állandó rovatok:

MABAVIT III.
képek

 

RÁMAI TÁBOR

Hallgassa meg igehirdetéseinket!

Palm Bay-i képek

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2006. SZEPTEMBER.

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA   

 

Gyülekezeti hírek: ALHAMBRA  / TORONTÓ / MA  / NEW YORK  / BEREGSZÁSZ / GYÜLEKEZETI_BULLETINOK  /  MABAVIT_III. előkészületekMABAVIT III.

DEBRECEN * MABAVIT * 6500

Pontosan kezdődött a Világtalálkozó, délután 3-kor Dr. Mészáros Kálmán testvér a 118. Zsoltár verseivel köszöntött, hangsúlyozva: „Ez az a nap, amit az Úr rendelt, örvendezzünk és vígadjunk ezen."
     
Ott kezdődött ez a 3. magyar baptista világtalálkozó, ahol a 2. befejeződött. Hat évvel ezelőtt, Nagyváradon Kulcsár Sándor New York-i lelkipásztor, mint a Magyar Baptisták Világszövetségének akkori elnöke bocsátotta el köszöntéssel, imádsággal a testvériséget, s most ugyanő mondta a kezdő fohászt.

Az első nap eseményeit a két szünet három nagy csoportra tagolta. Az elsőben két markáns bizonyságtétel hangzott el Szabó István az Észak-Amerikai magyar baptista szövetség főtitkára és Füredi Kamilla Sierra Leone-i misszionárius részéről. Majd Kulcsár Mária ausztráliai küldött köszöntött ezután és egy énekkel szolgált. Az igehirdetésben Kulcsár Sándor kiemelte: „Nem járunk a bizonytalanságban, tudjuk az utat, ez ő, Jézus Krisztus.” „De jár-e mindenki ezen az úton?” – a programvezető dr. Herjeczki Géza arra szólított fel, könyörögjünk, hogy „tudjunk bátorítani valakit a konferencián, induljon el ezen az úton!” Az estében multimédiás segédlettel bemutatkozott a Baptista Teológiai Akadémia, a magyarországi regionális bibliaiskolák és a gyülekezetplántálás, az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség, a magyarországi és erdélyi roma misszió. Köszöntött a mongol baptisták három tagú küldöttsége is. Szolgált újból az amerikai énekegyüttes és az erdélyi baptisták összevont ének-zenekara.
      „Tágas ez a tér, megtöltjük-e?”
– volt az első benyomásom belépéskor. A lenti szakasz sorai még üresek voltak, az oldalkarzatok teltek meg előbb. Jó volt látni, hogy sok a fiatal és a nagy család, de itt-ott magányos atyafiak is ültek. Amikor megszólaltak a fúvósok, azt éreztem: „Megjöttem, itthon vagyok!"
                          Szilágyi László, Mabavit Hiradó

Összefoglaló közlemény a Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozójáról
Tizenöt ország, mintegy 5330 magyar résztvevőját regisztrálták a Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozóján Debrecenben, a Főnix Csarnokban.  Tovább!

►  MABAVIT III. A VILÁGSZÖVETSÉG VEZETŐIT KÉRDEZZÜK
A MABAVIT III. után, kedden adódott lehetőség arra, hogy a Magyarországi Baptista Egyház vezetőivel leüljünk egy kis beszélgetésre. A téma természetesen a nagy találkozó volt.  Folytatás

Szeretettel értesítjük szövetségünk testvériségét, hogy a New York-i gyülekezet november 18-19-én tartja 100 éves jubileumi ünnepélyét. Sajnáljuk, hogy -rajtunk kívülálló okok miatt- az időpont későbbre tolódott. Bízunk abban, hogy ez nem lesz akadály és együtt örülhetünk e kedves ünnepen.

SZERKESZTŐ ROVATA

A debreceni találkozón 500 Evangéliumi Hírnököt osztottunk szét. Talán éppen azt a példányt is, amit máskor a posta hozzád vitt, kedves olvasó, Magyarországra, vagy Erdélybe. Nemcsak a postai kiadásokat akartuk így csökkenteni, hanem arra gondoltunk, hogy így olyanokhoz is eljut a lap, akik nem kapják azt rendszeresen. Akinek nem jutott belőle, de mindenképpen szeretné megkapni az augusztus-szeptemberi számot, akár még utólag is, vegyen kapcsolatot a lapkezelővel, vagy a szerkesztővel (legegyszerűbb az e-mail, de a levél is megérkezik) és utólag megküldjük azt.
      Egyébként tovább folytatjuk azt a tervünket, hogy csak olyanoknak küldjük a lapot, akik legalább egyszer egy évben valahogyan visszajeleznek – akár úgy, hogy előfizetik az újságot, akár úgy, hogy jelzik, hogy továbbra is szeretnék olvasni a lapot, ha előfizetni nem is tudják. Az ilyen kéréseket is elfogadjuk és más forrásból keresünk rá anyagi fedezetet. Arra kérem tehát kedves olvasóinkat, hogy küldjék be előfizetésüket – akkor, amikor az esedékessé válik, vagy jelezzék vissza, hogy továbbra is szeretnék, hogyha ajándék példányt küldenénk számukra. Köszönöm, hogy ezzel segítenek abban, hogy felelősen gazdálkodjunk azokkal a javakkal, amelyekkel rendelkezünk.

MABAVIT III. Természetesen ezzel van (majdnem) tele a szeptemberi lapunk. A világ sok-sok részén folyó magyar baptista misszió történetében nem csak a legutóbbi esemény volt ez, de a legnépesebb is. A Magyar Baptisták Világszövetsége azért létezik, mert magyar baptisták nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is élnek. Világviszonylatban a magyar baptista gyülekezeteket hat szövetség fogja össze. Ennek a hat szövetségnek a vezetői nemcsak ismerik egymást, hanem bizonyos területeken megpróbálnak együtt is dolgozni, hogy a különböző országokban és különböző körülmények között élő magyar baptista testvéreink érezzék, hogy nem csak egy Úrnak szolgálnak, hanem egy nagy családba is tartoznak.

Ennek az országhatárokon átívelő családnak a nagy találkozója, ünnepélye volt a MABAVIT III. Szövetségünkből 116-an voltunk ott Debrecenben, a 6500-nál is több testvér között. "A számok bűvöletébe esett a mi szerkesztőnk is? Nem így ismertük eddig" – dohog magában néhány olvasónk. A számok világában élünk, nem lenne csoda, ha mindenkit megfognának. A kis embereknek kellenek a nagy számok. A "nagy embereket" viszont egyenesen zavarják a kis számok. Megértem mind a kettőt, ilyenek vagyunk. Hogy áll a számokkal az egészséges hívő? Tudnia kell, hogy kicsi, s azt is, hogy a legnagyobbnak a gyermeke. És tudhatja, jó tudnia, hogy testvére van, számtalan sok. Jó tudnia, hogy egy nagyobb családba tartozik! Melyik családba? A mennyei megszámlálhatatlan sokaságba? vagy a hívők láthatatlan nagy családjába? Persze, oda is, de ezt gyakorlatilag egyenlőre nem érzékeljük. Jó volt együtt lenni tavaly 12 ezer baptista hívővel a Baptista Világszövetség Birmingham-i konferenciáján, s érzékelni valamit abból, hogy sokan vagyunk, hogy sokkal többen vagyunk, mint gondolnánk. A nagyvilág baptistáinak 112 országban élő családjában, azon az alkalmi találkozón leginkább annak az öröme járta át a résztvevőket, hogy bár ilyen sokfélék vagyunk, mégis egyek lehetünk a Krisztusba vetett hitünk és egy kissé a hitéletünk következtében. Hogy kit mennyire hatott át az összetartozás érzése, nem tudom. Mindenesetre pünkösdi lelkesültség és egy kis nyelvtudás is kellett ahhoz, hogy valamennyire családikörben érezhessük magunkat.

És Debrecenben? Debrecen nem olyan volt, mint egy nagy családi találkozó, hanem egy valóságos családi találkozó volt. Nem azok alkották a nagy családot, akik eljöttek, hanem a nagy családból hallották meg sokan a találkozás lehetőségét és jöttek el, sokan, vagy hatezren. Körülbelül minden negyedik családtag eljött, hogy együtt örüljön testvéreivel, akikkel – lakjanak bár más országban, legyenek bár egy kicsit különbözőek, de születésüknél fogva összetartoznak. Egy családba tartoznak, mert magyarok és egy családba tartoznak, mert újjászületett baptisták.
      Debrecenben nem családot alkottunk, hanem mint a meglévő család tagjai bemutatkoztunk egymásnak –ha még nem ismertük volna egymást-, megöleltük egymást, hálát adtunk egymásért.
      A közel 10 évvel ezelőtt alakult Magyar Baptisták Világszövetsége nem azért szerveződött, hogy egy nagy családot hozzon létre, hanem hogy a meglévő magyar baptisták szétszóródott családjában munkálkodjon – Urunk felügyelete alatt és a családba tartozók javára.

A Szentlélek közösséget, gyülekezetet hozott létre Jézus Krisztus követőiből. Jó, ha időnként észrevesszük, hogy szövetségünk,  gyülekezetünk egy jóval nagyobb család része. A szórványban mindenképpen, de föltételezem, hogy Magyarország mai határain belül is jó tudni ezt. S jó, ha ennek a közösségnek gyakorlati megnyilvánulásai is vannak..

A MABAVIT a magyar baptisták családi találkozója volt. Nem voltunk ott ugyan mindannyian, de sokan voltunk. S mindenkit szeretünk, aki e nagy családba tartozik. Testvérek vagyunk.  Herjeczki Géza

A jövő útja

A MABAVIT III. a Magyar Baptista Világszövetség rendezvénye. Jóllehet sokmindent közösen terveztünk, szerveztünk, a munka dandárja ezúttal a magyarországi testvéreknek jutott: az egyház vezetőinek, megbízott szervezőknek és a debreceni gyülekezet testvériségének. Elismerés és köszönet illeti őket ezért. Sőt, még valami, amit egyenlőre még csak reménységben írhatok le: erőfeszítéseik után az öröm, - egy jól szervezett és áldással telő, sikeres világtalálkozó feletti öröm. Ezt igazán az Úr tudja és fogja megadni szolgáló testvéreinknek.
 
Igen "nagy" címet kaptam a világszövetség alkalmi kiadványa szerkesztőitől: A jövő útja. Mint ahogy az a feladat is nagy, megtisztelő, amit mint az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség erre felhatalmazott képviselőjére, rám biztok. "A jövő útja / Az MBVSZ soros elnökének várakozásai." A jövőt nem tudom. Várakozásaim, elképzeléseim vannak. Valamit hát ezekről, abban a reményben, hogy Urunk jövőt ad még a tizedik évében járó Magyar Baptista Világszövetségnek.
 
Háló Gyula testvér irásából (Mabavit Hírmondó) egy kis rálátásunk lehet az eltelt kilenc esztendőre. A szövetség 1997-es megalakulására, a három szövetség vezetője által megfogalmazott eredeti tervekre. A programok egy része teljesedik, egy része módosult, s van ami eddig még nem valósult meg. Ez minden szervezetnél megtörténik. Örülünk az immár harmadik nagy találkozónak, mindannyian örömmel várjuk az évenként - közös munka eredményeként megjelenő Áhítatot. Sajnáljuk, hogy nem jött létre a közös énekeskönyv, de annak azért örülünk, hogy lett két kiváló, új énekeskönyve a magyar baptistáknak.
 
A világszövetség "soros elnöke" egy rövid időre, két évre kap megbízást. Ez azt is jelenti, hogy vagy képes együtt dolgozni munkatársaival és elősegíti a szövetség munkáját, vagy a saját elképzeléseihez ragaszkodva, azok megvalósításán fáradozik, de az időkeret miatt esetleg a régi sem folytatódik, az újra pedig nem kerül sor.
 
Előszőr is szeretném részleteiben áttekinteni a világszövetség pillanatnyi felépítését: megimerni munkatársaimat, megérteni a többszörösen átdolgozott, jelenleg érvényben lévő szervezeti szabályzatunkat és a szövetség jogi státuszát.
      Azután szorgalmazni fogom, hogy a világszövetség munkatársai rendszeresen és folyamatosan kapcsolatban legyenek egymással - ez alapfeltétele is egy működőképes világszövetségnek.
      Keresni fogom a módját annak, hogy eljussunk oda, hogy a világ magyar baptistái - bárhol is lakjanak, egymással szoros testvéri kapcsolatban élhessenek. Politikai határok lehetnek, mert vannak is, de lelki válaszfalakat fenntartani, miközben politikai határokért panaszkodunk - értelmetlen dolog, Mesterünk bizonyára képmutatásnak nevezné ezt. Az a célom, hogy mielőbb eljussunk oda, hogy jóllehet én Szokolyán, a Börzsöny hegység egy kis falujában születtem, de otthon érezhessem magam a New York-i testvérek között éppen úgy, mint Nagyváradon, Kossuthfalván, Debrecenben, vagy a Szilágyságban. És természetesen, hogy rám is úgy tekintsenek, mint közűlük egyre. Nem vagyunk és nem leszünk egyformák, de azért testvérek, azok vagyunk, máris.
      Elválaszthatnak bennünket egymástól határok, távolság, kor, anyagi lehetőségek, szokások, de egybeköt bennünket az értünk életét is föláldozó Jézus Krisztus, aki hozzánk a mi anyanyelvünkön, a nekünk legszebb magyar nyelven szólt és szól, folyamatosan.
 
Természetesen alig várom a következő évi Áhitatot és a kövekező világtalálkozót is.
Áldja meg és jövővel is ajándékozza meg Urunk a Magyar Baptisták Világszövetségét!
 
Dr. Herjeczki A. Géza
a Magyar Baptista Világszövetség soros elnöke
az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség alelnöke
MABAVIT Hírmondó, 7. o.

GYÜLEKEZETI HIREK

Ki tud segíteni? BEREGSZÁSZ

Kárpátalján, Beregszász vérosban imaházat szeretne vásárolni a nemrég alakult magyar baptista gyülekezet. A vásárolandó épület ára $50,000. Aki legalább $20-al támogatja ezt az imaházvásárlást, annak ajándékba elküldjük Varga Attila: Szeretnivaló emberek – A kárpátaljai magyarok című könyvét. Ennek a könyvnek egyébként a teljes bevétele az imaház megvásárlását szolgálja.
További információért hívják a szerkesztőt. 313-382-3735, herjeczki@juno.com

ALHAMBRA - gyermekbemutatás
TORONTÓ - 50 éves házassági évforduló
RÁMA - a gyermektáborozásról
NEW YORK - imaházfelújítás
DEBRECEN - DORKÁS CENTRUM - Baptista Ifjúsági Nagytábor

FÜREDI KAMILLA - ÚJRA ÚTON

AKIK ELMENTEK: Juhász Pál  /  Viczián Jánosné - Alvári Irén

Közgyűlési fényképes beszámoló.

MABAVIT 3
DORKÁS CENTRUM Közgyűlési fényképes beszámoló

TORONTÓ / RÁMA ALHAMBRANEW YORK BEREGSZÁSZ

 

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.