állandó rovatok:

MABAVIT 3

képek

 

RÁMAI TÁBOR

Hallgassa meg igehirdetéseinket!

Palm Bay-i képek

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2006. JÚLIUS-AUGUSZTUS

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA   

Gyülekezeti hírek: DEBRECEN Közgyűlés - fényképes beszámoló  / TORONTÓ - RÁMA  /  CHICAGÓ GYÜLEKEZETI_BULLETINOK  /  MABAVIT_III

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR BAPTISTÁK III. VILÁGTALÁLKOZÓJÁRA DEBRECENBE ÉRKEZETT TESTVÉRISÉGET !

Magyar baptistákkal mindenütt találkozhatunk, nem csak a Kárpát medencében. Természetesen ott vannak a legtöbben. A világ másik felén, Ausztráliában, vagy az óceán másik oldalán, Észak-Amerikában is él jónéhány magyar baptista gyülekezet. Sőt, nem csak gyülekezet, hanem magyar szövetség is működik ott, mégpedig közel 100 éve. Július első napjaiban tartotta az ÉAMBSZ a 99-dik közgyűlését a Ráma táborban. Ekkor nyitottuk meg ünnepélyesen a tábor új ebédlőjét is.


A csoportkép az új ebédlő előtt készült, vasárnap délben
 

 
MABAVIT III. - Debrecen, augusztus 4-6 www.mabavit.baptist.hu
Ifjúsági táborozás - Debrecen, július 30 - augusztus 4, a MABAVIT-hoz kapcsolódva, azt megelőzően. www.baptistaifi.hu
 
 
A SZERKESZTŐ ROVATA

 

Debrecenbe, a MABAVIT III-ra készülődünk mi is, mint minden magyar baptista, akit érdekel testvérei élete, szolgálata és van lehetősége arra, hogy a találkozóval együtt járó kiadásokat fedezze. Ez a mi esetünkben nem kis összeg, pláne ha az egész család kel útra. Ahogy nézem az Amerikából utazni szándékozók neveit, több olyan családot látok, ahonnak négyen, öten is mennek. Régóta imádkozunk a találkozóért.
      Ahogy közeledünk, egyre jobban látom, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy e nagy áldozatot hozó testvérek megtalálják, amiért mennek: a testvéri közösséget, az elhagyott otthon visszafogadó szeretetét, vagy a másutt élő magyar baptisták megértését, érdeklődését, figyelmességét. A konferencián és az előtte-utána adódó gyülekezeti alkalmak, találkozások során.
      Azután a gyermekeinkre gondolok – jön velünk vagy 20 fiatal. Vajon számukra mit jelent majd ez a találkozó? Újabb kötődési pontot, vagy annak hiányában egy újabb lépést – elfelé? Talán ez lesz a legérzékenyebb pontja a MABAVITnak. Megtalálják-e egymást a fiataljaink, vagy azt rögzítik majd magukban, hogy minden és mindenki megváltozott, annyira, hogy már nem is érzik: összetartozunk. Imádkozunk a Nemzetközi Magyar Ifjúsági Nagytáborért is, amire a debreceni találkozót megelőzően kerül sor. Annak szervezésében egyáltalán nem vettünk részt. Így különösen is szorongva várjuk, milyen élményeket szereznek majd gyermekeink a nagy magyar baptista közösségekből érkező fiatalok között. Remélem, hogy a szervező Magyar Baptista Ifjúsági Szövetség vezetősége távoltart minden szélsőséges, nem az igére és a baptista hagyományokra épülő – ámbár divatos – tanítást és tanítót a konferenciától. Ifjainknak az Úr Jézusra és egymásra van szükségük, nem különleges tanításokra.
 
      Az Evangéliumi Hírnök dupla számát legszívesebben Debrecenben nyomtattuk volna, de mindenesetre oda visszük. Az Európába postázott ajándék példányokat ott fogjuk szétosztani, vállalva a kockázatát annak, hogy többen lesznek olyanok, akik ezúttal nem kapják meg, pedig a posta házhoz szokta vinni hozzájuk a lapunkat. (Az előfizetőknek természetesen most is postázzuk a lapot.) Debrecenben arra is adunk lehetőséget, hogy azok, akik támogatni szeretnék a lapunkat, ezt megtehessék – például hozzájáruljanak az egyre emelkedő postai kiadásainkhoz.
 
      A Főnix csarnok erre szolgáló helyén szövetségünknek is lesz kiállító asztala, amelyet Evangéliumi Hírnök asztalnak nevezünk. Ott találkozhatunk egymással. Üzenőfalat is készítünk. A szerkesztő gyakran megfordul majd ott. Várom is azokat, akiknek bármilyen a lapunkat érintő ügyben mondanivalójuk, vagy kérdésük volna. Egyúttal ennél az asztalnál gyülekezteink életét bemutató nyomtatott, vetített és mozgó képeket is láthat, aki felkeres bennünket. Az amerikai magyar baptista misszió nem jobb és nem is különb, mint a magyarországi, erdélyi, délvidéki, kárpátaljai vagy felvidéki testvéreink missziója, - de más. Ennek a néhol árnyalati, máshol nagyobb különbségnek a feltárása kölcsönösen gazdagíthatja a sokfelé szétszóródott magyar baptista missziót. Természetesen mi is nagy érdeklődéssel figyeljük testvéreink szolgálatát, bemutatóit, gyülekezeti életük mindenféle megnyilvánulását.
 
      99. KÖZGYŰLÉS. Nagy napjaink voltak június végén, július elején – Rámában. Minden közgyűlés ünnep is, gyülekezeteink közös ünnepe. Most, hogy egészen közel jutottunk a századik közgyűléshez, méginkább érezzük, hogy nagy ajándékot kaptunk az Úrtól egymásban. A gyülekezetek összefogása, a szövetség munkája nélkül már régen szétszóródott volna maroknyi magyar baptista népünk. De a legszervezettebb munka sem lett volna elég, ha maga a Szentlélek, a gyülekezetek teremtő és fenntartó Ura nem munkálkodott volna a gyülekezetekben éppen úgy, mint a szövetségi vezető testvérekben. Nyolc gyülekezet képviselői vettek részt a közgyűlésen, valamint a szórványban élők közűl (members at large) is többen. Kilencedik aktív gyülekezetünk, az Ausztráliai, a távolság miatt nem küldött képviselőt, csak levelet.
      A szövetségi munka „neheze" a bizottságokban folyik. A Közgyűlés ennek a munkának az ismertetése, az elmúlt évi beszámolók és a jövő évi terveink bemutatása – tulajdonképpen egy közös hálaadó alkalom. A budget ismertetése és megszavazása, vagy az alkalmanként (mint például most) esedékessé váló választások, vagy az évközi gyűlésen még nem látott, de valami miatt igen indokolt kérdések megvitatása –mint például most a tábori konyha esetleges befejezésének lehetősége- néha megnehezíti a szövetségi vezetők dolgát, de általában és most is a békességre törekvés, a szeretet és a felelős döntésekre kész lelkület érvényesült.
      Mint a határozatainkból kitűnik, úgy döntöttünk, hogy a táborban a munka folytatására kérjük a torontói testvéreket. Ennek biztosítására gyűjtést rendeztünk, amelyet még egy darabig nyitva hagyunk – például olvasóink számára is lehetőséget adunk ugyanerre. Aki az emeleti rész befejezéséhez adakozni kíván, pénztáros testvérünkhöz küldheti anyagi segítségét, megjelölve a csekken a célt is: rámai építkezés.
A közgyűlés témája azonos volt a Táboirnyitó Konferencia témájával: Őrhelyemre állok. Urunk felhasználta a szolgálattevőket és sok szép igei üzenetet küldött a mintegy 250 táborozó testvérnek.
      További három jeles alkalmon is részt vehettünk. Az étkező ünnepélyes megnyitójára szombaton ebéd előtt került sor. Az eseményekről fényképes beszámolót is közlünk a középső oldalakon és egy nagy képet a hátoldalon.
      Vasárnap az úrvacsora osztás előtt a lelkipásztorok imádságával rendeltük ki misszionáriusunkat, Füredi Kamillát az újabb afrikai külmissziós útra. (Különleges alkalom volt a péntek este is, amikor a Nőszővetség elnöke Kulcsár AnnaMária egyszerre két magyar baptista misszionárius szolgálatát is kérhette. Dr. Cserepka Margit egykori bolíviai misszionárius testvérnő szolgált először, azután pedig Kamilla.)
      Füredi testvérnő egyébként augusztus elején Magyarországra utazik, részt vesz a MABAVITon és augusztus végén utazik missziós helyére, Sierra Leone-ba. Szeretettel ajánlom olvasóinknak az ő folyamatos támogatását – akár innen, akár a tengeren túlról. Amerikából Drescher Lajos testvér címére küldhetjük adományainkat, célmegjelöléssel.
      A harmadik eseményre a vasárnap délelőtti istentisztelet után került sor. A tábor alapító Cserepka János egykori torontói lelkipásztor és misszionárius emlékére egy réz plakettet készíttettünk (Jurás testvér volt a fő mozgató rugója ennek), melyet az új épület belső falán helyeztek el testvéreink. A plakett leleplezését a hűséges feleség és munkatárs, Cserepka testvérnő végezte Dan László helyi lelkipásztor segítségével. Cserepka testvérről Herjeczki Géza lp. emlékezett meg (aki maga is vezette ezt a tábort korábban (1981-88). A rövid ünnepi alkalmat Jurás Pál testvér imádsága fejezte be.
      Lehet, hogy majd még visszatérünk a következő számban is egyik-másik tábori eseményre. A közgyűlést követő gyermek és tini táborozásról mindenképpen a következő számban olvashatunk majd.
Lelkipásztorainkat nem biztos, hogy személyesen ismerik olvasóink. Ezúttal „felismerhető” nagyságú képet teszünk rövid írásaik elé, remélve, hogy így néven szólíthatják majd őket Debrecenben. Egyébként mindenkinek jó nyaralást is kíván a szerkesztő, HerjeczkiGéza.

GYÜLEKEZETI HIREK - DEBRECEN  /  TORONTÓ - RÁMA  /  CHICAGÓ

Baptista világtalálkozó Debrecenben
A protestáns hívők táborának megbecsült tagjai a baptisták. Az ökumenikus mozgalom keretében országszerte...         Marosi Nagy Lajos írása

Baptisták Debrecenben
A baptista misszió 1891-ben kezdődött városunkban, és 1982-ben alakult meg a gyülekezet. A kezdeti években...           Bereczki Lajos debreceni lp. írása

 Szövetségünk lelkipásztorai a gyülekezetükről, örömeikről, gondjaikról

Dr. Cserepka Margit és Füredi Kamilla misszionáriusok szolgálata. Részletek a közgyűlés péntek esti istentiszteletén elhangzott szolgálatukból.

Bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek
Denczel Alexander Palm Bay-i lelkipásztor igehirdetését Mátrainé fordította magyarra.

Chicagói gyülekezeti beszámoló (ifjúsági találkozó is)

Közgyűlési fényképes beszámoló.

MABAVIT 3

Közgyűlési fényképes beszámoló

TORONTÓ - RÁMA  /  CHICAGÓNEW YORK

 

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.