Gy�lekezeti bulletinok 

Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge

USk�pek a MABAVISZ vas�rnapra

N�h�ny MABAVIT III-AS K�P

F�redi Kamilla

 
 

R�MAI T�BOR

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

Baptist TOP1000

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2010. SZEPTEMBER

2010. SZEPTEMBER - PDF form�tumban
Pages of the 2010. SEPTEMBER  issue in PDF format

1-4. oldal  / pages 1 - 4 - PDF file
1. oldal - �ld�z�tt szabadok (2 M�z 14,1-14) - Luk�cs J�nos
2. oldal - A szerkeszt� rovata
3. oldal - Folytat�s az 1. oldalr�l / K�sz�n� lev�l Beretty��jfalur�l / V�rj m�g! Herjeczki G�za
4. oldal - Val�ban? Nov�k J�zsef rovata  /  Nem j� egyed�l  ( Herjeczki G�za)

5-7. 10. oldal / pages 5-7. 10 - PDF
5. oldal - Az �r az, aki vel�nk volt... �tibesz�mol�: Kulcs�r S�ndor lp.
6. oldal - Csal�di h�t Kolor�d�ban, Estes Park, 2010. j�lius 25-aug. 1. - f�nyk�pes besz�mol�
7. oldal - a besz�mol� folytat�sa - Gerstner Korn�l
10. oldal - a besz�mol� folytat�sa - Kerekes Ir�nke, Mik� Ildik�

8-9. oldal  /  page 8-9 - PDF
8. oldal - God's Call - M�trai F. Irma (angolul)
9. oldal - Meet me in the Stairwell / Honorary and Memorial Fund / Nem k�l�n�s? / Pet�fi S�ndor: Szeptember v�g�n
 
11-12. oldal / pages 11-12
11.oldal - A Beretty��jfalui Baptista Gy�lekezet imah�z�nak leoml�sa �s �j imah�z tervez�se - Papp D�niel lp.
12. oldal - �letem (10) Ir�nke n�ni �s a Teddy gombja - Nagyajtai Eszter / Lapozgassuk a Bibli�t - Az �r az Isten!
 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkesztõnek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.