állandó rovatok:

MABAVIT 3

RÁMAI TÁBOR

Hallgassa meg igehirdetéseinket!

Palm Bay-i képek

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2006. MÁJUS

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA   

Gyülekezeti hírek  CLEVELAND  /  DETROITNEW YORK  /  KOSSUTHFALVA GYÜLEKEZETI_BULLETINOK  /  MABAVIT 3

AZ ÉDESANYA

 

A legdrágább, a legédesebb szó és talán minden leg-et összehalmozhatnánk azért, hogy csak valamiképpen is érzékeltetni tudjuk az édesanya jelentőőségét és befolyását. Azt hiszem nem találnánk olyan köéltőt, aki ne írt volna édesanyjáról, olyan festőt, aki ne festette volna meg édesanyja arcát, és olyan szobrászt, aki ne mintázta volna meg édesanyját. Az ember ellágyul, megalázkodik, amikor édesanyjáról van szó. Isten teremtési művének a koronája az asszony megteremtése volt. Attól kezdve költeményekben, legendákban, közmondásokban a legtöbbször fordul elő az édesanyákra való hivatkozás. Ki ne ismerné nagy magyar költőnknek, Petőfi Sándornak szép sorait, amit öccsének írt édesanyjukról.
       S anyánkat, ezt a édes jó anyát,
       Ó, Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd!
       Mi ő nekünk? azt el nem mondhatom,
       Mert nincs rá szó, nincsen fogalom:
       De megmutatná a nagy veszteség,
       Ha elszólítná tőlünk őt az ég...
 
Egy hívő édesanyáról egyik író így nyiltakozott: “valami megnevezhetetlen, amit magamnak se tudtam megmagyarázni, de önkéntelenül is ez a gondolat tódult az agyamba: szentnek kell lennie. Később rájöttem a dolog nyitjára: egész lelkével ragaszkodott a Jó Istenhez. Ezt a szeretetet sugározta szét férjére, gyermekeire és azokra, akikkel összetalálkozott." (Weiszer)
      A Biblia pedig ezt mondja az édesanyáról: “hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián?” (Ézs 49:15)
      Sorolhatnánk tovább az idézeteket, közmondásokat, mert nem egyhamar fogynánk ki belőle. De tegyük föl azt a kérdést, hogy mirért van ennyi emlék.írás az édesanyáról? Azért akarom föltenni ezt a kérdést, mert monst anyák napját ünnepeljük mi is, és szerteszét az egész világon az édesanyákról emlékeznek meg. Csak régi kedves szokás ez az ünneplés és köszöntés, vagy pedig egy mély, belső oka van ennek? Úgy érzem, a válasz csak ez lehet: senkinek nincs annyi befolyása -Istenen kívül- a családra, a gyermekekre és általuk a társadalomra, sőt az egész világra, mint éppen az édesanyának. Ha igaz az, hogy olyan a kert, mint amilyen a kertész, akkor az is igaz, hogy olyan a család, olyanok a gyermekek, mint amilyen az édesanya. Szinte teljesen az édesanya lelkülete tülröződik vissza gyermekének a magatartásán. Ezek a gyermekek lesznek később azután egy-egy üzem vezetői, vagy a gyülekezetek vezetői, esetleg egy-egy gyár elnökei, sőt, egy-egy ország első emberei. Föltétlenül érződni fog minden ember életén, viselkedésén, amit kapott édesanyjától. Ebből adódik tehát az anya befolyása az egész világ életére és lelkületére.
      Mózes 40 nap volt Isten közelségében a Hóreb hegyén. Amikor onnan lejött, akkor a nép úgy látta, hogy orcája sugárzik, rá sem tudnak tekinteni, mert Istennel volt együtt. Bár ezt a rendkívüli változást Isten végezte el, de van hitem arra, hogy akit Isten átalakított, annak az élete is lehet ilyen hatással a környezetére, akikkel nem csak 40 nap, hanem négyezer napnál is tovább együtt van.
      Kedves édesanyák, most, amior szívünk szeretetével köszöntünk benneteket, még akkor is, ha már nagymamák lettetek, a köszöntő és hálaszó után azt kérjük tőletek, tanúsítsatok olyan lelkületet tiéitek előtt, amelyben megláthatják gyermekeitek a szeretetet, a békességet, a megértést, a segítőkészséget. Higgyétek el, hogy ezzel nemcsak gyermekeitek életét teszitek értékessé, hanem egy társadalom, ország és szinte az egész világ életét fogjátok szépíteni.
      Még ma is igaz, hogy a nevelés nem mindenható, mert azért a gyermekben vannak rossz tulajdonságok, amiket a nevelés nem tud teljesen eltüntetni a gyermek életéből. De ettől függően mégis nagyban hozzájárul az édesanya nevelése ahhoz, hogy gyermeke kivé és mivé fog fejlődni a társadalom életében. Ezért a köszöntés mellett újból szívetekre tesszük azt a nagy feladatot, ami reátok vár a családban, gyermekeitek nevelésében. Viszont nagyon hálásak vagyunk azért, hogy fáradoztok, jutalmat nem várva, hűséges önmegtagadással végzitek feladataitokat a gyermekekért, a családért. Hányszor lemondtatok a magatok kényelméről, hogy nekünk adjatok kényelmet, máskor kívánságaitokat tagadtátok meg, csak azért, hogy a mi kívánságainkat teljesítsétek. - Mindezekre ma emlékezünk, amikor az édesanyákat ünnepeljük.
      Gyermekek, mi pedig legyünk hálásak a szerető szívű édesanyánkért és soha ne feledkezzünk el attól, mivel tartozunk nekik. Ünneplésünk, szeretetünk ne csak egy napig tartson, hanem egész évben, egész életünkben becsüljük meg őket, szeressük, tiszteljük, mert csak “akkor fogjuk tudni megérteni, hogy mit jelentett számunkra az édesanya, amikor már nem tudjuk neki elmondani." (Howells)
                  Dr. Viczián János

 

 
 
ANYÁKNAPI GYERMEK ÉNEKEKKEL KÖSZÖNTJÜK
 AZ ÉDESANYÁKAT !
 
 

 

Ha jő az este, leszáll a csillag,
A gyermeksereg a kertbe ballag,
Csokorba gyűjti a dupla szegfűt,
Tanulja buzgón az új köszöntőt.
 
Anyám, te édes, anyám, te drága,
Tied legyen mind a kert virága.
Tiéd a szívem, tiéd a csókom,
Teérted hálát imámba mondok.
             Gyermekek öröme (1955)
Az édesanyám drága, jó lélek,
Ha velem van, senkitől sem félek.
Erős lelke támogat, drága keze símogat,
Így növök majd én nagyra boldogan.
 
Én Istenem, hallgasd meg hő imám,
Áldjad, védjed hű édes jó anyám!
Adj néki égi erőt, csodás lelki vezetőt,
Szereteted, hűséged óvja őt!
ISTEN ÁLDD MEG JÓANYÁNK,
ki gondot visel reánk,
áldd meg minden lépését,
Isten áldd, Isten áldd!
 
Add, hogy legyen életén
öröm, béke, hit, remény.
Szálljon áldás fejére,
Isten áldd, Isten áldd!
 
Takard be őt szárnyaddal,
őrizd meg angyaliddal.
Útain baj ne érje,
Isten áldd, Isten áldd!

 

 

A SZERKESZTŐ ROVATA

 
Szép tavaszi és nyári program áll előttünk. Hadd ismertessem és hívjam meg olvasóinkat szövetségünk soron következő jeles programjaira.
      A sorban az első ezúttal a chicagói ifjúsági.
 
 
Meghívó
Ifjúsági Találkozó - Chicagóban
 
Szeretettel meghívjuk a fiatalokat a május 26-28-án, Chicagóban tartandó tavaszi ifjúsági találkozóra.
A találkozó igehirdetője: Novák József alhambrai lelkipásztor.
Részletesebb programot az internet honlapunkon találtok. www.hungarianchicagobaptist.org
Mielőbb jelezzétek érkezéseteket, hogy az ellátásról gondoskodni tudjunk.
Az ifjúsági találkozó témája: OC. azaz Only Christ!
Szeretettel várunk benneteket!
                                                                 Chicagóiak
 
 
      Egy hónappal később pedig a rámai találkozóra kerül sor. Az ottani néhány nap alatt több minden történik majd.
      Először is ez a szokásos időpontja 1960 óta a tábori konferenciának. Szokták ezt testvéreink Bibliai konferenciának is, nyitó konferenciának is nevezni. Hagyományosan ezen az alkalom a leglátogatottabb a szövetségünkön belül, még akkor is, ha gyülekezeteinket tekintve a rámai tábor fizikálisan nem egy központi helyen van.
      Szövetségi közgyűléseket is szoktunk itt tartani, a A Konferencia@ pl. mindig is itt tartotta közgyűléseit. Az idén a 99. szövetségi közgyűlésre is itt kerül sor. A részletes programot a júniusi számban fogjuk közölni. Várjuk szeretettel újságunk olvasóit is!
 
 

SZERETETTEL MEGHÍVJUK
SZÖVETSÉGÜNK 99. KÖZGYŰLÉSÉRE
A RÁMAI TÁBORBA!
JÚNIUS 30 - JÚLIUS 2.

 
 
      Előzetes a közgyűlésről: péntek délután a Missziós és Jótékonysági Bizottság, valamint a Végrehajtó Bizottság tartja meg ülését.
      Péntek este a Nőszövetség estéje, melyen két misszionárius szolgálatának is örülhetünk: Dr. Cserepka Margit és Füredi Kamilla testvérek vissza is, előre is fordítják majd figyelmünket.
      Szövetségünk minden lelkipásztora szolgál majd a néhány napos együttlét során.
      Egy harmadik különlegessége is lesz ennek a találkozónak. Torontói testvéreink szövetségi segítséggel új étkező komplexumot építettek, melynek ünnepélyes megnyitójára is ekkor kerül majd sor.
 
A táborozáshoz, azoknak, akik szállodát keresnek:
Days Inn - 5850 Rama Road, Orillia, Ontario
Tel: 1-705-326-8288
Fax: 1-705-326-9999
Confirmation: CGHBC (Hungarian Baptist Camp)
Kétágyas szoba 119 kanadai dollár + adó.
A szobák előzetes lefoglalása május 31-ig érvényes. Mielőbb rendelje meg, aki ezen az áron, a táborhoz közel szeretne megszállni.
 
      A megnyitóról egyenlőre még mindíg csak reménységben beszélünk. A következő két hónap során ugyanis még sok-sok elvégezni való feladat vár az építkezésen dolgozó testvérekre. Szívesen fogadnak segítséget más gyülekezetektől, vagy testvérektől - akár anyagi, akár kétkezi munka terén. Hívják ilyen ügyben a torontói lelkipásztort 1-905-417-8578, vagy a szerkesztőt, aki szívesen ad további útbaigazítást ez ügyben is.
      A tábori konferenciát követőleg, hétfőtől gyermektáborozásra kerül sor, 4-14 éves korú gyermekek számára. Az ezzel kapcsolatos információk a következő oldalon, Dan László testvér cikkében találhatók. (Itt olvasható a cikk.)
 
      A nyár legnagyobb eseménye a Magyar Baptisták III. Világtalálkozója lesz, amire Debrecenben kerül sor, augusztus 4-6 között. Gondolom, hogy legtöbben már döntöttek a részvétel felől, hiszen a repülőjegyet idejében jó megvásárolni. A részvételi szándék-nyilatkozatot már elküldtük, most a tényleges jelentkezésen van a sor, melynek során a regisztrálási és részvételi kiadások befizetésére is sor kerül. A jelentkezési lapot az internetről is le lehet tölteni. Lehet, hogy összegyüjtjük, és úgy juttatjuk el Debrecenbe. Szabó István testvértől kérhetünk személyre szabott információt is minden MABAVITos kérdésben.
      Május 15-én egyébként a MABAVISZ találkozójára éppen Debrecenben kerül sor. Ezen szövetségünket Herjeczki testvér fogja képviselni. Bizonyára ott újabb információkat is megtudunk, s talán már részletkérdésekre is választ fogunk kapni. Most talán még csak annyit, hogy 9000 forintba fog kerülni az a csomagár, amiben a regisztráción kívül 2 éjszakai szállás és hat étkezés is benne van. A regisztrálás mindenkinek kötelező, de a szállás, vagy akár az étkezés egyénileg is megoldható.
      Örömmel készülünk a nagy találkozóra! "Ott leszel-e te is testvér?"
 
      Füredi Kamilla misszionárius testvérrel kapcsolatban hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy szeptember hamar itt lesz. Ha lehetséges, minden gyülekezetbe hívjuk meg a testvérnőt. A kapcsolatfelvételhez, időpont egyeztetéshez újra megírom Kamilla telefonszámát: 1-216-381-0280.
 
      Végül még egy, lapzártakor érkezett jóhírt szeretnék megosztani olvasóinkkal. Ezt egy Jugoszláviából érkezett levéllel teszem meg. Nyúl Zoltán lelkipásztor a levélíró és a Kossuthfalvai imaháznak való ingatlan megvételével kapcsolatos. A levelet itt olvashatjuk. (szerk)
 
 
Tavaszi Ifjúsági Találkozó - Chicagó, május 26-28.
 
99. Közgyűlés - Rámai Tábor - június 30- július 2.
Gyermektáborozás - 14 éves korig a közgyűlést követő héten.
 
MABAVIT III. - Debrecen, augusztus 4-6 www.mabavit.baptist.hu
Ifjúsági táborozás - Debrecen, július 30 - augusztus 4, a MABAVIT-hoz kapcsolódva, azt megelőzően. www.baptistaifi.hu
 

GYÜLEKEZETI HIREK - CLEVELAND  /  DETROITNEW YORK  /  KOSSUTHFALVA

Menjünk el mind Debrecenbe!
A Magyar Baptisták harmadik, debreceni Világtalálkozója egyre közelebb érkezik hozzánk. Lapunkban többször is írtunk már róla. Szabó István testértől, a találkozó Észak-Amerika-i szervezőjétől kértem egy kis beszámolót ...

Baptista Ifjúsági Tábor Magyarországon
Kedves Amerikai Fiatalok! Nagy szeretettel hívunk benneteket a MABAVIT előtti ifjúsági táborba ...

Zborai László lelkipásztor élete, 3. rész  (90 éve halt meg az amerikai magyar baptista misszió kiemelkedő munkása)

Bizonyságtétel -  Szóval és Élettel (Dr. Fazekas László, Dr. Karancsi Adrien, Dr. Torma Dániel, Dr. Kulcsár Zsolt)

Nagy imádkozók - Mózes egyik imádsága - Szlovák Tibor

Tudja meg - Mátrainé, Fülöp Irma
Istennek minden örömmel és bánattal, jóval és rosszal célja van az életünkben. Legfőbb célja az, hogy tudjuk meg, hogy van egy igaz, élő, mindenható Isten és döntsünk követése mellett. Vagyis ...

 

MABAVIT 3
RÁMA TÁBOR

CLEVELAND  /  DETROITNEW YORK  /  KOSSUTHFALVA

 

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.