Gy�lekezeti bulletinok 

Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge

USk�pek a MABAVISZ vas�rnapra

N�h�ny MABAVIT III-AS K�P

F�redi Kamilla

 
 

R�MAI T�BOR

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

Baptist TOP1000

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2010. NOVEMBER

2010. NOVEMBER - PDF form�tumban
Pages of the 2010. NOVEMBER  issue in PDF format

1-3. oldal  / pages 1 - 3 - PDF file
1. oldal - Az �r kegyelm�t �neklem - Dr. Udvarnoki B�la / J�zus eny�m (HH-R 506)
2. oldal - A szerkeszt� rovata
3. oldal - Folytat�s az 1. oldalr�l  /  Babits: Engesztel� aj�nd�k (vers) / Gerzsenyi S.: H�laim�m (vers)

4-7. oldal / pages 4-7 - PDF
4. oldal - Val�ban? Az igehirdet�s Isten besz�de - Nov�k J�zsef / A.W. Tozer: A lelki ember ismertet�jegyei (Luk�cs J�nos ford.)
5. oldal - Gy�lekezeti h�rek -  Chicag�  /  Toront�
6. oldal - Gy�lekezeti h�rek - New York (Ifj�s�gi Tal�lkoz�)
7. oldal - Gy�lekezeti h�rek - Detroit

Page 8-9. /  8-9. oldal - PDF
Page 8. - Young Ambassadors for Christ by Tam�s Csercsa  /  Now Life by Robi Juh�sz  /  Happy Thanksgiving Day! by Theresa Faulkner
Page 9. - Christians in Bagdad Living in Fear (BWAnet) / Honorary and Memorial Fund
 
9-12. oldal / pages 9-12
9. oldal - Ger� S�ndorn� (1927 - 2010
10.oldal - Ger� S�ndorn� - folytat�s /  �h�tatos percek: �r�kk�val�s�g - Nov�k J�zsef
11. oldal - T�vol �s m�gis k�zel - Szabadkaiak J�noshalm�n - Nagyajtai Eszter / �j k�nyv: Nemes �d�n: P�rbesz�d az �regs�ggel / id. Veress Ern�: Megv�lt�s (vers)
12. oldal - �letem (11) H�bor�s �vek - Nagyajtai Eszter / Lapozgassuk a Bibli�t - A Szentl�lek aj�nd�ka
 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkesztõnek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.