állandó rovatok:

MABAVIT 3

 

RÁMAI TÁBOR

Hallgassa meg igehirdetéseinket!

Palm Bay-i képek

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2006. JÚNIUS

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA   

Gyülekezeti hírek  TORONTÓ - RÁMA  /  CHICAGÓNEW YORK / KÖZGYŰLÉSI_PROGRAM GYÜLEKEZETI_BULLETINOK  /  MABAVIT 3 / ZBORAI_László_lp._élete

 

 

SZERETETTEL MEGHÍVJUK
SZÖVETSÉGÜNK 99. KÖZGYŰLÉSÉRE
A RÁMAI TÁBORBA!
JÚNIUS 30 - JÚLIUS 2.

 

PÜNKÖSD

 
Mindnyájan egyakarattal együtt voltak. A pünkösdi várakozásnak csak így volt igazi értelme. Ma sem lehet másképp várni Pünkösdre és nem lehet másként ünnepelni, csak igazi egységben. A hívők számára akkor semmi sem lehetett fontosabb, mint az, hogy várták az Úr ígéretének beteljesedését. Ma vajon milyen fontossági sorrendet állítunk fel életünkben? Ma is akkor élhető át Pünkösd igaz valóságában, ha életünkben az Isten dolgai kerülnek az első helyre.Vizsgáljuk meg ma az életünket, és ha látunk benne bármit, ami akadálya lehet a Szentlélek kitöltetésének, akkor azokat hagyjuk el teljesen. Rendeljük teljesen alá magunkat az Úr akaratának, hiszen a végső elszámolásnál egyedül ennek lesz majd igazi jelentősége.
 
A Szentlélek kitöltetése. Aki meg lett ígérve, eljött. Mint egy szélvihar, ami átjár mindeneket. Tüzes nyelvek formájában szállt le mindannyiójukra a Lélek. Milyen csodálatos látni azt, hogy senki nem maradt ki az áldásból. Megteltek Szentlélekkel és ezáltal az életük teljesen a Lélek uralma alá került. A nyelvekenszólás mint jelajándék szerepel ezen a helyen, ez is bizonysága annak, hogy a jelenlevők vették a Szentlelket.
 
Hogyan szólnak az Apostolok? Ők csak azt mondják, amit a Lélek általuk szólni akar. Az Isten nagyságos dolgairól tesznek bizonyságot sokféle nyelven. Higgyük el, hogy ma is erre van a legnagyobb szüksége az embereknek. Ne önmagunkról, ne gyülekezeteinkről, hanem arról a csodáról beszéljük, amit Isten a Szentlélek által tudott egykor és tud ma is végezni bennünk és közöttünk.
 
Péter a Lélek erejével Jézusról tesz bizonyságot! Péter Pünkösdi igehirdetését megvizsgálva bátran kijelenthetjük, hogy akit a Lélek teljesen betölt és uralma alá vesz, az megnyerő erővel tud Jézusról beszélni. Ma is arra volna szükség, hogy velünk együtt a Lélek is minden alkalommal bizonyságot tegyen. Tény az, hogy Jézus feltámasztatott a halálból és Isten felemelte Őt a legnagyobb méltóságba. Sajnos sok ember szívében Jézus keresztre van feszítve, vagy csupán megtűrt személy. Ha a te életedben is így van, akkor óriási szükséged van ezen a pünkösdön arra, hogy a Lélek teljesen megelevenítsen és új erővel töltsön be.
 
Jogos a kérdés: Mit cselekedjünk? Akiben a Lélek elkezd munkálkodni, az őszintén kezd el beszélni. Így érthető meg a nép reagálása Péter szavaira. Fontos számunkra az, hogy megtudjuk, hogy mit kell cselekednünk? Ezt a kérdést feltenni azzal a következménnyel jár, hogy választ kapunk rá Istentől, és akkor már valóban csak rajtunk múlik minden. Isten teljes útmutatást ad nekünk minden területen, tegyük tehát azt, amit Ő kér, sőt parancsba ad nekünk!
 
A válasz minden korban követendő! Térjetek meg, ne külsőleg, hanem teljes szívből. Ha ez így lesz, akkor mindenki előtt nyilvánvaló lesz a változás. Merítkezzetek be! Ha a megtérés valóságos az életedben, akkor nem kérdéses többé az, hogy Jézus példáját követve te is bemerítkezel. Jézus megbocsátja minden bűnünket! Rajtunk áll, hogy készek vagyunk-e mindent bevallani, és mindenért bocsánatot kérni. Pünkösd ünnepe nagyszerű lehetőség mindezek átgondolására és megcselekvésére.
 
Feladataink, és lehetőségeink. A Szentlélek ajándékait mi is vehetjük, hiszen az ígéretek nekünk is szólnak. Az örömüzenet legyen a miénk is, a krisztusi örömmel együtt. Azért, hogy igazi, álldott Pünkösdi ünneplésünk lehessen, mindenképpen eleget kell tennünk az ige felszólításának: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!
 
                     Dan László

 

PÜNKÖSD NAPJA
 
Aki nem tud a hit szárnyán
A magasba szállni,
Nem is tud a Megváltónak
Szentlelkére várni.
 
Ó, emberek! Krisztus nélkül
Mit ér ünnepléstek?
Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,
Ahol nincs Szentlélek.
 
Azért tehát Őt várjátok!
Őt várjátok, - eljő
Hittel égő lelketekbe,
Mint a nyári szellő...
Eljön Krisztus szeretettel,
Eljön Szentlelkével,
Ha várjátok s imádjátok
Pünkösdi reménnyel!
 
Megtelik a szív és lélek
Nemes indulattal,
Ha bevonul oda Krisztus
Teljes diadallal.
 
Csak úgy lehet pünkösd napja
Áldás, öröm, béke -
A győzelmes, igaz hitnek
Gyönyörű pecsétje!

 

                                            Somogyi Imre

 

A SZERKESZTŐ ROVATA

Az időjárás is, a naptár is a nyári alkalmainkra fordítja figyelmünket. A minap még fűtöttünk (fizettük a duplára nőtt gázszámlákat imaházainkban és otthonainkban egyaránt), ma már alig tudjuk elviselni a hőséget. Nem áll meg egy pillanatra sem az élet. De nem körben forog, hanem előre halad. Van, ami soha nem tér vissza. Például az elszalasztott lehetőségek. (De erről majd legközelebb -, persze, ha helyem, meg lehetőségem lesz rá.)
 
Debrecenben jártam május 15-én. Dr. Mészáros Kálmán testvér vitt Budapestről. Huszon egynéhányan gyűltünk össze azon a tanácskozáson, amelyen a főtémánk a nyári nagy találkozó részleteinek megbeszélése volt. A következő oldalon bővebben is olvashatunk a tanácskozásokról.
      Örülök annak, hogy szépen haladnak az előkészületek. Egy jól szervezett nagy találkozóra számíthatunk. Szabó testvértől úgy értesültem, hogy szövetségünk minden gyülekezetéből lesznek résztvevők, összesen mintegy 100-an repülünk át a tengeren. A szolgálatokba mi is bekapcsolódunk. A részletes, percre beosztott program kezd végleges formát ölteni. Az igei szolgálatok mellett lényeges helyet foglal el a világ különböző országaiban élő magyar baptista szövetségek, gyülekezetek bemutatkozása. Sokat énekelünk majd - a közöséneklés számára készülő, mintegy 50 éneket tartalmazó füzetből. Sok ének és zenekar is szolgál majd a találkozón - külön is, együtt is. Természetesen ott lesznek a legnevesebb énekkaraink és szolgálni fognak művészi talentummal megajándékozott testvéreink is. Ki-ki amilyen ajándékot kapott azzal szolgál majd, versengés és önmutogatás nélkül.
      Küldjük be mielőbb a jelentkezéseinket a részvételi díj befizetésével együtt. Szabó István testvér, vagy a szerkesztő részletesebb információval is szolgál az érdeklődőknek.
      Úgy tudjuk, hogy mintegy kétezer testvér készül Erdélyből. A környező országokból is sokan útrakelnek augusztus elején - némi segítséget a mi szövetségünk is nyújtott ahhoz, hogy minél többen elmehessenek a találkozóra.
      A találkozóra készülő magyarországiak számát nem sikerült megtudnom. De föltételezem, hogy a 8000 ezer befogadóképességű Főnix csarnok szabad helyeit ők foglalják majd el. Milen jó lesz találkozni!
      Magyarországon a pünkösdi országos gyűjtést erre a célra hirdették meg testvéreink. Példájukat egyének is, gyülekezetek is követhetik. Örülök annak, hogy részben már ez meg is történt.
 
      Debrecenben kaptam egy példányt az erdélyi testvérektől a csak éppen megjelent A hit hangjai énekeskönyvből. A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége kiadásában megjelent énekeskönyv ezüst metszésű, bibliapapíron, díszes kötésben jelent meg. Ára 25 dollár. Érdemes személyesen elhozni - például a debreceni találkozó alkalmából hazalátogatók segítségével, hogy a postaköltséget elkerüljük. A következő számban részletesebb ismertetést is olvashatunk majd az énekeskönyvről. A 4. oldalon a 774 ének közül egyet máris közlünk.
 
      De mindezek előtt még a mi közgyűlésünkre és a rámai tábori konferenciánkra készülődünk. Nagyszerű alkalomnak ígérkezik az is. Több különlegessége is lesz az idei július eleji találkozónak. Az egyik, hogy az új étkező komplexumot most fogjuk megnyitni. Amikor írom e sorokat, még mindig sok tennivaló van az épülettel kapcsolatban. Torontói testvéreink minden energiájukat erre fordítják. Néhányan más gyülekezetekből is számítanak még segíteni - nem csak anyagiakkal, hanem fizikai munkával is (Chicagóból és Detroitból tudok egy-egy készülődő csoportról.) Imádkozzunk testvéreinkért, hogy ne fáradjanak meg a munkában.
      Egy másik különlegessége e találkozónak, hogy péntek este két külmisszionárius testvér szolgálatát is hallgathatjuk. Dr. Cserepka Margit testvérnő a magyar baptista külmisszió legismertebb ma élő személye, Füredi Kamilla testvérnő pedig a szövetségünk megbízásából tért vissza és indul hamarosan újra útnak az afrikai kontinensre.
      A többi különlegességgel majd ott találkozunk.
      Dan László lp. testvér külön is kéri a vendéglátó gyülekezet nevében, hogy előre jelezzük részvételi szándékunkat, hogy minél jobban föl tudjanak készülni a találkozó lebonyolítására.
      A jelentkezés a gyermektáborozásra még fontosabb. Azt írásban is kérik testvéreink, az előzőt telefonon, vagy e-mailen is megtehetjük. (szerk)

KÖZGYŰLÉSI  PROGRAM

 
 
99. Közgyűlés - Rámai Tábor - június 30- július 2.
Gyermektáborozás - 14 éves korig a közgyűlést követő héten.
 
MABAVIT III. - Debrecen, augusztus 4-6 www.mabavit.baptist.hu
Ifjúsági táborozás - Debrecen, július 30 - augusztus 4, a MABAVIT-hoz kapcsolódva, azt megelőzően. www.baptistaifi.hu
 

GYÜLEKEZETI HIREK - TORONTÓ - RÁMA  /  CHICAGÓNEW YORK  

MABAVISZ és MABAVIT III. Tanácskozás Debrecenben
Május 15-én Debrecenben, a Baptista Imaháznál tanácskozott a Magyar Baptisták Világszövetségének elnöksége és a 3. Magyar Baptista Világtalálkozó Szervező Bizottsága. A találkozást az augusztus 4-6 napokra tervezett MABAVIT III. tette szükségessé. A Világtalálkozó...

 

Fel, munkára! E jelszóval erőt, anyagiakat, egészséget nem kímélve munkahadban állunk immár 9 hónapja...

Zborai László lelkipásztor élete, 4. rész  (90 éve halt meg az amerikai magyar baptista misszió kiemelkedő munkása)

Bizonyságtétel -  Szóval és Élettel (Dr. Fazekas Zsuzsanna, Dr. Alan B. Forest, Dr. Forgács Péter Bertalan, Kulcsár Krisztina)

Mert én vagyok a te gyógyítód (2Móz 15:26) Vadász János bizonyságtétele 

Áhítatos percek - Lukács János és Novák József írása

MABAVIT 3

ÁHÍTATOS PERCEK

TORONTÓ - RÁMA  /  CHICAGÓNEW YORK

 

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.