állandó rovatok:

Néhány MABAVIT III-AS KÉP

 

RÁMAI TÁBOR

Hallgassa meg igehirdetéseinket!

Palm Bay-i képek

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ►

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2006. NOVEMBER.

Gyülekezeti hírek: ALHAMBRA / NEW YORK / CLEVELAND  / DETROIT / CHICAGO / SIERRA LEONE  / ANABAPTISTA_GREBEL / GYÜLEKEZETI_BULLETINOK  /  Debreceni emlékek / MABAVISZ_oldal /  / Utazás_Izráelbe / KÜLDJÖN EGY FÉNYKÉPET / ZBORAI L. LÁSZLÓ lelkipásztor

Az Istennek pedig legyen hála ! (2 Kor 9:15)
New York 1906 – 2006

Isten iránti hála van szívünkben, amikor 100 évre emlékezünk. Elődeinkkel együtt valljuk, hogy ennek a gyülekezetnek a megalakulása Isten csodája! Örömmel és hálaadással emlékezünk tetteire és azokat boldogan hirdetjük.
      A Magyar Baptista missziómunka New Yorkban, "Amerika kapujában" 1902-ben kezdődött, Sivák János és neje Clevelandból történő ideköltözésével. Négy éven át nehéz, kemény üttörő munkát végeztek, amiről keveset beszél a krónika. Személyes beszélgetés, bizonyságtétel, evangélizálás nyomán öten megtértek - egy férfi és négy nö. 1906. június 6-án, Pünkösd napján a Sivák házaspárral Bridgeportra (CT) mentek, ahol őket, más két személlyel együtt, miután bizonyságot tettek Krisztusba vetett hitükről, bemerítette az Atlanti Óceánban. Még ugyanazon a napon vonaton visszatértek New Yorkba, és megalapították a gyülekezetet, "Első Magyar Baptista Gyülekezet, New York City" néven. Az istentiszteleteket akkor még családoknál és utcán tartották.
 
Összejöveteli helyek
 
1. Egy pincelakás a 7. utcában, Manhattanban. Ezt rendezték be és bérelték havi három dollárért.
2. A 2. Avenue–i American Baptista Church.
3. A 83. utcai, 2. és 3. Avenue közötti Central Park Baptist Church. Először csak misszió állomásként, majd 1912 után ide költöztek a 2. Avenue-ról.
4. A mostani imaház, a 80-as utcában. 1918. februárjában vették, Dulity Miklós pásztorsága alatt. Ára $25,000. Átalakításra, a gyülekezet és a többi magyar gyülekezetek összegyűjtöttek $7,000-t és Colgate, a fogkrém gyár tulajdonosa adott $8,000-t.

 

 
A lelkimunkások, lelkipásztorok
 
Az első években a következő három lelkimunkás neve magaslik ki:
 
    1. Sivák János. Az úttörő és megalakulási munkát végezte 1902-07 között.
    2. Lőrik István. Pert Amboy, NJ–ből látogatta a kis gyülekezetet 1907-ben, hat hónapon át.
    3. Fábián Mihály. 1908 nyarától járt be Passaic, NJ–ből, saját költségén és szolgált egy egész éven át. Ekkor alakul meg az Ifjúsági Egylet.
    4. Rev. Gazsi István (1910-12). Ő volt a gyülekezet első hivatalos lelkipásztora. Fiatal, energikus pásztor, az ő idejéből van meg az első gyülekezeti jegyzőkönyvünk. Megszervezi a gyülekezetet, a Bibliára tett kezekkel, fogadalom alatt (eskü) vette fel újból a tagokat! Ekkor alakult meg a Nőegylet és az énekkar.
    5. Rev. Dulity Miklós (1912-22). Kiválló tehetségű, jó szónok, a magyar "Billy Sandy"-nak is nevezték. Jelentős tíz évet töltött a gyülekezetben. Megtörténik a jelenlegi imaház megvásárlása 1918. februárjában. A gyülekezet önállósul és szépen fellendül a missziómunka.
Ebben az időben Zborai László családjával a gyülekezet tagja lett. Pénzgyűjtés, imaházak, a Magyar Baptista Szeminárium építése, megszervezése fűződik nevéhez.
    6. Rev. Matuskovits József (1922-39). Ez az idő, a gyülekezet fénykora. Megünneplik 1936-ban a gyülekezet 30. éves jubileumát. Ebben az időben a legnagyobb a gyülekezet tagsága. Statisztika, 1923-1936 között: 188 tag, 114 bemerítés, 37 halálozás, 38 menyegző, 72 születés.
Rev. Csopják Kornél: segédlelkész, és karmester ebben az időben. Nagy tehetség, szép munkát végzett. Megszervezte, tanította az ifjakat. Fiú és leánykört szervez 1935-ben. A vasárnapi iskola megszervezése is ekkor történt.
Segítők egész sorát találjuk a lelki munkában: Bálint Lajos, Boda Sándor, Balla György és mások. Missziónáriusnők: Frecska Júliska, Boda Júlika, Tóth Ilona, Kokár Ottilia, Fekete Ilona.
Orgonát vásárolnak, bevezetik a központi fűtést.
   7. Rev. Tatter Vilmos (1939-45). A II. Világháború megviseli a gyülekezetet – katonák, elköltözések. Mégis lelki megerősödés tapasztalható! Jó író, elismert Amerikában és Európában. Több könyve is megjelent. Isten gondviselése nyilvánvaló a gyülekezet életében.
    8. Rev. Kocsis Imre (1945-50). Előbb Buffaló környékén missziózott az Indiánok között. New Yorkban is ünnepeket szervezett, támogatta és képviselte őket. Az Amerikai Baptisták között is ismert, megbízottjuk volt az "ENSZ"-ben. Emlékezetesen, szépen énekelt.
    9. Rev. Balla B. György (1950-63). Már korábban is munkálkodott a gyülekezetben.
A Templom modernizálásában több siker jellemzi: új orgonát vásárolnak, kicserélik a villanyhálózatot, víz és gáz csöveket, filmvetítő gépet vásárolnak, felújítják az imaház belsőt.
Lelkipásztorrá avatják ifjú Balla Györgyöt, megtartják az 50 éves jubileumot 1956. június 3-10 között. Az Amerikai Magyar Baptisták Konvencíóját is megtartják. Balla testvér újra kiadja a "Kornya Krónikát" (Kirner A. Bertalan).
1956-os magyarországi forradalom után sok magyar menekültet befogadnak; szállást, munkát keresnek.
    10. Rev. Fülöp Árpád (1963-73). Korábban Garfield, NJ-ben végez misszió munkát.
Megszervezi a zenekart: mandolinok, gitár és szakszofon (ezen Fülöp testvér játszik), magyar rádiószolgálatot végez; ifjúsági és gyermek programokat szerveznek.
Vasárnap délután és este bibliai történeteket tanít a gyermekeknek leánya, Mátrai Mihályné. Nyomdászmesteri képességeit kamatoztatja a gyülekezeti misszióban. 1973. november 29-én, 72 éves korban nyugalomba vonul.
    11. Rev. Molnár W. Balázs (1973-79). Nehéz idők voltak ezek egy nehéz városban! Fülöp testvér távozásakor felére apadt a gyülekezet, - sokan elköltöztek, vagy eltávoztak.
Nagy bölcsesség és türelem kellett a maradék összetartására, és volt. Bulletinokat küldött ki az öregek, betegek és barátok számára. Informált, vigasztalt, és bátorított! Feljavították a felső emeleti leány lakrészt. Új villanyhálózatot, bútorzatot, víz-gáz szerelést végeztek $25,000 kiadással, és önkéntes munkával. A rádiószolgálatot folytatta. A gyülekezetet adakozásra tanította.
 
Átmeneti idő (1979-86). Nincs hivatalos lelkipásztor, de a munka megy tovább!
Megpróbált, de nem elhagyott a kis nyáj. Elégetik a Mortgage papírt 1980, március 1-én. Megtartják a 75. éves Jubileumot 1981-ben. Ekkor 23 tagot számlálnak. 1980 őszén gyülekezeti vénné avatják Tóth György diakónust és Háló J. Barnabást. Ők végzik a gyülekezetben a lelkimunka nagyrészét, magyar, illetve angol nyelven. További vezetők ebben az időben: Biró György diakónus, Bányai Sándor Chairman of the Board, Mrs. Helen K. Bányai jegyző, karmester, orgonista, Mrs. Elsie Olson pénztáros, Mrs. Emma Salamon zongorista, a házbizottság elnöke. Rendszeresen imádkoznak utánpótlásért, újabb kegyelemért!
Vendég szónokok: Rev. Molnár W. Balázs – mintegy másfél éven át, Rev. Arnold Ray, John Molnár, Rev. Carl E. Fleminster (ABC Metro New York), Rev. Faulkner Károly stb.
Új remény: 1983-1985 között érkezik: id, Kulcsár Ferenc és családja, Jakab Barnabás és családja, Jakab Márton és családja, Deák Barnabás, majd családja. 1986-ban újabb családok jöttek: Gancsos György, később a családja, Torma Erzsébet, majd családja, Deák Ferencné Ida és fia Lehel.

 

    12. Rev. Kulcsár Sándor (1986. november 1- ) Megküzdés a kezdeti nehézségekkel.
1987-ben újabb érkezők: a Máté család, a Fejér család, a Csoma család, a Balogh házaspár.
A gyülekezet tagsága háromszorosára nött! Nagy volt az öröm, de sok lett a feladat is. Emigrációs kérdések, az ABC-nél, a Church World Service-nél, orvosoknál és iskolákban, munka keresés és család egyesítési ügyek intézése stb.
Lelkipásztor beiktatás: 1987. március 15-én.
Rev. Cserepka János evangélizál 1987. őszén.
Megalakul a pengetős zenekar id. Kulcsár Sándor testvér vezetése alatt. 1988. március 2-án itt találkozik és tanácskozik a két magyar baptista szövetség.
 
Munkálatok az Imaháznál

1988-ban az imaterem festése, 1990-ben, az alagsor átalakítása, 1995–ben az imaterem felújítása; festés, szőnyegezés, padok, villanyvezeték stb.
    Hűtőegységek beszerelése, villanyvezeték, tetőjavítás és a körfalak felújitása. 2004-ben a fűtőkazán kicserélése, melyet Lipták Dávid végez, testvéri besegítéssel.
    2005-2006-ban általános felújítás imaházunk épületében: Konyha, kisszoba, ebédlő terem felújítása, a székek és asztalok kicserélése; összes ablak kicserélése, lépcsőház felújítása. Imaterem: villanyvezeték, csillárok, új parketta, szönyegezés, festés stb. ($200,000 kiadás).
 
Kiemelkedőbb események

 

1993. szeptember 19-én orgonaavatás
1996. november 24-én a gyülekezet fennállásának 90. évfordulója. A júbileumi évben négy menyegzőt tartottunk. Májusban a Dénes Tibor vezette rézfúvós ötös előadást tartott, Székely Mendel Melinda és György szinész házaspár közreműködésével.
1999. július 25-én $50,000 kölcsönt adtunk az Erdélyi Teológia megvásárlására.
2001. szeptember 11-én terrortámadás a World Trade Center ellen.
2002. május 23-27 Fogadtuk a Magyar Baptista Központi Kórust, háromszor szolgáltak közöttünk.
2002-2003. Nagy lelki próbatétel! Lelkünk ellensége, a Szétdobáló (Diabolosz) nagy támadást indított, de győzött az ÚR! Egyénenkénti újrakezdés történt, új és személyes elkötelezéssel, a Mt 18:15-17 alapján. A gyülekezet nagy többsége vállalta.
2005. június 24-26 Billy Graham Evangélizálása New Yorkban. A gyülekezet apraja – nagyja teljes erővel bekapcsolódott a misszióba! Magyarra is fordítva volt.
 
Statisztikai adatok - 1986-2006 között

 

Bemerités: 9 alkalommal, összesen 24 személy, gyermekbemutatás: 21, menyegző: 17, halálozás: 14, gyülekezeti tagság: 54
    Gyülekezetünk szervezetei: Férfi- és Nőikör, Énnekkar, pengetős zenekar, rézfúvós ötös, Vasárnapi Iskola, fiatal házasok köre.
    Több alkalommal volt Ifjúsági Találkozó, evangélizálás, és más ünnepi alkalom. Évenként sok vendégünk volt, közöttük lelkipásztorok és vezető testvérek is megfordultak és áldásos szolgálatokat végeztek gyülekezetünkben, föleg az óhazából.
    Gyülekezetünkből két lelkimunkás került ki az utóbbi években, Pardi Félix és Kulcsár Attila. Pardi testvér Erdélyben (Kémeren) végzi immár a lelkipásztori munkát, Attila a közel jövőben végzi be teológiai tanulmányait Louisville-ben (KY), a Baptista Szemináriumban. Bár lennének még sokan, akik követik példájukat.
 
      A 100 esztendő eseménysorozata a november 18-19-én tartandó jubileumi ünnepi alkalmakkal zárul. Erre hivatalosak szövetségünk gyülekezetei és lelkipásztorai, a New York-i Magyar Egyházak, New York-i Magyar Konzulátus és más magyar szervezetek. Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk az ünnepi alkalmainkra és szeretetvendégségeinkre.
 
    Mindent összegezve, őszinte alázattal mondjuk az apostollal: Istennek pedig legyen hála irántunk való nagy szeretetéért, gonviseléséért és a csodálatosan megnyilvánult megtartó kegyelméért! Egyedül Istené legyen a dicsőség és a hála mindenért!
 
              Kulcsár Sándor lp., New York
 

A SZERKESZTŐ ROVATA

100   NEW  YORK   100
Szeretettel köszöntjük a 100 éves New York-i gyülekezetet, lelkipásztorát Kulcsár Sándort (aki szövetségük elnöke is) és a hó másodi felében a jubileumi istentiszteletekre érkező vendégsereget! Áldja meg az Úr a visszatekintés áhítatos alkalmait és adjon útmutatást, vezetést, sőt eredményes missziómunkát a második évszázadába lépő közösségnek! Szóljon még sokáig magyarul is a megtérésre hívó szó Amerika kapujában – az ott élő és az oda érkező magyarok számára!

Mit olvashatunk ebben a számban? Egy történelmi visszatekintést a jubiláló gyülekezet lelkipásztorától – ami ugyan az újságunkban megszokott cikkek hosszúságát meghaladja, de úgy vélem, hogy olvasóink szívesen veszik, hogy áttekinthetik a gyülekezet történelmének lényegesebb mozzanatait a kezdetektől egészen a jelenig. Örülünk a sok és mégis áttekinthető információnak.

Most fejezzük be Zborai L. László lelkipásztor élettörténetének ismertetését is. Öt 90 ével ezelőtt, éppen az akkor 10 éves New York-i gyülekezetből temették el. Szép lenne, ha a jubileumi alkalmak során fel tudnánk keresni sírhelyét a Brooklyn-i temetőben. A fáradhatatlan imaházépítő lelkipásztor (aki sajnos fényképezni is megtanult) 49 évet kapott az Úrtól. Dulity Miklós egykori New York-i és Dr. Gerzsenyi László mostani Wesselényi utcai lelkipásztornak köszönjük a több részletben közölt megemlékezést.

Ugyancsak kerek évfordulós írást találhatunk az utolsó oldalon. 480 évvel ezelőtt halt meg az anabaptista mozgalom egyik neves képviselője, Conrad Grebel. Ő volt az első, aki az évszázadok óta nem gyakorolt felnőtt, hitvalló keresztséget végrehajtotta valakin - Blaurock Györgyön, aki őt erre kérte a középkori reformáció viharos éveiben, pontosabban 1525 január 21-én. A bemerítőt és a hitvalló bemerítést gyakorlókat és követőiket azután –gúnyból- újra-bemerítőknek, vagyis anabaptistának nevezték.

Ezekben a hetekben itt járt közöttünk Király Tibor szilágyballai lelkipásztor testvér, akit két cikk írására is megkértem. Az egyiket most olvashatjuk, melybőt négy gyülekezetünkről is olvashatunk – egy kicsit más szemmel, mint amit megszoktunk.

Az októberi nagy magyar ünnep, az 1956-os forradalom évfordulós rendezvényeibe gyülekezeteink is bekapcsolódtak. Az 50 éves évforduló alkalmából rendezett ünnepségek közül kettőről is olvashatunk a következő oldalakon. Itt jegyzem meg, hogy a múlt havi számunkban közölt fénykép nem az 56-os forradalommal kapcsolatban készült, hanem egy hasonló csomaggyűjtő akció során, amivel az első világháború utáni szegénységet kívánták enyhíteni Magyarországon élő testvéreik számára a New York-i magyar baptisták. A tévedés a szerkesztő figyelmetlenségéből történt.

Irodalmi napot szoktunk tartani november második vasárnapján. Az idén ennek meghirdetése elmaradt. Amennyiben gyülekezeteinkben mégis megtartják az irodalmi napot, kérjük, hogy azon gyűjtsenek adakozást az Evangéliumi Hírnök számára. Egyúttal használjuk fel ezt a napot arra, hogy a lap előfizetésére buzdítsuk testvéreinket. Emlékeztetem olvasóinkat arra, hogy tengerentúli rokonok számára is elő lehet fizetni az Evangéliumi Hírnököt. Az előfizetési ár ebben az esetben évi 25 dollár. A világ bármelyik részére elküldjük az újságot.

Groska József, Fényözön árad című verseskötetéhez Gerzsenyi Sándor írt bevezetőt, ebből idézünk egy részletet:

„Groska József legnagyobb erénye, hogy szinte minden írása a Bibliához kötődik. Ez az erős kötődés olykor fékezi a vers belső ritmikáját, az olvasó azonban bizonyára hajlandó megbocsátani ezt, főként ha úgy érzi, hogy maga az üzenet nem csorbult írás közben. A kötetben szereplő versek tematikája megkönnyíti a versmondók témaválasztási lehetőségét, segítve azt az igyekezetet, hogy az igehirdetés utáni bizonyságtétel mintegy aláhúzzon egy-egy prédikációs gondolatot. Hitem szerint van jövője a szép és jó versnek istentiszteleteinken; segít jobban megérteni és alkalmazni Isten Igéjét."
      Ára 1500 forint, megrendelhető a jozsef@groska.hu e-mail címen. Infó a szerkesztőnél.

GYÜLEKEZETI HIREK

Gyülekezetlátogatási beszámoló - Király Tibor
A százéves jubileumára készülő New York-i Magyar Baptista Gyülekezet, illetve lelkipásztorának, Kulcsár Sándor testvér meghívására érkeztem az Egyesült Államokba, hogy ... tovább

ALHAMBRA
NEW YORK / CLEVELAND  / DETROIT / CHICAGO

Debreceni emlékek

FÜREDI KAMILLA - Hosszú az út...  Néha elgondolkozom azon, hogy vajon mennyi ideig tartott, amig Ábrahám eljutott a földre amit az Úr mutatatott neki és imádkozom, hogy az én útam Clevelandből Makeniig legyen egy kicsit rövidebb.  tovább...

ZBORAI L. LÁSZLÓ
lelkipásztor élete 6., befejező rész

KÜLDJÖN EGY FÉNYKÉPET Szabó István testvértől kaptam nemrégen egy 12 oldalas füzetet, melynek ez a címe: Hungarian Baptist Work in America.

Testvéri kirándulás Izráelbe

Conrad Grebel "az anabaptisták korifeusa"
Conrad Grebelre (1502?-1526) a címben olvasható kifejezést gúnynévként alkalmazta Ulrich Zwingli... tovább
 

Mabavit iii. Debreceni emlékek
DORKÁS CENTRUM Közgyűlési fényképes beszámoló

ALHAMBRA
NEW YORK / CLEVELAND  / DETROIT / CHICAGO

 

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.