hithűségéért máglyán elégették. Feleségét a Dunába fojtották.

1524-ben Waldshutba összehívta a káptalanságához tartozó római katolikus papokat és felvilágosításukra evangéliumi szellemű vitákat rendezett. 18 pontba foglalta össze véleményét. Szerinte ami nem a Bibliából származik, az elvetendő. (Mise, böjt, képek tisztelete, tisztítótűzbe vetett hit stb.) Az `Eretnekek és megégetőik@ című iratával nagyon keményen leplezi le a r. k. fejedelmek emberi jogot tipró despotizmusát. A füzete 1524-ben jelent meg, s ettől kezdve minden kiadványát a híressé vált jelmondatával zárja: `Az igazság halhatatlan.@

Svájcban fokozódott az anabaptisták üldözése. Hubmayer gyülekezete is bujdosott. Morvaországban erdőkben, parasztok házaiban jöttek össze, legalább 180 helyen. A többségében német lakosságú Nikolsburgban volt a központjuk.

Waldshutban, 1525 húsvétján, Reublin Vilmos baptizálta. Nikolsburg-ban Liechtenstein Lénárd és testvére is elfogadta dr. Hubmayer tanítását és baptizáltak. Mint a környék nagy földesurai védelmet nyújtottak Hubmayernek és népének. Aktív irodalmi munkáját jelzi, hogy 25 nyomtatványból 18-at Nikolsburgban adott ki.

Dr. Hubmayert Waldshuti fellépése óta veszedelmes forradalmárnak ítéli a császári udvar, ezért menlevéllel Bécsbe idézik, ahova felesége is elkíséri. Utolsó írása 1528. január 3-án, fogságban készült. Ebben számot ad nézetéről, majd alázatosan kéri a fejedelem bocsánatát, - de meghallgatást nem talált.

Az anabaptisták biblicista irányzatú nagy formátumú teológusa baptizálása után három évre 1828. március 10-én máglyán halt meg. A hamvait a Dunába szórták. Felesége haláláig mellette maradt, és erősítette. Így megállt, a kínok között sem vonta vissza tanait. Feleségét három nap múlva vízbe fojtotta a bosszúálló bécsi hatalom. `Vízzel vétkezett (baptizált), vízzel bűnhődjön.@ Meghaltak a halhatatlan igazságért!

Dr. Mészáros Kálmán

  Illusztrációk,  Dan László rovata
 [Külön oldalon olvashatjuk az Illusztrációk sorozatot]

Spurgeon: Puritán Káté (9. rész), Novák József rovata:  külön oldalon

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]