Gy�lekezeti bulletinok 

Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge

USk�pek a MABAVISZ vas�rnapra

N�h�ny MABAVIT III-AS K�P

F�redi Kamilla

 
 

R�MAI T�BOR

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

Baptist TOP1000

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2010. OKT�BER

2010. OKT�BER - PDF form�tumban
Pages of the 2010. OCTOBER  issue in PDF format

1-4. oldal  / pages 1 - 4 - PDF file
1. oldal - A gy�lekezet, mint Krisztus nagyk�vete - P�s�k D�niel / Er�s v�r a mi Isten�nk! (Luther M./ J�zsef A.)
2. oldal - A szerkeszt� rovata
3. oldal - Folytat�s az 1. oldalr�l / Val�ban? Nov�k J�zsef rovata
4. oldal - Val�ban? (folytat�s)

4-8. oldal / pages 4-8 - PDF
4. oldal - Schmitt P�l eln�k �r l�togat�sa a New York-i magyar baptista templomban - dr. Gergely Istv�n
5. oldal - R�mai horg�szt�bor - Luk�cs J�nos
6. oldal - Gy�lekezeti h�rek: Cleveland - Marosi B�la
7. oldal - Detroit  /  Alhambra  /  New York
8. oldal - Lelkip�szto beiktat�s New York-ban, besz�mol� - Erdei Gabriella

Page 9. /  9. oldal - PDF
Page 9. - New York, Ny - Ethel Petre Kish  / Installation of Minister at First Hungarian Baptist Church New York - Joseph Novak, Secretary / Baptists Involved in Chile Rescue Mission - BWA /My experience in Colorado - Weisz Viki (page 11)
 
10-12. oldal / pages 11-12
10.oldal - Dr. Gergely Istv�n �n�letrajza /  Templom k�sz�b - Hal�sz Johanna
11. oldal - L�lek-t�rsak - besz�mol� a kolor�d�i h�zasok k�re 2. csoportj�r�l - Szil�gyi Anita
12. oldal - Szentf�ldi utaz�s terve - Szegedi Ervin / Im�dkozzunk egym�s�rt / Lapozgassuk a Bibli�t - Reform�ci� = megt�r�s
 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkesztõnek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.