állandó rovatok:

 

Kossuthfalva

Hallgassa meg igehirdetéseinket!

Házas fórum
fiatalok fóruma

 

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2006. JANUÁR

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

Gyülekezeti hírek  / CHICAGOALHAMBRA / MELBOURNE / GYÜLEKEZETI_BULLETINOK
ÉPÍTKEZÉS A RÁMAI TÁBORBAN

Egy Új Esztendő Küszöbén
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. (Jn 17:15)
 
Már itt az új esztendő kezdetén tudjuk, érezzük, hogy ez az esztendő sem lesz könnyű. A jó kívánságok, amelyeket egymásnak mondunk, csak jószándékú törekvés arra, hogy egymást közösen felbátorítsuk és reményt ébresszünk, hogy mégis csak lesz öröm, béke és más általános értékek, amelyek szükségesek a normális élethez.
      Az emberek azt mondják, hogy mindig kevesebb és kevesebb a remény, a források ki vannak merítve. Mi azonban tudjuk, hogy remény nélkül lehetetlen élni. A hívő emberek a reménység emberei, mert az ő reményük maga Isten, aki nem csal meg és csalódást sem okoz. Milyen gyönyörű kijelentés van a mi számunkra a Kolossé 1:27-ben: Hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége. A Róma 5:5-ben ezt olvashatjuk a keresztyének reményéről: A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nekünk.
      Kedves olvasók, kedves testvérek! Valóban nehezek az idők amelyben élünk. Az életünk veszélyben van, és mindannyian küzdünk, harcolunk a magunk módján. És mindannyian reméljük, hogy túl fogjuk élni ezeket a nehéz időket, habár a jobbulásnak még híre hamva sincsen. Miért? Mert szeretünk élni, nem számítunk és nem nézünk a nehézségekre.
      Az élet nehézségei mindenkit elérnek, a keresztyének sem kivételek. Én hiszem és meg vagyok győződve arról, hogy Jézus Krisztus szeme előtt ilyen helyzetek is voltak, amikor az Atyához imádkozott, hogy az övéit ne vegye ki e világból. Mert neki velük és velünk egy különös célja volt és van. Tehát a világban kell maradni és hordozni az élet nehézségeit, sőt, még valamit ebben az összetett időben: másokon is segíteni kell!
      Pál apostol egy érdekes tanítvány, sokat gondolok rá éppen ebben az időben, például az utazására Rómába. Különösen a hajótörésre, amelyet olyan megkapóan szemléltet és ír le Lukács evangélista az Apostolok Cselekedete 27-dik részében.
      Figyeljünk meg néhány érdekes mozzanatot:
      (a) Pál apostol nem volt szakértő a tengeri hajózás terén, habár néhány hajótörésben volt része (2 Kor 11:25). Mégis azt tanácsolta, hogy ne hagyják el a biztos kikötőt. De nem hallgattak rá. Viszont később nem hibáztatja azokat, akik a legénységet, utasokat és magát a hajót veszélybe sodorták. Miért? Mert a hibáztatás itt már nem segített. Ezért kell az új esztendő kezdetén jól meggondolni, kivel szeretnék áthajózni ez előttünk álló, kegyelemből adatott idő tengerén. Valakit hibáztatni, amikor már nem lehet másképpen cselekeni, nem sok értelme van.
      (b) Pál apostolon nem vett erőt az az általános reménytelenség, ami az utasokat, legénységet, katonákat eltöltötte. Neki személyes kapcsolata volt Istennel, akitől megtudta, hogy minden jól fog végződni. A veszélyben az embereknek nem tanácsra, főleg nem szemrehányásra, hanem élő reményre volt szükségük. Amikor a reménység alapja Istenben van, csodák történhetnek. Pál azt mondja az ApCsel 27:25 ben: Mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nekem megmondatott.
      Az általános hitetlenség időszakában hinni abban, hogy Isten létezik értékes lehet, de nem elegendő, mert ebből a kijelentésből még nem lehet igazán élni. Hinni Istenben sokkal többet jelent ennél. Az igazi hit az élet megoldásának erőforrása!
      (c) Pál apostolnak volt egy különös adottsága, hogy a saját Istenbe vetett hitét másoknak is át tudta adni. Tizennégy napon keresztül a hajóban senki sem evett, mert minden reménységünk elvétetett életbe maradásunk felől. Mindaddig amíg ez a különös fogoly, Pál, a dolgokat nem vette a kezébe (27:33-36).
      Sok minden van ebben a világban kedves olvasók, testvéreim, úgy rossz, mint jó dolgok, amelyek ragályosak. Ragályos lehet a nevetés, az öröm, a szeretet, de itt a bátorság tűnik annak. Itt Pál különösen nagy hatást gyakorolt mindenkire.
      Szeretném, hogyha itt az új esztendő küszöbén Pál példakép lenne a számunkra. Az embereknél mind kevesebb a remény, mert az élet nehézségei megnövekedtek. Mindig kevesebb erő van és így az élet nehezebbé és nehezebbé válik. Én úgy hiszem, hogy Jézus Krisztus tanítványai, és persze közöttük mi is, az ilyen nehéz helyzetek végett vagyunk e világban. Azért, hogy a reménység hordozói legyünk ebben az előttünk álló esztendőben is!
      Arra hívattunk, hogy a vigasztalásnak, reménységnek hordozói legyünk most és éppen itt. A mi reménységünk Istenben van. Reménységgel és megbékélten nézünk előre, hiszen a mi remenységünk kiapadhatatlan forrása Isten!
                    Dr. Pintér Zoltán
ÜNNEPEK UTÁN
 
Elmúltak mind az ünnepek.
Néped eljött,
ott volt,
Rád figyelt.
S Te szóltál velünk.
 
Mostmár tekints kegyelmesen ránk,
s szerelmed hívja szárba,
s bontsa kalászba
az igemagvakat!
 
Éltess,
mert jönnek már a hétköznapok,
s nem vár az idő,
a föld,
a gép!
Munkánk végzéséhez is
Te adsz erőt:
fölvenni és letenni,
győzni és megpihenni.
 
Bátor munkásai vagyunk
a földnek,
hiszen miénk,
mert nékünk adta Isten.
S míg munkáljuk az emberiség
javát:
éhséget csillapítunk,
ruhát szabunk,
békét kötögetünk,
nem feledjük
mi legfontosabb:
az evangéliumot;
hogy Isten szeret,
hogy Fiát elküldte nékünk,
hogy Jézus életét adta értünk.
 
Jöjj Mester!
Annak, ki minket így szeret
itt a helye közöttünk.
Jöjj,
hétköznapjainkban is
foglald el a fĹ helyet!
Jöjj fénysugár,
s vezess!
Veled boldog a földi élet,
s Veled miénk a Menny is.
         Herjeczki Géza
A SZERKESZTŐ ROVATA
 
      Áldott újesztendőt kívánok minden kedves olvasónak!
      A 98. évfolyam első számával jelentkezünk, azzal a reménységgel, hogy egész esztendőben sok jó, építő, megtérést munkáló, éltető és érdekes írást fogunk közreadni ezeken az oldalakon. Segítségükre és imádságaikra is számít a szerkesztő.
      E szűkös helyes most csak ennyit: imádságos figyelmetekbe ajánlom misszionáriusunk, Füredi Kamilla szolgálatát. Aki örömmel olvassa beszámolóit és megteheti, támogassa munkáját anyagilag is (szövetségünkön keresztül a legegyszerűbb, megjelölve a csekken a célt).
      Gyülekezeti bulletinokról. A legutóbbi közgyűlésünkön hozott határozat alapján mindazoknak, akik kérik, e-mailen elküldjük a bulletinokat. Ezen kívül az interneten is megtalálhatjuk azokat.

ÉVKÖZI GYüLÉS - PALM BAY, FLORIDÁBAN, 2006. február 23-25.

 

IMAHÉT 2006. január 18 - 25.

 
"Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük." (Mt 18,20)
 
1. nap - Egyesülünk Krisztus jelenlétében (Efézus 4,5-6) + Ezék 37,15-28, Zsolt 66, Ef 4,1-6, Jn 14,23-27
2. nap - A keresztyén egység építése, Jézussal - hétköznapi ökumenizmus (Jn 13,14) + 5Móz 30,15-20, Zsolt 133, 1Kor 12,12-31, Jn 13,1-15
3. nap - Könyörögjünk együtt Jézus nevében (És-Iz 30,18) + És (Iz) 30,18-26, Zsolt 135, ApCsel 1,12-14, Mt 18,18-20
4. nap - Megbocsátás és gyógyító emlékezés (Máté 18,22) + Jón 3, Zsolt 50, Kol 3,12-17, Jn 8,1-11
5. nap - Isten jelenléte megbékélésre hív (Zsoltár 46) + 1 Kir 19,1-13a, Zsolt 45, ApCsel 10,9-48, Lk 10,25-37
6. nap - Misszió Jézus nevében (Máté 18,14) + Dán 3,19-30, Zsolt 145, ApCsel 8,26-40, Lk 10,1-12
7. nap Isten jelen van a másik emberben (Mt 18,5) + 2Móz 3,1-17, Zsolt 34, ApCsel 9,1-6, Mt 25,31-46
8. nap - Egy a reménységben (Jn 14,20) + 2Móz 40,34-38, Zsolt 41, Jel 21,1-6, Jn 14,15-31

Részletes imaheti program, igemagyarázatok, további segéd-anyag található a következő két web oldalon
angol nyelven: www.geii.org
magyarul a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa weboldalán:
 http://oikumene.meot.hu/start.html  ott a "Friss" linket kell választani

 
Újévi köszöntő
“Igy szól az Úr, Izráelnek Szentje és Teremtője: Kérdezzétek meg a jövendőt Tőlem!” Ézs 45:11/a
 
Hálásak vagyunk gondviselő Istenünknek, hogy kegyelmesen áthozott az Új Esztendőbe. Népéhez méltóan áldott színe előtt áhítatban zártuk az ót és kezdtük meg az új évet. A sok átélt esemény Urunk iránti hálára késztetett, mulasztásaink pedig bűnbánatot, szent elhatározást érlelt bennünk a hűséges szolgáló életre. Hit által mindezt Megváltónk vére alatt tudhatjuk, és immár bizalommal az Új Esztendőben járhatunk. Nagy érdeklödéssel kémleljük a jövőt, vajon mit tartogat számunkra.
      Egy hívő ember soha nem lehet borulátó. Még akkor sem, ha világszerte harcok dúlnak, nemzetek háborognak, és a gonosz kitartóan végzi romboló munkáját. A hűtlenség, erkölcsi lazaság, és az Isten elleni lázadás nyilván végig seper a világon. Az utolsó idők szomorú jelei mutatkoznak még a szükebb köreinkben is. Mindezek ellenére mi jó reménységben vagyunk. Erre jogosít fel a próféta által tolmácsolt üzenet is.
 
      Az Úrnak szava van hozzánk! Ézsaiás próféta ezt írja a Szentlélek által: “Így szól az Úr…!” Ez igen örvendetes tény számunkra. Ebben élet, és biztatás van. Mikor Ő beszél hozzánk, szívünk gerjedezik, és értelmünk szemei megnyílnak. Gyönyörködni tudunk Teremtő Istenünkben őszinte gyermeki alázatban. Igéje ma is szó és cselekvés. Mennyei Atyánk örömüzenetét közli szeretett gyermekei számára. Ő szólt a multban és szól ma is. Hallgassuk tisztelettel és figyelmesen Izráel Szentjét, Teremtő Istenünket.
      Biztat minket a jövendő iránti tudakozásra! “Igy szól az Úr... Kérdezzétek meg a jövendőt!” Isten népe nem élhet tudatlanságban. Amíg sokan jóslásokkal foglalkoznak, vagy külömböző bűnös praktikákhoz folyamodva igyekeznek kikutatni a jövendőt, nékünk az Úr a biztosat kínálja. A Lélek józanságával megkérdezhetjük a jövendőt. Az Ő Szava hitünknek szikla szilárd alapja. Ezt a kegyelmet mindenkinek felkínálja, erre mutat a többesszám alkalmazása. Mindannyiunknak szükségünk van erre, azért szól biztatás is. A biztos jövendő érdekében, segítségünkre készen áll.
      Teremtő Istenünktől kérdezzük meg a jövendőt! Mindannyiunknak figyelmét Önmagára irányítja, mert tökéletesen ismer mindent. Biztosít arról, hogy amit nékünk tudnunk kell a jövendő felől, azt kijelenti, azoknak, akik azt Tőle kérdezik. Tanácsával eligazít a jövőben reánk váró szent feladataink elvégzése érdekében. Így nem tévesztünk célt a szent szolgálatban, soha.
Isten szól hozzánk a Szentírás által. Keressünk alkalmat, hogy alázatos imádságban
meghalljuk és cselekedjük az Ő szent akaratát. Gyülekezeti, szövetségi és Világszövetségi
alkalmaink is igyekeztetnek áldott tanácsát meghallani és cselekedni. Övele áldott és boldog lesz jelenünk és jövőnk.
                  Kulcsár Sándor, elnök

ÚJÉVI ÜZENET
Jézus Krisztus az Út, az Igazság és az Élet!
 
Isten kegyelméből ismét egy új esztendő áll előttünk. Még nem tudjuk, hogy milyen események, hatások, szellemi kihívások várnak ránk ebben az évben. Rohamosan változó világunkban, ahol kiszámíthatatlan folyamatok és fordulatok, reménység és kétség, átmeneti nyugalom, időnként pedig megrázó események és keserű csalódások kísérik életünket, szükségünk van egy olyan biztos pontra, amihez igazodhatunk, és hitünk horgonyával belekapaszkodhatunk.
      Miben lehetünk biztosak, mi az, ami sohasem fog változni? Pál apostol meg volt győződve arról, hogy csak egyetlen dolog nem változik, csak egyetlen dolog biztos! A Rómában élő keresztyéneket így bíztatta az apostol: „Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver?”- majd így folytatja – „Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek… nem választhatnak el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róm. 8:35-39) Tegyük fel a kérdést: Miért volt olyan biztos az apostol afelől, hogy semmi sem változtatja meg Isten szeretetét irántunk?
 
      [Ezután néhány igei választ mutat fel Mészáros testvér, majd felénk fordítja ugyanazt a kérdést. Szerk.]
 
      Kedves Testvéreim, ti hogy vagytok ezzel a kérdéssel? Milyen kapcsolat fűz benneteket Istenhez? Erre a bizonyosságra mindannyiunknak szüksége van. Ennek azonban van egy feltétele, mégpedig hogy Krisztus hívását elfogadva egyedüli Megváltónkként tegyünk vallást Róla! Minden élethelyzetben emlékezzünk Jézus örökérvényű kijelentésére: „Én vagyok az Út az Igazság és az Élet!” (János 14:6) Világunk sebesen változik. Csak egyetlen reménység van, amely változatlan: az, hogy bármi is történik, nem választhat el Isten szeretetétől, mely Jézus Krisztusban jelent meg.
      Végül hadd bátorítsalak benneteket testvéreim arra, hogy legyetek bátor hírnökei ennek a reményteljes üzenetnek ott, ahol éltek. Magyar népünknek szüksége van azokra az elkötelezett hívő emberekre, akik nem torpannak meg a leküzdhetetlennek látszó akadályok láttán feladatuk teljesítésében, hanem Isten szeretetében bízva készek követségében járni mindvégig hűségesen.
      Hiszem, hogy ebben a közös küldetésben erősít majd meg bennünket az a közös seregszemle, amelyet hat év után újra meg szeretnénk rendezni ez esztendőben. A Magyar Baptisták Világtalálkozóját, Debrecen városában tartjuk meg, 2006. augusztus 4-6. között. A világtalálkozó jelmondata a címben olvasható kijelentés: „Jézus Krisztus az Út, az Igazság és az Élet”. Szeretnénk, ha a Kárpát-medencében, a tengerentúl és a nagyvilágban szétszóródott magyar baptisták összetartozását segítené elő az imádságos készülődés erre az ígéretesen szép alkalomra és egy Istentől megáldott világtalálkozón ünnepelhetnénk és adhatnánk hálát együtt a változatlan reménységért. Az a vágyunk, hogy lélekben összeforrva egy szívvel és egy akarattal magasztaljuk és dicsőítsük Alkotónkat, Megváltónkat és Vigasztalónkat!
      Legyen Isten áldása mindannyiunkkal!
           Dr. Mészáros Kálmán a Magyarországi Baptista Egyház, és a Magyar Baptisták Világszövetségének elnöke

GYÜLEKEZETI HIREK -  CHICAGOALHAMBRA / MELBOURNE  / RÁMA TÁBOR

Füredi Kamilla Sierra Leona-i misszionáriusunk írása számunk angol nyelvű oldalán:  

Határozd el, hogy hű maradsz! - Mátrainé, Fülöp Irma írása

MABAVIT 3
RÁMA TÁBOR

  CHICAGOALHAMBRA / MELBOURNE

GYÜLEKEZETI BULLETINOK (új)

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.