�lland� rovatok:

USkepek a MABAVISZ vas�rnapra

N�h�ny MABAVIT III-AS K�P

 

R�MAI T�BOR

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

Palm Bay-i kpek

 

Baptist TOP1000

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2008. �PRILIS.

gy�lekezeti bulletinok

Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g

Lapozgassuk a Bibli�t

F�redi Kamilla misszion�rius

igehirdet�sek

verset mondok

Az �prilisi sz�m oldalai - PDF form�tumban
Pages of the April
 issue in PDF format

A Centen�riumi
K�zgy�l�sr�l
Jelentkez�s �s
egy�b tudnival�k
A chicag�i gy�lekezet
oldal�n

Klikk a k�pre

 

Centennial Celebration

Click on the logo for registration
and information

It will take you to the web site
of the Chicago Church


Az első 5 oldal / pages 1 - 5 - PDF file
1. oldal - Az � n�pe, legel�inek juhai vagyunk - Kulcs�r S�ndor lp. igehirdet�se a detroiti gy�lekezet 10 �ves jubileum�n
               J�jjetek, �nnepelj�nk egy�tt! Eln�ki megh�v� a k�zgy�l�sre
2. oldal - A szerkeszt� rovata - Az �vk�zi-r�l; gy�r�r�s�ges gondok
3. oldal - folytat�s az 1. oldalr�l
4. oldal - 100 �ves az �AMBSz, 8. folytat�s - 1948,  1958,  1963,  1968
5. oldal  - Kipling-B�kev�ri magyar misszi� - v�logat�s Ol�h Lajos tv. �r�saib�l, hal�l�nak 10. �vfordul�j�n 
 
5. oldal  - Kipling-B�kev�ri magyar misszi� - v�logat�s Ol�h Lajos tv. �r�saib�l, hal�l�nak 10. �vfordul�j�n 
6
. oldal - Ol�h Lajosn�: Aki n�kem szolg�l  /  Gy�lekezeti besz�mol�k: Melbourne, Ausztr�lia
7. oldal - Detroit - �vk�zi Gy�l�s �s 100 �ves jubileum
8
. oldal - Akik elmentek:  Wentz Gy�rgy (1926 - 2008)
 
Page 8. - Some thoughts on George Wentz  (1926 - 2008) / Every Knee Shall Bow by Max Lucado
Page 9. - What a Savior! by Terezia Faulkner  /  Food4thesoul by Pastor Novak

9-12. oldal / pages 9-12
Page 9. - What a Savior!  /  Food4thesoul  /  �h�tat: Vall�sos �sszevisszas�g - �d�ny Mih�ly / 
            Pillanatk�pek a Nursing Home �let�b�l (7) Elmegyek hal�szni - Somogyi G�born� 

10. oldal - Hadi tud�s�t�s - F�redi Kamilla levele Sierra Leone-b�l

11. oldal - MABAVISZ tan�cs�l�s /  Nagyv�rad �nnepel / �h�tat: Imameghallgat�s - Nov�k J�zsef  / 
                 Lapozgassuk a Bibli�t:  Ideje van

12. oldal - Nincs lehetetlen - keresztrejtv�ny (Meleg D�vid)

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkesztõnek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.