�lland� rovatok:

USk�pek a MABAVISZ vas�rnapra

N�h�ny MABAVIT III-AS K�P

 

R�MAI T�BOR

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

 

Baptist TOP1000

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2009. OKT�BER.

Gy�lekezeti bulletinok

Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge

Lapozgassuk a Bibli�t

F�redi Kamilla misszion�rius

igehirdet�sek

verset mondok

2009. OKT�BER - PDF form�tumban
Pages of the 2009. OCTOBER  issue in PDF format

1-4. oldal  / pages 1 - 4 - PDF file
1. oldal - A sunemita asszony �llhatatoss�ga - B�lint P�l
2. oldal - A szerkeszt� rovata / Meg�rkezett a toront�i lelkip�sztor, csal�dj�val egy�tt
3. oldal - A n�i csendesnap ut�n besz�lget�s B�lint Ibolya �s P�l testv�rrel
4. oldal - Budapest '89 Billy Graham - 20 �ves �vfordul� - Herjeczki G�za
 
5-8. oldal / pages 5-8
5. oldal - Gy�ekezeti h�rek: Cleveland - Boda Erika
6. oldal - �llhatatosan a posztmodern korban - N�i Csendesnapok 2009 - Erdei Gabriella
7. oldal - Ha tehetn�m - Hal�sz Johanna / M�t� S�ndor 1942-2009 / Nem leszel!? - Herjeczki G�za
8. oldal - Szeretem t�rv�nyedet - Nov�k J�zsef / T�ved�sek - Luk�cs J�nos / Illusztr�ci�k - Steiner J�zsef
 
Page 9. - 60th Anniversary: 1949 Greater Los Angeles Revival - Billy Graham / Honorary and Memorial Fund
A Timely Word from John Calvin on the Occasion of his 500th Birthday

10-12. oldal  / pages 10-12

10. oldal - Eml�kezzetek meg el�lj�r�itokr�l... id. Marosi B�la �p�t�sz - Hunter Vad�sz J�nos

11. oldal - T�vol �s m�gis k�zel: Budapest Wessel�nyi utca / K�rp�talja / �ssz-magyar lelkip�sztor tal�lkoz�: F�lix-f�rd�re k�sz�l�nk

12. oldal - �letem - Nagyajtai Eszter / Lapozgassuk a Bibli�t: �llhatatos 

 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkesztõnek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.