�lland� rovatok:

k�pek �s szemelyes megjegyz�sek a jubileumr�l

USkepek a MABAVISZ vas�rnapra

N�h�ny MABAVIT III-AS K�P

 

R�MAI T�BOR

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

Palm Bay-i kpek

 

Baptist TOP1000

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2008. OKT�BER.

Gy�lekezeti bulletinok

Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge

Lapozgassuk a Bibli�t

F�redi Kamilla misszion�rius

igehirdet�sek

verset mondok

Az okt�beri sz�m oldalai - PDF form�tumban
Pages of the October
 issue in PDF format

1-3. oldal  / pages 1 - 3 - PDF file
1. oldal - 100 �ves az Evang�liumi H�rn�k - Herjeczki G�za visszatekint�se
2. oldal - A szerkeszt� rovata
3. oldal - 100 �ves az Evang�liumi H�rn�k - folytat�s az 1. oldalr�l
 
4. oldal  - A protest�ns reform�ci� elterjed�se Magyarorsz�gon;  Val�ban? Nov�k J�zsef �r�sai
5. oldal - A magyar baptist�k Amerik�ban 1880-1958 A jubileumon elmondta: Drescher Lajos (1. r�sz)
6. oldal - Log�r�l / Fiatalok a konferenci�n / �dv�zlet Ausztr�li�b�l /  A Bibliaford�� M�nus�k
7. oldal - A Bibliaford�t� M�nus�k - M�nus Victor  /  K�sz�nt� - Antal Ferenct�l
 
8. oldal - Hungarian Baptist Women's Convention - by Ethel Petre Kish  /  News from Ruth Wright
9. oldal - Wall Street's Troubles are no Reason to Fear  by Chuck Colson  /  Akik elmentek:  Steve Krizmanic (1954-2008)
10. oldal - Ban�s Lajos (1923-2008)  /  Az orsz�gok vezet�it is Isten v�lasztja - M�train� F. I.

11-12. oldal / pages 11-12
11. oldal - �rs�gv�lt�s a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge �l�n

12. oldal - F�redi Kamilla levele: Ki �lte meg BBC-t?  /  Lapozgassuk a Bibli�t

 
 

F�nyk�pek
a Centen�riumr�l

               

Pictures of the Centennial celebration

click for the logo and info

Tov�bbi k�pek

www.hungarianchicagobaptist.org

www.azigerabja.blogspot.com 

 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkesztõnek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.